Patenty so značkou «suspenziach»

Použitie 2-amino-2-etyl-1,3-propándiolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov zahrnujúcich uhličitan vápenatý pri udržiavaní stabilnej vodivosti suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20819

Dátum: 12.07.2013

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Rentsch Samuel, Ippolito Fabio

MPK: C09C 1/02

Značky: vápenatý, vodivosti, suspenzie, vodných, stabilnej, 2-amino-2-etyl-1,3-propándiolu, aditiva, uhličitan, zahrňujúcich, materiálov, udržiavaní, použitie, suspenziach

Text:

...ktoré môžu byť použité na zvýšenie pH vodnej suspenzie materiálov zahmujúcich uhličitan vápenatý sú aditíva, ktorá neobsahujú hydroxidové ióny, alektoré generujú tieto ióny pri reakcii s vodou.0016 Týmito aditívami môžu byť soli, ako sú sodné soli slabých kyselín. Príklady tohto typu aditíva by zahmovali octan sodný, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan draselný a alkalické0017 Ďalšou možnosťou je použitie aditív na báze dusíka, ktoré...

Použitie 2-aminoetanolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16804

Dátum: 31.05.2011

Autori: Gane Patrick, Rentsch Samuel, Buri Matthias

MPK: D21H 17/67, C09C 1/02

Značky: suspenziach, 2-aminoetanolu, uhličitan, vápenatý, aditiva, materiálov, vodných, použitie, zahrňujúcich

Text:

...možnosť je použiť aditíva na báze dusíka, vrátane napríklad amoniaku, amínov aamidov, aby sa zvýšilo pH suspenzíe materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý.0018 Všetky vyššie uvedené prísady zvyšujú pH vodnej suspenzíe podľa bežného mechanizmu, ktorým je poskytnutie alebo vytvorenie hydroxidových iónov v suspenzii po0019 Z literatúry je známe, že zvýšenie koncentrácie hydroxidového íónu za alkalických podmienok vedie zároveň k zvýšeniu...

Použitie 2-aminoetanolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14146

Dátum: 07.06.2010

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Rentsch Samuel

MPK: C09C 1/02, D21H 17/67

Značky: vodných, zahrňujúcich, aditiva, vápenatý, uhličitan, 2-aminoetanolu, materiálov, suspenziach, použitie

Text:

...vodou.0015 Takéto aditíva môžu byť soli, ako sú sodné soli, slabých kyselín. Príklady tohto typu aditív zahrňujú octan sodný, hydrogenuhličitan sodný, EP 2 392 622 34 549 M0016 Ďalšia možnosť je použiť aditíva na báze dusíka, vrátane napríklad amoniaku, amínov a amidov, aby sa zvýšilo pH suspenzie materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý.0017 V tomto ohľade odborník v danej problematike pozná W 0 2009/017660 A 2, rovnako ako doterajší stav...

Použitie polyetylenimínov ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11078

Dátum: 27.01.2010

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias, Rentsch Samuel

MPK: C09C 1/02

Značky: vodných, použitie, suspenziach, vápenatý, uhličitan, materiálov, aditiva, obsahujúcich, polyetylenimínov

Text:

...obsahujúcich uhličitanvápenatý, sú aditíva obsahujúce hydroxid, a najmä sa jedná oalkalické hydroxidy a hydroxidy kovov alkalických zemín.0013 Napríklad patent US 6 991 705 označuje zvýšenie alkalinity suspenzie buničiny, ktorá môže obsahovať uhličitan vápenatý, kombináciou zavádzania hydroxidu alkalického kovu, ako je napríklad hydroxid sodný a oxidu uhličitého.0014 Hydroxid draselný, hydroxid horečnatý a hydroxid amónny sú ďalšie také...

Použitie 2-((1-metylpropyl)amino)etanolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14367

Dátum: 25.01.2010

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Rentsch Samuel

MPK: C09C 1/02

Značky: suspenziach, uhličitan, 2-((1-metylpropyl)amino)etanolu, aditiva, použitie, vápenatý, vodných, materiálov, zahrňujúcich

Text:

...jeden alebo viac tenzidov tvoriacich suspendačný systém, jedno alebo viac suspendovaných abrazív, C 2-C 6 alkanolamín a uhľovodíkové spolurozpúšťadlo, je opísaný vo WO 98/49261.0016 W 0 98/56988 sa týka procesu stabilizácie pH suspenzie buničinypufračnými činidlami a procesu výroby papiera zo stabilizovanej suspenziebuničiny. Alkalita suspenzie buničiny je zvýšená kombináciou pridávania hydroxidu alkalického kovu a pridávania oxidu...

Použitie 2-amino-2-metyl-1-propanolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12198

Dátum: 05.08.2009

Autori: Rentsch Samuel, Gane Patrick, Buri Matthias

MPK: C09C 1/02

Značky: obsahujúcich, vodných, uhličitan, aditiva, použitie, 2-amino-2-metyl-1-propanolu, materiálov, suspenziach, vápenatý

Text:

...nežiadúceho rozpusteniauhličitanu vápenatého po kontakte s kyslým prostredím počas0011 Takých aditív regulujúcich pH použitých vo vodnej suspenzii suspenzých materiálov obsahujúcich uhličitanvápenatý je odborníkom V danom obore dostupných mnoho.0012 Prvá skupina aditív, ktorú je možné použiť na zvýšenie pH hodnoty vodnej suspenzie materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý sú aditíva obsahujúce hydroxid, a sú najmä hydroxidy0013...

Spôsob inaktivácie baktérií a leukocytov v suspenziách trombocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 423

Dátum: 18.12.2002

Autor: Mohr Harald

MPK: A61L 2/16, A61L 2/08, A61L 2/00...

Značky: suspenziach, trombocytov, spôsob, bakterií, leukocytov, inaktivácie

Text:

...je na počiatku miera zanesenia zárodkov nepatrná. V FP a EK, ktoré sa skladujú hlboko schladené, prípadne pri 4 °C až 8 °C,sa tiež nemôžu baktérie v priebehu skladovania v kritickej miere rozmnožit. TKK samusí oproti tomu skladovať pri asi 20 °C, aby sa zachovala viabilita afunkčnáschopnost trombocytov. V súčasnosti povolená doba skladovania TK predstavuje až 5 dní a vtejto dobe sa môžu baktérie veľmi silne namnožit a pri transfúzii...

Spôsob stanovenia chemických prvkov v roztokoch a suspenziách

Načítavanie...

Číslo patentu: 232101

Dátum: 15.12.1986

Autori: Schiller Pavel, Havránek Emil

MPK: G01N 23/00

Značky: prvkov, spôsob, stanovenia, chemických, roztokoch, suspenziach

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia chemických prvkov v roztokoch a suspenziach metódou selektívnej absorpcie nízkoenergetického žiarenia gama a röntgenového žiarenia. Podstata spočíva v spôsobe stanovenia prvkov nedeštruktívne a bezdotykove v transportných potrubiach, zásobníkoch alebo vzorkovacích zariadeniach metódou selektívnej absorpčnej analýzy za použitia rádionuklidových zdrojov, scintilačných detektorov a selektivizačných filtrov v...

Spôsob stanovenia hliníka v ionizovanej forme v papierenských vláknitých suspenziach

Načítavanie...

Číslo patentu: 223766

Dátum: 01.07.1984

Autori: Matton Peter, Kučera Jiří

Značky: suspenziach, vláknitých, ionizovanej, formě, spôsob, papierenských, stanovenia, hliníka

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia hliníka v ionizovanej forme v papierenských vláknitých suspenziach po ich filtrácii cez fosforbronzové alebo polyesterové sito s maximálnou svetlou šírkou ok 0,15 mm potenciometrickou titráciou odmernými roztokmi fluoridu sodného za použitia ionselektívnej fluoridovej indikačnej elektródy v prostredí obsahujúcom pufor zložený z kyseliny octovej, chloristanu sodného a octanu sodného v pomere 1,2 molu ku 0,96 molu ku 0,24 molu v...