Patenty so značkou «svisle»

Zařízení ke hloubení v podstatě svislé rýhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265230

Dátum: 13.10.1989

Autor: Hentschel Volker

MPK: E02D 17/13, E02F 3/50

Značky: hloubení, rýhy, podstatě, svisle, zařízení

Text:

...rám rozdělen ve dvě jednotky,totiž ve vodicí rám a v řídící rám, a když je řídící rám na vodioím rámu zavěšen. K řízení slouží ovládací aqregát s válcí a písty. Vodicí rám přenáší síly reakce na stěny rýhy.vynález bude vysvětlen v souvislosti 5 příkiadem provedení znázorněným na výkrese,kde značí obr. 1 bokorys zařízení podle vynálezu, obr. 2 pohled na zařízení z obr. 1 zleva,obr. 3 půdorys zařízení z obr. X a obr. 4 řez vedený rovinou A~B...

Zařízení pro ukládání tabulí materiálu do svislé polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259807

Dátum: 15.11.1988

Autori: Staněk Milan, Váňa Pavel, Peřina Petr

MPK: B65G 57/08

Značky: tabulí, zařízení, ukládání, svisle, polohy, materiálů

Text:

...přípravkem 11 se vrátí do horízontální polohy. Zařízení podle vynálezu umožňuje nakládání i vykládání různých tabulí materiálu, např. plechů v hutních závodech do uklá dacích košů např. při technologických operacích odokujovaní, moření atp.1. Zařízení pro ukládání tabuli materialu do svislé polohy, sestávající ze sklopneho zařízení tvořeného nosnou deslcou stolu opatřenou přídržným zařízením pro zachycení tabuli materiálu, otočně uloženou na...

Způsob nanášení omítkové nebo tmelící vrstvy na podhledy stropů a svislé stěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245416

Dátum: 01.07.1988

Autor: Šimonffy Ján

MPK: E04F 13/02

Značky: svisle, stěny, omítkové, stropů, podhledy, vrstvy, nanášení, tmelící, způsob

Text:

...a lze dosáhnout jen hrubé členitého povrchu. Znečiätění okolí takto vymezených plech je nevyhnutelné, a to i při použití äoblon. Naneeení cmítek e konečnou úpravou hleikoeti rovných či tvarovoných povrchů na svislé etěnw či podhledy v jednom zábčru není dosud technicky vyřeäené. Je to nedostatok zejména u povrchových uprav konstrukcí a konstrukčních ssténů, eložených z prefahrikovaných dílců, kde plochy jednotlivých díloů jsou čneto velmi...

Kotevní soustava pro nápravy vozidel se svisle pohyblivými závěsy opatřenými rotačními translačními klouby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256394

Dátum: 15.04.1988

Autor: Perlini Roberto

MPK: F16C 11/06

Značky: klouby, pohyblivými, závěsy, vozidel, rotačními, nápravy, opatřenými, svisle, soustava, kotevní, translačními

Text:

...kloub umožňuje příčný pohyb nápravy Q vzhledem k vnitřnímu válcovému plášti 2 svisle pohyblivého závěsu lg a otáčení nápravy § vzhledem k přičné ose a vzhledem k podélné ose navíc umožňuje pohlcování podélného tlaku, zejména tlaku způsobeného brzdicím momentem. soustavu tyčí a táhel dosud používanou pro tento účel, je možno zjednodušit, jak bude dáleObr. 3, 4 a 5 znázorňují druhé provedení rotačního translančního kloubu podle...

Mechanismus pro upínání skleněných oušek, jejich seřízení a přitisknutí k nádobám, zejména šálkům, při spojování současně několika oušek se svisle ustavenými nádobami stavováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255725

Dátum: 15.03.1988

Autori: Brandejský Josef, Štědra Rudolf

MPK: C03B 23/213

Značky: přitisknutí, stavováním, seřízení, zejména, spojování, svisle, jejich, upínání, mechanismus, několika, nádobám, ustavenými, oušek, současné, šálkům, sklenených, nádobami

Text:

...několik oušek, např. tři, při seřízení a přitisknutí k ná l) - u Vss 725dobám pomocí jedné ovládací tvarové vačky, což umožňuje v jedné technologické stanici současně přitavovat více oušek, např. tři, k nádobám. Natáčení tvarové vačky pomocí narážek uožňuje ustavit pohyblivá svěrná ramena vůči pevným svěrným ramenům tak, aby bylo možno ouěka volně vložit do výkyvných lůžek a pak ouška sevřít přiměřeným přítlakem, nižším při seřizování...

Paleta pro svislé skladování silných plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241862

Dátum: 01.12.1987

Autor: Garaj Ján

MPK: B65D 19/22, B65D 19/00

Značky: skladování, plechů, svisle, silných, paleta

Text:

...v paletě. Výškové skladování silných plechů pomocí regálových zakladačů a stohovacích jeřábů je omezeno na plechy menších ýozměrů, především šířky.Uvedené nedostatky odstraňuje paleta pro svislé skladování silných plechú tvorená rámem se stohovacimi sloupky podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tdm, že má na čelech rámu svislé trny, ve spodní části opatřené úkosy. Tento způsob skladování silných plechůlépe využívá výšky skladu již při...

Svislé zařízení na výrobu absorpčních vrstev obsahující bor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253095

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brožek Vlastimil, Bárdoš Josef, Matušek Miroslav, Šlár Ivo, Schejbal Tomáš

MPK: G21C 19/32

Značky: výrobu, absorpčních, vrstev, svisle, zařízení, obsahující

Text:

...nádobou l s kőnickým dnem zakončeným jímkou g. Ve válcové nádobě l je zavěšen anodový systém 3, tvořený niklovými plechy. Anodový systém má centrální a obvodovou část. Všechny části anodového systému jsou vodivě spojeny a napojeny na kladný pól zdroje stejnosměrného proudu. Do válcové nádoby l je zavěšen substrát 3, kterým je ooelová skladovací jednotka, např. ve formě válce, který je umístěn tak, že uvnitř něho se nachází centrální část a...

Statický snímač úhlu náklonu svislé osy tělesa od vertikály

Načítavanie...

Číslo patentu: 250181

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vaněk František, Okapal Jan, Téra Pavel, Machala František

MPK: G01B 7/30

Značky: vertikály, náklonu, staticky, snímač, tělesa, svisle, úhlu

Text:

...dosku nelepeny. Na polevodičove pružná desce l se vsak nejvíce osvedčilo vytvoření tensonetrd á difúzí.Na obr. 2 je statický snímač úhlu náklonu vytvoť-en opět z pružne desky l z neteriúlu stejnáho druhu jak je uvedene v popise obr. 1, ale pružná deske 1 je upevnine v přechodovém členu g ve tvaru prstence na teže str-en jeko závaží i materiál prstence je stejného druhu jak uvedene v popise obr. 1.Nosník g závaží je připevněn přímo k pružné...

Zařízení pro svislé vedení, zejména gumových pásů u lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250093

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mikolajek Jaroslav

MPK: B65G 39/00

Značky: lisů, gumových, zařízení, svisle, pásu, zejména, vedení

Text:

...šrouby, .napojené na hnací jednotku. Dále je podstatou to, že k horizontálním vedením jsou upevnéna pevná ložrsková telesa,uspořádaná lmezi horními a .dolnlímiVložiskovýml tělesy. xVýhodou zařízení podle vyiřlälézruilje jeho jednoduché konstruklční řešení s možností snadného a poměrně. rýchleho jářestavení svislých vodicich válłečků rozevřením ne v ho zúžením,.~a~to podle šířky gumových pásů -pří jeho zaručenéľsouososti a zaručené...

Vrstvený keramický dílec pro svislé konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 249634

Dátum: 15.04.1987

Autori: Prokeš Bedřich, Brabec Zdeněk, Šamonil Karel, Navrátil Dušan, Krubová Alena

MPK: E04C 2/40

Značky: svisle, dílec, vrstvený, konstrukce, keramický

Text:

...tverovek. Tepelné izolpční vrstva je po obvodě vrstveného dílce.přiknyta pásy kovového pletiva, zakotvenýmí svými okraji v okrajových částech omítkových vrstev.Konstrukčním řešením stavebního dílce podle vynálezu dochází k podstatnému zlepšení jeho tepelné technických vlastností,přičemž není nutné pro spojení jednotlivých vrstev použití nerezové oceli. Na rozdíl od stávajících dílců lze vrstvený keramický dílec pro svislé konstrukce...

Upínač skříňové konstrukce pro upínání plochých obrobků ve svislé poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 248331

Dátum: 12.02.1987

Autori: Topol Vladimír, Šula Ota

MPK: B23Q 3/06

Značky: konstrukce, plochých, upínač, svisle, poloze, skříňové, upínání, obrobků

Text:

...obrobek v upinači uzavřen, upínaci sila je rozložena rovnoměrně na celý obrobek, chladící kapalina Jezavedena přímo k nástrojům, 3 individuální regulaci JeJiho množství, Rozstřik kapaliny Je.omezen na minimum,což zvyšuje hygienu práce obsluhy. Odpadá konstrukce vo dicich šablon a rozvodu chlazení pro jednotlivé pracovni. 248 331 polohy. Případná oprava jednotlivých mechanimů umístě ných vně obvodu rámu je jednoduchá a dá se provést...

Zařízení na synchronizaci sklápění listů rotoru svislé větrné turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247633

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kilian Pavel, Kouřil Jan, Hradil Josef

MPK: F03D 7/02

Značky: synchronizaci, svisle, sklápění, zařízení, listů, větrné, turbiny, rotoru

Text:

...v axonometrickém pohledu.motor svisléhvětrné turbíny obsahuje tři nosné ramena 2, upevnené na hžídíali . uloženém otočné neznázorněným způsobem. Na konci každého nosného ramene g je upevněna vidlice g. V každé vidlici 3 je na čepu i sklopně ve vertikální rovině uložen llstg.Těliätě listů 5 se nalézá pod jejich neznázorněnými osami sklápění, to jevpodć-čepy 1. Kolem hłžídele ł je otočné uložen synchronizační disk g. Na každém listu g je...

Zařízení pro nastavování svislé síly na hrot gramofonové přenosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234766

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hrdlička Karel

MPK: G11B 3/16

Značky: nastavování, síly, svisle, gramofonové, přenosky, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nastavování svislé síly na hrot gramofonové přenosky, posuvně uložené v zadní, kratší části plochého přenoskového ramena, které je opatřeno ozubeným hřebenem umístěným například v podélném otvoru v zadní části ramena, v němž je v záběru s ozubeným hřebenem umístěn pastorek nastavovacího otočného prvku pro nastavení svislé síly na hrot přenosky a k nastavovacímu otočnému prvku je otočně připojena soustava protizávaží, jejíž část je...

Zařízení pro vertikální stavění válců svislé válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 241983

Dátum: 15.12.1986

Autori: Wilmotte Stéphan, Paulus Philippe

MPK: B21B 31/18

Značky: válcovací, zařízení, válců, svisle, vertikální, stavění, stolice

Text:

...des nepexocon.Corxaono nsodpereann aanaua pemaercs ermm, ro PBHBCH ona aunammca o pacnoaoxenaumm uapannensno omxocnrensno nanpaa nennz npoxawxn nonsämnamn dannamu nepes Kynaqnm c BHDKAHMH ouopnnmn nonepxnocmaum n qmo nonsämaue danxn annnnmca nepenemaemmmn B Hanpannxnmnx K cnasauuumu c nonoporno npnnpeuuěnnnmn R owanmne npucnocodnenuxmn xxx nepeuemeaux c nonomnm nayx Ha Kaxnyn nozsěmnym daxxy mapnnpunx Banca.nan aansunenns u Bunnnneanx...

Plošná výplň svisle uložená v kontaktním zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230830

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pětioký Karel, Míšek Tomáš, Posker Milan, Melichar Bohuslav, Jach Zdeněk

MPK: B01J 10/00

Značky: svisle, kontaktním, plošná, zařízení, výplň, uložena

Zhrnutie / Anotácia:

Plošná výplň svisle uložená v kontaktním zařízení je určena pro intenzívní styk mezi plynnou a kapalnou fází. Plošná výplň je vytvořena například z tahokovu, síta, pletiva, perforovaného nebo tvarovaného plechu, vinutého do spirálovité plochy, tvořící tak válcovitou sekci. Plošnou výplň je možné použít pro její snadnou a levnou výrobu při bezodpadovém využití základního materiálu a je snížena pracnost a nebezpečí úrazu při manipulaci se...

Zařízení pro nastavování svislé síly na hrot gramofonové přenosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226072

Dátum: 01.06.1986

Autori: Janda Jiří, Hrdlička Karel

Značky: nastavování, síly, gramofonové, svisle, zařízení, přenosky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nastavování svislé síly na hrot gramofonové přenosky, posuvně uložené v zadní, kratší části plochého přenoskového ramena, opatřeného ozubeným hřebenem umístěným v podélném otvoru zadní části ramena, opatřené na spodní straně ramena nejméně jedním vyztužovacím prvkem, vyznačené tím, že pastorek (31) nastavovacího otočného prvku (3) pro nastavení svislé síly na hrot přenosky (C) je uložen v záběru s ozubeným hřebenem (111) v otvoru...

Zařízení pro stavitelné otáčení sedadla kolem svislé osy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230446

Dátum: 01.04.1986

Autor: Zohorna Bedřich

MPK: B60N 1/02

Značky: svisle, kolem, otáčení, stavitelné, sedadla, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro stavitelné otáčení a nastavení otočného sedadla, zejména řidiče v dané poloze. Mezi nosičem sedadla a úložnou deskou, opatřenou aretačními zářezy pro aretační páku, je vytvořen dutý prstencový prostor, v němž je upravena alespoň jedna antifrikční vložka.

Sběrný prostor mísicího či rozpouštěcího zařízení odstředěného cukru v kontinuální svislé odstředívce

Načítavanie...

Číslo patentu: 229181

Dátum: 01.01.1986

Autori: Hybler Jiří, Šmíd Josef, Koros Bedřich

MPK: C13F 1/06, B04B 7/00

Značky: rozpouštěcího, zařízení, odstředěného, odstředívce, cukrů, svisle, prostor, mísicího, kontinuální, sběrný

Zhrnutie / Anotácia:

Mísicí či rozpouštěcí zařízení odstředěného cukru v kontinuální svislé odstředivce kuželové či s lopatkovým rotorem sestává z vrchního kuželového pláště, na nějž navazuje spodní válcový plášť uzavřený dnem je umístěno mezi válcovým lubem a kuželovým bubnem a lopatkovým rotorem kontinuální svislé odstředivky. Aby ve sběrném prostoru krystaly cukru nesedimentovaly, je dno, zakončující sběrný prostor, ve tvaru žlabu a nad tímto dnem je uspořádán...

Dvouvrstvý keramický stavební dílec pro svislé konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219398

Dátum: 15.08.1985

Autori: Ševela Josef, Horňáček Milan

Značky: stavební, keramický, dílec, konstrukce, svisle, dvouvrstvý

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení tepelně technických vlastností dvouvrstvých keramických stavebních dílců. Podstatou dvouvrstvého keramického stavebního dílce dle vynálezu je, že sestává z keramických tvarovek uspořádaných v řadách na sraz do dvou vrstev, přičemž mezi řadami tvarovek v alespoň jedné vrstvě jsou ve vymezených prostorech vloženy přířezy přídavného tepelně izolačního materiálu.

Keramický stavební dílec pro svislé konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219206

Dátum: 15.08.1985

Autori: Ševela Josef, Horňáček Milan

Značky: dílec, svisle, stavební, konstrukce, keramický

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení tepelně technických vlastností keramických stavebních dílců. Podstatou keramického stavebního dílce podle vynálezu je, že sestává z řad na sraz uspořádaných keramických tvarovek, mezi nimiž jsou vytvořena nosná žebra, přičemž v prostorech mezi těmito žebry a styčnými spárami, popřípadě v prostorech přilehlých k nosným žebrům nebo styčným spárám jsou vloženy přířezy přídavného tepelně izolačního materiálu.

Svislé tahy nístějové ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 225298

Dátum: 01.07.1985

Autori: Trčálek Karel, Sentelík Vladislav

Značky: nístějové, ocelářské, svisle

Zhrnutie / Anotácia:

Svislé tahy nístějové ocelářské pece pro odvod spalin z pece, tvořené ocelovým potrubím obdélníkového i jiného průřezu, vyznačené tím, že každý svislý tah je tvořen ocelovým pláštěm (1), z vnitřní strany obezděným šamotovými tvárnicemi (2), které jsou po skupinách připevněny k ocelovému plášti (1) ocelovými svorníky (3), kde po povrchu ocelového pláště (1) jsou rozmístěny trysky (4) pro přívod chladicí kapaliny na vnitřní povrch šamotových...

Nůžky pro ruční přestříhávání svisle orientovaných předmětů, například drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218327

Dátum: 15.02.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: drátu, orientovaných, například, ruční, předmětů, přestříhávání, svisle, nůžky

Zhrnutie / Anotácia:

Nůžky pro přestříhávání svisle orientovaných objektů, např. svisle napjatých ocelových drátů nebo pletiva, řeší problém zmenšení únavy rukou pracovníka provádějícího stříhání, která jinak vzniká při dlouhodobém držení nůžek v pracovní poloze před tělem pracovníka. Mohou být používány v nejrůznějších oborech, např. ve stavebnictví, a zejména účelné může být využití v zemědělství při sklizni chmelu. Vynález spočívá v tom, že rameno nůžek nebo...