Patenty so značkou «sústruh»

Zoskupenie periférnych zariadení pre viacvretenový sústruh a subsystém obsahujúci tieto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13540

Dátum: 21.05.2010

Autori: Vettori Marco, Chardonnereau André

MPK: B23Q 11/10, B23Q 39/04, B23Q 37/00...

Značky: obsahujúci, periférnych, subsystém, tieto, zoskupenie, sústruh, zariadenia, zariadení, viacvretenový

Text:

...rôznych periférnych prostriedkov do jediného subsystému tiež zaisťuje jednoduchšie ovládanie vnútornýchsúčastí. Môžeme mať napríklad oddelenú elektrickú skrinkuzačlenenú do subsystému, ktorá po pripojení k hlavnej ovládacej jednotke stroja (viacvretenového sústruhu) umožní testovať funkčnosť každého periférneho zariadenia a tiež ich vzájomnú funkčnú závislosť.0013 Subsystém, ktorý bude v zastúpení ovládača stroja spojený so...

Frézka alebo sústruh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8433

Dátum: 25.07.2009

Autori: Klewenhagen Herbert, Maier Franz

MPK: B23Q 11/00, B23Q 1/48

Značky: sústruh, frézka

Text:

...vozíka a je V ňom zarovnaný. Slúži na pevné spojenie medzi nosným telesom a pojazdným vozíkom pri posune vozíka na stojanoch stroja a aj ako ložísko pre rotačné pohyby nosného telesa voči pojazdnému vozíku. Vďaka konštrukcii ako obopinajúci prstenec okolo relatívne veľkého otvoru je vytvorená nosná plocha, ktorá je podstatne väčšia než by mala možná tyčová centrálna os. Otvory v nosnom telese a v pojazdnom vozíku súčasne usporia materiál, a...

Frézka a sústruh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12913

Dátum: 22.05.2008

Autor: Maier Franz

MPK: B23B 29/04, B23Q 5/04, B23B 31/00...

Značky: frézka, sústruh

Text:

...jednostranne.0009 uskutočnenie podľa EP 0 215 182 má však svoje nevýhody. Upevňovacl kužel má komplikovanú konštrukciu, je náročný na výrobu a ťažší než tradičné kužele. Aretácia sústružníckeho noža voči vretenu vy EP 2 123 379 B 1-3 žaduje príslušné úpravy na frézovacej hlave. Navyše je vylúčená možnosť privádzania napr. chladiaceho prostriedku alebo vzduchu stredom vretena a upevňovacieho kužeľa.0010 Ďalšie riešenie problému ponúka...

Automatický sústruh

Načítavanie...

Číslo patentu: 258627

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vasilko Karol, Bokučava Givi, Gašparík Luboš

MPK: B23B 3/06

Značky: sústruh, automatický

Text:

...podľa vynálezu je, že rovnobežne s osou vretenika sú na oboch stranách stroja umiestnené nástrojové manipulátory.Princíp automatického sústruhu podľa vynálezu je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje pôdorys stroja, obr. 2 bočný pohlad, obr. 3 pohlad zozadu a obr. 4 pohľad .na pripojený zásobník a manipulátor nástrojov.-Na stojane stroja je umiestnený vreteník 1, ukončený upínacim skľučovadiom na upnutie obrobku 10....