Patenty so značkou «surových»

Spôsob ohýbania rúrok, tyčí, profilovaných častí a podobných surových výliskov, a príslušné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9793

Dátum: 21.05.2008

Autori: Gemignani Roberto, Strano Matteo

MPK: B21D 7/024, B21D 7/12

Značky: výliskov, spôsob, profilovaných, surových, podobných, rúrok, tyčí, částí, ohýbania, zariadenie, příslušné

Text:

...upinacieho puzdra 114 (obrázok 38) a- koncové pásmo 110, ktoré vznikne počas pohybu (otáčania) ohýbacej kladky 116 z pracovnej polohy do neutrálnej polohy, zatial čo upínacie puzdro 114 stále tlači rúrku 110 dopredu (obrázok 3 G).Upínacie puzdro 114 môže uskutočňovať aj otáčavý pohyb okolo osi X rúrky 110 za dosiahnutia trojrozmerných ohybov, konkrétne ohybov so špirálovitým priebehom.Spôsob ohýbania do oblúka poskytuje výhodu v tom, že...

Spôsob a zariadenie na spracovanie metán a oxid uhličitý obsahujúcich surových plynov, najmä bioplynu, na získanie metánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10229

Dátum: 30.01.2007

Autor: Günther Lothar

MPK: B01D 53/00, C07C 9/04, C07C 7/11...

Značky: uhličitý, metanu, spracovanie, získanie, metan, surových, zariadenie, plynov, obsahujúcich, spôsob, najmä, bioplynu

Text:

...časť C 02a zlúčenin síry. V tomto prvom expanznom stupni sa v kvapalnej fáze rozpustí chemicky viazaný C 02 a unikne. Vznikajúci vyčistený praci roztok sa ochladí na teploty pod 50 °C a v druhom expanznom stupni nechá expandovať na normálny tlak. V tomto druhom expanznom stupni sa separujú ešte prítomné zvyškové množstvá rozpustného C 02 a zlúčenin síry. V druhom expanznom stupni dochádza pri prítomných podmienkach (teplota a tlak) k...

Prepravný a výrobný systém na použitie pri konfekcii surových pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5609

Dátum: 06.10.2006

Autori: Winkler Jens, Thomfohrde Claudia, Linne Stefan, Ludwig Jens

MPK: B29D 30/20

Značky: výrobny, konfekcii, surových, pneumatik, systém, prepravný, použitie

Text:

...konfekcia surovej pneumatiky, keď alternatívne obsadzované stanice alebo najmenej niektoré z alternatívne obsadzovaných stanícmôžu by súčasne obsadzované zodpovedajúcim počtom bubnov.Vo zvlášť výhodnom uskutočnení prepravného a výrobného systému podľa vynálezu vykazuje prepravné dráha mriežkovo usporiadané prvky prepravnej dráhy alebo pozostáva z mriežkovo usporiadaných prvkov prepravnej dráhy. Tieto sú usporiadané tak, že na seba nadväzujúce...

Spôsob stužovania povrchu surových prátov alebo surových salám pomocou úpravy ultrazvukom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283976

Dátum: 24.05.2004

Autori: Heinz Volker, Kortschack Fritz

MPK: A23L 1/317, A22C 11/00, A23L 1/025...

Značky: stužovania, prátov, surových, ultrazvukom, povrchu, pomocou, salám, spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob stužovania povrchu surového prátu pomocou úpravy ultrazvukom a/alebo pomocou mikroštruktúry, ktorá minimalizuje adhéziu na vnútornom povrchu sonotród počas privádzania prátu, pričom je surový produkt v kontinuálnom procese najprv úplne odplynený. Následne je bezprostredne privedený surový produkt do styku s povrchom jednej alebo viacerých ultrazvukových sonotród, pričom aspoň jedna z týchto ultrazvukových sonotród je...

Spôsob výroby kyseliny jantárovej zo surových hydrolyzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8126

Dátum: 03.05.2004

Autori: Donnelly Mark, Sanville-millard Cynthia, Nghiem Nhuan Phu

MPK: C12P 7/64

Značky: výroby, jantárovej, hydrolyzátov, kyseliny, surových, spôsob

Text:

...zväzok 28, 2002, strana 325-332, opisuje spôsob výroby kyseliny jantárovej z média na základe glukózy pri použití mutanta AFP 111 Escherichia coli. Podobný spôsob je taktiež uvedený vo Vemuri a kol. Appl. Environ. Microbiol. april 2002, 68(4) 1715-27.0013 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob výroby kyseliny jantárovej, ktorý odstraňuje mnohé nedostatky doterajšieho stavu techniky.0014 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť fermentačný...

Spôsob tlakového spájania nárazníkovo-behúňového obalu a kostrového obalu zavaľovaním pri výrobe surových autoplášťov a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 849

Dátum: 21.05.2003

Autor: Mihálik Peter

MPK: B29D 30/20

Značky: spôsob, obalů, surových, uskutočnenie, výrobe, spájania, autoplášťov, tohto, zariadenie, spôsobu, tlakového, nárazníkovo-behúňového, zavaľovaním, kostrového

Text:

...dvomi valčekmí otočne a nepružne uloženými na tuhej nosnej časti, zavaľovacej jednotky, ktorá je vybavená prostriedkami na vzájomný symetrícký axiálny pohyb zavaľovacích valčekov od stredovej časti rotujúceho vonkajšieho obvodového povrchu nárazníkovo-behúňového obalu vyrábaného autoplášťa k jeho ramenám a prípadne aj prostriedkami na vychýlenie osi rotácie zavaľovacích valčekov z polohy rovnobežnej k osi rotácie vyrábaného autoplášťa...

Konfekčný bubon s ovíjacím a ohrnovacím zariadením a spôsob výroby surových autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 458

Dátum: 06.05.2003

Autori: Žemla Jozef, Janovec Mário, Bakoš Štefan

MPK: B29D 30/20

Značky: ovíjacím, surových, výroby, ohrnovacím, zariadením, autoplášťov, konfekčný, bubon, spôsob

Text:

...radiálneho zdvihu upínacích pätkových segmentov.Druhý vodiaci kotúč je usporiadaný vo väčšej vzdialenosti od vertikálnej roviny symetrie a je rovnako ako prvý vodiaci kotúč, opatrený na svojej strane vzdialenejšej od roviny symetrie prostriedkami na pripojenie sady podopieracích pätkových segmentov, pričom tieto prostriedky-3 umožňujú pohyb podopieracích pätkových segmentov vradiálnom smere. Každý podopierací pätkový segment pozostáva ztela,...

Sústava zariadení na výrobu surových autoplášťov a spôsob výroby surových autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 251

Dátum: 09.04.2003

Autori: Bakoš Štefan, Mihálik Peter, Žemla Jozef, Šedík Ján

MPK: B29D 30/26, B29D 30/20

Značky: surových, autoplášťov, výroby, zariadení, spôsob, sústava, výrobu

Text:

...s uvedenou osou. Prenášacie jednotky kostry a nárazníka sú umiestnené tak, že sa môžu pohybovať recipročne pozdĺž uvedenejosi medzi pásovým bubnom a zariadením na výrobu nárazníka.-3 VEP 880436 B 1 je opísané zariadenie na výrobu surových plášťov pre vozidlá, ktoré pozostáva zprvej strojovne sdvomi koaxiálne umiestnenými hriadelmi vyčnievajúcimi vprvom horizontálnom hlavnom smere, pričom prvý hriadeľ nesie nárazníkový bubon a druhý hriadeľ...

Uhlíkatá prísada do surových zlievarenských formovacích zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2479

Dátum: 12.06.2000

Autori: Šimeček Václav, Jelínek Petr, Šimeček Zdeněk, Mikšovský František

MPK: B22C 1/00, C04B 35/035

Značky: zlievárenských, uhlíkatá, surových, zmesí, formovacích, prísada

Text:

...zhoršujúce potrebnú priedušnost zlievarenskej formy.Ako aditíva sú používané umelé a prírodné polymérne látky, asfalt, uhoľné smoly,chemické zlúčeniny a oleje. Hlavnou nevýhodou aditív však je , že i ked zvyšujú výťažnosť lesklého uhlíka, menia zároveň morfológiu lesklého uhlíka základného nosičaprísady, uhlia, a tak znižujújeho teplotu oxidácie.Používanie zmesi bentonitového ílu suhlíkom, t.j. zmesových bentonitov, má svoju nevýhodu...

Spôsob izolácie benzotiazolu zo surových a technických frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278714

Dátum: 13.05.1992

Autori: Beška Emanuel, Ungvarský Cyril, Bystrický Ľubor, Hodúr Oskar

MPK: C07D 277/62

Značky: frakcií, izolácie, surových, technických, benzotiazolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Destiláciou predčistený benzotiazol sa nechá reagovať s chloridom zinočnatým v molárnom pomere 1 : 0,2 až 0,6 v prostredí vody alebo jej zmesi s inertným organickým rozpúšťadlom pri teplote od 5 °C do teploty varu reakčnej zmesi, na vzniknutú komplexnú zlúčeninu sa za rovnakých podmienok pôsobí rozkladným činidlom zo skupiny zahŕňajúcej alkalické a amónne uhličitany, hydrogenuhličitany, fosforečnany, sulfidy a hydrogensulfidy, hydroxidy...

Odváděcí zařízení pro stroje na štípání surových kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 264326

Dátum: 12.07.1989

Autor: Boschetti Luigi

MPK: C14B 1/14

Značky: zařízení, kůži, stroje, štípání, odváděcí, surových

Text:

...uspořádání umožňuje ukládat jednotlivé kůže do odkládací skříně É V různých místech do hromad, třĺděných například podle velikosti, případně podle jiného kriteria.Pásový dopravník g, odváděcí dopravník 3 a mechanismy umožňující jejich vedení jsou namontovány na vozíku 1, na kterém jsou rovněž upravený ovládací prvky. Vozík 1 se pohybuje po kolejnicích §, které po vysunutí odkládací skříně Q mohou být prodlouženy prodlužovaoími kolejnicemi...

Způsob zpracování surových kalů, zejména uhelných

Načítavanie...

Číslo patentu: 262331

Dátum: 14.03.1989

Autor: Baumann Otto

MPK: B03D 1/08

Značky: zejména, způsob, surových, zpracování, uhelných, kalů

Text:

...Následná odvodnění probíhá jak v plnopláščových odstředivkách tak v diskových filtrech. Nevýhodou tohoto řešení je, že fugát neustále obíhá v procesu rozdružování i odvodňování,neboř plnopláščové odstředivky nezajistí účinné zpracování fugátu. Dochází k zahuščování a k snížení účinnosti odvodñování.Podstata vynálezu spočíva v tom, že surové kaly jsou rozdělovány do dvou samostatných tokü. První tok je po rozdružování odvodňovân v...

Způsob konzervování zvířecích surových kůží a kožešin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261238

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rovó Péter, Sipos Teréz, Molnár György, Dávid Deszö, Karnitscher Tamás, Deme István

MPK: C14C 1/02

Značky: kožešin, konzervování, zvířecích, kůži, surových, způsob

Text:

...ve velkém měřítku bylo rovněž použito siřičitanu sodného,hydrogensiŕičitanu sodnáho a jejich směsi s kyselinou octovou. Ošetřením roztokem siřičitanu sodného o hmotnostní konoentraci 1 až 5 se dosáhne přibližně sedmidenní skladovatelnostiPro konzervování byla vyzkoušena řada neutrálních nebo syntetických organických a anorganiokých chemikálií. V posledních pěti letech bylo v tomto oboru uděleno několik patentůpodle německého patentového...

Způsob čištění surových žlučových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259757

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kordač Václav, Jirsa Milan, Klinot Jiří, Brodina Robert

MPK: C07C 62/06

Značky: způsob, kyselin, surových, žlučových, čištění

Text:

...těchto dvou ky aelin ailylnční metody, silylované kyeeliny ee pak snadno rozdělí kryetalizací. Nevýhodou těchto způsobů je jejich zdlouhavost a technologické náročnost. Další nevýhodou je to, že ne kompletně acetylovanâ kyselina chenodeoxycholová nezeručujedoetatečnou možnost čištění jednoduchou rekryatelizeoí.-259757 Výše uvedené nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu,jehož podstata apočívá v tom, že se žlučová surová kyselina...

Způsob umělého sušení surových těstovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258486

Dátum: 16.08.1988

Autori: Szakács László, Rosza János, Makáry István

MPK: A23L 1/16

Značky: umělého, surových, sušení, těstovin, způsob

Text:

...vůbec vhodná. sklizňový výnos tvrdé pěenice, vhodné pro průmyslovou výrobu těstovin je malý její mletí představuje speciální úlohu. Dále je nutné přihlížet i ke skladování meliva. To vše prodražuje nejdůležitější základní surovinu pro výrobu těstovin - moukuDoba sušení činí u najmodernejších zařízení ještě asi 20 hodin s ohledem na výrobní linky s velkou kapacitou jsou nezbytná sušící zařízení velmi velkých rozměrůS ohledem na poměrně...

Způsob čištění surových anthracyklinových glykosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258114

Dátum: 15.07.1988

Autori: Oppici Ernesto, Varesio Carlo, Giacoma Rosa

MPK: C07H 1/06

Značky: anthracyklinových, surových, glykosidů, způsob, čištění

Text:

...procent, se rozpustí ve 4 500 ml vody. Hodnota pH roztoku se Llpraví na 5,0 přidáním octanu sodného a adsorbuje se na 400 ml pryskyřice S 112 Ktastell nebo Amberlit ER 180 Rohm and I-IaaSJ, na kcaloně o průměru 2,5 cln o při průtokove rychlosti 600 ml na hodi-umi L 5 obj..Roztok se promyje 1000 1 nl 1 roztoku chloridu Sůtdľłéht) a eluuje se směsi voda-ethanol l 1 obj./0 bj..Prvé trakce 400 1111, obsahující aglyko» ny v roztoku, se odstraní a...

Zařízení k dopravě surových plášťů pneumatik kol vozidel do vulkanizačního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247165

Dátum: 16.05.1988

Autor: Hartig Siegfried

MPK: B65H 29/00

Značky: surových, pneumatik, vozidel, plastů, dopravě, vulkanizačního, zařízení

Text:

...popséu ve vztahu k obr. 2 až 4, znázorňujicímiJak znázorněno na obr. 2, zařízení podle vynálezu sestává ze známého samočinného vulkunizačníhn lisu 5, sanuočinného nakládscího zařízení 2 surovych pláätu, připojeného k zmíněnému ssmočinnuâmu vulkanizačnímu lisu g, přidržovecího zařízení L surového pláště,přejímzacího stojanu Q surového pláště, samočinného překládacího ústrojí Li, upevněného na dopravním voze 2, kteréžto samočinné překláducí...

Způsob stanovení zbytkových nepolárních lipidů v surových souhrnech alkaloidů z námele

Načítavanie...

Číslo patentu: 257557

Dátum: 16.05.1988

Autor: Trtík Bohumil

MPK: G01N 21/41

Značky: způsob, nepolárních, zbytkových, alkaloidů, námele, souhrnech, surových, stanovení, lipidů

Text:

...závislost indexu lomu na obsahu lipidů v hexanu byla zjištěna v oblasti od 0 do 10 q lipidů na 100 ml roztoku. výhodou stanovení podle vynálezu je rychlost stanovení (zkrácení doby analýzy z 12 hodin na 20 minut), dostatečná citlivost, ve srovnání s dosud používanou metodou extrakce do petroléteru. i přesnost. způsob stanovení podle vynálezu se používá při kontrole kvality meziproduktů výroby čistých forem námelových...

Nakladač surových plášťů do vulkanizačního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254320

Dátum: 15.01.1988

Autor: Irie Nobuhiko

MPK: B65H 29/34

Značky: plastů, nakladač, surových, vulkanizačního

Text:

...pohled na zvarážku- od-lišnou od provedení z obr. 5, obr. 8 nárysný pohled na vulkavnizační lis s na/klavla-čem surových pneumatik podle druhého provedení- vynälezlu,obr. 9 pfudorysný pohled na vulkanizačni lis z obr. 8, obr. 10 nárvsný řez uohopovačem surového pláště na vullkanizační-m lisu z obr. 9, obr. 11 nálrysný .pohled na vulřkanizační lis s nakladačem surovýoh plášťů podle třetího provedení .vynálezu, .obr. 12 půdorys...

Způsob krátkodobé konzervace čerstvých surových vepřovic šupinovým ledem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244009

Dátum: 16.11.1987

Autori: Breuer Hermann, Michel Louis, Dubost Dominigue, Papp Andor

MPK: A23B 4/06

Značky: čerstvých, způsob, konzervace, ledem, surových, krátkodobé, šupinovým, vepřovic

Text:

...červsnání.Dalším nedostatkom, na ktorý se dnes klade důraz je znečiätování životního prostředí solí v odpadních vodách.Zanedbateląým aapektem při hodnocení dosavadního způsoba konzervace kůží nejsou ani vysoká náklady na průmyslovoa eůl, manipulsci s ní a náklady na vlastní konzervaci.V okamžiku zabití zvířata dochází v kůži k postmortálním změnám. Jsou způsobeny autolytickoa činností onzymů obeažených v kůži a proteolytickoa činností...

Způsob nakládání surových plášťů pneumatik kol vozidel do vulkanizačního lisu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253578

Dátum: 12.11.1987

Autor: Irie Nobuhiko

MPK: B29D 30/08

Značky: provádění, zařízení, vozidel, způsob, vulkanizačního, plastů, surových, nakládání, pneumatik

Text:

...přivedení horního patkového kroužku surovému plášti a dosednutí horní patky surového pláště do horního patkověho kroužku, dojde k poruše tvářeníJakmile totiž je závěsné uchopení nakládacím ústrojím uvolněno, surový p 1 áštse vyboulí,jak znázorněno na obr. 4.Úkolem vynálezu je návrh způsobu nakládání surových pláščů pneumatik kol vozidel do vulkanizačního lísu a zařízení k jeho provádění, který by stávající nahoře uvedené závady...

Nakládací zařízení běhounových pásů surových plášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240722

Dátum: 15.08.1987

Autor: Muller Ilja

MPK: B29D 30/16

Značky: pásu, surových, běhounových, nakládací, zařízení, plastů

Text:

...38. Běhounový pás 37 se jedním kencern položí na pcdpěrné válečky 13 uložené v nosném rámu 1, a to jeho lepirovi stranou,jak je znázorněno na obr. 1-.Běhzuzn-ový pás 37 se ručně posouvá tak dlouho, až se jeho konec dotkne přítlačného válečku 31, tím se neznázorněným spínačem dá povel Ik činnosti malého válce 32,který zvedne přítlačný váleček. 31, včetně konce běhounového pásu .37 d-o neznázorněné polohy, což výplýnvá z technologie nakládávní...

Způsob krátkodobé konzervace čerstvých surových hovězích kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 243684

Dátum: 15.07.1987

Autori: Šmejkal František, Jalovecký Jan, Mikula Jaroslav, Drag Jioí

MPK: A23B 4/06

Značky: kůži, konzervace, hovězích, surových, krátkodobé, způsob, čerstvých

Text:

...s doprave do kožárrw jsou upraveny do zelene hmotnosti, kůže jsou pak váženy a klseífíkovány podle pohlaví, hmotnosti a jakosti ve smyslu vzájomných dohod a stanovených předávecích cen včetně poskytnutí cenové boníríkace pro koželužny.Hovězíny nesmí být hromaděny pod dopravním shozem v kožárně aní po opraoování do zelená hmotnosti, aby tak nevznlksly podmínky pro spoření kůží. Kůže jsou zavěěoveny na prostorový doprsvník tak, aby všechny...

Zařízení ke snímání surových plášťů z bubnu konfekčního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240072

Dátum: 01.07.1987

Autori: Nosá1 Jozef, Zelem Addej, Jesenai Milan, Oddus Miloš

MPK: B29D 30/24

Značky: zařízení, surových, bubnu, konfekčního, stroje, snímání, plastů

Text:

...a rychlého přestavení manipulačních tyčí na rameni zařízení v celém rozsahu sortimentu vyrobků, aniž by se muselo rameno demontovat při změně vyráběného rozměru pláště.Příklad provedení zařízení ke snímaní surových pláštů z bubnu konfekčního stroje podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kdena obr. 1 je čelný pohled na zařízení a obr. 2 znázorňuje bokorys zařízení. jZařízení ke snímání surových plášřů z bubnu konfekčního kola je...

Spôsob zisťovania kompaktnosti keramického cesta alebo surových výliskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240301

Dátum: 15.06.1987

Autori: Polievka Milan, Uhlár Ladislav, Macho Vendelín, Štibrányi Ladislav

MPK: G01N 29/00

Značky: kompaktnosti, surových, keramického, výliskov, spôsob, cesta, zisťovania

Text:

...vlna, určí sa jej rýchlosť, alebo doba prechodu a hodnota kompaktnosti sa určí z nameranej hodnoty rýchlosti alebo doby prechodu pomocou vopred zistenej závislosti akustických vĺn od kompaktnostl vyšetrovanélho druhu cesta alebo výliskov.Z teoretického rozboru vyplýva, že efektív 4 na hodnota modulu PFUŽIIOSÍÍ výlisku a tým i rýchlosť šírenia sa akustických vĺn prudko závisí od takto zavedenej veličiny. Teoretlcky predpokladanásilná...

Zařízení ke stahování a zavěšení surových kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 240249

Dátum: 15.06.1987

Autor: Múeka Viliam

MPK: A22B 5/16

Značky: kůži, surových, stahování, zařízení, zavěšení

Text:

...zvedacího mechanlsmu na zařízení.Na pripojených výkresoch je znázorněn . přiklad konstrukčního provedení zařízení kestahovat-ní a zavěšení surových zvířecích kůži, kde na obr. č. 1, je vyznačena poloha zařízení před vložením kůže a na obr. č. 2. funkční poloha při stahování kůže.Zařízení určené ke stahování či zavěšení kůži se skládá z třmenu 1, za jehož horní oko je zařízení zavěšeno na nosný element zvedacího zařízení. K třmenu 1 je...

Zařízení k přepravě čerstvých a krátkodobě konzervovaných surových kůží a jiných podobných pevných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239097

Dátum: 01.06.1987

Autori: Sláma Karel, Brabenec Miroslav

MPK: C14B 1/00, A22C 17/00

Značky: pevných, konzervovaných, čerstvých, přepravě, zařízení, materiálů, podobných, surových, krátkodobé, jiných, kůži

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová hrazená paleta je určena pro přepravu kůží. Paleta usnadňuje práci při manipulaci se surovinou z masného průmyslu do kožedělných závodů. Výklopné dno palety je na jedné straně uchyceno na pantech a na druhé opatřeno čepy, které při zavřené poloze zapadají do upravených háků, jenž jsou ovládány pákovým mechanismem pro přenos síly. Paletu je možno použít v masném průmyslu pro přepravu čerstvé nebo krátkodobě konzervované suroviny s...

Způsob loužení surových usní ve vápenném louhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232721

Dátum: 15.01.1987

Autori: Princz Zoltán, Fekete Kálmán, Szabó Antal, Makk Antal, Tuba István, Karnischer Tamás, Malovecz István, Lukasics Béla

MPK: C14C 1/06

Značky: surových, loužení, usní, vápenném, způsob, louhů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob loužení surových usní ve vápenném louhu a enzymatické odstraňování štětin a srsti z usní, jakož i jejich máčení v louzích obsahujících normální a/nebo kyselý sirník sodný a oxidací zbylých sirníkových iontů v přítomnosti síranu manganatého, vyznačující se tím, že se loužení provádí v louhu obsahujícím 0,5 až 1,5 % hmotnosti, s výhodou 1 % hmotnosti, normálního a/nebo kyselého sirníku sodného, počítáno na hmotnost surových usní, a zbylé...

Způsob biologického čištění surových fenolčpavkových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 230398

Dátum: 15.11.1986

Autori: Michajlov Nikolaj, Knybel František, Javorský Břetislav

MPK: C02F 3/00

Značky: surových, fenolčpavkových, čištění, způsob, biologického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob biologického čištění surových fenolčpavkových vod, zejména oddehtováním, odehnáním a ochlazením upravených surových fenolčpavkových koksárenských vod, v jednostupňové aktivační čistírně s přidáváním do nich fosforu ve formě kyseliny fosforečné nebo fosforečné soli, vyznačený tím, že aktivační prostor jednostupňové čistírny se pro bakteriální oxidaci fenolů, pyridinových zásad a organických uhlovodíků biologicky zapracuje aktivovaným...

Konzervační prostředek pro krátkodobou konzervaci surových kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 228587

Dátum: 15.08.1986

Autori: Navrátil Vladimír, Orlita Alois

MPK: C14C 1/02

Značky: surových, kůži, konzervační, konzervaci, prostředek, krátkodobou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky krátkodobé konzervace surových kůží v období mezi jejich stažením z poražených zvířat a dodáním do koželužen ke zpracování na usně. Účelem vynálezu je zhospodárnění konzervačního postupu při shromaždování dostatečně velkých položek surových kůží na jatkách před svozem, aniž by bylo nutno používat obvyklého chloridu sodného, který způsobuje velké zatěžování pracích odpadních vod neúměrnou solností. Uvedeného účelu se...

Způsob čiřených surových vod a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232445

Dátum: 15.07.1986

Autori: Moravec Jaroslav, Mader František

MPK: C02F 1/52, C02F 3/22

Značky: surových, způsob, způsobu, zařízení, čiřených, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čiření barevných, zakalených nebo jinak znečištěných vod pomocí hydroxidu vápenatého je uhličitanu vápenatého, který je v průběhu procesu čiření rozkládán kysele reagujícími chemickými činidly a zařízení k provádění tohoto způsobu.

Bezpečnostní zámek na spínání nákladů surových kmenů v celých délkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 228422

Dátum: 15.04.1986

Autori: Marek Milan, Januš Libor

Značky: zámek, spínání, délkách, celých, surových, kmenů, nákladu, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní zámek na spínání nákladů surových kmenů v celých délkách, prostřednictvím řetězu, obepínajícího náklad, vyznačující se tím, že sestává z tělesa (1) zámku ve tvaru písmene T, které je opatřeno oky (2) pro uchycení upínacího řetězu, přičemž na průběžné části (3) tělesa (1) zámku je vytvořena opěrka (4), tvarovaná podle upínacího řetězu a proti středu této opěrky (4) je v uzavřené části (5) tělesa (1) zámku umístěn přítlačný jezdec...

Způsob současné výroby zvířecích chlupů a usní především ze surových králičích, ovčích a kozích kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 225830

Dátum: 15.01.1986

Autori: Keskeny Ferenc, Turu István, Magyar Tibor

Značky: současné, králičích, surových, usní, chlupů, především, výroby, způsob, ovčích, kozích, kůži, zvířecích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současné výroby zvířecích chlupů a usní především ze surových králičích, ovčích a kozích kůží, vyznačující se tím, že se na surové kůže v hydratovaném stavu, určené ke zpracování a účelně zbavené masných zbytků, přdběžně působí při teplotě 20 až 30 °C po dobu 6 až 48 hodin kyselou piklovací břečkou, která obsahuje s výhodou 30 až 80 g chloridu sodného, 5 až 10 g síranu amonného, 4 až 15 g anorganické nebo organické kyseliny a 0,5 až 1,5...

Způsob automatického svěšování prasat, surových hovězích kůží a jiných podobných břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 224198

Dátum: 01.07.1984

Autori: Zelinka Karel, Horák Petr

Značky: břemen, surových, automatického, hovězích, jiných, prasat, způsob, kůži, podobných, svěšování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob automatického svěšování prasat,surových hovězích kůží a jiných podobných břemen dopravovaných na prostorovém dopravníku, vyznačený tím,že ke svěšování břemen dochází za pohybu dopravníku na zvoleném místě,pod klesající větví prostorového dopravníku pomocí pevné svěšovací vidlice v intervalu daném rychlostí dopravníku a roztečí zavěšených břemen.