Patenty so značkou «sušiace»

Sušiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286566

Dátum: 12.12.2008

Autor: Plestenjak Jože

MPK: F26B 21/02

Značky: zariadenie, sušiace

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na sušenie pozostáva zo sušiacej komory (1), kde aspoň jedna z bočných stien (11), (12), (13), (14) sušiacej komory (1) je vybavená dverami (131). Stena (11) je vybavená nakladacími dverami, v ktorých je upevnená ventilačná sústava (111). V hornej časti steny (12) je upevnený integrovaný otvor (1211) na mikroklímu. Pri dne (101) sušiacej komory (1) je v určitej vzdialenosti od zadnej steny (12) umiestnená tepelnokondenzačná jednotka...

Kombinácia z modulov sušiaceho zariadenia pre sušiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16798

Dátum: 09.06.2007

Autori: Zurich Helmut, Gerber Andreas, Näpfel Peter

MPK: F26B 25/06, F26B 15/14

Značky: sušiaceho, zariadenie, modulov, kombinácia, zariadenia, sušiace

Text:

...stenu spojená aj nepriamo tým, že je otočne upevnená na nejakominom diely modulu sušiaceho zariadenia, ktorý je zase, s výhodou tuhým spôsobom, spojený sčasťou ohraničujúcou steny modulu sušiaceho zariadenia.V zásade by mohlo byť vytvorené také opatrenie, že časť podlahy sušiaceho zariadenia, popripade časť stropu sušiaceho zariadenia modulu sušiaceho zariadenia sarozkladá iba na jednej časti šírky úžitkového priestoru sušiaceho...

Sušiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14074

Dátum: 09.11.2005

Autori: Föttinger Manfred, Weschke Jürgen, Strauss Rudolf, Näpfel Peter, Zurich Helmut, Ortlieb Konrad

MPK: F26B 15/14, B65G 13/00

Značky: zariadenie, sušiace

Text:

...dopravné zariadenia podľa vynálezu s jednotkami nosných valčekov integrovaných v podlahe sušiaceho zariadenia vykazuje tu výhodu, že vyčnievajú len málo, alebo vôbec nad podlahu tunelu sušiaceho zariadenia, takže výška skrine sušiaceho zariadenia oproti dosiaľ nevyhnutnej výške môže byť redukovaná až o 50 cm.U riešenia podľa vynálezu tvorí v podlahe integrovanej jednotky nosných valčekov valčekový dopravník, ktorý nie je ako celok...

Rotačné sušiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14334

Dátum: 12.01.2004

Autor: Dreisbach Bernd

MPK: F26B 11/02, F26B 11/04

Značky: rotačné, sušiace, zariadenie

Text:

...ktoré umožňuje jednoduchý, ľahko demontovateľný spôsob konštrukcie a zjavne vylepšený spôsob prevádzky v uskutočnení vhodnom na použitie vo farmácii, predovšetkým do značnej miery zamedzuje škáram a medzerám s nebezpečenstvom zavlečenia kontaminácie.0008 Táto úloha sa podla vynálezu rieši tým, že spracovací bubon je uložený na rotačne poháňanom, na pevnej osi uloženom puzdre, pričom pevná os je zo strany krytu upravená v pevnom Iožisku, ako...

Lepidlo pre lepenie usní na sušiace dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230268

Dátum: 15.10.1986

Autori: Zemek Juraj, Kuniak Ľudevít, Karas Dušan, Galatík Antonín, Lapčík Ľubomír, Minařík Ladislav

MPK: C14C 7/00

Značky: dosky, usní, lepenie, sušiace, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Lepidlo pre lepenie usní na sušiace dosky na báze polysacharidov vyznačujúci sa tým, že obsahuje 0,5 až 5 % hmotnostných karboxymetylškrobu so stupňom substitúcie metylkarboxylovej skupiny v rozsahu 0,1 až 0,2, hydroxid alkalického kovu, amoniak, sodné, draselné alebo amónne soli slabých kyselín v množstve odpovedajúcom úprave pH lepidla na hodnotu 6,5 až 8,5 a vodu do celkového množstva 100 % hmotnostných.

Sušiace zariadenie na materiál v sypkom, plastickom alebo tekutom stave

Načítavanie...

Číslo patentu: 227389

Dátum: 30.06.1985

Autori: Dovičovič Ivan, Jalakša Vladimír, Füle Ivan

Značky: zariadenie, plastickom, štávě, sušiace, materiál, sypkom, tekutom

Zhrnutie / Anotácia:

Sušiace zariadenie na materiál v sypkom, plastickom alebo v tekutom stave (obr. 2). Účelom vynálezu je zlepšenie prestupu tepla, zjednodušenie konštrukcie a zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti sušiaceho zariadenia. Uvedeného účelu sa dosiahne konštrukciou sušiaceho zariadenia pozostávajúceho z valcovej nádoby, v ktorej pozdĺžnou osou prechádza rotujúci hriadeľ s unášacími kotúčmi pospájaný spojnicami na ktorých sú umiestnené voľné otočné...