Patenty so značkou «sušáren»

Zapojení pro řízení výstupní vlhkosti materiálu u sesypných sušáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 263055

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kučera Vlastimil, Kňourek Milan, Těšík Jan, Kučera Albert, Pícl Václav

MPK: G05D 22/02

Značky: sesypných, vlhkosti, materiálů, výstupní, zapojení, řízení, sušáren

Text:

...u sesypných sušáren podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že mezi čidlo umístěné před koncem druhého sušicího pásma a regulátor je vřazen proměnný odpor, na jehož ovládací vstup je napojen porovnávač. Porovnávač je přes průměrovač napojen na vlhkoměr.Výhodou tohoto řešení je, že vnější změny, ovlivňující sušicí proces, jako je nechtěné kolísání zdroje tepla, změna vlastností sušeného materiálu, jsou okamžitě korigovány čidlem výstupní...

Zařízení pro zajištění stálého sušicího výkonu u konvekčnícb sušáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 246713

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kruglov Boris Ivanovie, Nieajev Georgij Viktorovie

MPK: F26B 3/06

Značky: sušicího, zajištění, výkonu, sušáren, konvekčnícb, zařízení, stálého

Text:

...odvod využitého vzduchu.Výhodou zařízení podle vynálezu je to,že zaručuje stálý sušicí výkon sušárny, bez ohledu na změnu klimatických parametrů,čerstvého vzduchu a dále zaručuje práci su šárny za energeticky výhodných podmínek. Na výkrese je schematicky znázorněn pří klad zařízení pro zajištění stáleho sušicíhovýkonu podle vynalezu ze sušárny vyvolaných filmů.Zařízení pro zajištění stálého sušicího výkonu je tvořeno tak, že V sušarně je...

Zařízení k rozpínání dvojdílných rámů u sušáren usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 235865

Dátum: 01.03.1987

Autor: Onderka Zdeněk

MPK: C14B 1/26

Značky: rámu, sušáren, zařízení, usní, dvojdílných, rozpínání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Řeší jednoduché zařízení pro rozpínání dvojdílných rámů s konstantní velikostí roztažení sušeného materiálu. Materiál po upnutí na dvojdílný rám pomocí sponek je dodatečně vypnut ve směru kolmém na otočnou osu rámu tím, že je na čepu posuvné části rámu blokovací otočná páka, která v jedné své poloze zablokuje možnost posuvu čepu v drážce páky, výstředně uložené vzhledem k ose...

Zařízení pro odchyt úletových částí vysušeného produktu z odplynů sušáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 234790

Dátum: 15.01.1987

Autori: Špitálský Zdeněk, Jakl Jiří

MPK: F26B 25/00

Značky: úletových, odplynů, sušáren, vysušeného, produktů, odchyt, částí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit odchyt úletových částí sušáren, například vojtěšky, celeru, mrkve ale i krve, peří a podobně, přičemž toto zařízení zároveň slouží v případě zpracování zapáchajících surovin jako předstupeň upravující teplotu odplynů sušárny a zaručující čistotu odplynu a úletů, což je podmínka pro správnou funkci následujícího desodorizátoru. Podstatou vynálezu je zařízení odstraňující části z odplynů sušárny, které se zachycují v...

Zařízení pro sklápění lísek nebo sušáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 228022

Dátum: 01.12.1985

Autor: Theiner Robert

Značky: lísek, zařízení, sušáren, sklápění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sklápění lísek hvozdů nebo sušáren. Účelem vynálezu je zlepšené sklápění lísek hvozdů nebo sušáren, při kterém nevznikají nežádoucí reakce sil, které by se musely eliminovat nosnou konstrukcí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že každý jednotlivý rám lísek hvozdů nebo sušáren je opatřen nejméně dvěmi kruhovými segmenty se společným středem sklápění a tyto kruhové segmenty jsou napojeny dvojicemi pouzdrových řetězů k vodorovným...

Elektrické zapojení pro postupné automatické spínání elektrických motorů ventilátorů u koželužských sušáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 219823

Dátum: 15.10.1985

Autor: Rožanský Zbyněk

Značky: koželužských, automatické, motorů, spínání, sušáren, postupné, ventilátoru, elektrických, elektrické, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojení pro postupné automatické spínání elektrických motorů ventilátorů u koželužských sušáren. Vynález se týká koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Vynález řeší postupné a automatické spínání elektromotorů ventilátorů, omezuje množství ovládacích tlačítek pro každý elektrický motor ventilátoru při plynulém a postupném zatěžování elektrické sítě. Podstata vynálezu spočívá ve spínacím kontaktu připojeném do série s...

Zařízení pro zpětné získávání tepla u sušáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 230981

Dátum: 01.08.1985

Autori: Míchal Václav, Staněk Jaroslav, Beran Zdeněk, Smejkal Stanislav

MPK: F26B 23/10

Značky: zařízení, zpětné, získavání, sušáren, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zpětné získávání tepla u sušáren, kde se jako sušicího prostředí používá plynů a kde se teplo z plynů, vystupujících ze sušárny, převádí za použití dvou trukových výměníků a teplonosného média do plynů, vstupujících do sušárny. Vynález řeší problém zvýšení efektivnosti zařízení a odstranění zanášení mezitrubkových prostorů tak, že alespoň v jednom z výměníků jsou trubky seřazeny do dvou nad sebou umístěných sekcí,...

Olopatkování oběžného kola axiálního přetlakového reversačního ventilátoru u sušáren usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 224322

Dátum: 01.07.1984

Autor: Onderka Zdeněk

Značky: reversačního, axiálního, sušáren, usní, ventilátoru, přetlakového, oběžného, olopatkování

Zhrnutie / Anotácia:

Olopatkování oběžného kola axiálního přetlakového reversačního ventilátoru, s vedle sebe o 180° pootočenými lopatkami u sušáren usní vyznačující se tím, že lopatky (1, 2) tvoří dvě oběžná kola na společném náboji, jejichž osy navzájem pootočených lopatek leží střídavě ve dvou rovinách (a, b) kolmých na osu rotace oběžného kola.

Zařízení pro regulaci vznosu u sušáren a obdobných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215689

Dátum: 15.03.1984

Autori: Korger Milan, Sedláček Josef

Značky: obdobných, vznosu, sušáren, zařízení, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení intenzity přestupu tepla a přenosu hmoty v sušárnách a obdobných zařízeních, při stavu vznosu. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním regulačních členů do oblasti obvodu teplonosného prostředí od zpracovávaného materiálu. Regulační členy jsou tvořeny škrtícími děrovanými plechy, regulačními klapkami, pohyblivými deflegmátorovými plechy, opatřenými ochrannou vrstvou, nebo elastickými vaky.