Patenty so značkou «súvisiace»

Estery bendamustínu a súvisiace zlúčeniny a ich medicínske použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18894

Dátum: 26.04.2012

Autori: Schickaneder Helmut, Schickaneder Christian, Bernhardt Günther, Limmert Michael, Buschauer Armin, Huber Stefan

MPK: A61K 31/4184, C07D 235/12

Značky: použitie, medicínske, súvisiace, estery, bendamustínu, zlúčeniny

Text:

...Joumal of Medical Chemistry, Vol. 46 (201 l), strany 1604 až 1615 sa hlavne zameriava na koncept bivalentných liečiv a v tomto zmysle ukazuje cytotoxicitu bivalentných bendamustínových zlúčenín kaplovaných s maleínimidorn obsahujúcich dve časti odvodené odesteru bendamustínu vytvoreného s N-(2-hydroxy-etybmaleinimidom. Tieto bivalentnébendamustínové zlúčeniny sú porovnávané s bendamustínom a monovalentným esterom0010 M. Scutaru a spol.,...

Balenie pre výrobky súvisiace s tabakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13440

Dátum: 18.11.2010

Autori: Southey Neil, Wolfgramm Regine, Buckingham Alistair, Collins Tim, Gurke Inga, Knorr Solvey, Holloway Steve, Jenkins Paul, Novak Slavomir, Devivier Guillaume

MPK: B65D 5/66, B65D 85/10

Značky: súvisiace, balenie, tabakom, výrobky

Text:

...t. j. na vysunutie vnútomého obalu z jeho zatiahnutej polohy do jeho vysunutej polohy alebo na jeho zasunutie späť z jeho vysunutej polohy do jeho zatiahnutej polohy.0012 Spojka je usporiadaná medzi časťou vnútomého obalu a víečkom. Spojka zaberá viečko vo vzdialenosti od línie otáčania menšej než je rozmer víečka v smere kolmom na líniu otáčania a je uspôsobená na Vytlačenie víečka do jeho otvoreného stavu, keď je vnútomý obal...

Balenie pre výrobky súvisiace s tabakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13269

Dátum: 18.11.2010

Autori: Gurke Inga, Southey Neil, Devivier Guillaume, Holloway Steve, Collins Tim, Knorr Solvey, Wolfgramm Regine

MPK: B65D 85/10, B65D 5/66

Značky: tabakom, balenie, súvisiace, výrobky

Text:

...protiľahlá línii otáčania viečka. Napríklad, viečko môže zahmovať šikmú okrajovú stenu rozprestierajúcu sa pozdĺž všetkých okrajov homej steny viečka, s výnimkou okraja, z ktorého vystupuje zadná alebo bočná stena, ktorá končí líniou otáčania. Upevnenie koncov tejto šikmej okrajovej steny k zadnej alebo bočnej stene viečka0011 Vo výhodných verziách, Šikmá okrajová stena je skladaná z polotovaru obalu obsahujúceho polotovar viečka. Šikmá...

Kompozície a spôsoby súvisiace s variantami proteínu A (SpA)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20809

Dátum: 05.04.2010

Autori: Schneewind Olaf, Kim Hwan, Missiakas Dominique, Cheng Alice

MPK: A61K 39/085, C07K 14/31

Značky: proteínu, spa, spôsoby, súvisiace, kompozície, variantami

Text:

...ešte ďalšom aspekte variantová C doména zahŕňa substitúciu v polohe (polohách) 7, 8, 34 a/alebo 35 v SEQ lD N 015. V určitých aspektoch variantová D doména zahŕňa substitúciu v polohe (polohách) 9, 10, 37 a/alebo 38 v SEQ ID N 022. V ešte ďalšom aspekte variantová E doména zahŕňa substitúciu v polohe (polohách) 6, 7, 33 a/alebo 34 v SEQ lD N 03.0015 V ešte ďalších aspektoch aminokyselinové sekvencia SpA variantu zahŕňa aminokyselinovú...

Balenie pre výrobky súvisiace s tabakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12544

Dátum: 20.11.2009

Autori: Collins Tim, Holloway Steve, Knorr Solvey

MPK: B65D 5/66, B65D 85/10

Značky: výrobky, balenie, súvisiace, tabakom

Text:

...polohy do jeho zasunutej polohy. Výrez sa môže rozprestierať cez viac ako jednu stenu vonkajšieho obalu, napr. v rohovej oblastí medzi prednou stenou a jednou z bočných stien. Okrem toho je mysliteľný tiež viac ako jeden Výrez. Tiež je možné, žedno vonkajšieho obalu obsahuje časť výrezu alebo tiež prídavný výrez.0012 Otočne pripojená spojka je usporiadaná medzi časťou vnútorného obalu a viečkom. Otočne pripojená spojka zaberá viečko vo...

Tiazolyl-parazolopyrimidínové zlúčeniny ako syntetické medziprodukty a súvisiace syntetické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13230

Dátum: 29.09.2009

Autori: Boini Sathish Kumar, Rizzo John Robert, Vaid Radhe Krishan

MPK: C07D 487/04

Značky: medziprodukty, syntetické, postupy, zlúčeniny, tiazolyl-parazolopyrimidínové, súvisiace

Text:

...predloženej prihlášky vynálezu podľa predmetu vynálezu sú R a R každý etyl. v ďalšom uskutočnení predloženej prihlášky vynálezu podľa tohto predmetu predloženej prihlášky vynálezu sú R a RZ0009 Medzi vhodné halogenidové katalyzátory medi patrl Cul, CuBr, a CuCI. CuCI je výhodný.0010 Použitie Iigandu medi uľahčuje účinnú katalýzu iónom medi. Ako 1,10 fenantrolln, tak bipyridln sú účinne Iigandy v uvedených spôsoboch. 1,10 fenantrolln je...

Spôsob účinného preskakovania exónu (44) pri Duchennovej svalovej dystrofii a súvisiace prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20366

Dátum: 14.05.2009

Autori: Aartsma-rus Annemieke, Platenburg Gerardus Johannes, Van Deutekom Judith Christina Theodora, Van Ommen Garrit-jan Boudewijn, De Kimpe Josephus Johannes

MPK: C12N 15/11

Značky: dystrofií, svalovej, preskakovania, exónu, účinného, duchennovej, prostriedky, spôsob, súvisiace

Text:

...s výrazom modulu júci zostrih.Zistilo sa, že molekula, ktorá sa viaže na nukleotídovú sekvenciu zahŕňajúcu SEQ ID N 0 l SHGUGGCUAACAGAAGCU SEQ ID NO 2 5-GGGAACAUGCUAAAUAC, SEQ ID N 0 3 5-AGACACAAAUUCCUGAGA alebo SEQ ID NO 4 5-CUGUUGAGAAA má za následok vysoko účinný preskok exónu 44 v bunkách vybavených touto molekulou. Okrem toho žiadna z uvedených sekvencií nie je odvodená zo zachovaných častí miest zostrihových spojov. Z tohto dôvodu...

Vylepšenie v a súvisiace s logaritmickými detektormi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11571

Dátum: 31.10.2008

Autor: Brown Forrest James

MPK: H03D 1/18, H03D 5/00

Značky: detektormi, vylepšenie, logaritmickými, súvisiace

Text:

...odozvu je možné dosiahnuť kaskádou z viacerých ziskových blokov (zosilňovače 1, 2,n) v sérii. Výstup každého zosilňovacieho stupňa napája ďalší stupeň a ďalej výstup každého zo zosilňovačov prechádza príslušnou diódou (D 1, D 2,Dn) kde sú tak jednotlivé takto generované signály sčítané do súčtového zosilňovača 10, pričom celkový výstup tohoto sčitacieho zosilňovača 10 dáva požadovanúObvod zobrazený na obr. 1 je skôr zjednodušená verzia toho,...

Chápadlo a súvisiace zariadenie na manipuláciu s predmetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12212

Dátum: 26.06.2008

Autori: Furlotti Filippo, Signifredi Luca

MPK: B21D 51/42, B31B 19/84, B65B 61/18...

Značky: manipuláciu, predmetmi, chápadlo, zariadenie, súvisiace

Text:

...výtokové rúrky už vyzdvihnuté. V skutočnosti valec každého chápadla nie je v súvislom. kontakte s vačkou, a teda prostriedky nie sú schopné aktivovať kedykoľvek pohyb pákového mechanizmu každého chápadla, aby sa uvoľnili0013 Dokument US 4 059 188 objavuje ručne ovládané spojenie štyroch tyčí na prepravnom zariadení, povoľuje odstránenie polotovarov alebo iných obrobkov, keď nie sú vypudené zo zariadenia V požadovanej vykladacej stanici.0014...

Spôsoby podávania tetrahydrobiopterínu, súvisiace kompozície a metódy stanovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13667

Dátum: 11.04.2008

Autori: Foehr Erik, Okhamafe Augustus, Oppenheimer Daniel, Kostel Paul John, Castillo Sianna, Dorenbaum Alejandro

MPK: A61K 45/06, A61P 25/16, A61K 31/519...

Značky: tetrahydrobiopterínu, stanovenia, kompozície, metody, podávania, spôsoby, súvisiace

Text:

...krvný tlak, hladiny neurotransmiterov alebo iné0008 Ako sa používa v tomto dokumente, BH 4 označuje 6 R-(L-erytro)-5,6,7,8-tetrahydrobiopterín. Termín BH 4, ako sa používa v tomto dokumente, sa má taktiež chápať tak, že poprípade znamená farmaceuticky prijateľnú soľ 6 R-(L-erytro)-5,6,7,8-tetrahydrobiopterínu, ak kontext0009 Rozsah vynálezu je stanovený prostredníctvom0010 V prvom aspekte vynález poskytuje tetrahydrobiopterín(BH 4) alebo...

Stat3 inhibítor majúci protinádorový účinok a súvisiace metódy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14403

Dátum: 05.12.2007

Autori: Jove Richard, Turkson James, Sebti Said, Hamilton Andrew

MPK: A61P 35/00, A61K 31/535, C07D 211/00...

Značky: súvisiace, majúci, stat3, protinádorový, účinok, metody, inhibitor

Text:

...agregáciu do nefunkčných perinukleárnych agresómov adegradáciu neskorej fázy vyvolanú proteazómom umalígnych buniek liečených s S 3 I-M 2001. S 3 I-M 2001 teda tlmil transkripčnú reguláciu závislú od Stat 3 prežitia tumorových génov, ako je Bcl-xL. Ďalej sa malígna transformácia závislá od Stat 3, prežitie amigrácia ainvázia myšacích aľudských rakovínových buniek s trvale aktivovaným Stat 3 tlmila s pomocou S 3 I-M 200 l. Ektopický obsah...

Chlopňové stenty na výmenu srdcových chlopní a súvisiace chirurgické metódy a systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10250

Dátum: 23.08.2007

Autor: Delaloye Stéphane

MPK: A61F 2/24

Značky: chlopňové, chirurgické, srdcových, výměnu, metody, súvisiace, chlopní, systémy, stenty

Text:

...lumenu vo vnútri tela u stehennej tepny až k požadovanému miestu ako je srdce. Ak je vonkajšok pošvystiahnutý, protetický súbor chlopne sa rozširuje do rozšírenejpolohy, takže chlopňa a podpera chlopne sa rozširuje V rámci nedostačujúcej prirodzenej chlopne a kotva zaberá stenu(0004) Použitie syntetických chlopni a biologických chlopni na náhradu srdcových chlopni má premenlivé výsledky. Syntetické chlopne málokedy chybujú, ale vyžadujú...

Určité chemické entity, zlúčeniny a súvisiace spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20234

Dátum: 01.08.2007

Autori: Finer Jeffrey, Russell Alan James, Morgans David, Morgan Bradley, Lu Pu-ping, Muci Alex

MPK: A61K 31/498, A61P 19/08, A61P 21/04...

Značky: spôsoby, súvisiace, určité, zlúčeniny, entity, chemické

Text:

...reťazcov skeletálneho troponínu C, ktorý viaže ióny vápnika troponínu I, ktorý sa viaže na aktín a troponínu T, ktorý sa viaže na tropomyozín. 0005 Abnormálna kontrakcia skeletálneho svalu je považovaná za patogenetickú príčinu niekoľkých porúch, vrátane obezity,sarkopénie, syndrómu chradnutia, slabosti, kachexie, svalových kŕčov, post-chirurgickej a post-traumatickej svalovej slabosti a neuromuskulárneho ochorenia, ktoré...

Zdokonalenie v stenách alebo súvisiace so stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11248

Dátum: 07.02.2007

Autor: Paterson John

MPK: E04C 2/54, F21V 33/00, E04C 1/42...

Značky: zdokonalenie, stenami, stěnách, súvisiace

Text:

...stenovým systémom,presnejšie U-profilovým systémom, uvedeným vyššie. V ráme (1) je umiestnených viaceroZvýraznený pohľad je zobrazený na obr.2. Sklený stenový systém pozostáva z množstva panelov (5), zoskupených formou nasúvaných profilov, a z elektroluminiscenčného pásu (6) umiestneného na bokoch profilov. Jednotlivé kusy (5) sú uchytené medzi spodnú plastovú vložku (7) a hornú plastovú vložku (2) obsahujúcu diery pre umiestnenie napájacích...

Nabíjacia stanica a súvisiace elektrické vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13678

Dátum: 17.10.2006

Autori: Midrouillet Pierre, Sirier Denis

MPK: B60L 11/18, H02J 7/00

Značky: nabíjacia, elektrické, vozidlo, stanica, súvisiace

Text:

...elektrických prepravných vozidiel Vlastnosti rýchleho prenosu energie medzi superkapacitnými zásobníkmi0018 Navrhujeme teda, aby čas potrebný na prenos elektrickej energie zo zásobníka nabíjacej stanice podľa tohto dokumentu smerom do zásobníka vozidla bol podstatne kratší ako pri doteraz známych vozidlách, pre ktoré je potrebné nabíjať batérie pomocou nabíjačky pripojenej do siete s vysokým výkonom.0019 Je výhodné, ak nabíjacia stanica...

Substituované pyridinylové a pyrimidinylové deriváty ako modulátory metabolizmu a liečenie porúch s tým súvisiace

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3183

Dátum: 09.01.2006

Autori: Hurst David, Shin Young-jun, Wong Amy Siu-ting, Lehmann Juerg, Jones Robert M

MPK: C07D 401/00, A61K 31/44, A61K 31/505...

Značky: poruch, substituované, metabolizmu, pyrimidinylové, súvisiace, liečenie, pyridinylové, modulátory, deriváty

Text:

...BMI sa zvyšuje riziko úmrtia z rôznych príčin, ktoré sú nezávislé od dalších rizikových faktorov. Najrozširenejšie choroby s obezitou sú kardiovaskulárne ochorenia (najmä hypertenzia), diabetesukazuje, že aj menšie zníženie telesnej hmotnosti može korešpondovať s významným znížením rizika rozvojakoronárneho ochorenia srdca. 0015 zlúčeniny dostupné na trhu ako protiobézne látky zahŕňajú Orlistat (XENICALTM) a Sibutramín. Orlístat(inhíbítor...

Spôsoby a súvisiace kompozície na redukciu tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10802

Dátum: 19.05.2005

Autori: Rotunda Adam, Kolodney Michael

MPK: A61Q 19/06

Značky: redukciu, spôsoby, kompozície, súvisiace

Text:

...emulgátory (9,18,20-25).Prevalencia využitia chirurgických i nechirurgických metód zlepšovania vzhľadu rastie s narastajúcím vekom a hmotnosťou populácie. Jedným z najrozšírenejších kozmetických chirurgických zákrokov je liposukcia, pri ktorej sa usadený tuk chirurgicky odstraňuje odsiatím poprípade za použitia roztokov, ktoré uľahčujú odstraňovanie tuku. Liposukcia, tiež známa ako lipoplastika alebo sukčná lipektómia, je chirurgickou...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Móricz Krisztina, Sziray Nóra, Hársing László Gábor, Pallagi Katalin, Szénasi Gábor, Mezei Tibor, Leveleki Csilla, Barkóczy József, Simig Gyula, Flórian Endréné, Volk Balázs, Egyed András, Lévay György, Gacsályi István, Kapillerné Dezsofi Rita, Gigler Gábor

MPK: C07D 209/00

Značky: systému, liečenie, súvisiace, deriváty, poruch, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, zlúčeniny, nervového, centrálneho, 2ónové

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Spojivové kompozície a s nimi súvisiace spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9994

Dátum: 10.03.2005

Autori: Hession Mary Lf, Helbing Clarence Di, Helbing James Lf

MPK: C08L 31/04, D04H 1/64, C08G 63/12...

Značky: súvisiace, spôsoby, kompozície, spojivové

Text:

...a akýmkoľvek zvyškovým formaldehydom, ktorý je rozpustný, čo nevyhnutne vyžaduje začlenenie ďalších a často drahých filtračných krokov. Ďalej, umožnenie živici reagovat dlhšiu dobu, ktorá je dostatočná na dosiahnutie cieľových koncentrácii formaldehydu, vedie ku vzniku živicového produktu, ktorý má v dôsledku tohto postupu vyššiu molekulovú hmotnosť. Takýmto živicíam s vyššou molekulovou hmotnosťou môžu chýbať požadované vlastnosti pre...

Inhibícia faktoru B, alternatívna komplementová dráha a spôsoby s tým súvisiace

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15659

Dátum: 10.02.2005

Autori: Gilkeson Gary Steven, Gelfand Erwin, Thurman Joshua, Holers Vernon Michael, Taube Christian

MPK: C07K 16/40, A61K 39/395, C12P 21/08...

Značky: spôsoby, faktoru, alternatívna, komplementová, dráha, súvisiace, inhibícia

Text:

...s nedostatkom C 3 alebo receptora C 3 a sú chránené pred rozvojomchoroby dýchacích ciest vyvolanej alergénom (Humbles, Drouin Bautsch Walters).Na vyvolanie komplementovej aktivácie po vystavení alergénu sa navrhlo niekoľko rozdielnych možností. Napríklad imunitné komplexy alergén-IgG môžu spustiť aktiváciu klasickej dráhy a určité antigény môžu priamo aktivovať C 3 prostredníctvom alternatívnej dráhy (Kohl). Okrem toho neutrálna...

Filtračná štruktúra, najmä časticový filter na výfukové plyny motora s vnútorným spaľovaním a súvisiace výfukové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5073

Dátum: 02.02.2005

Autori: Bardon Sébastien, Gleize Vincent, Bonnail Nicolas, Briot Anthony, Scalabrino Matteo

MPK: B01D 46/10

Značky: motora, najmä, vnútorným, výfukové, spaľovaním, potrubie, plyny, struktura, filtračná, súvisiace, filter, částicový

Text:

...prípadných trhliniek v spojke pozdĺž tejto oblasti.0010 Takáto štruktúra nie je úplne uspokojivá. Vskutočnosti sa po uskutočnení istého počtu fáz regenerácie môžu objaviť trhlinky tiež vnútri filtračného člena. Tietotrhlinky postupujú vzásade pozdĺž roviny tvorby trhliniek, ktorá je kolmá na pozdĺžny smer vopisovanom zariadení. Pokiaľ bočné steny tiltračného člena zahŕňajú okrem iného oblasti slabej alebo nulovej adhézie kspojke vsusedstve...

Extrakcia hodnoty zo zoťatých stromov a súvisiace lamináty a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12195

Dátum: 10.03.2004

Autor: Bosson Warwick

MPK: B27M 3/00, B32B 21/14, B32B 21/13...

Značky: zoťatých, spôsoby, lamináty, stromov, hodnoty, extrakcia, súvisiace

Text:

...sú borovice Radiata Pine, Loblolly Pine, Douglasova jedľa, srnrek atdĺ), ktoré by inakboli vhodné len na štiepku, alebo na iné ako stavebno-konštrukčné alebo pohľadové rezivo.Ďalším alebo altematívnym cieľom preto je, ako to bude zrejmé, konverzia nízko otypovanćho dreva na veľmi kvalitné výrobky, výhodne za efektívnej výťažnosti dreva zoDomnievame sa, že v kmeni stromu a medzi kmeňmi z lesného zdroja existuje dostatočná variabilita...

Gény oxidázy mastných alkoholov a proteíny z Candida tropicalis a metódy s nimi súvisiace

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11173

Dátum: 18.04.2003

Autori: Eirich Dudley, Craft David

MPK: C07K 1/00, C07H 21/04, A61K 38/44...

Značky: alkoholov, oxidázy, tropicalis, candida, gény, metody, súvisiace, mastných, proteiny

Text:

...C 4 až C 16. C. bombicola (8) kultivovaná v hexadekáne má zrejme dve rôzne alkoholoxidázové aktivity, jednu s optimálnou špecifickosťou na dĺžku reťazca 10 pre n-alkoholy a ďalšiu s optimálnou špeciñckosťou na dĺžku reťazca 14. FAO z C. maltosa (6) katalyzuje oxidáciu 1 alkanolov (C 4 až C 22) snajvyššou aktivitou využitia 1-oktanolu. Oxiduje aj 2 alkanoly (C 8 až C 16). Zistilo sa, že am-alkándioly, kyselina...

Spôsob detekcie prítomnosti vozidla pohybujúceho sa na trati železničného typu a súvisiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 277

Dátum: 19.07.2002

Autori: Lechevin Eric, Rousseau Michel, Franckart Jean-pierre

MPK: B61L 23/00

Značky: zariadenie, súvisiace, spôsob, vozidla, železničného, přítomnosti, tratí, pohybujúceho, detekcie

Text:

...po celej trati, kde sú teda použité kmitočty typu nízkeho kmitočtu, to znamena0011 Problém detekcie prítomnosti vlaku alebo presnejšie povedanéneprítomnosti je tým kritickejši voblastiach veľkej koncentrácie výhybiek, akov staniciach alebo tam, kde sa vzdialenosti medzi dvoma nasledujúcimi výhybkami0012 Za tohto predpokladu je predovšetkým dôležitá možnosť určit spresnostou, hlavne zdôvodu bezpečnosti na železnici uvažovaného typu,...

Expresné vektory na zvýšenú produkciu polypeptidov, plazmidy obsahujúce tieto vektory, hostiteľské bunky obsahujúce tieto plazmidy, získané produkty, súvisiace spôsoby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278576

Dátum: 08.10.1997

Autori: Zeevi Menachem, Levanon Avigdor, Gorecki Marian, Zeelon Elisha, Vogel Tikva, Oppenheim Amos, Aviv Haim

MPK: C12P 21/00, C12N 7/00, C12N 15/18...

Značky: súvisiace, použitie, produkty, plazmidy, hostiteľské, zvýšenú, expresné, buňky, obsahujúce, polypeptidov, produkciu, vektory, tieto, spôsoby, získané

Zhrnutie / Anotácia:

Vektor, ktorý po zavedení do bunky vhodného bakteriálneho hostiteľa obsahujúceho termolabilný represor CI' vyvolá po zvýšení teploty hostiteľskej bunky na 42 °C, keď je represor inaktivovaný, expresiu génu, vloženého do vektora, a produkciu polypeptidu, kódovaného génom, obsahujúci dvojvláknovú molekulu DNA, ktorá v smere 5'->3' obsahuje: promótor a operátor PLOL z bakteriofágu lambda, miesto využitia N na nadviazanie antiterminátorového N...