Patenty so značkou «sušiareň»

Pásová sušiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19672

Dátum: 26.10.2011

Autori: Laxhuber Thomas, Latein Tobias

MPK: F26B 25/00, F26B 23/00, F26B 17/04...

Značky: sušiareň, pásová

Text:

...by bol relatívne suchým materiálom v poslednej sekcii zachytávaný len V malej miere. Prach by teda bol neustále vedený vcykle, čo by mohlo viesť kprachovým usadeninám na systémochvedenia vzduchu a príslušných výmenmkoch tepla poslednej sekcie.Odpadový vzduch z poslednej sekcie má ďalej vlastnosť, že nie je úplne nasýtený vodou prípadne vlhkosťou zo sušeného materiálu. Toto vedie ktomu, že tento vzduch v predposlednej sekcii nie len výhodnejšie...

Sušiareň a spôsob riadenia sušiarne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3618

Dátum: 24.09.2005

Autori: Naumann Christoph, Wandelt Burkhard, Reinhardt Jörg

MPK: B04B 13/00, F26B 11/00, F26B 25/22...

Značky: sušiarne, riadenia, sušiareň, spôsob

Text:

...kôš, ktorý je pevne spojený s bubnom. Na sieťový kôš sa môžu použiť rozdielne prvky, ako Poroplate®, štrbinové sito, filtračné plachietky alebo špeciálne dierované plechy.Filtračná jemnosť sieťového koša môže predstavovať až 1 m. Priestor medzi poréznou plochouplášťa sieťového koša a kompaktnou plochou plášťa odstredivkového bubna je radiálne rozdelený na viac komôr. V zadnej čelnej ploche odstredivkového bubna sa nachádzajú otvory,...

Horkovzdušná sušiareň pre nanášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3673

Dátum: 10.10.2002

Autori: Iglauer Oliver, Wieland Dietmar

MPK: F26B 21/00, F26B 21/02, F26B 15/00...

Značky: nanášacie, zariadenie, horkovzdušná, sušiareň

Text:

...sušiarňou podľaPritom pod výrazom dopravný obrys sa rozumie čiastočná oblasť úžitkového priestoru sušiarne, ktorou prechádzajú predmety určené na sušenie pri prechode úžitkovým priestorom sušiarne a zvislá pozdĺžna rovina tohtodopravného obrysu označuje tú zvislú rovinu, ktoráobsahuje priamku, pozdĺž ktorej sú dopravované ťažiská sušených predmetov, alebo - v prípade zakrivenia tangenciálne sa tejto priamky ťažísk dotýkajúce. Ak sú...

Sušiareň drevených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1452

Dátum: 07.05.1997

Autor: Tomek Igor

MPK: F26B 9/00

Značky: dřevěných, sušiareň, materiálov

Text:

...ktorá sa vytvorí v priebehu sušenia,napomáha otváraniu pórov v dreve, čím sa urýchľuje sušiaci proces a zároveň otvorené póry zamedzujú vytváraniu tlaku vo vnútri sušeného materiálu vdôsledku čoho sa zamedzí defonnáciám (praskanie dreva). Za druhé - ponechaním odparenej vody v sušiacom priestore dosiahneme nemennost záťaže voči zdroju elektromagnetickej energie. Aplikátory v tomto zariadení plnia funkciu príspôsobovacích členov, ktoré...

Solárna sušiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: 265522

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hrotko Ladislav, Koštan Milan, Haš Stanislav, Koštan Viliam, Štefánik František, Chudý Dušan, Nedoma František

MPK: F24J 2/42, E04D 13/18, F26B 23/10...

Značky: solárna, sušiareň

Text:

...prípadne zvislej stene objektov. Využíva sa tzv. uzavretý vzduchový kolektor,so svetlopriepustným krytom s prúdenim vzduchu pod absorbérom. Konštrukcia kolektora je potom svetlopriepustný kryt- absorbér - dno kanála. Konštrukčná skladba umožňuje prúdenie vzduchu horizontálne v kolektorovm kanáli. Pohyb vzduchu zabezpečuje ventilátor, ktorého sacia časť je napojená na integrovaný kolektorový systém a výtlačná časť na rozvodný systém vnútornej...

Sušiareň na sypké materiály s využitím aktívneho vetrania

Načítavanie...

Číslo patentu: 260781

Dátum: 12.01.1989

Autor: Konušiak Anton

MPK: F26B 17/12

Značky: sypké, sušiareň, aktívneho, využitím, materiály, vetrania

Text:

...výmeníkoch nie je vhodná z dôvodov vysokej ceny a vysokých nárokov. na údržbu.Vyššie uvo ené nedostatky odstraňuje sušíareñ na sušenie sypkých materiálov s využitím akàiixtíeh-o- vetranie podľa vynálezu,ktcçé podstata spočíva V tom, že vo vnútri alebo na obvode vstupného potrubia vzduchu je umiestnene nahrievacie potrubie s lejvlovýmennýini rebrami a vo vnútri vstupného a výstupného potrubia vzduchu sú upt-avnene na ia-nách posuvné...

Samohybná rotačná sušiareň plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242231

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hovorka Jaromír

MPK: F26B 11/02

Značky: samohybná, sušiareň, materiálov, plošných, rotačná

Text:

...kryt 11 opatrený bočnými clonami 11 a..ľ Dosky 21 určené k sušeniu sú plniacim zariadením BZ-íprisúvanê k vstupnému otvoruH a samospádom zasúvané cez tento otvor 9medzi unášacie tvarované delené rámy 3 rotora 1, pootačajúceho sa krokovite v smere šípky. Pohonná jednotka 18 je v činnosti len pri rozbehu a počiatočnom zapĺňani rotora 1 od miesta vstupu prvej dosky 31 vstupným otvorom 3 po jej premlestnenie do bodu X,t.j. maximálne do...

Tunelová sušiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: 249903

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pauer Gustáv

MPK: A01F 25/08

Značky: tunelová, sušiareň

Text:

...náročnosť. Oproti sušeniu vo velkokapacitných sušičkách, ktoré využívajú horúce teplovzdušné médium, je sušenie objemových krmív na tunelovej sušiarni kvalitnejšie. Počas vlastného procesu sušenia nedochádza k stratám živín a vitamínov,neporušená zostava i bielkovín-eva hodnota. Prevádzkovanie celého zariadenia je nenáročné na obsluhu a mechanizačné prostriedky.Prikladné prevedenie tunelovej sušiarne podla vynálezu je znázornená na...