Patenty so značkou «světelné»

Svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie a spôsob bezpečného vyhodnotenie koľajového vozidla na tomto zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 288396

Dátum: 27.07.2016

Autori: Knotek Kamil, Jansa Jaroslav, Kameník Otakar, Srb Stanislav, Horák Matyáš, Bulín Jaroslav

MPK: B61L 29/00, B61L 11/08, B61L 13/04...

Značky: zabezpečovacie, bezpečného, tomto, zariadení, vozidla, koľajového, vyhodnotenie, světelné, priecestné, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie obsahuje bezpečné nepárne alebo párne indikačné snímače (1L-1, 2S-1, 3L-1, 4S-1), nepárne alebo párne retranslačné prostriedky (5L), (5S) a master (5M). Nepárne alebo párne indikačné snímače (1L-1, 2S-1, 3L-1, 4S-1) predovšetkým obsahujú nepárne alebo párne otrasové detektory (O-1L, O-2S, O-3L, O-4S), nepárne alebo párne magnetické detektory (M-1L, M-2S, M-3S, M-4S), nepárne alebo párne komunikačné...

Svetelné zrkadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6365

Dátum: 02.01.2013

Autor: Tuček Rudolf

MPK: A45D 42/10, F21Y 101/02, F21V 13/04...

Značky: zrkadlo, světelné

Text:

...4, pričom tieto prázdne plochy 4 v reflexnej vrstve g priamo nadväzujú na priestorové vybrania g vytvorené v transparentnej vrstve l. Toto priestorové vybranie g môže mať tvar, paraboly, kvádra, valca, kužeľa, ihlana, polgule a je nepriechodné cez transparentnú vrstvu l. V prípade kvádra, valca, kužeľa, ihlana môže ísť aj o priechodné vybranie g. V prípade kvádra, valca, kužeľa, ihlana pri nepriechodnom vybraní g môže byť vybranie g...

Spôsob prípravy svetelne stabilizovaného antimikrobiálneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288028

Dátum: 28.11.2012

Autori: Jacques Elizabeth, Bowler Philip, Parsons Dave

MPK: A61P 13/00, A61K 9/70, A61K 31/74...

Značky: stabilizovaného, přípravy, světelné, antimikrobiálneho, spôsob, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob zvyšujúci fotostabilizáciu striebra v lekárskych prostriedkoch. Spôsoby konkrétne zvyšujú fotostabilizáciu striebra v určitých materiáloch obsahujúcich hydrofilné, amfoterné a aniónové polyméry vystavením polymérov roztokom obsahujúcim organické rozpúšťadlo a striebro, v priebehu ktorého alebo potom sa pridá jedno alebo viac činidiel, ktoré uľahčujú fotostabilizáciu materiálu.

Zapojenie elektronického predradníka programovateľného po napájacom vedení pre svetelné zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6029

Dátum: 02.03.2012

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 41/231, F21V 21/00, H05B 41/36...

Značky: napájacom, vedení, světelné, programovatelného, elektronického, zapojenie, predradníka, zdroje

Text:

...osobne prísť s plošinou kjednotlivým predradníkom, aby tieto mechanicky naprogramoval.Uvedený nedostatok odstraňuje zapojenie pozostávajúce zo sériovo vyrábaného elektronického predradnika, programovacíeho dekodéra a svetelného zdroja. Sériovo vyrábaný elektronický predradník obsahuje okrem vstupu napájanie aj modul programovacieho dekodéra. Signály ma programovanie a riadenie elekronického predradnika sa v tomto prípade prenášajú...

Tyčové svietidlo na prekážkové svetelné označenie veže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20209

Dátum: 18.01.2006

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 17/00, F03D 11/00, F03D 13/00...

Značky: veže, svietidlo, tyčové, označenie, prekážkové, světelné

Text:

...centrálnu ovládaciu skriňu, ateda na prevádzkovateľa. Možné by bolo taktiež paralelnezapojenie osvetľovacích prostriedkov, čo by malo tú výhodu, že pri poruche jednéhoosvetľovacieho prostriedku by ostatné osvetľovacie prostriedky neboli vo svojej činnosti0010 Nad osvetľovacími prostriedkami je nainštalovaná výhodne krytka ako ochranná vrstva,ktorá chráni osvetľovacie prostriedky vystavené počasiu proti vplyvom okolitého...

Sklený materiál, trubica a banka na elektrické svetelné zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284554

Dátum: 23.05.2005

Autori: Suha Zoltán, Bakó Zoltán, Varga Zsuzsanna

MPK: C03C 3/083, C03C 3/076

Značky: materiál, trubica, baňka, elektrické, zdroje, světelné, sklený

Zhrnutie / Anotácia:

Sklený materiál obsahuje oxid kremičitý v množstve od 66,5 až 73 % hmotn., oxid hlinitý od 1,5 do 4 % hmotn., oxid sodný od 5,5 do 8 % hmotn., oxid draselný od 7,2 do 10 % hmotn., oxid lítny od 0,7 do 1,7 % hmotn., oxid boritý, oxid bárnatý a oxid strontnatý a voliteľne oxid vápenatý, oxid horečnatý, oxid zinočnatý, oxid fosforečný, oxid antimonitý maximálne 1 % hmotn., oxid titaničitý maximálne 0,5 % hmotn., oxid manganičitý maximálne 0,25 %...

Sveteľné návestidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1957

Dátum: 12.11.2004

Autori: Ernst Wolfgang, Pöpplow Norbert, Walter Harald, Otto Alexander

MPK: B61L 5/00

Značky: světelné, návěstidlo

Text:

...slnečného svetla. S výhodou sa použijú Štyri Štandardné LED v type konštrukcie SMD. LED pritom nemusí byť prevádzkované na hornej hranici svojho výkonovéhorozsahu, takže je možné očakávať predĺženúživotnosť. Typ konštrukcie SMD môže byť uskutočnený aj v modernej technike chip-on-board(čipy na doske s plošnými spojmi). Týmto spôsobom je k dispozícii viac kompatibilných technológiípre rôzne typy konštrukcie LED, cim sa zlepšíBolo zistené, že...

Zariadenie na automatickú komunikáciu vozidla so svetelne riadenou križovatkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2679

Dátum: 09.10.2000

Autor: Kleiner Miloš

MPK: G08G 1/087

Značky: vozidla, světelné, riadenou, automatickú, komunikáciu, križovatkou, zariadenie

Text:

...g nasleduje spúšťací obvod 2 a, ktorý zabezpečuje cyklicke vysielanie rádiového signálu upraveného v kodéri 3 a, čo zabezpečí to, že križovatka môže byť zablokovaná len vozidlami vybavenými týmto zariadením, čím sa zabraňuje zneužitiu. Kód je vysielaný vysielačom 4 a. Činnosť vysielača 4 a je indikovaná svetelným zariadením 3 (napr. LED diódou alebo kontrolnou žiarovkou). Z vysielača g je signál vedený do antény 6 a.K anténe Q je pripojený...

Držák prvku, zejména bezpečnostní světelné clony

Načítavanie...

Číslo patentu: 260126

Dátum: 15.12.1998

Autori: Halamíček Jaromír, Přikryl Lubomír

MPK: F16P 3/14

Značky: zejména, bezpečnostní, světelné, prvků, clony, držák

Text:

...záření nebo jeho čidla, bezpečnostní evětelné clony blíže neznázorněné zahrnuje jednak přední nosnou stěnu 3 Jednak zadní nosnou stênu 2 Tyto nosné stěnyga 2 nóhou být součástí samostatného uzavřeného dílu pro jeden nebo více prvků 1 nebo jak znázorněno na výkrese,součástí skříně 5 b 1 íže neznázorněného stroje či zařízení. Přední noená stěna 3 je přímo tvořena stěnou skříněł 1 zadní noená stěna LJe ke stěně skříněžpřipevněna,...

Rámová konštrukcia na svetelné panely z ľahko demontovateľných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281478

Dátum: 08.03.1995

Autor: Mentasti Pietro

MPK: G09F 15/00, G09F 13/04

Značky: panely, ľahko, demontovateľných, prvkov, světelné, konštrukcia, rámová

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z množstva zvislých nosníkov (1), pripevnených na stenu, konzolovú strechu a podobne, zo spodných (5) a horných (5a) kotviacich ramien sklonených o 45°, na koncoch ktorých sú pripevnené horná napínacia tyč a spodná napínacia tyč, z množstva horných (21), stredných a spodných (20) reflexných dosiek. Posledne menované dosky môžu byť horizontálne posúvané v priebežnej drážke, umiestnenej na spodných kotviacich ramenách a vertikálne na...

Zařízení pro vyhodnocení a snímání polohy světelné stopy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265721

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kvasnica Milan, Šimeček Tomislav

MPK: G02B 17/06, G07C 9/00

Značky: světelné, zařízení, polohy, stopy, snímání, vyhodnocení

Text:

...za účelem zvýšení citlivosti zařízení je vhodné před vyhodnocovací zařízení zařadit synchronní zesilovačese stejnou pracovní írekvencí jako je frekvence přerušování světelné stopy.Při podílovém měření plošného a odraženého optického svazku z optického dělicĺho členu tvořenćho polopropustným zrcadlem se ve srovnání se známým provedením, s použitím optického klĺnu, zvětšuje podílový signál a tím i rozlišovací schopnost zařízení prakticky na...

Zapojení mobilní zábleskové soustavy pro letištní světelné zabezpečovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265070

Dátum: 12.09.1989

Autor: Herm Otta

MPK: G08G 5/00

Značky: mobilní, letištní, zařízení, zapojení, zabezpečovací, zábleskové, světelné, soustavy

Text:

...jednak vstup zapalovacího obvodu 3, pripojený svým výstupm na výbojku.łQ,a jed nak vstup zpožäovacího obvodu ll, jehož výstup je připojen na vdmpvysílacího obvodu.łg, jehož výstup je dále přes~ghtupní transformátor lg připojen k výstupu návästidla g. Zepalovací obvodg výbojkyłg může být v návěstidlełg připojen až na výstupu zpožčovacího obvodu ll) aniž by se tím menila funkce zapojení vysvětlená dŠ 10 e iImpulsní generátor 3 vytváří...

Zařízení pro zjišťování fyzikální veličiny světelně technických měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264666

Dátum: 14.08.1989

Autori: Nedvědová Jana, Bakoš Pavel

MPK: G01J 5/46, G01J 3/50, G01J 1/42...

Značky: měření, technických, světelné, veličiny, fyzikální, zjišťování, zařízení

Text:

...vstup obvodu pro násobení racionálním číslem, na jehož druhý vstup je připojen výstup nastavitelné paměti čitatele a na třetí vstup je připojen výstup nastavitelné paměti jmenovatele. Výstup obvodu pronásobení racionálním číslem je připojen na vstup zobrazovače fyzikální veličiny.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v intlikaci číselnć hodnoty fyzikální veličiny v měrových jednotkách světelného technického měření. Další výlmtlot je, že...

Světelné letištní zapuštěné návěstidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264473

Dátum: 14.08.1989

Autor: Škoda Richard

MPK: B64F 1/18

Značky: návěstidlo, zapuštěné, světelné, letištní

Text:

...možno nasadit vyměnitelná profilové těsnění, a tím celý hranol i s těsněním uložít demontovatelně V lůžku víka, čímž se usnadní výroba i údržba. Navíc se umožní do jednoho víka uložit různé varianty hranolú pro jednotlivé použití, například jako návěstidlo dráhová osové, nävěstidlo dotykového pásma nebo návěstidlo pojezdbvé osové,a tak zajistit operativnost výroby i údržby návěstidel.Prosvětlením hranolu světlometem s parabolickým nebo...

Zařízení světelné signalizace pro jednosměrné řízení provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262002

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jágr Vladimír, Tománek Josef

MPK: G08B 5/36

Značky: provozu, řízení, zařízení, světelné, signalizace, jednosměrně

Text:

...signalizace projednosměrné řízení provozu podle vynálezu.2 s 2 002 Pŕíkladnć provedení zařízení svčtelnú signalizacepro jednosmčrné řízení provozu podle vynálezu obsahuje časovací jednotku ł, jejíž výstup je spojen se vstupom kruhovćho registru g, jehož výstup je spojen se vstupom diodové matice Q a obvodu 1 vyhodnooení zastavení cyhlu. Výstup diodově matice 3 je spojen s ŕídieím vstupom jednotky Q výkonových spínačů, zatímco výstup obvodu...

Držák světelné diody

Načítavanie...

Číslo patentu: 261365

Dátum: 10.02.1989

Autor: Strachoň Libor

MPK: H01L 23/32

Značky: světelné, diody, držák

Text:

...základny s osazením gł, které umožňuje jeho zasouvání do výštipu v panelu 2 z jeho vnitřní strany, má vnitřní obdélníkovou dutinu gz a jehlanovité otvory gg, g§ pro uložení diody 3,úkosy gg pro předpružení chlopní 12 pouzdra 1 v panelu 2, držáky 22 a zářezy 25 pro navedení klínu g do pouzdra 1 a pro zabezpečee ní jejich vzájemné polohy. Na obr. 3 je pak zřejmý postup sestavování a uchycení diody 5 do klínu g e pouzdrem 1 v desce...

Světelné ukazovátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 260697

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: C09B 17/02

Značky: světelné, ukazovátko

Text:

...zaostřovací optický člen a před fotoodporem je zařazen druhý zaostřovací optickýVýhodou tohoto světelného ukazovátka je, že využívá k ozna ičení detailu přerušovaného světla a kmitočet přerušování se ur čuje podle průměrného osvětlení V okoli sledovaného detailu. Tímto způsobem se získá vyšší rozlišitelnost a upoutáni pozornosti sledování.Príklad uspořádání podle vynálezu je uveden na obr. l v základní verzi a na obr. 2 je znázorněno...

Zařízení pro harmonickou analýzu rozdělení světelné energie v odraženém svazku paprsků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256988

Dátum: 15.04.1988

Autor: Cigánek Bohumír

MPK: G02B 27/10, G02F 1/29, G01J 3/06...

Značky: rozdělení, energie, odraženém, svazků, harmonickou, zařízení, světelné, paprsků, analýzu

Text:

...na kterém je vytvořena soustava clon a to první kalibrační clona já, druhá kalibrační clona gg, první měřicí clona Al, druhá měřicí clona Ag a třetí měřicí clona Až. Všechny tyto clony jsou na válci 1 vytvořeny tak,že jejich osy AQ jsou rovnoběžné s osou ggg válce A a jsou vzhledem ke své ose AQ ve směru 3 rotace válce 5 symetrické. Obvodová délka ggg uvedených clon je větší, než obvodobá délka průsečíků krajnícn aperturnich paprsk⳧ł...

Světelné pero

Načítavanie...

Číslo patentu: 238540

Dátum: 01.11.1987

Autor: Falt Jiří

MPK: G03B 15/00

Značky: světelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká světelného pera ke zhotovování obrazců světelným paprskem na fotografický film. Podstatou vynálezu je, že k nemagnetickému táhlu je pevně přichycen držák tělesa clonky, které je opatřeno světelnou tryskou. Kolem trysky je v čelní ploše tělesa clonky vytvořeno mezikruhové vybrání, do něhož ústí vzduchové trysky spojené kanálky na přívod tlakového vzduchu. Táhlo prochází spodním vrchním jádrem elektromagnetu, přičemž spodní táhlo...

Tepelne a svetelne stabilizovaná zmes na báze polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252501

Dátum: 17.09.1987

Autori: Karvaš Milan, Považancová Mária, Durmis Július, Göghová Marcela, Čaučík Pavol, Mašek Ján

MPK: C08K 5/34, C08L 23/12, C08K 5/52...

Značky: stabilizovaná, polypropylénu, tepelně, báze, světelné

Text:

...až 0,3 9/0 hmotnostného fosfibového antioxidantu všeobecného vzorca IA je acylový zvyšok odvodený od karboxylovej kyseliny s počtom uhlikov 0 až 18,alebo ich zmesí. Príslušná karboxylová kyselina je nesýtená, ale obsahuje aj nenasýtené zložky.Predmetná zmes má mimoriadnu tepelnú i svetelnú stabilitu a je možné ju použiť na prípravu. ktorýchkolvek výrobkov z polypropylénu včítane polypropylénových vláken. Okrem výhody v spracovatelskej tepelne...

Mobilní světelné letištní návěstidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 239748

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šimko Timotěj

MPK: B60Q 7/00, B64F 1/18, B64F 1/00...

Značky: mobilní, návěstidlo, letištní, světelné

Text:

...uložení ae v několika vteřinách natali, čímž odpadne zdlouhavá zamšřování, což bude jistě ooeněno pri nutnosti rychlého rozvinutí letiště. zaměření je přesnšjši oproti zaměřovači, protože ndvéatidlo samo plní přímo funkci libely, které se používá k uvodorovnšní zaměřovače a která pracuje na atejnén principu jako návěstidlo, čímž odpadnou chyby lidského činitele při odečítání libely a úhlu nastavení naměru, dále toleranční nepřeanoati při...

Zařízení na ovládání světelné signální soustavy přistávání a startů letadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245048

Dátum: 16.03.1987

Autori: Ondovein Kamil, Šmida Ladislav, Levrinc Otto, Koláo Jozef

MPK: B64F 1/18

Značky: signální, soustavy, přistávání, zařízení, startu, ovládání, světelné, letadel

Text:

...őnoxa cmrnanmaaunn ucuonuenua Hamann, nomxnmüeanoro BTOpNM Bxouom K nepacuy Buxouy ónoxa naamponn wcnonaeaua KDMBHĽ, Bropoñ Buxnu uoroporo coenuaea 0 Bxouom ónuxa cmraanwaaunu cocTUHHHH peryuaTopoB apxocmn, nepnuü Bxou ônona RDHTDDHH wcnonneumn HDMaHÄ-HBHHGTGH Bxonom ycwpoñcwna, a nepsue nuxonm uommymamopa HaHpaBH 6 HMH, KomMyTaropa perynamopán HpKDGTH onnañ nncanuu M Kommymamopa perynamopon apHDCTH DPH 6 ñJB 3 H 8 Ta asnmwca era BHXDEDM...

Zapojení pro přenos dat mezi řídicím počítačem a řadičem světelné signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 235102

Dátum: 15.02.1987

Autor: Halbich Čestmír

MPK: G06K 17/00

Značky: světelné, signalizace, řídicím, zapojení, řadičem, prenos, počítačem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přenos dat mezi řídicím počítačem a řadičem světelné signalizace v automatizovaném systému řízení městského silničního provozu. Nedostatky užívaných zapojení odstraňuje zapojení podle vynálezu, jehož podstatou je připojení jednoho řadiče pomocí druhé desky kabelem a deskou na jedno vstup-výstupní místo počítače. Použité obvody vysokého stupně integrace zabezpečují sériově paralelní a paralelně sériový převod dat pro přenos dat...

Zapojení pro přenos dat mezi řídicím počítačem a řadiči světelné signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 248754

Dátum: 12.02.1987

Autor: Halbich Čestmír

MPK: G08G 1/08

Značky: řadicí, zapojení, světelné, počítačem, řídicím, signalizace, prenos

Text:

...signalizace podle vynálezu, jehož blokové schéma je znázorněna na obr., sestává z řídicího počítače Q, který je spojen přes první desku Q, kabelovou trasu Q, jednu druhou desku Q s řadičem světelné signalizace Q. První deska Q podle vynálezu se skládá z komunikačního adaptéru l připojeného jednak přes konektor 5 na řídící počítač Q, jednak přes modem Q na přepínač signálu Q. Druhá deska Q podle vynálezu se skládá ze zařízení provádějícího...

Transfokační optická soustava k vytváření stranově posuvné světelné stopy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237585

Dátum: 15.01.1987

Autor: Smejkal Vilém

MPK: G02B 13/14, A61B 6/00, H01S 3/101...

Značky: transfokační, světelné, soustava, posuvné, optická, vytváření, stopy, stranově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká transfokační optické soustavy k vytváření stranově posuvné světelné stopy. Soustava je tvořena dvěma optickými členy a posuvem jednoho z nich ve směru optické osy se volí velikost promítané stopy. Stranový posuv této stopy se provádí stranovým posuvem jednoho z optických členů. Soustava je vhodná pro přístroje, vytvářející laserové svazky paprsků pro ozařování části těla pacienta ve zdravotních střediscích.

Zařízení pro zjištění polohy světelné stopy, zejména pro vrtačky plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237513

Dátum: 15.12.1986

Autori: Reljič Jakša, Frank Helmar

MPK: H01L 21/96, H01S 3/101, G01C 7/06...

Značky: zejména, plošných, stopy, vŕtačky, polohy, zařízení, zjištění, spojů, světelné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zjištění polohy světelné stopy, zejména pro vrtačky plošných spojů, sestávající z optické a optoelektronické části, uspořádané v obrazové rovině a tvořené fotocitlivými čidly, podle vynálezu pěti fototranzistory, připojenými na Schmittovy klopné obvody s hradly a invertorem. Podstatou vynálezu je rozpoznání kruhového průhledného místa uprostřed neprůhledného okolí na průhledné matrici, kterou může být např. šablona pro tištěné...

Světelné návěstní zařízení z dopravních nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 234377

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kachel Petr, Szop Miroslav

MPK: G08C 19/36

Značky: světelné, zařízení, návěstní, nádob, dopravních

Zhrnutie / Anotácia:

Světelné návěstní zařízení z dopravních nádob je určeno k přenosu signálů z pohyblivé dopravní nádoby na pevně instalovaný přijímač. Světelné návěstní zařízení uskutečňuje přenos signálů přes modulovaný světelný paprsek, který je modulován jedním z generátorů ovládacího členu, které mají kmitočet shodný s kmitočtem pásmových propustí vyhodnocovacího členu.

Polymerizovateľné svetelné stabilizátory na báze diesterov substituovanej kyseliny propándiovej a tetrasubstituovaných piperazínov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220996

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk

Značky: kyseliny, polymerizovateľné, spôsob, piperazínov, propándiovej, tetrasubstituovaných, diesterov, substituovanej, přípravy, světelné, stabilizátory, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polymerizovatelných svetelných stabilizátorov na báze diesterov substituovanej kyseliny propándiovej a tetrasubstituovaných piperazínov a spôsobu ich prípravy. Podstata spôsobu prípravy svetelných stabilizátorov spočíva v tom, že sa na tetrasubstituovaný piperazín pôsobí dialkylesterom kyseliny 2-halogenpropádiovej v suchom dimetylformamide alebo v suchom organickom rozpúšťadle v prítomnosti bázy. Látky pripravené podľa vynálezu...

Tepelne a svetelne stabilizované polyamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223424

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hvastijová Mária, Gallovič Ján, Kvarda Vlastislav, Kohout Jiří, Mišenda Peter

Značky: světelné, polyamidy, stabilizované, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelne a svetelne stabilizované polyamidy, najmä vlákna, ktoré pozostávajú z polyamidu a prídavku komplexnej zlúčeniny medi s 2-fenylbenzimidazolom predpokladaného štruktúrneho vzorca v množstve zodpovedajúcom 20 až 300 ppm, výhodne 50 až 200 ppm medi na hmotnosť polyamidu.

Hlavice světelné tužky displeje počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 220608

Dátum: 15.12.1985

Autor: Tomeš Vladimír

Značky: světelné, hlavice, tužky, displeje, počítače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru počítacích strojů. Dosavadní hlavice jsou konstruovány tak, že světlo vycházející ze zvoleného místa displeje počítače je sběrnou čočkou fokusováno na fotodetektor. Toto uspořádání neumožňuje přesně určit místo, na které je tužka zaměřena. Vynález řeší problém bezprostředního vizuálního sledování polohy bodu, na který je tužka displeje zamířena. Podstatou vynálezu je dvojice optických klínů zařazená do zorného pole sběrné...

Vysílač světelné roviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222382

Dátum: 15.08.1985

Autor: Ponec Jan

Značky: světelné, roviny, vysílač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílače světelné roviny, který v soupravě slouží k fotogram metrické diagnostice velkých dutých prostorů, zvláště důlních jam a šachet. Je tvořen zdrojem světla, kruhovou výbojkou, která leží v ohnisku eliptické o kruhového zrcadla, v jehož druhém ohni ku leží i ohnisko kruhově kolimační čočky. Vycházející světelný paprskový svazek vytváří světelnou rovinu, je rovnoběžný a vytíná na stěně jámy rovinnou stopu, která se snímá a...

Zapojení obvodu časového hlídače – havarijní zvukové a světelné signalizace do obvodu napájení kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225666

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jaskiewicz Antonín

Značky: signalizace, havarijní, zvukové, zapojení, napájení, časového, hlídače, kotlů, světelné, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení časového hlídače - havarijní zvukové a světelné signalizace do obvodu napájení kotlů, vyznačené tím, že z fázové svorky (R) napájecí sítě jsou vyvedeny tři obvody, z nichž jeden je napojen na prvou pojistku (F2), druhý na druhou pojistku (F3), třetí na třetí pojistku (F4), přičemž prvá pojistka (F2) je napojena přes prvý kontakt (1) paketového přepínače (Q1) při spojení druhého kontaktu (2) se čtvrtým kontaktem (4) na rozpojovací...

Vyššiemolekulové svetelné stabilizátory na báze esterov alifatických dikarboxylových kyselín a 2-hydroxy -1,3-disubstituovaných derivátov propánu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219192

Dátum: 01.06.1985

Autori: Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František

Značky: vyššiemolekulové, kyselin, derivátov, stabilizátory, 2-hydroxy, báze, dikarboxylových, alifatických, světelné, propánu, přípravy, spôsob, 1,3-disubstituovaných, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vyššiemolekulových svetelných stabilizátorov na báze esterov alifatických dikarboxylových kyselín a 2-hydroxy-1,3-disubstituovaných derivátov propánu a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva v tom, že sa na zlúčeniny typu 2-hydroxy-1,3-bis(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán-14-16-dión-15- yl) propánu pôsobí zlúčeninami typu dichloridu kyseliny štavelovej v prostredí suchého organického rozpúšťadla v prítomnosti organickej bázy,...

Univerzálny simulátor priebehu prevádzky svetelne riadenej križovatky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215426

Dátum: 01.01.1985

Autori: Reguly Alojz, Breziansky Ivan, Kožehuba Vladimír

Značky: priebehu, riadenej, univerzálny, světelné, križovatky, prevádzky, simulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny simulátor je určený najmä pre pracoviská riešiace dopravnú situáciu na svetelne riadených križovatkách. Variabilita dopravnej prevádzky na križovatkách osadených svetelnou signalizáciou si vyžaduje neustále zmeny v programoch riadenia. K tvorbe programov slúži simulátor podľa vynálezu, ktorý je univerzálny z hľadiska stavebnej konfigurácie križovatky a vradením generátora náhodnej premennej hustoty vozidiel medzi modul riadiacich...

Zařízení pro nastavení šířky světelné stopy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214955

Dátum: 15.09.1984

Autor: Honzík Zdeněk

Značky: zařízení, světelné, nastavení, stopy, šířky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nastavení šířky exponující světelné stopy na kopírovacích nebo zvětšovacích zařízeních s elektronicky řízeným maskováním fotografických snímků. Účelem vynálezu je urychlit a zpřesnit nastavení šířky pohybující se světelné stopy jejíž velikost ovlivňuje kopírovací parametry zařízení. Podstatou vynálezu enormná deska o vysoké optické hustotě se štěrbinou s nízkou optickou hustotou difuzního charakteru, o šířce shodné...

Polymerizovateľné svetelné stabilizátory piperazínového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216273

Dátum: 15.05.1984

Autori: Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František

Značky: piperazínového, světelné, polymerizovateľné, stabilizátory

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerizovateľné svetelné stabilizátory piperazínového typu všeobecného vzorca: kde R značí metylovú alebo etylovú skupinu.