Patenty so značkou «synchrónneho»

Synchrónny stroj, veterná elektráreň obsahujúca synchrónny stroj a spôsob monitorovania prevádzky synchrónneho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 287699

Dátum: 23.05.2011

Autor: Wobben Aloys

MPK: G01R 31/02, H02K 11/00, F03D 11/00...

Značky: stroja, monitorovania, stroj, elektráren, prevádzky, synchrónny, obsahujúca, synchrónneho, veterná, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa synchrónny stroj s prednostne vyjadrenými pólmi s pólovými vinutiami, ktoré sú medzi sebou galvanicky spojené. Ďalej je opísaná veterná elektráreň, ako aj spôsob monitorovania synchrónneho stroja veternej elektrárne. Úlohou je vytvoriť synchrónny stroj, ako aj spôsob prevádzkovania synchrónneho stroja takým spôsobom, aby sa zmenšilo nebezpečenstvo požiaru. Synchrónny stroj obsahujúci rotor so súborom pólov, z ktorých každý je...

Spôsob prevádzky jednofázového synchrónneho motora a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284657

Dátum: 20.07.2005

Autori: Waehner Ludwig, Bass Martin, Klein Hans-wilhelm, Altenbernd Gerald

MPK: H02P 1/46

Značky: jednofázového, prevádzky, spôsob, tohto, uskutočňovanie, synchrónneho, motora, spôsobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Na spoľahlivé štartovanie jednofázového synchrónneho motora (1) aj v prípade relatívne veľkého záťažového torzného krútiaceho momentu alebo zotrvačného krútiaceho momentu je jednofázový synchrónny motor (1) spojený so striedavým napájacím napätím siete (L1,L2) ako funkcia rotora senzora (2) polohy cez striedavý napäťový spínač, výhodne cez triak (7), kedy sa rotor nachádza medzi prvou požadovanou polohou a následne medzi druhou požadovanou...

Jednotka synchrónneho elektromotora so zariadením na zisťovanie nevyváženého stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11757

Dátum: 25.02.2005

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 37/20, D06F 37/30

Značky: zisťovanie, elektromotora, nevyváženého, synchrónneho, jednotka, stavu, zariadením

Text:

...je analógový snímač poskytujúci výstupné napätie, ktoré je v pomere k zotrvačnej sile všeobecne vyvinutej na malej hmote visiacej na pružnom nosníku ktorý je súčasťou obalu snímača. 0014 Avšak, tieto známe riešenia majú niektoré nedostatky, v skutočnosti vyžadujú použitie zisťovacích zariadeni umiestnených blízko rotačného bubna avyžadujú zosilňovače a vhodné obvody na spracovanie výstupného napätia, ako aj vhodné káblové zväzky na pripojenie...

Spôsob spúšťania a prevádzkovej regulácie jednofázového synchrónneho motora s rotorom s permanentnými magnetmi aj s prihliadnutím na poruchové stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282397

Dátum: 17.12.2001

Autor: Kunz Wunnibald

MPK: H02P 6/20, H02P 1/46, H02P 7/62...

Značky: magnetmi, prevádzkovej, poruchové, rotorom, jednofázového, synchrónneho, permanentnými, spôsob, stavy, regulácie, prihliadnutím, spúšťania, motora

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spúšťania a prevádzkovej regulácie jednofázového synchrónneho motora (1) s rotorom (9) s permanentnými magnetmi, pričom tento jednofázový synchrónny motor (1) je na statore (2) vybavený najmenej jednou v sérii so zdrojom striedavého napätia zapojenou cievkou (5, 6), najmenej jedným snímačom (10) magnetického poľa rotora (9), snímačom (12) statorového prúdu, snímačom (14) napájacieho napätia, elektronickým spínačom (11) na fázovú...

Zapojenie synchrónného demodulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 260381

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bobovnický Peter

MPK: H03D 1/00

Značky: synchrónneho, demodulátora, zapojenie

Text:

...voči amplitúde u doteraz používaných zapojení synchróunyoh demodulátorov.Na pripojenom výkrese je schematicky Zľlĺilcñoľllčłllé blokové zapojenie synchrónueho demodulátora.Zapojenie synchrónneho demodulátora pozostáva zo vstupnej svorky 1, tvarovača 2, prvého fázovača 3, druhého fázovača 4, prvého súčinového obvodu 5, druhého súčinového obvodu B, a z výstupnej svorky 7.Vysokofrekvenčný amplitúdovo modulovaný signál privádza sa...

Zapojenie synchrónneho adaptora pre počítačové systémy so spoločnou zbernicou a synchrónnou komunikáciou v procedúrach bytovo orientovaných označovaného písmenom B

Načítavanie...

Číslo patentu: 231520

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hlušek Ján, Schwartz Ladislav

MPK: G06F 3/00

Značky: spoločnou, synchrónneho, orientovaných, adaptora, zbernicou, bytovo, komunikáciou, zapojenie, systémy, označovaného, počítačové, písmenom, synchrónnou, procedúrach

Zhrnutie / Anotácia:

Synchrónny adaptor označovaný písmenom B je určený na pripojenie počítačových systémov so spoločnou zbernicou k počítačovým systémom používajúcim bytovo orientované procedúry prenosu dát ako i na vzájomné prepojenie počítačových systémov so spoločnou zbernicou. Zapojenie synchrónneho adaptora - B zabezpečuje vysielanie i príjem synchrónnej informácie ako i výpočet zabezpečovacej postupnosti.

Zapojenie synchrónneho adaptora – D

Načítavanie...

Číslo patentu: 229537

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schwartz Ladislav, Hlušek Ján

MPK: G06F 3/00

Značky: adaptora, zapojenie, synchrónneho

Zhrnutie / Anotácia:

Synchrónny adaptor-D je určený k prepojeniu počítačových systémov SMEP cez synchrónne modemy. Pripája sa jedným medzistykom k spoločnej zbernici a druhým medzistykom k modemu s rozhraním V24 CCITT. Zapojenie synchrónneho adaptora-D zabezpečuje vysielanie a prijímanie synchrónnej informácie v procedúre DDCMP.

Zapojenie synchrónneho regulátora teploty s triakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 225728

Dátum: 15.10.1985

Autori: Krátký Ivan, Markovič Peter, Šimčisko Igor, Pykal Miloš

Značky: synchrónneho, regulátora, teploty, triakom, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie synchrónneho regulátora teploty s triakom a integrovaným obvodom pre fázové riadenie typu TESLA MAA 436, ktorý regulátor je obzvlášť vhodný pre reguláciu teploty ohrievačov vody, chladničiek a piecok. Riešeným problémom je použitie uvedeného integrovaného obvodu pre nespojitú reguláciu teploty tak v ohrievacích, ako aj chladiacich zariadeniach, čo sa dosahuje najmä tým, že na deviaty vývod integrovaného obvodu je pripojený ochranný...

Rotorový tlmič synchrónneho motora s krokovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 217489

Dátum: 15.05.1984

Autori: Gahura Ján, Futó Jozef

Značky: motora, krokovými, synchrónneho, rotorový, tlmič, vlastnosťami

Zhrnutie / Anotácia:

Rotorový tlmič synchrónneho motora s krokovými vlastnosťami Vynález sa týka rotorového tlmiča synchrónneho motora s krokovými vlastnosťami. Niektoré typové veľkosti krokových motorov pri zvyšovaní a znižovaní otáčok v určitých oblastiach napájacej frekvencie nemajú točivý moment výrazne stlačený, poprípade vôbec nie sú schopné prevádzky. Tieto nevýhody je možné potlačiť podľa vynálezu, ktorý spočíva v tom, že drážky rotorového zväzku plechov sú...