Patenty so značkou «svorný»

Spojovací diel pre svorný konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13938

Dátum: 05.03.2009

Autori: Bonhag Ehrenfried, Haunstetter Karl-heinz

MPK: F16L 33/22

Značky: spojovací, svorný, konektor

Text:

...nedochádza k tvorbe trhlín.0013 Spotreba materiálu sa jednoduchým spôsobom a nenákladne ďalej zníži tak, že sa po obvode umiestni väčší počet zubových výstupkov, pričom sa medzi jednotlivými zubovými výstupkami umiestni štrbinový otvor. V takom prípade nie je nutné vytvorenie obežného výstupku. V tejto súvislosti sa rovnako ukázalo, že je zvlášť výhodné rozmiestníť po obvode 4 až 16,napríklad 8 zubových výstupkov.0014 Ako priaznivé sa tiež...

Samorezný svorný kontakt

Načítavanie...

Číslo patentu: 280691

Dátum: 03.04.1996

Autori: Rott Joachim, Neumann Peter

MPK: H01R 4/24

Značky: kontakt, samořezný, svorný

Zhrnutie / Anotácia:

Samorezný svorný kontakt (1) na pripojenie elektrických vodičov bez odizolovania je vyseknutý z jedného v podstate doskového elektricky vodivého kovového materiálu, s aspoň jedným v podstate štrbinovým zárezom (3), ktorým sú vždy dve kontaktné ramená (2a, 2b) od seba oddelené, pričom kontaktné ramená ležia v podstate v jednej spoločnej rovine a na svojich jedných koncoch sú spolu integrálne spojené, a pričom sú prinajmenšom pozdĺž čiastkových...

Kužeľový svorný diferenciál s kužeľovými trecími brzdami

Načítavanie...

Číslo patentu: 231780

Dátum: 15.12.1986

Autor: Turanský Dušan

MPK: F16H 1/40

Značky: kuželový, brzdami, kužeľovými, třecími, svorný, diferenciál

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie priestorovo-rozmerových parametrov, najmä dĺžky kužeľového svorného diferenciálu s kužeľovými trecími brzdami pri zabezpečení konštantnej svornosti. Tento účel sa dosahuje tým, že kužeľová trecia plocha brzdy diferenciálu je svojim vrcholom orientovaná zhodne s rozstupovým kužeľom ozubenia planétového kolesa. Vonkajšia trecia kužeľová plocha je vytvorená na planétovom kolese a tvorí vonkajšiu obvodovú plochu jeho...

Kužeľový svorný diferenciál s kužeľovými trecími brzdami

Načítavanie...

Číslo patentu: 226397

Dátum: 01.11.1985

Autor: Turanský Dušan

Značky: svorný, kužeľovými, diferenciál, třecími, brzdami, kuželový

Zhrnutie / Anotácia:

Kuželový svorný diferenciál s kužeľovými trecími brzdami, ktorých vonkajšia trecia kužeľová plocha je vytvorená na planétovom kolese e vnútorná trecia kužeľová plocha je vytvorená v brzdovom krúžku uloženom posuvne v skrini diferenciálu, vyznačený tým, že vonkajšia trecia kužeľová plocha /3/ je svojim vrcholom orientovaná v rovnakom zmysle ako rozstupový kužeľ /4/ ozubenia planétového kolesa /2/ a o vnútorné čelá /7/ brzdových krúžkov /5/ sa...

Kužeľový svorný diferenciál s kužeľovými trecími brzdami

Načítavanie...

Číslo patentu: 226396

Dátum: 01.11.1985

Autor: Turanský Dušan

Značky: svorný, diferenciál, brzdami, kužeľovými, třecími, kuželový

Zhrnutie / Anotácia:

Kužeľový svorný diferenciál s kužeľovými trecími brzdami, ktorých vonkajšia trecia kužeľová plocha j e vytvorená na planétovom kolese s vnútorná trecia kužeľová plocha je vytvorená v brzdovom krúžku uloženom posuvne v skrini diferenciálu vyznačený tým, že vonkajšia trecia kužeľová plocha /3/ je svojim vrcholom orientovaná v rovnakom zmysle ako rozstupový kužeľ / 4/ ozubenia planétového kolesa /2/, pričom sú ne vonkajšie trecie kužeľové plochy...