Patenty so značkou «synchronní»

Zapojení pro synchronní měření kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260437

Dátum: 15.12.1998

Autor: Krotil Pavel

MPK: G01R 23/10

Značky: zapojení, měření, kmitočtu, synchronní

Text:

...hradla 8 je propojen signál X o měřeném kmitočtu. Výstup T 5 prvního součinového hradla 8 je propojen nn hodinový Istup ll klopného obvodu i řízeněho hranou. Vstup 92 pro asynchronní nulování je propojen na výstup 62 druheho dekoděru 6. Výstup 93 klopného obvodu Eł je propojen jednak na řídící vstup 42 pro blokování funkce hlavního děllče 4,jednak 1 m vstrp 151 druhého součinového hradla 1 D, jehož druhý vstup 102 je propojen na vstup...

Zapojení pro synchronní zápis, čtení a obnovu dat dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266044

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bartůněk Ivan, Milenovský Pavel, Stroner Petr

MPK: G11C 7/00

Značky: zapojení, synchronní, dynamické, obnovu, zápis, pamětí, čtení

Text:

...výstupem gg sdruženého kombinačnĺho obvodu , jehož neqativní vstup gg je spojen s negativním Výstupem 53 synchronizačního registru §. Nulovací vstup5 synchronisačního registru § je spojen s výstupem Ě nulovacího kombinačního obvodu Q. Nulovací vstup 53 kombinačního obvodu É je spojen s nulovacím výstupem Ži sdruženého kombinačního obvodu 2, jehož zvolňovaci výstup 22 je spojen se skupinovým výběrovým vstupem 33 demultiplexeru Q....

Zapojení klíčovacího obvodu pro synchronní řízení spínacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265371

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kočí Jiří

MPK: H02J 13/00

Značky: obvodů, prvků, řízení, klíčovacího, synchronní, zapojení, spínacích

Text:

...trojfázového rozdě 1 ení Na druhý vstup obvodu trojfázového rozdělení je připojen obvod vnějšiho pilotního kmitočtdjehož hodnota je šestinásobkem pracovní frekvence vysílače. Symetrický trojfázový výstup obvodu trojfázového rozděleníje připojen na trojfázový vstup bloku klopných obvodů vnitřního klíčování. První výstup bloku klopnýoh obvodů a první výstup obvodntrojfázového rozdělení jsou přivedeny na součinové vstupy prvního koncového...

Zapojení pro synchronní přenos dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 262835

Dátum: 11.04.1989

Autori: Turek Jiří, Šmíd Zbyněk

MPK: G06F 13/14, G06F 13/00

Značky: zapojení, synchronní, prenos

Text:

...počítače g, jehož datový výstup głgą je přípojen na vstup 5 vysílače.ił druhého adaptoru 1 proudové smyčky. Mezi vysílací svorky 52 a gg vysílače il druhého adaptoru 5 proudové smyčky a přijímací svorky Q 1 a §§ příjímače ąg prvního adaptoru 1 proudové smyčky je zapojená druhá proudová smyčka lg . Výstup li příjímače gg prvního adaptoru 1 proudové smyčky je přípojen na datový vstup lłgi prvního počítače l. Hodinový výstup lll prvního počítače...

Zapojení pro synchronní chod dvou krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258075

Dátum: 15.07.1988

Autori: Reljič Jakša, Sobek Pavel

MPK: H02P 8/00

Značky: krokových, motorů, synchronní, zapojení

Text:

...čítačůjšĺje připojen přes druhý dekodér gg na třetí vstup prvního.dekoděrukgl, jehož jednotlivé výstupy tvoří vstupy fází krokovćhomotoru. Buzení fází obou krokových motorů je určováno dekodéhúj krem 2 na základě informací o režimu.provozu krokového motoruj ta o aktuálním stavu krokověho motoru, zaznamenaný pamětí stevug§.Logika dalšího stavu Lgg určuje následující očakávanýstav krokového motoru po provedení jednoho kroku na základě...

Bezkartáčový synchronní motor trojfázový

Načítavanie...

Číslo patentu: 257895

Dátum: 15.06.1988

Autori: Krumpolc Eduard, Stolařík Milan

MPK: H02K 21/14, H02K 21/08

Značky: synchronní, bezkartáčový, trojfázový, motor

Text:

...točivým momentem a s elektronickou komutací podle vynálezu je tvořen statorovým svazkem ł z listěného feromagnetického materiálu,po jehož vnitřním obvodě jsou pravidelně rozložena pásma jednotlivých fází statorového vinutí Q, která jsou na obr. 1 od sebe rozlišena různým vyznačením šrafování. Rotor 3 je rovněž vytvořen z feromagnetického materiálu a po jeho vnějším obvodě jsou v pravidelných rozestupech uspořádány čtyři póly A...

Bezkartáčový synchronní motor trojfázový

Načítavanie...

Číslo patentu: 257882

Dátum: 15.06.1988

Autori: Krumpolc Eduard, Stolařík Milan

MPK: H02K 21/14, H02K 21/08

Značky: synchronní, motor, bezkartáčový, trojfázový

Text:

...rozteče 2, vztažené nagvod rotoru 3.Pro zajištění požadované funkce bezkartáčového synchronního motoru podle vynálezu je potom nutné, aby velikost vzduchové mezery gĺ mezi póly 5 rotoru 3 a statorovým svazkem l byla po obvodě rotoru Q konstantní a fáze statorového vinutí 3 byly spojený do trojúhelníka.Bezkartáčový synchronní motor trojfázový podle vynálezu lze vytvořit v řadě variant provedení, jako například podle obr. 2, kde jeho rotor g...

Zařízení k odstranění nežádoucí synchronní činnosti současně pracujících dojicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239010

Dátum: 01.11.1987

Autori: Jedlička Josef, Čech Vladimír, Dittert Ivan

MPK: A01J 7/00

Značky: synchronní, pracujících, nežádoucí, dojicích, strojů, činnosti, současné, zařízení, odstranění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyloučení, případně potlačení možné nežádoucí synchronní činnosti současně pracujících dojicích strojů se využije v zemědělské živočišné výrobě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává z elektronického zdroje řídicích pulsů a elektronických řídicích jednotek jednotlivých dojicích strojů připojených paralelně k hlavnímu společnému dvouvodičovému vedení od elektronického zdroje řídicích pulsů o konstantní frekvenci a různé...

Klín s ventilačními drážkami pro synchronní stroje s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245563

Dátum: 15.09.1987

Autori: Höhne Detlef, Schünemann Ulrich, Krumbiegel Curt

MPK: H02K 1/32, H02K 1/30

Značky: stroje, rotorem, synchronní, klín, hladkým, drážkami, ventilačními

Text:

...reaktance pro pýoudy vyšších harmonických se současně snižují ztráty ve stroji a zlepší se chlazení budícich civek rotoru, aniž by došlo ke snížení mechanické pevnosti klinů nebo zubů rotoru.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněn příklad klínu s ventilačními drážkami pro synchronni stroje 5 hladkým rotorem podle vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje axonometrický pohled na klín a obr. 2 příčný řez umístění klinu v zubu rotoru.Klin 3...

Číslicový předregulátor synchronní

Načítavanie...

Číslo patentu: 244870

Dátum: 14.08.1987

Autori: Braun Erwin, Bock Erich

MPK: H02P 11/06

Značky: předregulátor, číslicový, synchronní

Text:

...výhody číslicového synchronního předregulátoru podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že jde o jednoduché zapojení předregulátoru, které nezpůsobuje žádné rušení. Tím umožňuje konstruovat presné laboratorní etabilízované zdroje v rozsahu řádově stovek voltů napětí a desítek ampér proudu, při minimálním ztrátověm výkonu a nárocích na chlazení.Na výkresu je naznačeno schéma číelicového eynchronního pŕedregulátoru.Šíťový treneíormátor łł je...

Zapojení pro odvození řídicích impulzů tyristorového měniče, napájejícího synchronní motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239506

Dátum: 01.06.1987

Autori: Dederle Tomáš, Pivooka Václav

MPK: H02P 5/34

Značky: zapojení, měniče, tyristorového, motor, napájejícího, synchronní, odvození, řídících, impulzů

Text:

...napětí, na jehož výstupní svorky jsou připojeny v sérii integrátory a komp perátory, na jejichž výstupní svorky je připojen logický blok,jehož vystupyjsou spojeny se vstupy pro řídící impulzy tyristorového měniče, který je připojen na svorky synchronního motoru.Odvození řídícíeh impulzů tyriatorového měniče z integrovaného nepětí je výhodná tím, že integrací svorkoveho napětí motoru, které je sinunovéhoprůbčhu s proměnnou amplitudou a...

Zapojení pro vytváření řídicích impulzů tyristorového měniče, napájejícího synchronní motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239504

Dátum: 01.06.1987

Autori: Richter Miloš, Oehák Petr

MPK: H02P 5/34

Značky: napájejícího, měniče, synchronní, motor, impulzů, tyristorového, řídících, vytváření, zapojení

Text:

...řídících impulzů tyrístorů, které jsou požadovány pro zajištění dě 1 enínapětí u sériově řazených tyristorů nebo pro dělení proudů u paralelné řazených tyristorů. Při nepřerušovaném proudu tyristorového měniče zapojení podle vynálezu zajištuje symetrii vedení jednotlivých fází měniče, zatímco při přerušovaném proudu zajištuje spolehlivý nárůst proudu.Na výkresu je příkled zapojení pro vytváření řídících impulzů tyristorového měniče,...

Synchronní generátor pro autonomní zdroje elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238082

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kollhammer Vladimír, Krumpolc Eduard

MPK: H02K 21/00

Značky: synchronní, elektrické, energie, autonomní, generátor, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká synchronního generátoru pro autonomní zdroje elektrické energie, zejména větrné elektrárny, se svazkem plechů statoru s nenatočenými drážkami, ve kterých je uloženo m-fázové pracovní vinutí, a s rotorem, opatřeným nenatočenými budicími póly. Účelem vynálezu je dosáhnout co nejmenšího rozběhového momentu bez přídavného rozběhového zařízení a bez natáčení drážek statoru nebo natáčení budicích pólu rotoru. Uvedeného účelu se...

Synchronní vysílač a přijímač k procesoru TP 8

Načítavanie...

Číslo patentu: 232023

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vachek Pavel, Štěpán Pavel, Jirovský Václav, Sequens Karel

MPK: G06K 11/00

Značky: přijímač, vysílač, procesoru, synchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro spojení a spolupráci terminálového procesoru TP 8 se sériovou synchronní linkou přenosu dat podle normy CCITT. Podstata vynálezu spočívá v konstrukci zařízení, které generuje a přijímá standardní datové posloupnosti podle normy CCITT na základě signálů sběrnice procesoru TP 8 a na něm operujícího programu. Vynález lze využít k rozšíření pracovních možností procesoru TP 8.

Zařízení pro synchronní stanovení střední hodnoty a dynamické složky rychlosti proudícího media

Načítavanie...

Číslo patentu: 249432

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hrabovský Miroslav, Marek Ivan

MPK: G01P 5/04

Značky: proudícího, střední, zařízení, stanovení, dynamické, rychlostí, složky, media, synchronní, hodnoty

Text:

...e nezávislosti prostorového geometrického uspořádání jednotlivých synchronníeh větví e laserového zdroje včetně optického vybavení vůči sobě e vzhledem k proetorovemu uspořádání hydrodynemickóho prvku a potrubí.Vyläího účinku je té dosełeno umístěním sběrné optiky v přípedö konfigurace spätneho příjmu signálu za fokuseční objektívy, nemísto přenosu signdlove informace přes soustavu odrazných a frekvenčních nebo emplitudovených zrcedel do...

Zařízení pro synchronní vroubkování polotovarů opatků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234747

Dátum: 01.03.1987

Autor: Ševčík Miloslav

MPK: A43D 91/00

Značky: vroubkování, opatků, polotovarů, zařízení, synchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je správná orientace materiálu polotovaru opatků a jeho vlákna pro kvalitní seskládání při zažehlení spodní strany v záložku, při současném umožnění zařazení operace do uceleného sledu technologického zpracování polotovaru opatku. Uvedeného účelu se dosáhne kinematickou vazbou mezi dolním transportním válcem a spodním vroubkovacím válcem, přičemž horní transportní válce jsou uloženy na výkyvných ramenech.

Zařízení pro synchronní stanovení střední hodnoty a dynamické složky rychlosti proudícího média

Načítavanie...

Číslo patentu: 233377

Dátum: 01.01.1987

Autor: Hrabovský Miroslav

MPK: G01P 5/08

Značky: stanovení, rychlostí, dynamické, hodnoty, střední, media, zařízení, synchronní, složky, proudícího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru měřicí techniky a týká se zařízení pro synchronní stanovení střední hodnoty a dynamické složky rychlosti proudícího média s využitím laser-dopplerovské anemometrie. Podstatou vynálezu je zařízení, sestávající z laseru, kterému je předřazen optický systém, doplněný alternativně Braggovou celou, dále ze soustavy zrcadel a z hydraulického prvku, zařazeného do potrubí, které je před a za hydraulickým prvkem opatřeno průhledy...

Zařízení pro synchronní generování krokových impulsů u signálů modulovaných pulsním kódem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240444

Dátum: 15.12.1986

Autori: Minaoík Josef, Sýkora Anton, Jokel Igor

MPK: G06F 1/04, G11B 5/09

Značky: synchronní, kódem, signálu, zařízení, pulsním, generování, krokových, impulsů, modulovaných

Text:

...R Bxony norzqecnoü cxemu MH. R Bxony önoxa nan ycmanoenenna cnnąasaocwm Memny BxonHu cmraanom c KOĽCBO-ĽMHyĽLGHOĚ Monynnuueñ E Tanwoau cnrnanom. Buxon nepeHoca cqemqnxa coennnen c npyrnm Bxonom xornqecxoñ CXGMH MH. Buxon KOT 0 p 0 ñ coennnen c Bxonom nepnoro Tpnmrepa, Bxon Boanpawa ROTODOTO nonnmqen R Buxony,a Buxon Tpnrrepa ~ xo Bxony nepexnmqamenLHo~ónoKnpoBoqHoro dnona, ROTOPH nmeem npyrne Bxonn nan cnrnaxa Bosapawa n cnrnaxaKOHGH...

Synchronní detektor s kompenzací vnitřních rušivých signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236051

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šmydko Josef, Blabla Jan

MPK: H03M 13/00

Značky: kompenzaci, synchronní, detektor, rušivých, signálu, vnitřních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se využívá pro amplitudové a fázové vyhodnocování střídavých signálů, které jsou zkresleny rušivými signály vznikajícími v klíčovacích prvcích . Kompenzací rušivých signálů klíčovacích prvků se řeší zařízení pro vyhodnocování velmi slabých signálů s velmi dobrým poměrem signálu k šumu. Při řešení se využívá dvojího klíčovacího procesu odděleného filtračním a fázovacím členem, přičemž druhý klíčovací člen je dvoucestný. Signál z druhého...

Zapojení pro převod paralelních číslicových nesynchronních signálů na sériový synchronní signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 236575

Dátum: 15.11.1986

Autori: Zavadil Milan, Bártek Ladislav

MPK: H03K 19/00

Značky: paralelních, synchronní, zapojení, nesynchronních, číslicových, převod, signál, signálu, sériový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sčítání nesynchronních paralelních signálů, zejména signálů z impulsních vysílacích elektroměrů, průtokoměrů apod. Účelem vynálezu je převést paralelní číslicové nesynchronní signály na sériový synchronní signál s čítáním počtu impulsů. Tohoto účelu je dosaženo zapojením obsahujícím dvojice klopných obvodů typu D, jejíchž počet je roven počtu zpracovávaných nesynchronních signálů, jejichž výstupy jsou pomocí cyklického nulování...

Zapojení pro synchronní vyhodnocení signálů z přírůstkových mechanicko elektrických převodníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232420

Dátum: 15.07.1986

Autori: Tomšů Josef, Vančura Bohumil

MPK: G06K 11/00

Značky: signálu, převodníku, přírůstkových, synchronní, mechanicko, zapojení, elektrických, vyhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru automatizační, měřicí a řídicí techniky, kde se pro snímání mechanického posuvu nebo uhlu natočení používá přírůstkových převodníku (inkrementálních čidel). Zapojení podle vynálezu řeší vyhodnocení výstupných impulsů z těchto čidel bez vzniku chybového signálu při změně snímaného pohybu. Zapojením podle vynálezu, které využívá synchronního řízení, synchronních monostabilních klopných obvodů, invertorů a součtových...

Synchronní elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237244

Dátum: 15.06.1986

Autori: Grigorjev Georgij Dmitrijevič, Pogodin Vladimír Nikolajevič, Guščina Olga Alexejevna, Kudrjašov Konstantin Jegorovič, Kurakin Alexandr Sergejevič

MPK: H02K 19/10

Značky: elektromotor, synchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Synchronní elektrický motor patří k elektrickým strojům a zvláště, k synchronním reduktorovým elektrickým motorům. Cílem vynálezu je zvýšení momentu na jednotku hmoty motoru. Synchronní elektrický motor obsahuje stator se zubovými póly, na kterých je uloženo vícefázové vinutí a zubový rotor bez vinutí, jehož počet zubů se nerovná počtu zubů statoru. Každá fáze obsahuje K = 2n/m cívkových skupin, kde n- počet dvojic zubových pólů, m - počet...

Synchronní elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237241

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kudrjašov Konstantin Jegorovič, Grigorjev Georgij Dmitrijevič, Guščina Olga Aleksejevna, Pogodin Vladimír, Kurakin Alexandr Sergejevič

MPK: H02K 19/02

Značky: elektromotor, synchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do elektrických strojů, zvláště k reduktorovým elektrickým motorům, používaným v elektrických výkonných mechanismech systémů automatické regulace a řízení technologických procesů různých průmyslových odvětví. Cílem vynálezu je zvýšení účinnosti elektrického motoru. Synchronní elektrický motor, obsahující rotor se zuby, stator s 6n póly, kde "n" - libovolné celé číslo, na jejich vnitřní ploše jsou provedeny zuby, vícefázovou cívku,...

Zapojení pro synchronní rozběh, chod a brzdění krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231806

Dátum: 15.06.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: brzdění, motorů, zapojení, synchronní, rozbeh, krokových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro synchronní rozběh, chod a brzdění dvou a více krokových motorů. První výstupy čidel krokových motorů jsou připojeny na vstupy první paměti, druhé výstupy čidel krokových motorů jsou spojeny se vstupy druhé paměti. Vstupy pro rozběh a chod motoru a vstupy pro brzdění motoru do první a druhé paměti jsou navzájem propojeny a připojeny na odpovídající výstupy režimu krokového motoru. Výstupy první a druhé paměti jsou...

Zapojení pro synchronní vyhodnocení signálů z přírůstkových mechanicko elektrických převodníků se zvýšenou rozlišovací schopností

Načítavanie...

Číslo patentu: 231016

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vančura Bohumil, Tomšů Josef

MPK: G06K 11/00

Značky: signálu, synchronní, rozlišovací, převodníku, elektrických, mechanicko, zapojení, zvýšenou, vyhodnocení, schopnosti, přírůstkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru automatizační a řídící techniky, kde se pro snímání mechanického úhlu posuvu nebo úhlu natočení používá přírůstkových převodníků, nazývaných též inkrementální čidla. Zapojení podle vynálezu řeší vyhodnocení impulsů přírůstkových mechanicko elektrických převodníků, bez vzniku chybového impulsu při změně směru snímaného pohybu a se zvýšenou rozlišovací schopností. Zapojením podle vynálezu, které využívá synchronního způsobu...

Zapojení pro synchronní spínání triaků a tyristorů při průchodu napájecího napětí nulou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226677

Dátum: 15.05.1986

Autor: Losenický Miroslav

Značky: napájecího, spínání, napětí, průchodu, zapojení, synchronní, tyristorů, nulou, triaků

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro synchronní spínání triaků a tyristorů při průchodu napájecího napětí nulou s dvoupulsním usměrňovačem v sekundáru síťového transformátoru, vyznačené tím, že na výstupu dvoupulsního usměrňovače (11) je zapojen omezovací odpor (13) v sérii s diodou (14), jejíž katoda je připojena na výstupní anody dvojčinného usměrňovače (11), na anodu je připojena báze tranzistoru (16), k jehož emitoru je připojen první a druhý tvarovač (18 a 19) v...

Synchronní triakový regulátor příkonu topných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 223644

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hapala Jaroslav, Ženíšek Karel

Značky: triakový, synchronní, topných, regulátor, těles, příkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru regulace teploty. Nevýhodou dosavadních řešení je opalování mechanických kontaktů ve výkonové části a tím snížené spolehlivosti a bezpečnosti zařízení, dále zhoršení účiníku při použití autotransformátoru a vysoká váha. Hlavní výhodou zařízení podle vynálezu je podstatné zvýšení bezpečnosti práce a spolehlivosti funkce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zdroj stejnosměrného proudu je napojen na multivibrátor s měnitelnou...

Zapojení pro řízení polovodičových měničů kmitočtu napájejících synchronní motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 223604

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kopřiva Václav, Dadek Jan

Značky: polovodičových, měničů, synchronní, kmitočtu, motory, řízení, napájejících, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká energetických zařízení a řeší problém protáčení turbosoustrojí nebo jeho roztáčení z klidové polohy na požadovanou minimální rychlost otáčení. Řízení proudu tyristorových měničů kmitočtu napájejících synchronní motor je odvozeno od polohy rotoru stroje, která je určena v číslicové formě pomocí absolutního snímače polohy. Údaje o poloze jsou korigovány vzhledem k hodnotě magnetického pole statorového vinutí, respektive velikosti...

Zapojení pro synchronní rozběh a chod alespoň dvou krokových motorů vzájemně vázaných formou elektrické hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 228656

Dátum: 15.03.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: alespoň, motorů, rozbeh, zapojení, vzájemné, formou, vázaných, krokových, hřídele, elektrické, synchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vyznačuje tím, že koncový stupen opatřený regulovatelným napájecím zdrojem je všem krokovým motorům společný, přičemž výstupy čidel poloh rotorů jsou zapojeny na vstupy logiky synchronizace motorů, jejíž výstup je připojen na druhý vstup obvodu logiky řízení krokování v uzavřené smyčce. Zapojení je doplněno synchronizačním členem umožňujícím použití logiky řízení v uzavřené i v otevřené smyčce.

Synchronní čítač s pevnými paměťmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 226498

Dátum: 15.11.1985

Autor: Mašek Miloš

Značky: čítač, paměťmi, pevnými, synchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Synchronní čítač s pevnými paměťmi sestávající z klopných obvodů a pevných pamětí, u kterého jsou propojeny hodinové vstupy CL všech klopných obvodů a přivedeny na hodinový vstup synchronního čítače, vyznačený tím, že informační vstupy D (202, 302, 402, 502, 602) klopných obvodů (2, 3, 4, 7, 6) jsou připojeny na výstupy Y1 až Y5 (707, 708, 709, 710, 711) první pevné paměti Z a výstupy Q (105, 205, 305, 405, 505, 605) klopných obvodů (1, 2, 3,...

Synchronní zubový elektrický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 228255

Dátum: 01.11.1985

Autor: Provazník František

Značky: stroj, zubový, synchronní, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru el. strojů točivých a řeší problém konstrukčního uspořádání synchronního zubového el. stroje opatřeného kotoučovým rotorem a permanentním magnetem tak, že pracovní magnetický tok buzený cívkami neprochází hmotou permanentního magnetu přičemž buzený magnetický tok i stejnosměrný magnetický tok permanentního magnetu procházejí vzduchovými mezerami mezi radiálními drážkami pólových nástavců statoru a rotoru.

Zařízení pro synchronní navíjení filmu a krycího pásu fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224917

Dátum: 01.11.1984

Autori: Vrbacký Rudolf, Slavík Josef

Značky: navíjení, synchronní, fotografických, filmu, materiálů, pásu, zařízení, krycího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro synchronní navíjení filmu a krycího pásu fotografických materiálů, vyznačené tím, že obsahuje krokový motor (2) pro pohon navíjecího vřetene (1), který je spojen s generátorem krokovacích pulsů (3), propojeným s polohovým snímačem (6) začátku filmu (5), umístěným na filmové dráze (7).

Synchronní, zejména krokový motor, s přepínáním počtu polů statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225431

Dátum: 01.10.1984

Autori: Krčma Alen, Dvořák František, Preuss Andrej, Dušek Tomáš

Značky: zejména, synchronní, statoru, pólů, počtu, krokový, motor, přepínáním

Zhrnutie / Anotácia:

Synchronní, zejména krokový motor, s přepínáním počtů pólů statoru, vyznačený tím, že rotor je opatřen vinutími (2) spojenými na čele dokrátka, přiléhajícími při synchronním chodu k souhlasným a při asynchronním chodu k nesouhlasným pólům (1) statoru.

Zubový synchronní elektrický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 224669

Dátum: 01.10.1984

Autor: Provazník František

Značky: zubový, elektricky, stroj, synchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Zubový synchronní elektrický stroj s rotorem mezi párem svazků statorových plechů opatřených vinutím, vyznačený tím, že na vnitřních stranách delších ramen párů svazků (1, 2) statorových plechů tvaru písmene L přivrácených delšími, na obvodu vinutím opatřenými rameny k hřídeli (23) a kratšími rameny se vzájemně stýkajících jsou upevněny radiálními drážkami (5, 6) opatřené pólové nástavce (3, 4), vytvořené segmenty mezikruží o stejném vnitřním i...