Patenty so značkou «svárů»

Zařízení pro automatizaci obloukového svařování děrových a průvarových svarů v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 270713

Dátum: 12.07.1990

Autori: Robenhaupt Jaroslav, Ružarovský Karel, Klabouch Rudolf

MPK: B23K 9/16

Značky: svárů, ochranné, zařízení, svařování, děrových, průvarových, atmosfére, obloukového, automatizaci

Text:

...okolního ovzduší. Dále zcela stíní záření elektrického oblouku, takže není nutno používat ochranného štítu. Zařízení je lehké (cca do 2,5 kg), a snadno přenosné. Múže je obsluhovat 1 méně zkušený svářeů, protože doba svářehí je plynule volitelná pro různé velikosti svarü zařazením časového spínače.vynález je blíže objasněn na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je v nárysu znázorněna sestava svaŕovacího zařízení, a na obr. 2 je axonometrický...

Způsob dohřevu svaru při odporovém svařování kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269810

Dátum: 14.05.1990

Autori: Tesař Kornel, Staněk Václav

MPK: B23K 11/04

Značky: způsob, dohřevu, svárů, svařování, kolejnic, odporovém

Text:

...dohřevu svaru při odporovém evařování kolejnic stykově s odtavením spočívá,oproti dosud známým způsobům,v tom, že je zajištěna svařitelnost kolajnic, není potrebe Jináho zdroje tepelné energie než samotné odporové svářečky, a tím je umožněno zřizování bezstykové koleja přímo v trati v ose koleje. Další výhodou způsobu podle vynálezu je nízká cene zařízení pro provádění dohřsvu svaru, jeho spolehlivost a možnost nastavení optimálniho...

Způsob obloukového svařování obalenou elektrodou tupých svarů “X” a “V”

Načítavanie...

Číslo patentu: 265089

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kocourek Jaroslav, Vitásek Ladislav, Koukal Jaroslav

MPK: B23K 9/235

Značky: způsob, obalenou, obloukového, elektródou, svařování, tupých, svárů

Text:

...tupých svarů X a V materiálů tlouštěk od 4 do 60 mm.s pulsací svařovacího proudu, nutncu jen v oblasti korene, s dobou mezery dva až čtyři krát delší, než je doba pulsu svařovacího proudu,kterého podstatu tvoří to, že úhel rozevření svarových ploch je 40 až 50 °.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu a snižuje spotřebu prídavných materiálů a elektrické energie při svařování tupých svarů X a V. Jeho efekt roste úměrně.s tloušřkou...

Úprava obloukového svařování tupých svarů X a V obalenou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263423

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kocourek Jaroslav, Koukal Jaroslav, Vitásek Ladislav

MPK: B23K 9/235

Značky: obloukového, tupých, svárů, elektródou, úprava, obalenou, svařování

Text:

...je to, že doba mezery je dva až čtyři krát delší než doba pulsu svařo~ vacího prouďu při tloušíce otupeni svarových plech od 3 do 5 mm.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu e snižuje spotřebu přídavných materiálů a elektrické energie při sva- . řování tupých svarů typu X a V. Je určen především pro svary materiálu o tlouščce do 20 mm, kde se dosahuje největäího efektu.X svar plechu z oceli 11 375 tloušřky 12 mm.má tloušřku...

Způsob úpravy podélně svařovaných trubek před defektoskopickou kontrolou svaru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261943

Dátum: 10.02.1989

Autori: Halamíček Jiří, Peša Alois, Březina Milan

MPK: B23K 13/02

Značky: úpravy, kontrolou, trubek, provádění, svařovaných, podélné, zařízení, svárů, defektoskopickou, způsob, před

Text:

...svaru defektoskopickými prístroji umístěnýni přímo ve evařovací lince a možnost okam žitých zpětnych zásahů do regulace svařovacího procesu. Tím dochá zí k podetatnénu zvýšení efektívnosti výroby podélně svařovanýchPříklad konkrétního řešení dle vynálezu je zobrazen na výkresoch, kde na obr. l je znezorněno uspořádání svařovací linky,na obr. 2 tvar kalibru svařovacích válců, na obr. 3 tvar kalibru prvého páru profílovych válců a na obr....

Způsob zhotovování svaru vysokopevných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245408

Dátum: 01.07.1988

Autori: Ebringerová Anna Csc, Pastýr Ján

MPK: B23K 9/23

Značky: oceli, zhotovování, způsob, svárů, vysokopevných

Text:

...manganu. Zvýšený obsah msnganu V tuhém roztoku zajišťuje vznik sulfidů MnS vhodné morfologie. Přizrrivýcłrvüčinků Jtvdossženo245 40 a přítomnosti hliníku v tuhám roztoku. Náchylnost ke vzniku trhlin je rovněž potlsčens sníženim obsahu povrchově aktivníoh prvků ve svarovém kovu, tj. cínu s sntimonu,smížením obsahu fosforu. Uvedený postup sižoní náchylnosti záklsdniho materiálu k trhlinám za horka lze úspäšně využít i při nsvsřování záklsdního...

Zařízení ke sváření vnitřních obvodových svarů válcovitých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 256911

Dátum: 15.04.1988

Autori: Drač Pavel, Lukjaněnko Anatolij, Vološin Alexandr

MPK: B23K 31/06, B23K 37/04

Značky: svárů, zařízení, sváření, vnitřních, těles, válcovitých, obvodových

Text:

...Mexny ocnun snexrpona H BH 3 Hp 8 4 ocraewca à nponecce paöomu nensuennuu. uns anvomarnqecxoro OTKPHTHK - saxpuwun mnmca a öynxepe 15 (nr.3) ycranonnena Á xonycooöpaanaa aacnouxa 16, coennnennaa perynnpyenoň waroň 17 c nneauonpnaov non 18. C nomombm aacnouxn 16 perynupyercg npoxonoe ceqenme 3 öynxepe, wo ecrb pacxon ąnmca. Bnyrpennnx mranra 2 cnaöxenav Hanpasnnmmeü 19 (nr.4) n peüxoñ 20. Hepenemenue mranrn 2 ocymecwsnnewcn...

Gravitační chránič kořene sváru pro svařování rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238041

Dátum: 15.10.1987

Autor: Šincl Antonín

MPK: B23K 9/16

Značky: rotačních, součástí, kořene, svařování, gravitační, svárů, chránič

Zhrnutie / Anotácia:

Chránič slouží k ochraně kořene sváru při svařování rotačních součástí, kde umožňuje přívod ochranného plynu jen do místa svařovacího procesu. Chránič jednoduché konstrukce, nasazený na hřídel přípravku, má hubici s přívodem plynu uchycenou na třmenu s valivým ložiskem a s protizávažím, jež udržuje hubici v místě svařování i při otáčení přípravku.

Způsob odstraňování vad svarů v úzkých a hlubokých úkosech

Načítavanie...

Číslo patentu: 247415

Dátum: 15.10.1987

Autori: Drábek Miroslav, Frolík Miroslav, Brádle Jaroslav

MPK: B23P 17/00

Značky: úkosech, svárů, úzkých, hlubokých, odstraňování, způsob

Text:

...svarů v úzkych a hlu ch ükosech. Jeho podstata spočívá v tom, že po odstavení svařovacího automatu se svařenecI dohřeje na maximální svařovací teplotu, načež se k němu přisune obráběcí nůž, jehož řeznýbřit se umístí do horizontální osy svařence. Nato se tento obráběcí nůž uvede do řezu v oblasti svarové vady a přitlačuje se přitom do řezu menší řeznou silou, než je třecí síla mezi evařencem a otočnými elementy, které svařencem otáčejí. Tato...

Přídavné zařízení k vybrušování vad svarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250630

Dátum: 15.04.1987

Autori: Přibyl Zdeněk, Gotschy Vilém, Rýdl Vladimír

MPK: B24B 23/02

Značky: přídavné, zařízení, svárů, vybrušování

Text:

...pro všechny hloubky svarových úkosů při jejich šířce větší než 24 mm, a to bez přerušení svařovacího procesu. Brueným kotoučem zařízení podle vynálezu lze obeáhnout celou šíři evarového úkosu, úběr materiálu je znatelně větší než u dosud známých zařízení. Manipulace se zařízením je snadné a bezpečná.Príklad skutečného vytvoření přídavného zařízení podle vynálezu je znázorněn na priložených výkreeecn. Na obr l je zobrazeno celé přídavné...

Způsob zpevňování povrchových vrstev obvodového svaru svařovaných uzavřených tlakových nádob a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247965

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pilous Václav Člen Korespondent Čsav, Vacík Petr

MPK: C21D 7/08

Značky: svařovaných, zpevňování, nádob, povrchových, provádění, tohoto, obvodového, tlakových, vrstev, svárů, způsobu, zařízení, uzavřených, způsob

Text:

...tedy možno válečkovat i tenkoetěnné rotační nádoby. Válečkování tímto způsobem zvyšuje provozní spolehlivost svaí-ovanych nádob.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvätleny y popise příkladu jeho provádění podle přilolených výkresů, kde obr. l představuje v řezu narye zařízení pro zpevňovéní povrchových vrstev obvodového svaru svařoverwch uzavřených tlakových nádob e obr. 2 představuje půdorye vnější valečkovací klece zařízení pro zpevňování...

Způsob obloukového sváření v ochranné atmosféře argonu přímých svarů zvlášť tenkostěnných mosazných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237231

Dátum: 15.06.1986

Autori: Glebova Erika Dmitrijevna, Čivikin Valerij Konstantinovič, Sejdalijev Fikrat Sejdali, Tjuševskij Vladimír Michajlovič, Krasovskij Jurij Vladimírovič, Ševakin Jurij Fedorovič

MPK: B23K 9/16

Značky: přímých, tenkostenných, svárů, mosazných, sváření, způsob, ochranné, trubek, obloukového, atmosfére, zvlášť, argonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob argonového obloukového sváření v ochranné atmosféře argonu přímých svarů trubek patří do oblasti sváření a může být využíván při výrobě rovných svařovaných mosazných, zvlášť tenkých trubek malého průměru. Cílem vynálezu je zlepšení jakosti svaru a zvýšení produktivity. Způsob obloukového sváření v ochranné atmosféře argonu přímých svarů zvlášť tenkých mosazných trubek, při kterém se sváření provádí netavící se wolframovou...

Zařízení k odstranění výronku svaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230809

Dátum: 15.06.1986

Autor: Jirák Josef

MPK: B23K 11/32

Značky: výronku, odstranění, zařízení, svárů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odstranění výronku svaru u svařovacího stroje na odporová svařování v ochranné atmosféře kovových profilových ráfků kol vozidel. Účelem vy nálezu je zamezit vytvoření výronku kolem svaru. Podstatou vynálezu je to, že mezi oběma upínacími čelistmi jsou umístěny kovací čelisti, posuvné proti sobě. Kovací plochy kovacích čelistí jsou tvarovány přesně podle profilu svařovaného předmětu v místě svařování.

Zařízení pro podložení prvé vrstvy svaru při automatickém svařování styku dvou trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230580

Dátum: 15.05.1986

Autor: Rinaldi Fernando

MPK: B23K 37/00

Značky: trubek, svárů, prvé, vrstvy, automatickém, styku, podložení, svařování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro podložení prvé vrstvy svaru při automatickém svařování styku dvou trubek, držených u sebe pomocí dvou čelních obvodových sad radiálních pístů vnitřního centrátoru, obsahující sadu nezávislých měděných podložek rozmístěných ve tvaru prstence a upevněných k příslušnému množství podložných prvků pružně uložených v jedné z obvodových sad radiálních pístů vnitřního centrátoru pomocí radiálních tlačných pružin, vyznačené tím, že...

Způsob úpravy svarových úkosů a svaření obvodových svarů kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228763

Dátum: 15.04.1986

Autori: Machník Václav, Sika Jiří

MPK: B21C 37/08

Značky: svárů, úkosu, úpravy, kroužků, obvodových, sváření, způsob, svárových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je přesnější a rychlejší způsob svařovaní kroužků se snížením celkových deformací. Uvedeného účelu se dosáhne úpravou svarových úkosů pro obvodové sváry tak, že po zavaření části jednostranného úkosu se dodatečně z protilehlé strany vytvoří druhý úkos a dováří se v celém průřezu.

Podložný pásek pro formování kořene jednostranných svarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220204

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bělohubý Vladimír, Bervida Bohumil, Barták Jiří

Značky: podložný, svárů, pásek, jednostranných, kořene, formování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru jaderné energetiky a řeší podložný pásek pro formování kořene jednostranných svarů. Vynález řeší zajištění kvalitního provaření kořene jednostranných svarů u některých způsobů svařování. Podložný pásek pro formování kořene jednostranných svarů je tvořen kovovým páskem s pevnou žáruvzdornou vrstvou difúzně s ním spojenou. Vynález může být využit při svařování.

Způsob úpravy povrchu svařovaných kovových smaltovaných materiálů v okolí svaru před jejich svařením

Načítavanie...

Číslo patentu: 225921

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kupka František, Bůžek Zdeněk, Bajda Milostav, Janeček Jiří

Značky: okolí, smaltovaných, povrchu, před, úpravy, způsob, svárů, kovových, svařením, jejich, svařovaných, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy povrchu svařovaných kovových smaltovaných materiálů v okolí svaru před jejich svařením, zejména ocelových smaltovaných plechů, vyznačený tím, že smaltované ocelové plechy se po svém obvodu v okolí budoucího svaru před vzájemným svařením opatří nejméně z jedné strany smaltovací břečkou, která se nechá volně na vzduchu uschnout.

Způsob těsnění svárů u konstrukcí z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225914

Dátum: 01.07.1985

Autor: Vašátko Eduard

Značky: těsnění, svárů, konstrukcí, způsob, termoplastů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob těsnění svárů u konstrukcí z termoplastů, vyznačený tím, že se do místa netěsnosti či svárů nanáší tavenina ataktického polypropylenu a/nebo směsi ataktického polypropylenu s parafinem buď štětcem, nebo zaléváním při teplotě nejméně 100 °C.

Zkoušečka spolehlivosti svárů hybridních integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217078

Dátum: 01.07.1984

Autor: Rejmánek Miroslav

Značky: spolehlivosti, svárů, zkoušečka, hybridních, obvodů, integrovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zkoušečka spolehlivosti svárů podle vynálezu je tvořena ramenem se zahnutým hrotem, kterým jsou zachycovány tenké propojovací vodiče. Druhý konec ramene je uložen otočně na ložisku s čepem, na kterém je zavěšena pružina zakotvená v desce, která je posouvatelná pomocí šroubu. Není-li rameno zatíženo, opírá se o jeden ze dvou dorazů, mezi nimiž se pohybuje.

Způsob antikorozní úpravy povrchu železa, hliníku a hliníkových slitin, zejména povrchu čerstvých svárů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223146

Dátum: 01.04.1984

Autori: Ambrož Vladimír, Soukalová Nina, Svoboda Bohumil, Hlaveš Jan

Značky: způsob, čerstvých, hliníkových, slitin, úpravy, hliníku, zejména, svárů, železa, antikorozní, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká antikorozní úpravy povrchu železných a hliníkových kovů vodou ředitelnými nátěrovými hmotami s obsahem antikorozních přísad, aditiv a případně plniv. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na povrch kovu se při teplotě 15 až 100°C nanese 10 až 60% vodná disperze specifikovaných filmotvorných syntetických pryskyřic a/nebo specifikovaných polymerů obsahující 0,1 až 7 % hmot. chromanu aúnebo dvojchromanu amonného, 0,1 až 7 % hmot....