Patenty so značkou «svařovacího»

Zapojení svařovacího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257510

Dátum: 16.05.1988

Autor: Pykal Miloš

MPK: H02M 7/08, H02M 7/521

Značky: usměrňovače, zapojení, svařovacího

Text:

...podle vynálezu dociluje vyhlazení výstupního napětí, které před zapálením svařovacího oblouku dosahuje špičkové hodnoty střĺdavého napájecího napětí. To má příznivý vliv na stabilní a snadné zapalování svařovacího oblouku. Procházející proud přes pomocnou vyhlazovací tlumivku účinné stabilizuje hoření svařovacího oblouku napájeného z diodového usměrňovače bez vyhlazovací tlumivky.Vynálezem se dociluje snížení spotřeby aktivních materiálů a...

Ruční svěrák s prvky pro ohraničení svařovacího prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256417

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jeništa Václav, Kutač Bohumír

MPK: B23K 37/02

Značky: svařovacího, ruční, prvky, svěrák, ohraničení, prostoru

Text:

...základní podložce Q. Vzdálenost mezi čelem 3 základní podložky § a přední hranou 11 zadní čelisti 5 udává šířku svařovaného mezíkruží 1 §, která se seřizuje otáčením posuvového šroubu 12 prvé posuvové jednotky 1, svěráku lg, Vpředu je šrouby gg k horní desce 1, konzoly g, upevněna druhá posuvová jednotka 11 přední čelistí 19. Poauvovou jednotku 11 tvoříU druhé posuvové jednotky 11, opatřené čepem li, je tento zasunut do otvoru j ná boje 16,...

Zapojení obvodu pro vypínání svařovacího proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246748

Dátum: 15.12.1987

Autor: Iurina Pavel

MPK: B23K 9/10

Značky: obvodů, svařovacího, proudu, zapojení, vypínání

Text:

...20, s níž je spojen přes Iněnitelný odpor 7 a diodu 19. Mezi spojem spojujicím »odporový dělič 5 napětí s komparátorem 6 napětí a zemí je zapojen kondenzátor 18.Zapojení obvodu pro vypínání svařovacího proudu podle vynálezu pracuje následovně.Připojeííím obvodu na sřídavou elektrickou síť pomocí přívodu 1 se uvede v činnost jednofázový transiormätor 2. Napětí na sekundárním vinutí jednofäzového transíormátoru 2 se usměrňuje a...

Spojka vodiče, zejména svařovacího vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247372

Dátum: 16.11.1987

Autor: Kohout Jaroslav

MPK: H01R 4/20, H01R 43/04

Značky: svařovacího, vodiče, zejména, spojka

Text:

...ještě upraví rozklepnutím plochou částíAby nepřečnívaly jejich konce přes vnější obvod čelního nákružku §a těchto pouzder 3,musí být délka obnažené části spojovaných vodičů menší než osová délka těchto pouzder 1zvětšená o radiální šířkujejich čelního nákružku ga. Tím se vytvorí styčné plochy, jejichž plošný rozměr je větší.než průřez spojovaných částí vodiče.Aby byl zabezpečen co nejmenší přechodový odpor v těchto styčných plochách obou...

Způsob a zařízení k automatické regulaci doby průtoku svařovacího proudu při odporovém svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253091

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bukáček Oldřich

MPK: B23K 11/24

Značky: regulaci, proudu, automatické, svařování, průtoku, odporovém, svařovacího, způsob, zařízení

Text:

...jehož druhý vstup je připojen na zdroj referenčního napětí a výstup komparátoru je připojen na blok logiky, kterého výstup je připojen na řídící vstup elektronického spínače.Na připojených výkresech je na obr. 1 znázorněn průběh napětí na vývodech měřicího transformátoru, na obr. 2 průběh tohoto napětí po usměrnění, na obr. 3 prúběh integrace usměrněného napětí. Na obr. 4 je znázorněno blokové schéma zařízení automatické regulace...

Zapojení pomocného proudového zdroje svařovacího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249659

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pykal Miloš, Vasilev Ljudmil

MPK: B23K 9/06

Značky: usměrňovače, zdroje, svařovacího, proudového, pomocného, zapojení

Text:

...tívnš projevuje při ovořovňní na nízkých proudeoh.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje zapojení pomocného proudováho zdroje podle přodloženáho vynálozu. Podstatou vynálozu je, že v sérii s napájooím vinutím-pomooněho můetkováho diődového uomorñovačo je zapojon omozujíoí kondenzátor.zapojení podle vynálozu dociluje fázový posuv mezi napě tím pomoonáho zdnojo o mezi napätím hlavního svořovooího no. 249 ess měrňovače. Tímto se dooílí...

Rozkyvové ústrojí svařovacího manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233130

Dátum: 01.01.1987

Autori: Březina Miloslav, Koukal Jaroslav, Jokel Jaroslav, Kocourek Jaroslav, Frič Oldřich

MPK: B23K 37/00

Značky: rozkyvové, svařovacího, ústrojí, manipulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rozkyvového ústrojí se týká mechanizace svařování. Rozkyvové ústrojí vyvozuje přímočarý vratný pohyb svařovacího hořáku s výdržemi v úvratích. Tohoto pohybu je dosaženo tím, že vozík, suvně uložený ve vedení a nesoucí tyč s držákem svařovacího hořáku, je spřažen s mechanismem pro vytváření výdrží poháněným kývavou kulisou. Mechanismus pro vytváření výdrží je tvořen válcem, v jehož jedné přírubě je uložen dorazový šroub a v druhé přírubě...

Zařízení pro vedení svařovacího drátu u svařovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236068

Dátum: 01.12.1986

Autori: Soukup Jiří, Kreuter Ervín

MPK: B23K 9/28

Značky: zařízení, strojů, svařovacích, svařovacího, vedení, drátu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení životnosti kontaktních čelistí svařovacích strojů, zejména používaných pro navařování materiálu. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou s novým uspořádáním kontaktních čelistí. Na podélných hranách čtyřbokých kontaktních čelistí jsou provedena skosení, vytvářející při uspořádání dvou kontaktních čelistí vedle sebe drážku pro vedení svařovacího drátu. Tato dvojice kontaktních čelistí je upevněna v podélném...

Zařízení pro kontrolu svařovacího procesu při výrobě podélně svařovaných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230749

Dátum: 15.06.1986

Autori: Halamíček Jiří, Větříček Josef

MPK: B23K 31/06

Značky: kontrolu, trubek, procesu, svařovaných, svařovacího, podélné, zařízení, výrobe

Text:

...zeeilovečůn je pŕipojen eelekční obvod z číeliqovýn displejom. łettzen podle vyndlezu je zndzorněno na pŕilolandm výkresu.leden konec evezku ekleněných vláken 1 je upevněn drłâkem g v ose eveřovacích välců 3. le druhé konci svazku jsou jednotlive ekleněne vlákna 1 napojene ne totodetektory i a k nie jsou due pripojeny proporcionllně-integreění zesilovače ž. Před netricí 1 jsou umístěnj. zobrnzovecí ininietumí žárovky 5,....

Elektrody vysokofrekvenčního svařovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231082

Dátum: 01.03.1986

Autori: Jaroš Pavel, Fliéger Zdeněk, Rytíř Zdeněk, Marušák Jaromír, Novotný František, Boček Otakar, Herrmann Zdeněk, Langmajer Miroslav

MPK: B29C 27/04

Značky: elektrody, vysokofrekvenčního, svařovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrod vysokofrekvenčního svařovacího lisu zejména pro vysokofrekvenční svařování víka a dna s válcovou částí transportního vaku z plastických materiálů, který umožňuje sváření válcové části vaku jak se dnem, tak i s víkem na jednom zařízení, kde účelu se dosahuje tím, že otevřením dveří stínicího krytu, opatřených kontakty vysune ústrojí automatický dolní pohyblivou elektrodu s pracovním stolem mimo oblast stínicího krytu a...

Zapojení k řízení pojezdu zejména dielektrického svařovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 227074

Dátum: 01.01.1985

Autori: Jareš František, Langmajer Miroslav, Fidranský Zdeněk, Hendrych Pavel, Boček Otakar

Značky: zejména, dielektrického, zapojení, zařízení, pojezdu, řízení, svařovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k řízení pojezdu zejména dielektrického svařovacího zařízení, vybaveného zdrojem impulsů, kde každý impuls odpovídá určité ujeté dráze dále čidlem pohybu a čítačem s předvolbou různého počtu pulsů pro iniciování prvého a druhého výstupu vyznačující se tím, že zdroj (1) impulsů je připojen na čítací vstup vratného čítače (2) délky pohybu, jehož prvý výstup je připojen na obvod (3) zastavení pojezdu a druhý výstup je zapojen jednak na...