Patenty so značkou «sústav»

Zabezpečenie plynulého ladenia mechanických sústav aplikáciou regulačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 288202

Dátum: 12.06.2014

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: G05D 13/00, F16D 3/00

Značky: plynulého, mechanických, regulačného, aplikáciou, ladenia, systému, sústav, zabezpečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka regulačného systému (1), ktorý je určený na realizáciu plynulého ladenia torzne kmitajúcej mechanickej sústavy počas jej chodu a pozostáva z riadiaceho a ovládacieho podsystému (2, 3), pričom riadiaci podsystém (2) pozostáva z indukčného snímača (4), prenosného zariadenia (5) a mikroprocesora (6).

Zabezpečenie plynulého ladenia mechanických sústav aplikáciou regulačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6225

Dátum: 03.09.2012

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 3/12, G05D 13/00

Značky: systému, zabezpečenie, sústav, ladenia, plynulého, regulačného, mechanických, aplikáciou

Text:

...Ďalšou výhodou je aj to, že získaný elektrický signál indukčným snímačom, charakterizujúci veľkosť torzného kmitania mechanickej sústavy, nie je ovplyvňovaný vlastnosťami iných častí tejto sústavy, ako napr. pri stanovení veľkosti torzného kmitania pomocou tenzometrov nalepených na rotujúcom hriadeli alebo pri vložení torznej tyče do hriadeľového systému sústavy a pod.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je na obr. l...

Spôsob a zariadenie na riadenie väčšieho počtu sústav LED motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14478

Dátum: 05.04.2011

Autori: Flandre Loic, Roger Christophe, Yvon Sylvain, Krick Sébastian

MPK: H05B 33/08, B60Q 1/04

Značky: sústav, väčšieho, zariadenie, vozidla, počtu, spôsob, riadenie, motorového

Text:

...od počtu funkcií a uvažovaných sústav LED.0011 Obzvlášť je úlohou predloženého vynálezu realizácia spôsobu riadenia väčšieho počtu sústav LED s veľmi značnou prispôsobivosťou nezávislej realizácie viacerých funkcií a/alebo aktívnych sústav LED, pričom spôsob podľa vynálezu môže byť prispôsobený počtu riadených sústav LED.0012 Inou úlohou predloženého vynálezu je realizácia zariadenia na riadenie väčšieho počtu sústav LED jediným výkonovým...

Zariadenie na meranie izolačného odporu napájacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5492

Dátum: 09.08.2010

Autori: Burda Martin, Prokopec Radek, Šrotýř Milan, Vodička Petr, Doubek Pavel

MPK: G01R 31/00, G01R 31/08

Značky: sústav, izolačného, zariadenie, napájacích, meranie, odporu

Text:

...50 Hz počas 1 minúty. Druhý kondenzátor C 2 spoluvytvára s väzobným rezistorom 2 napäťový delič, ktorého funkciou je prepäťová ochrana štvrtého spínača S 4. Za rovnakým účelom je spoločný bod druhého spínača S 2 a prvého referenčného rezistora 3 pripojeného k druhej svorke SlB meranej napájacej sústavy 1 cez prvý kondenzátor C 1 pripojený k spoločnému bodu prvého spínača Sl a prvej zemniacej svorky ZA.Analogickým spôsobom sú na...

Spôsob vytvárania sústav dioptrických prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287274

Dátum: 12.04.2010

Autori: Turek Ivan, Tarjányi Norbert, Dúbravka Miroslav

MPK: G02B 17/00

Značky: spôsob, prvkov, sústav, vytvárania, dioptrických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania sústav dioptrických alebo mikrodioptrických prvkov, ktorý je založený na priestorovo-periodickom osvite (súčine intenzity a doby osvetlenia) fotorefraktívneho materiálu. Vlastnosti takto vytvorených sústav závisia od toho, aké bolo rozloženie osvitu, ktorým sa sústava vytvorila, a od vlastností materiálu, v ktorom sa sústava vytvorila.

Rozvod pracovného média stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 265329

Dátum: 13.10.1989

Autori: Práznovský Mikuláš, Tóth Imrich

MPK: B23Q 3/08

Značky: media, sústav, rozvod, upínacích, pracovného, stavebnicových

Text:

...Spojovacie výstupky ll, ako je to vidiet na obr. 1, sú tvorené sústavou šikmých valcových kolíkov/ spevnených v jednom zo stavebnicevých prvkov lg, napriklad lisovaním, lepením, závitovým spojením, zváraním a pod., vyčnívajú cich nad jeho deliacu plochu Ý.V druhom stavebnicovom prvku lg je vytvorená sústava prislúchajúcich vybraní 12 tak,aby sa výstupky ll dali do nich ľahko nasunút. Vybrania lg, 12 vyústujú do rozvodných kanálov pg, pp,...

Pomocné polohovacie zariadenie pre stavbu stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 259254

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kukučka Hieroným

MPK: B25H 1/04, B23Q 7/00

Značky: pomocné, stavebnicových, polohovacie, stavbu, sústav, upínacích, zariadenie

Text:

...upínacich základni.Na pripojených výkresoch je znázornená pomocné polohovacie zariadenie podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený narys príkladu použitia polohovacej dosky, na obr. 2 je pôdorys z obr. l, na obr. 3 je nárys príklładupoužitia polohovacej lišty a na obr. 4 je pôdorys z obr. 3.Pomocné polohovaciezariadenie pre stavbu stavebnicových upinacich sústav pozostáza z polohovacej dosky 1 D a polohovacej lišty 20. Polohovacia...

Spôsob rozpojovania tuhých sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 252729

Dátum: 15.10.1987

Autori: Martauzová Hana, Šiška Július, Fedorík Radovan, Ševčíková Jarmila, Miazdra Marian, Sloboda Jozef

MPK: F42D 7/00, F42D 1/08

Značky: rozpojovania, sústav, spôsob, tuhých

Text:

...0,5 až 5 hmot. uhličítanu draselného, uhličítanu sodného,dusičnanu vápenatého, dusičnanu sodného,dusičnanu dnaselného, dusičnanu amónneho,hydroxidu sodnehlo, hydroxidu draselného,chloridu sodného alebo chloridu väpenatého a 0,5 až 1 0/0 hmot. sulfonanu ligninu,melamíinformaldehydových živíc, alebo fenolformaldehydových živíc, utesni vodnou suspenziou, pozostávajúoou zo 72 až 83 0/0hmot. hemihydratu síranu vápenatého na 17 až 28 0/0...

Spôsob prípravy suspenzie zo zmesi na rozpojovanie tuhých sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 241200

Dátum: 15.08.1987

Autori: Mikláš Emil, Bueko Michal, Ulbert Stanislav, Papay Julius, Plachý Jioí, Bárta Miroslav, Hano Alexadd, Idda Jaromír

MPK: F42D 7/00, C04B 20/02

Značky: zmesí, rozpojovanie, suspenzie, přípravy, sústav, spôsob, tuhých

Text:

...hľadiska je však žiadúce,aby obsah vody v suspenzii bol čo najnižší,pretože sa tým dosiahne vyšší efekt rozpojenla tuhej sústavy v dôsledku vzniku vyšších hodnôt expanzívneho- napätia.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie spôsobu prípravy suspenzie z vody a zo zmesi na rozpojovanie tuhých sústav s využitím známych prvkov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na sústavu voda a zmes na rozpojovanie tuhých sústav sa pôsobí...

Nevýbušná zmes na rozpojovanie tuhých sústav s urýchleným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 250852

Dátum: 14.05.1987

Autori: Martauzová Hana, Miazdra Marian, Ševčíková Jarmila, Šiška Július

MPK: B02C 19/18, C01F 11/02

Značky: účinkom, sústav, nevýbušná, urýchleným, rozpojovanie, tuhých

Text:

...tlalku v zatuhnutej vsiranovej hmota. Dôsle~d~ kom toho je pomerne »dlhá doba rowzjpojovavania 5 až 20 hod.) a obmedzená použiteľnost z hľadiska teploty rozpojovanej tuhej sústavy. Preto je .možné túto nevý-bwšnú zmes používať pri teplotách vyšších než 18 stupňov C.Uvedené nedostatky týchto beztrha-vinových spôsobov riozpojovania tuhých sústav odstraňuje riešenie s využitím .známych prvlkov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva vo...

Nevýbušná zmes na rozpojovanie tuhých sústav s rychlým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248903

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šiška Július, Miazdra Marian, Fedorík Radovan, Ševčíková Jarmila, Martauzová Hana

MPK: C01F 11/02, B02C 19/18

Značky: rychlým, účinkom, rozpojovanie, sústav, tuhých, nevýbušná

Text:

...podstatne jednoduchšia a vzhľadom k tomu, že obsahuje viac aktívnej súčasti, ktoré v oboch prípadoch je tvorená oxidom vápenatým, je 1 predpoklad, že má aj vyššie účinky. Nevýhodou je jeho použitie za teplôt vyšších ako 18 °C,ako aj čas pôsobenia /5 až 20 hod./. VTieto nedostatky odstraňuje riešenie podľa PV 2172 ~ 82. Zmes podľa tejto PV obsahuje namiesto sadry uhličitan sodný, resp. uhličitan draselný, čím sa zvyšuje účinok...

Trojstupňový ovládač vŕtacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 228458

Dátum: 15.07.1986

Autor: Šmida Ladislav

Značky: sústav, trojstupňový, ovladač, vrtacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom sa rieši trojstupňový ovládač vŕtacích sústav s možnosťou ovládania rotačného pohybu vŕtanej jednotky a axiálneho pohybu hydraulického valca, s možnosťou jeho reverzácie. Vyznačuje sa tým, že pozostáva z elektromagnetického rozvádzača motora, elektromagnetického rozvádzača valca a rozvádzača s ručným ovládaním, pričom každý zo spínačov je elektricky spojený s jedným z elektromagnetických rozvádzačov. Týmto systémom sa sleduje...

Nosný plášť krabicových monolitických stavebných sústav a spôsob jeho vytvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: 224009

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hilmer Iľja

Značky: sústav, nosný, monolitických, krabicových, plášť, spôsob, stavebných, vytvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Nosný plášť krabicových monolitických stavebných sústav vyznačený tým, že je tvorený obvodovými vrstvenými nosnými prefabrikovanými panelmi (1) spriahnutými hornou hranou (5) svojej nosnej vrstvy (2) s priľahlou monolitickou doskou (19) stropu.

Adaptívny číslicový regulátor pre riadenie sústav s astatizmom II. rádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221691

Dátum: 15.03.1986

Autor: Huba Mikuláš

Značky: riadenie, regulátor, číslicový, adaptívny, sústav, astatizmom, řadů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru výpočtovej techniky a rieši adaptívny číslicový regulátor pre riadenie sústav s astatizmom II. rádu. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z dvoch adaptívnych blokov, regulátora s premenlivou štruktúrou a aj z rozhodovacieho bloku. Vynález je znázornený na priloženom výkrese.

Nevýbušná zmes na rozpojovanie tuhých sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 221034

Dátum: 15.03.1986

Autori: Miazdra Marian, Ševčíková Jarmila, Martauzová Hana, Šiška Július

Značky: rozpojovanie, sústav, nevýbušná, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti rozpojovania tuhých sústav beztrhavinovým spôsobom, najmä však hornín, betónu muriva a pod. Vynález rieši zloženie nevýbušnej zmesi pre tento spôsob rozpojovania tuhých sústav. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nevýbušná zmes na rozpojovanie tuhých sústav pozostáva z 80 až 94 hmot. % oxidu vápenatého, 5 až 15 hmot. % síranu vápenatého, 0,5 až 1 hmot. % sulfonátu ligninu alebo 0,5 až 1 hmot. % melamín - resp....

Východzí element polohovania prvkov, predovšetkým stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 220862

Dátum: 15.02.1986

Autori: Cabadaj Ján, Kukučka Hieroným

Značky: polohovania, upínacích, východzí, stavebnicových, predovšetkým, element, sústav, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši východzí element polohovania prvkov, predovšetkým stavebnicových upínacích sústav spevnený v drážke vymedzením vôle. Podstata vynálezu spočíva v tom, že východzí element polohovania prvkov je tvorený klinom a klinovým sedlom, ktoré sú voči sebe posúvateľné kotviacou skrutkou nachádzajúcou sa v otvore pre kotviacu skrutku, respektívne v T-matici, čím sa mení šírka pera, pričom je na ňom polohovacia plocha pre polohovanie prvkov a...

Spôsob prípravy vysokokoncentrovaných vodných sústav kyseliny salicylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 219684

Dátum: 01.12.1985

Autori: Vaněk Jiří, Matejeková Viera, Vltavský Zdeněk, Miklošová Mária, Kňažko Ladislav, Hofschneider Vladimír, Novák Ladislav, Belujská Ladislava

Značky: salicylovej, vysokokoncentrovaných, vodných, kyseliny, sústav, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob prípravy vysokokoncentrovaných vodných roztokov kyseliny salicylovej pomocou solubilizačných činidiel na báze etoxilovaných karboxylových kyselín, pričom na solubilizáciu sa používajú etoxaméry kyseliny kokosovej s 12 až 30 molekulami etylénoxidu a solubilizačné činidlo sa pridáva ku kyseline salicylovej v množstve 1 : 5 až 1 : 10 pri teplote 18 až 30 °C. Riešenie je vhodné pre farmaceutický priemysel.

Zapojenie obvodu na ochranu koncových tranzistorov a reproduktorových sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 216280

Dátum: 15.05.1984

Autor: Zuzula Tibor

Značky: obvodů, reproduktorových, ochranu, sústav, koncových, tranzistorov, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodu na ochranu koncových tranzistorov a reproduktorových sústav u nízkofrekvenčných tranzistorových výkonových zosilňovačov, vyznačujúce sa tým, že na výstup (11) nízkofrekvenčného výkonového zosilňovača (1) je okrem záťaže (2) zapojený aj vstup (31) dolnopriepustného filtra (3), ktorého výstup (32) je zapojený na vstup (51) dvojcestného usmerňovača (5), ktorého výstup (52) je zapojený na vstup (61) ovládacieho obvodu spínača (6).