Patenty so značkou «synchronně»

Zapojenie na pozemné synchrónne vysielanie FM rozhlasu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5448

Dátum: 07.05.2010

Autor: Tichý Zdeněk

MPK: H04H 20/67, H04B 7/14

Značky: vysielanie, rozhlasu, zapojenie, synchronně, pozemné

Text:

...anténou 9. Na N F výstup prvého medzifrekvenčného zosilňovača 4 s demodulátorom je pripojený vstup prvého referenčného oscilátora 8 s fázovým závesom so vstupným kmitočtom 19 kHz. Jeho obidva výstupy majú kmitočet 10 MHz, Jeden tento výstup je pripojený na synchronizačný vstup prvého miestneho oscilátora 6 a druhý jeho výstup je pripojený na sjmchronizačný vstup druhého miestneho oscilátora 7.Prijímacia časť je vytvorená analogieky. Na...

Rotorová zostava pre synchrónne reluktančné stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17011

Dátum: 30.09.2008

Autori: Magnussen Freddy, Kylander Gunnar, Johansson Erik

MPK: H02K 15/02, H02K 1/24

Značky: stroje, rotorová, reluktančné, zostava, synchronně

Text:

...sú často vysoko toxické a vyžadujú rozsiahle bezpečnostné opatrenia vovýrobných procesoch na ochranu robotníkov a životného prostredia. Tieto faktory vedú k zvýšeniu času potrebného na výrobu aj výrobných nákladov. Naviac lepidlami spojené rotorové plechy môžu mať problémy s tým, aby vydržali vysoké zvýšenie teploty a mechanické napätie, vytvorené napríklad odstredivými silami pri prevádzke za vysokých rýchlostí a/alebo vysokého výkonu....

Synchrónne poháňacie zariadenie s nekruhovými hnacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1239

Dátum: 24.10.2002

Autor: Gajewski Witold

MPK: F16H 35/00, F16F 15/10, F01L 1/02...

Značky: hnacími, prvkami, poháňacie, synchronně, zariadenie, nekruhovými

Text:

...napnutia. rozvodového remeňa alebo reťazi prispieva na zvýšenie hladiny hluku, pričom vedie na zníženie životnosti rozvodového remeňa alebo reťazi. Inštalácia tlmičov vačkových hriadeľov je tiež nežiadúcim riešením, pretože spôsobuje nárast nákladov a/alebo zaberázbytočne príliš veľa priestoru.0006 V patentovom spise DE-A-195 20 508 (Audi AG) je opísaný opásaný remeňový pohon pre spaľovací motor, pričom rozvodový remeň je opásaný okolo dvoch...

Zařízení pro měření délky teleskopického vícedílného synchronně rozsuvného výložníku jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267468

Dátum: 12.02.1990

Autori: Slavíček Josef, Engliš Karel

MPK: B66C 23/90, B66C 23/88

Značky: výložníku, délky, zařízení, jeřábu, synchronně, měření, teleskopického, vícedílného, rozsuvného

Text:

...zařízení pro trojdílný výložníl podle vynálozu je znázorněu na. připojenýclt výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněno uložení zařízení na toleskopiclcćm výložníku, kterým je vcdon příčný řez, na obr. 2 názorný pohled na teleskoplcký výloâíníl v zúkladní polozo, na obr. 3 názorný pohled na tolcskopický výložník a částečně vysunutýnxidíly a na obr. - núzorný pohled na zcela sysunutý toleskopíeký výložník.li ziüzladąxíuutl dílu l...