Patenty so značkou «svazek»

Svazek lamel třecí spojky nebo brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260687

Dátum: 12.01.1989

Autor: Mikýsek Milan

MPK: F16D 25/062

Značky: svazek, brzdy, lamel, spojky, třecí

Text:

...ý delů, způsobovanému zbytkovým mnmentem spoâky. Brzdy pakązpů sobují zbytečný ohřev stroje protože jsqu po většinu doby rozepñuté.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny svazkem.1 amel.třecí spojky nebo brzdy podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vnější ocelové lamely jscu.opatřepy nejmênědyěma prořezy, jdoucimi od jejich vnítřních průměrů až čás tečně do jejich ozubů, přičemž vnitřnilemely jsou opatřeny kovokeramickou vrstvou....

Trubkový svazek trubkových aparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256123

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ťok Pavel, Šimáček Ladislav

MPK: F28F 1/00

Značky: trubkový, trubkových, aparátu, svazek

Text:

...v trubkovém svazku se docílí lepšího obtákání jednotlivých trubek, které je důsledkem změny hybnosti média. Při střídavém průtoku média těsnými a širšími kanály totiž dochází k dokonalejšímu usměrnění proudu média mezi žebry trubek. Tyto skutečnosti pak mají příznivý gliv na hodnotu součinitele přestupu tepla.Příkladné uspořádání trubkového svazku podle vynálezu je dále blíže objasněno na připojeném výkrese, na němžobr. 1 představuje příčný...

Vinutý svazek trubek výměníku tepla, zejména pro oblast vysokých teplot a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254420

Dátum: 15.01.1988

Autor: Prokop Bohumír

MPK: F28D 7/02

Značky: vinutý, vysokých, trubek, tepla, výroby, výměníku, oblast, teplot, zejména, způsob, svazek

Text:

...pro oblast vysokýrclt teplot.- 2 Podstata způsobu spočívá V tom, žese v první vrstvč vinutí po obvodě centrální trubky přivaří nosná žebra S výřezy pro trubky mezi nosnými žebry se k centrální trubce přivaří distanční pásky. Na to se navine první vrstva trubek. Poté se k nosným žebrům přivaří nosná žebra druhé či další vrstvy trubek tak, že předchozí vrstva trubek je uzavřena. K distančním páskům první vrstvy trubek se přivaří pomocí...

Svazek elektrických rozbušek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236182

Dátum: 01.12.1987

Autori: Čunek Richard, Šebela Bedřich, Koňařík Jaroslav

MPK: B65D 69/00

Značky: rozbušek, svazek, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká balení elektrických rozbušek, zejména do přepravních obalů. Účelem vynálezu je snížení rizika hromadné exploze balíku elektrických rozbušek zejména v přepravním obalu, kdy podle dosavadního stavu techniky jsou jednotlivá pouzdra elektrických rozbušek v vzájemném těsném kontaktu. Současně je cílem vytvořit podmínky umožňující mechanizaci balení. Je to dosaženo uspořádáním dílčích svazků s výhodou po pěti elektrických rozbuškách,...

Svazek z alespoň dvou vrstev svitků stlačitelného materiálu, způsob výroby tohoto svazku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238606

Dátum: 15.05.1987

Autor: Rias Jean-claude

MPK: B65B 53/06

Značky: způsob, svitku, zařízení, způsobu, materiálů, provádění, svazek, tohoto, alespoň, vrstev, výroby, stlačitelného, svazků

Zhrnutie / Anotácia:

Daný problém je vynálezem řešen tím, že svazek je opatřen dvěma profilovými deskami přiloženými ke krajní spodní, popřípadě horní vrstvě svitků, dále je opatřen dvěma štíty, z nichž každý je uložen na jednom konci svitků a které jsou připojeny k profilovým deskám pro vytvoření první spojky svazku, a dále je opatřen pásky z plastické hmoty obepnutými kolem profilových desek a svitků kolmo k jejich osám pro vytvoření druhé spojky svazku kolmé k...

Vinutý svazek velkoobjemového vinutého výměníku tepla a jeho ustavení v plášti

Načítavanie...

Číslo patentu: 249416

Dátum: 12.03.1987

Autori: Cvejn Miloslav, Prokop Bohumír, Brambora Stanislav, Varga Karel

MPK: F28D 7/02

Značky: velkoobjemového, ustavení, vinutý, plášti, výměníku, tepla, vinutého, svazek

Text:

...spodní přírubou, která je rosebíretelne pomocí eroubů spojene . s opörným podstevcem.Podstetná dále je, že centrální trubka jádro vlnutí je v místě počátku vinutí a v míe- V te konce vlnutí vystuäene. Toto vystuiení m. být provedeno nelisovenou trubkou nebo máte být vystužení íntegrální.Hlavní výhodou řešení podle vynálesu je to. le je vytvořen prułnýelement dostatočného průŕesu v místě největlího nemáhání centrální trubky jádre vlnutí,...

Předpínaný svazek žárovzdorné rohože a zařízení k jeho výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 236040

Dátum: 01.02.1987

Autor: Kovařík Antonín

MPK: C04B 35/71

Značky: rohože, zařízení, výrobe, žárovzdorné, svazek, předpínaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká předpínaných svazků rohože z keramického vlákna určených k vnitřnímu obkladu vyzdívek zejména na-lepováním a řeší otázku konstrukce tohoto svazku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že předstlačené svazky z keramického vlákna jsou opatřeny pásky (l) nebo ohnutými pásky (2) nebo vícenásobně ohnutou rohoží (3) a bočními příložkami (5), které jsou spojeny jehlicemi (4) procházejícími uvnitř svazku a do bočních příložek (5) zataveny...

Samonosný lištěný statorový svazek s klecí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218284

Dátum: 15.02.1985

Autori: Píchal Miroslav, Mezírka Milan

Značky: svazek, lištěný, samonosný, klecí, způsob, statorový, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání samonosného listěného statorového svazku s klecí, který je složen z jednotlivých plechových výlisků segmentů pro elektrické stroje, zejména s rybinovitým uchycením pólů, bez skruže kostry statoru a způsob jeho výroby. Využitím vynálezu se vytvoří samonosný listěný statorový svazek bez použití speciálních svazkovacích přípravků. Vynález lze využít u elektrických strojů všech typových velikostí a pro všechny počty pólů.

Jednorázový dvoukomorový dialyzátorový svazek pro hemodialýzofiltraci, hemodialýzoperfúzi, hemodialýzooxygenaci a hemofiltrooxygenaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 218266

Dátum: 15.02.1985

Autori: Holánek Stanislav, Jakubek Valter, Válek Albert, Erben Josef

Značky: jednorázový, dialyzátorový, svazek, hemodialýzoperfúzi, dvoukomorový, hemodialýzooxygenaci, hemodialýzofiltraci, hemofiltrooxygenaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednorázového dvoukomorového dialyzátorového svazku pro hemodialýzofiltraci, hemodialýzoperfúzi, hemodialýzooxygenaci a hemofiltrooxygenaci, vyrobeného z plastických hmot, který obsahuje dialyzátové desky a krevní desky uspořádané v několika vrstvách, mezi kterými je vložena polopropustná membrána, sevřené závěrným systémem tvořeným prvním a druhým krytem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že Lineární profily dialyzátorové desky...

Svazek lamel třecí lamelové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217271

Dátum: 15.07.1984

Autor: Mikýsek Milan

Značky: spojky, lamelové, lamel, svazek, třecí

Zhrnutie / Anotácia:

Svazek lamel třecí lamelové spojky ovládané elektricky, vyznačený tím, že sestává alespoň ze dvou vnitřních lamel (1) a vnějších lamel (2), přičemž třecí povrch alespoň jedněch lamel je ocelový na jejich čelní ploše (4) jsou vytvořeny plošky (3) z třecího materiálu.

Samonosný kabelový svazek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215334

Dátum: 31.05.1984

Autor: Hanzelka Zdeněk

Značky: samonosný, svazek, kabelový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém prohřátí kabelů při záporných teplotách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejméně dva dílčí kabely jsou proloženy alespoň jedním nosným lanem a jsou uspořádány do tvaru pásu, jehož okraje tvoří ohebná okládací vodítka s příčnými průchozími otvory, přičemž kabely, nosná lana i ohebná ukládací vodítka jsou vzájemně spojeny motouzy. Vynález lze využít např. u teleskopických stožárů a podobných konstrukci, kde je nutno...