Patenty so značkou «suspenze»

Univerzální základ pro suspenze nebo emulze

Načítavanie...

Číslo patentu: 270790

Dátum: 12.07.1990

Autori: Šrajer Rajmund, Kubec František, Juchelka Jirí

MPK: A61K 9/10

Značky: emulze, univerzální, základ, suspenze

Text:

...Uhličitan vápenatý sréžený 20,00 hmot. Xanthanový polysacharid 0,30 hmot. sodná sůl dioktylsulfojantaranu 0,25 hmot. Propionát vápenatý 0,10 hmot. Dowicil 200 0,20 hmot. vodorozpustná aroma-mandarinka 0,15 hmot. Voda čištěná do 100,00 hmot.Do homogenizačního zařízení se naěaržuje voda za okolni teploty, xanthanový polysacharid, sodná sůl dioktylsulfojantaranu a po dokonalém zhomogenizování se k této směsi přidá propionát...

Vodná suspenze pro výrobu izolačního tvarového obkladu nálitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270662

Dátum: 12.07.1990

Autori: Felt Petr, Elbel Tomáš, Lehner Jan, Bella Ľubomír

MPK: B22D 27/06, B22D 7/00

Značky: nálitků, vodná, suspenze, obkladu, výrobu, izolačního, tvarového

Text:

...komponenty a někdy i přídavnými korekčními prísadami. Klasifikační teploty těchto vláken jsou 1 zoo °c nebo 1 500 °c.Pro ojcní žárovzdorných vláken so pouzivaji pojlva různých typů. Je známo pojlvo na bázi koloidního oxidu kremičitého a škrohu nebo škrobového mazu. Škrob zvyšuje mechanickou a manipulační pevnost vláken za studena a kololdní oxid křemičitý zvyšuje mechanickou pevnost za vysokých teplot a přispivá ke zvýšení povrchových vazeh...

Vodní stříbřicí suspenze pro keramické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270390

Dátum: 13.06.1990

Autori: Myšková Vlasta, Kliková Květuše, Hušek Bohumil, Nemec Ján

MPK: H01G 9/04

Značky: stříbřicí, kondenzátory, vodní, suspenze, keramické

Text:

...pri výpalu ks vsdjenndzu sliuutí kovových vrstev, ale aneonudňujícín prístup vzduchu k povrchu dielektrik. Přítoznosti malých koncentraoí redukujících plynů vede vždy k tomu, e diet titenu prejde do trojmocná rony, coä sposobuje pokles vnitřního odporu, s tí zhoräení elektrických vlastností kondencdtorů. K takovénu jevu často dochází v nikroctnoefeře vypslovecích pousder při výpalu etříbra ne velni tenkýoh keramických dielektrikdch, jeko...

Způsob přípravy suspenze při odželezňování a odmanganování vody a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 269873

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vlček Jiří, Brodský Artur, Kulhavý Teofil

MPK: C02F 1/64

Značky: přípravy, suspenze, odmanganování, odželezňování, způsob, provádění, zařízení

Text:

...konickýn dnom g, u ktere je délka válcově nádoby rovna 2 až 3 ndeobkdm průměru nádoby ł a v oee nádoby je umíetüno jedno nebo více tnrbínových nebo lopatkových míchadel à, přičemž průměr každého míchadla je roven 0,23 až 0,4 náeobku průměru nádoby 1.Pod nejspodnějěí míchadlo à je k jeho středu zaúetäna trubka 1 přívodu vzduchu a pod trubkou přívodu vzduchu je do konického dna 3 zaúetäna trubka 2 přívodu upravovanć vody. Do trubky 2 je...

Suspenze na bázi bentonitu pro protikorozní ochranu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 269086

Dátum: 11.04.1990

Autori: Němcová Jitka, Šveřepa Otakar, Cyrusová Eva

MPK: C23F 11/18

Značky: bázi, oceli, bentonitu, protikorozní, suspenze, ochranu

Text:

...odstraňují auspenzi na búzi bantonitu pro protikorozní ochranu oceli podle vynalezu, jehož podstata spočíva v tom, že auepenze ee skládá z 20 g až 200 g bentonitu, a výhodou alkalícky aktivovanóho, 5 g až 20 g benzoenu aodnáho, 00 O 5 9 až 05 g anorganické zinečnate sloučeniny, například oxidu zinečnatěho, a l 000 g vody.Bantonit jako jílovita hornine, ktere va vodě bobtná, umožňuje vznik tixotropního gelu a stabilní auspanze. Náeledkam...

Zařízení na mísení suspenze rudných částic s loužícím činidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268494

Dátum: 14.03.1990

Autori: Štros Antonín, Vebr Zdeněk, Ljutajev Petr

MPK: C22B 3/02

Značky: činidlem, rudných, částic, suspenze, loužícím, mísení, zařízení

Text:

...je uníetěne uvnitř nebo vně centrálního doprevního potrubí.směšovací trubka je uvnitř opatřena pevnými vestavbami e Je, stejně jako části přívodního potrubí suspenze rudných čáetic a přívodu loužíciho ěinidla umíatěnéZařízení pro aísení suepenza rudných částíc s loužícím činidlem dle vynálazu umožňuje při nízkých nárocích na konstrukcí, nízkých pořizovacích náklsdech e nízkých nárocích na způsob provozování dosáhnout podstatnáho zlepšení...

Způsob chlazení vodné suspenze krystalické výbušniny s flegmatizačním činidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268126

Dátum: 14.03.1990

Autor: Rez Jan

MPK: C06B 21/00

Značky: způsob, vodné, krystalické, suspenze, výbušniny, flegmatizačním, chlazení, činidlem

Text:

...odstranuje způsob chlazení vodné suspenze krystalické výbušiny a flegmntiznčního činidla, vyhřàtě nad bod tání flegnatizačního činidla při povrchové flegnatizaci výbušin. Podstata vynàlezu spočíva v tom, že se vodná suspenze dávkuje do proudu chladící vody o teplotě 3 až 30 °C tak, aby teplota suspenze po smísení byla nižší než SD °C. Z ochlazené suspenze se flegmatizovaná výbušína ízoluje filtrací. způsob chlazení suspenze podle vynàlezu...

Suspenze k leštění či lapování křehkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267205

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mánek Břetislav, Balounek Vratislav, Blecha Zbyněk, Houžvička Jindřich

MPK: C09K 3/14, B24D 11/00

Značky: krehkých, suspenze, leštění, materiálů, lapování

Text:

...byly lapovány volným diamantovým zrnem o velikosti 10/7 v euspenzi s etylenglykolem na nástroji z lehčeného polyuretanového elastomeru a dále pak leštěny volným diamantovým zrnem o velikosti 3/1 v suspenzi s etylenglykolem na nástrojiJakostniho povrchu. Čas leštění se zkrátil o vice než 60proti známé technologii, kdy lapováni bylo prováděno vodní euepenzi oxidu hlinitého o zrnitoeti postupně 22/15, 10/15 e 5/3 na kovovém nástroji a...

Způsob přípravy suspenze popílku ve vodě a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264324

Dátum: 12.07.1989

Autori: Bartnik Mieczyslaw, Miczek Ludwik, Saternus Antoni

MPK: B01F 3/12

Značky: způsobu, způsob, suspenze, provádění, přípravy, zařízení, vodě, tohoto, popílku

Text:

...použití tohoto zařízení. Navíc se u tohoto pracovního postupu a zařízení zrovnoměrní provoz, což je důležité pro životnost jednotlivých jednotek zařízení.Postup podle uvedeného vynálezu je rozdělen do několika po sobě následujících fází,přičemž je prováděn v oddělených pásmach průtokové jednotky, nazývané prütoková mísicí jednotka. První fází tohoto postupu je zvlhčovací fáze. V této fázi se k suchému popílku přidává voda V množství 0,2 dílu...

Způsob zpracování suspenze krystalů siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262479

Dátum: 14.03.1989

Autor: Najmr Stanislav

MPK: C01F 5/42

Značky: způsob, zpracování, krystalů, horečnatého, siřičitanu, suspenze

Text:

...fáze v suspenzi byly tak vysoké, aby obsažený trihydrát byl schopen poutat veškerou volnou vodu. Při úpravě podle vynálezu nejsou nečistoty pocházející z procesu odsiřování spalín na závadu, například nevadí popílek,zbytky hořečnatá suroviny, vodorozpustné soli. Dokonce ty nečistoty, které jsou schopné poutat při postupu podle vynálezu volnou vodu, znamenají prínos. Takto se chová zejména síran hořečnatý, který při teplotě nad 70 °C...

Způsob odvodnění intenzívně mleté vodní suspenze buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259493

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kumpera Vítězslav, Luňák František, Rmoutil Miroslav, Mlejnský František, Tlustý Josef, Matějka Jaroslav

MPK: D21C 9/18

Značky: intenzívně, vodní, odvodnění, mleté, suspenze, buničiny, způsob

Text:

...typu s výhodou tak, aby do 40 s po davkování do vodní suspenze buničiny byla tato odvodněna na sítě PS.Pro dobrou homogenizaci je vhodné odvodňovací prostředek dostatečně rozředít vodou před dávkováním. Množství dúvkovaného proatředku je závislé na teplotě natékající vodní suspenze buničiny na síto PS, dávkování 1,9 S odvodñovacího prostłedku je účinná látka pri teplotě 13 °C, 98,6 °sR, 10 FS/cm el. vodivosti se potreba...

Zařízení pro třídění pevných částí suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259025

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jachno Anatolij

MPK: D21D 5/02

Značky: suspenze, pevných, třídění, částí, zařízení

Text:

...pacnpeenenmą cxopocweň n numymeMcnnoToxe oöycnaanunaer Boannxuoaenue runponuuaunqecxux cun, cnocoöcrnymmnx opnenrnpoaanum aonoxou cyçnensnu no novorćy u nepeMeuąeHne m no ero romane n Hanpaanesnn rpamąenra cxopocru, npnqeM ,qeMnnnuee H raöapmmnee Bónoxna, TeM numa cK 0 p 0 CTb ux nepeMemeHHn. Hpu nocrnme. Hnn yqacrxanu noroxa nepumepnn copwupymmeä noaepxuocrn B HEM nonuçcvbm ocy mecrannewca npouecc pachpenenenun nonoxon no wonmuHenoToKa, ro...

Zařízení pro třídění pevných částic suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259019

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jachno Anatolij

MPK: D21D 5/02

Značky: zařízení, suspenze, pevných, částic, třídění

Text:

...Topueaoň noaepxuocrn 5 ćopwupypmero 3 neMeHTa 1 cnoü 11 cycneusnu npuxonnr c BMCOKHM sanacon Kuuemuqecxoň sneprnn u paccopruponannmnu Ha mpaxuun no ero Tonmnae Kounoneumamn cycneuauu, Hpn nepexoně Ha Bmnyxnym nosepxuocrb 7, conpxrammym sepxnmm 5 H Hnmnmw 6 Topuesme noaepxnocru sneMeHra 1, cnoů cycnensnn non Boaneňcrsuem Knnernqecąoů sneprnn nnumymeňcx xuxocru H cnn cnennennx (anresHH)vmnKocTn c nonepxnof CTBD 9 neMeHTa 1 paanenaerca Ha...

Způsob skladování vodné suspenze polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258314

Dátum: 16.08.1988

Autori: Antoš Jan, Novák Zdeněk, Koubek Ivan, Skála Ladislav

MPK: C08F 2/18, C08F 114/06

Značky: způsob, vodné, suspenze, skladování, polyvinylchloridu

Text:

...polymerací VCM podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že prostor v záeobníoích nad ekladovanou vodnou suepenzíPVC je propleohován dueíkem v množství odpovídající 1/20 až 1/2 objemu zásobníku za. hodinu, tj. např. u 200 m 3 zásobníku10 až 100 m 3/h. Tím je znemožněna kontaminace nedemonomerova-Lné auepenze PVC kyalíkem n VCM uvolňovaný z ní při demonomereci je možno bezpečně vracet do výrobního prooeeu. Množství inertu, které ae způsobem...

Výpusť zahuštěné suspenze z hydrocyklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247247

Dátum: 11.08.1988

Autori: Bartoníeek Ladislav, Záviška Zdislav

MPK: F16L 19/02

Značky: výpusť, suspenze, hydrocyklonu, zahuštěné

Text:

...suspenze. Otvor v horní desce má stejný průměr jako kuželová část v místě, kde je horní deska připevněna,a otvory v dalších deskách se směrem k výpustnému otvoru plynule zmenšuji, takže tvoři komolý kužel. Pro možnost optické kontroly jsou desky zhotoveny z průhledného materiálu,například z plexiskla. Desky jsou meži přirubami staženy vodicimi tyčemi a maticemi. Z důvodu jemnějšiho nastavení velikosti výpustného otvoru je výhodné, aby...

Pokovovací suspenze pro vytváření elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257617

Dátum: 16.05.1988

Autor: Hejhálek Jiří

MPK: C23C 8/40, H04R 17/00, C23C 8/80...

Značky: vytváření, suspenze, elektrod, pokovovací

Text:

...600 °C, tedy o více než 200 OC níže než suspenze používající jako taviva Bi 2 O 3. Tato skutečnost je podstaná při aplikaci pokovovací suspenze na piezokeramice typu PZT. Při teplotách nad 700 OC totiž dochází k degradaci piezoelektrického materiálu,který lze potom jen obtížně zpolarizovat, nebot se vyskytují prúrazy.Další výhodou je výborná smáčivost povrchu piezokeramiky při slinovací teplotě 600 C.Smáčivost výrazně zvyšují boritany...

Koncentrovaná keramická suspenze pro výrobu keramických pomůcek pro odlévání hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256334

Dátum: 15.04.1988

Autori: Langer Jiří, Sedláček Jiří, Kučera Václav, Kanclíř Robert

MPK: C04B 33/13

Značky: keramická, výrobu, hliníkových, pomůcek, suspenze, koncentrovaná, odlévání, keramických, slitin

Text:

...díly koloidního solu oxidu křemičitého Si 02.Výhodou koncentrované keramické suspenze podle vynálezu je, že výrobky z ní vyrobené mají vysokou odolnost proti náhlým změnám teploty a schopnost nekovové vměstky obsažené v tavenině zaohycovat takovým způsobem, že se vměstky stávají integrální částí výrobku. Další výhodou koncentrované keramické suspenze podle vynálezu je kontinuální záchyt nekovových vměstků spolu se snížením neplynění o 10 až 20...

Zařízení pro měření hmotnostního průtoku suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 255133

Dátum: 15.02.1988

Autori: Volný Miroslav, Smutný Lubomír, Václavík Jiří, Musial Petr

MPK: G01G 17/04

Značky: suspenze, průtoku, měření, hmotnostního, zařízení

Text:

...prütoku je dělící obvod §, který vytvářípodíl prvního a druhého vstupního frekvenčního signálu äł a 53 a ten je pak dále převedenv číslicově-analogovém převodníku E na výstupní analogový údaj úměrný hmotnostnímu průtoku nebo číslicově zobrazen v zobrazovači 1 jako dekadické vyjádření velikosti hmotnostního průtoku. Na výstup dělicího obvodu § lze zapojit spolupracující počítač pro bilancování hmotnostního průtoku tak, že ve spřaženém...

Rozdružovací suspenze pro úpravu černého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242396

Dátum: 01.12.1987

Autori: Slezák Jioí, Matijíeek Zdenik, Bálek Bohumír

MPK: B03B 5/32, B03B 5/34

Značky: černého, uhlí, rozdružovací, suspenze, úpravu

Text:

...ze směsi loužence z laterické feroniklové rudy po její redukci a vylouženi niklu v množství 10 až 90 hmotnostnioh a 10 až 90 hmotnostnich magnełitu Fe 304. Při kolisavém chemickém složení loužence a vyšším obsahu nemagnetických podilů dávkuja se loužonec přímo do magnatického saparačniho okruhu.Podla chemických analýz vykazuje louženec následující chemické složeníByla připravena suspenze jen z magnetitu Fe 304 hustoty 1,9 a 1,4 kg.1 l a...

Hydroizolační tixotropní suspenze a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244031

Dátum: 16.11.1987

Autori: Krueek Zdenik, Škubna Jan, Frühauf Petr

MPK: C08L 95/00

Značky: hydroizolační, tixotropní, přípravy, její, způsob, suspenze

Text:

...55 až 65 bítumenu o oenetraci 50 nl 200 penetrnčních jednotek při teplotě 25 OC, zo 3 už 25 hmotnostních dilů jemně mleté hydrofilní montmorillonitické horniny e ořípadně z 0,1 až 20 hmotnostních dílů latexu bitadienstyrenového nebo chloroorenového kaučuku o koncentraci 30 až 65 .Podstata zpüsobu ořípravy hydroizolsční tixotropní suspenze spočívá v tom, že se jemně mletá hydrofilní montmoŕillonitická hornina suspenduje ve vodní fázi 3 potá...

Stabilizovaná uhlíkatá suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252838

Dátum: 15.10.1987

Autori: Howland Warren, Arquette Robert, Wu Shang-ren

MPK: C10L 1/32

Značky: suspenze, stabilizovaná, uhlíkatá

Text:

...menší než je rozměr ok síta prcjdou sítem o dané hodnotě mesh.Velikost diskrétních (oddělených) částic lze vyjádřit jako průměr částic definovaný charakteristikou síta 16 až 400 mesh podle americké normy (velikost otvorů síta 1,18 až 0,038 mm), kterým částice uhlí, obsažené ve vzorku uhlí nebo vzorku suspenze uhlí ve voděf projde. V případě částic jemnějších než 200 mesh (75 m) se může velikost části určovat bud sitovou analýzou nebo pomocí...

Způsob přípravy roztoku nebo suspenze hydroxidu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247000

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kucharski Maciej, Brzobohatý Jan, Mužík Josef

MPK: C01F 11/02

Značky: hydroxidů, přípravy, vápenatého, roztoku, způsob, suspenze

Text:

...se javí způsob příprovy roztoku nebo euspenze hydroxidu vápenatého podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že reokční směs páleného vápno o roztoku síranu vápenatáho se mela nebo roztírá no velikost částic pod 0,4 mm, s výhodou pod 0,05 mm.Uvedená řešení je založena na poznotku, že částice vápna o velikosti menší než 0,4 mm reoguJí s noaycerxým roztokem síranu vápenotáho šádově rychledi o další neutralizace odpadních síronových vod...

Koncentrovaná suspenze syntetického perleťového pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252590

Dátum: 17.09.1987

Autor: Mazal Pavel

MPK: A61K 7/043

Značky: syntetického, koncentrovaná, suspenze, pigmentů, perleťového

Text:

...Vyšší koncentrace amorfního kysličníku křemičitého není výhodná z aplikačního hlediska proto, že podstatně snižuje lesk lakovéhoMěření reologických vlastností na rotačním viskozimetru, sedimentace po centrifukaci a konzistence podle ČSN 67 3013 přinesly výsledky, které ukázaly, že koncentrovaná suspenze podle vynálezu poskytuje po zředění koloidním roztokem nitrocelulőzy v poměru 15 až 115,tedy ve velmi širokém rozmezí, lepší reologické...

Samotvrdnoucí suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252467

Dátum: 17.09.1987

Autor: Gouvenot Daniel

MPK: C04B 28/18

Značky: samotvrdnoucí, suspenze

Text:

...50 až 60 kg tohoto cementu na 1 m 3 vody, zatímco podle dosud známých tech nologických postupů je nezlytnľ loužít 150 až 160 kg tohoto cementu na 1 m 3 vody.Je však samozřejmě, že vynález se nijak neomezuje na samotvrdnoucí suspenze s minimąlnimi Obsahy cementu, a že množství cemcntu, která se pŕidává do suspenze, je určováno v zásade V závislosti na mechanické pevnosti, která se má dodat realizované části sLavebnihoTo však nic nemění na...

Stříbřicí suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252416

Dátum: 17.09.1987

Autor: Ševčík Ladislav

MPK: H01B 1/02, H01G 9/05

Značky: stříbřicí, suspenze

Text:

...hateriál.U stříbřícíÁsuspcnze dle vynálezu se jako pojivo používá kopolymer metylmetakrylátu se styrencm, ve střibrném prachu je obsažen podíl mastných kyselín a jako rozpouštčdlo použito organických csterů,kctonů,eteralkoholů nebo dieteralkoholů.Výhodou střibříci suspenze dle výnálezu je náhrada dovážených sušpenzĺ 2 oblasti (S suspcnzí z tuzemských surovín. Uvedený podíl mastných kyselín zvyšuje pájeci schopnost vysušenésuspenze, neboš...

Způsob úpravy vrstvy suspenze vzorku při měření velikosti částic na diskové centrifuze

Načítavanie...

Číslo patentu: 239205

Dátum: 01.08.1987

Autor: Novák Antonín

MPK: G01N 15/02

Značky: suspenze, částic, způsob, velikostí, centrifuze, úpravy, vrstvy, měření, diskové, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy vrstvy suspenze při měření velikosti částic na diskové centrifuze tak, že se vrstva suspenze, v níž probíhá měření velikosti částic, podvrství spojitou, výhodně 0, 2 až 2 mm silnou vrstvou nemísící se kapaliny, která smáčí suspendované částice a má hustotu větší, než je maximální střední hustota suspenze. Výhodně se použije kapalina na bázi chlorovaného uhlovodíku. V případě těkání některých zbytků suspenze se provede převrstvení...

Suspenze pro výrobu adsorbční vrstvy kopírovacího materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251658

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šimkin Jurij, Pleskova Lidija, Štrejs Gennadij, Trubinov Nikolaj, Razin Gennadin, Smirnov Vladimir

MPK: G03C 1/52, B41M 5/00

Značky: suspenze, materiálů, vrstvy, výrobu, kopírovacího, adsorbční

Text:

...MeTnnaKpnnaŕ 8 ~HTak 0 HOĚąHKncnowa 2., . Honyqeuuym cycneuaum Hauocnr na őynaryąocaosy, ąmcymnnamw H nonyqamm pannaMEDHHŘ acopönpymmuň cnoü, coepmamuů,MacZ aspqcnn 55,6 excrpnu 27,8 nn ~MoHHymKucnoTy 8,3 ~HaTpHenvmconh cononnmepa axpnnonnrpnna, Merunaxpunara HHpnuep 2.HpHFOTOBHHmT cycnenanm, coąepxamym, Mac.Z aapocnn 1,51 eKcTpnn 2,0. nHMoHHym Knćnory 0,5 Hawpueaym conb couonuuepa axpunonuwpuna, MeTnnaKpH nawa n uraxonoaoň KHCHOTH 0,5...

Způsob řízení kyselosti suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 243159

Dátum: 15.07.1987

Autori: Kühnl Zbynik, Dostál Jaroslav, Š?astná Marcela

MPK: B01J 19/00

Značky: řízení, kyselosti, způsob, suspenze

Text:

...rozsahem pH metrů. kdy by bylo nutné použít nákladnější analyzátory kyseliny. Další předností způsobu podle vynálszu je, že do značné míry odstraňuje závislost na kolísání kvality neutralizační suroviny a na změnách kvality neutralizované kyselé suspsnze. Dosahovaná přesnost dodržaní kyselosti je libovolně vysoká a závislá na počtu použitých requlačních stupňů.Při regulaci kyselosti suspenze způsobem podle vynalezu dochází v některých...

Zařízení na sorpci iontů ze suspenze rudných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240089

Dátum: 01.07.1987

Autori: Beeka Rudolf, Madáe Ján Poprad, Balco Ján

MPK: B01D 15/04

Značky: rudných, sorpci, zařízení, částic, iontů, suspenze

Text:

...štěrbiny jsou ve svislém centrálním celístvém potrubí umístěny nad drenáží se sítovou plochou.Zařízení na sorpci iontů ze suspenze rudných částic podle vynálezu umožňuje pri podstatném snížení nákladů na energií dosáhnout lepší regulovatelnosti kontinuálního procesu sorpce iontů ze rmutu.Na přiloženém výkresu je v řezu schematicky znázorněno zařízení na sorpci iontů z rudné suspenze podle vynálezu.Zařízení na sorpci iontů z rudné...

Zařízení pro rozmíchávání suspenze s nízkou pádovou rychlostí částic v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 250550

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kvasnička Jan, Krátký Jiří

MPK: B01F 7/00

Značky: pádovou, nízkou, částic, zařízení, rychlostí, kapalině, rozmíchávání, suspenze

Text:

...kde pádová rychlost partikulární fáze v kapalině je nízká a za dobupotřebnou k rozmíchání všech míst v nádrži se nevytvoří nový sediment.Další prednosti nového řešení podle vynálezu je, že míchadlo může být rychloběžneho typu, to znamená o malém průměru, vysoké frekvenci otáček a s nízkym příkonem. V důsledku nízkého kroutícího momentu bude Iníchací ústrojí pevnostně nenáročné a tím i levné. Pro velkoobjemovqu nádrž vyhoví jen jedno Iníchací...

Suspenze pro jemné broušení povrchů optických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239731

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brokl Zdenik, Lánský Boris, Nepomucký Bedoich

MPK: C09G 1/02

Značky: broušení, povrchu, suspenze, optických, materiálů, jemné

Text:

...velmi kvalitního povrchu a vysokou geometrickou přesností.Safírová destička o průměru 52 um a tlouěíce 0,6 mm hrubé obroušená vázanýn diamantovým zrnem 40/36 byla broušena horkarbidem o zrnitosti 7/5 (č. 1 000) ve vodné suspenzi sestávajíci z 10 obj. dílů steerátu sodnáho, 0,1 obj. dílu drasalného mýdlo, 1 oba. dilu rozpustného škrobu, 0,2 obj. dílu vaječného žloutku a 35 cbj. dilů buraiva na litinováu kotoučí při recirkulaci suspenze a...

Vodná suspenze uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250217

Dátum: 15.04.1987

Autori: Carniani Enrico, Ferroni Enzo, Gabrielli Gabriella, Ferrini Francesco, Baglioni Piero

MPK: C10L 9/00

Značky: vodná, suspenze, uhlí

Text:

...uhlí podle vynálezu, bylo překvapivě zjištěno, že rmůže být jakěhokoli druhu, jako je normální čistá voda nebo demineralizovaná voda nebo dokonce slaná voda obsahující až 40 g nebo více rozpuštěných solí na litr a zejména mořská voda.Způsob .pro přípravu suspenze uhlí podle předloženého vynálezu obsahuje následující podstatné stupně1. Rozínělñování uhlí do dvou- velikostníchskupin, přičemž toto rozměliíování se provádí bud za sucha, nebo za...

Způsob přípravy základní stabilizované NP suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235884

Dátum: 01.03.1987

Autori: Míček František, Dadák Vojtěch, Mlčoch Antonín, Hegner Pavel, Schoedlbauer Vladimír

MPK: C05B 7/00

Značky: přípravy, suspenze, základní, stabilizované, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo připravit vysoce koncentrovanou NP suspenzi s obsahem síry do 5 % hmot. Tohoto cíle se dosáhne amoniakalizací směsi amofosu a síranu amonného do pH v rozmezí 6,5 až 7. Po amoniakalizací se reakční směs ochladí a stabilizuje přípravkem bentonitové disperze.

Způsob přípravy základní stabilizované NP suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235883

Dátum: 01.03.1987

Autori: Míček František, Dadák Vojtěch, Schoedlbauer Vladimír, Hegner Pavel, Mlčoch Antonín

MPK: C05B 7/00

Značky: základní, způsob, stabilizované, suspenze, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo připravit vysoce koncentrovanou NP suspenzi s obsahem síry do 5 % hmot. Tohoto cíle se dosáhne amoniakalizací směsi kyseliny fosforečné a síranu amonného do pH v rozmezí 6,5 až 7. Po amoniakalizaci se reakční směs ochladí a stabilizuje přídavkem bentonitové disperze.

Způsob chlazení suspenze krystalohydrátů síranu železnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235150

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kadlas Pravdomil

MPK: C01G 49/04

Značky: síranu, chlazení, suspenze, krystalohydrátů, železnatého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu chlazení suspenze krystalohydrátů síranu železnatého ve zředěné kyselině sírové. Navržené řešení spočívá v tom, že vratná suspenze s teplotou 15 až 30 °C se za nepřetržitého intenzivního chlazení přidává k 30 až 70 % celkového množství prvotní suspenze, připravené z odpadního FeSO4.H2O a vody nebo slabé H2SO4 a mající teplotu minimálně 38 stupňů Celsia, takovou rychlostí, aby teplota vznikající směsné suspenze neustále...

Vodná suspenze luminoforu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227197

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vampola Michal, Drzka Bohumil, Sluka Vilém, Muchová Miroslava, Vejmelka Jiří, Růžek František, Zázvorka Jan

Značky: luminoforu, vodná, suspenze

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná suspenze luminoforu pro nanášení luminoforového prášku na vnitřní povrch skleněných zářivkových trubic, obsahující 58 až 26 % hmot. halofosfátového juminoforu, 11 až 26 % hmot. 16% vodního roztoku polyvinylalkoholu, 29 až 46 % hmot. destilované vody nebo demineralizované vody, 0,001 až 0,3 % hmot. noktylalkoholu, vyznačující se tím, že ještě obsahuje 0,015 až 0,6 % hmot. kyseliny nitrilotrioctové a 0,035 až 1,4 % hmot. triethanolaminu.

Způsob získávání, extrahování a stabilizování nehomogenních soustav, známých jako suspenze liposomů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227010

Dátum: 15.06.1986

Autori: Moro Luigi, Neri Guido, Rigamonti Alessandro

Značky: soustav, nehomogenních, způsob, známých, získavání, stabilizování, extrahování, liposomů, suspenze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání, extrahování a stabilizování nehomogenních jako suspenze liposomů známých soustav, jakož i jejich čištění od fyzikálně nevázaných léčiv, vyznačující se tím, že se na tyto suspenze působí při teplotě v rozmezí 20 až 25 °C za atmosférického tlaku po dobu v rozmezí 10 až 120 minut kapalnými nebo tuhými jako iontoměniče používanými polymery syntetické nebo organické povahy, nebo adsorpčními polymery, kteréžto polymery mají chemické...

Lapovací suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 231041

Dátum: 15.06.1986

Autori: Miklík Josef, Jelínek Karel, Barvínek Vladimír

MPK: C09G 1/02

Značky: suspenze, lapovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lapovací suspenze sestávající z abrazívních částic, pěnotvorné a kapalné složky a přísad. Podstatou vynálezu je, že lapovací suspenze obsahuje syntetický diamantový prach o zrnitosti do 10 ?m v množství 0,5 až 3 g, 10 až 30 g eteru, obecného vzorce ROR, kde R znamená alkyl se 2 až 4 atomy uhlíku, nejméně 1,4 g dodecylbenzensulfonanu a zbytek do obsahu 50 g vody.

Zařízení pro současnou tvorbu a separaci suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 227852

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mutl Silvestr, Hereit František

Značky: současnou, zařízení, tvorbu, separaci, suspenze

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro současnou tvorbu a separaci suspenze sestávající z reaktoru a regeneračních a dopravních zařízení, vyznačené tím, že reaktor /1/ s fluidní vrstvou /3/ zrnitého materiálu je opatřen přívodním potrubím /2/ upravované kapaliny, do něhož je zaústěn přívod /15/ destabilizačního činidla.