Patenty so značkou «surovina»

Surovina na výrobu polyuretánov a spôsob jej prípravy z odpadového polyuretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15770

Dátum: 20.09.2010

Autori: Kruliš Zdeněk, Vlcek Tomas, Benes Hynek

MPK: C08J 11/04, C08J 11/00, C08G 18/83...

Značky: polyuretánu, přípravy, výrobu, odpadového, surovina, spôsob, polyuretánov

Text:

...prítomnosti silno kyslého katalyzátora uskutoční reakcia epoxidovej skupiny.3 s vodou, monohydrickým alkoholom (napr. metanolom) alebo polyo lom, napr. glycerolom. V tejto reakcii dochádza k otvoreniu oxiránového cyklu za vzniku hydroxylových skupín. Otvorenie cyklu sa môže tiež uskutočniť za použitia kyselín alebo amínov (US 5,380,886 US 6,433,121 US 6,548,609 US 6,573,354 US 6,686,435 W 0 2006012344 W 0 03029182).0010 Polyuretány na báze...

Spôsob výroby aglomerátu z jemného materiálu s obsahom oxidu kovu na použitie ako vysokopecná vsádzková surovina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18668

Dátum: 04.06.2010

Autori: Alfenas Moreira Denise, Rückert Wolfgang, Blöser Matthias, Pickbrenner Arnd, Pust Christopher, Günther Theo

MPK: C22B 1/24, C22B 1/16, C22B 1/20...

Značky: jemného, materiálů, výroby, surovina, obsahom, oxidů, aglomerátu, vysokopecná, vsádzková, použitie, spôsob

Text:

...uskutočňuje lisovanie. JP 2002 285251 A popisuje spôsob zlepšovania priedušností spekanej vrstvy a zvyšovania produktivity pri výrobe spekanej rudy, pri ktorom sa k spekanej surovine pridá zlúčenina ílového minerálu a zmes sa speká obvyklým spôsobom. JP 2005 097687 A popisuje mikročastice, ktore sa zmiešajú so surovinou na výrobu železa, určenou na spekanie, a granulujú. Uvedené mikročastice vykazujú stredný priemer častíc 200 m alebo menší a...

Surovina na výrobu hrubej keramiky bez redukčného jadra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4006

Dátum: 01.12.2004

Autori: Šveda Mikuláš, Komora Ladislav

MPK: C04B 38/00

Značky: výrobu, jádra, keramiky, surovina, hrubej, redukčného

Text:

...riešenia sa zníži až odstráni redukčné jadro, t. j. nehomogenity z finálneho produktu,čim sa predĺži životnosť výrobku najmä vystaveného tepelným zmenám.Ďalšou výhodou je skutočnosť, že surovina podľa tohto technického riešenia je spracovateľná pri stávajúcom technologickom postupe a na stávajúcom zariadení na spracovávanie keramického cesta.Základná surovina predstavovala zmes sivého a žltého ílu. Merania sa uskutočnili na štyroch...

Způsob čistění kusového přírodního colemanitu, vhodného jako surovina zejména k tavení sklovin pro skleněná vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 270352

Dátum: 13.06.1990

Autori: Abramovič Anastáz, Pospíšilová Jana, Baborák Radko, Exnar Petr, Beránek František, Pajurek Jiří

MPK: C03B 1/00

Značky: sklovin, colemanitu, tavení, zejména, vlákna, surovina, kusového, vhodného, skleněná, přírodního, čištění, způsob

Text:

...čistého colemenitu teplota 400 °c. V oblasti teplot 400 až 650 °c nedocházi k žádným strukturnin změnám nežádoucich přiměei, ale uvolnenim vody z colemenitu dojde k Jeho rozruěeni na drobná částečky e ostatni materiály, tj. nečistoty, zůstáveji v povodni kusová formě.odaepsrovánim frekcs dekrepitovenáho produktu o zrnitoeti nad l nn ae oddäli frekca e vysokým podilen obsahu dekrepitoveneho colenenitu od doprovodných nečietot....

Surovina pro výrobu technických sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261290

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vostal Karel, Plesník Miloslav, Štefan Ladislav

MPK: C09C 1/48

Značky: surovina, výrobu, technických, sazí

Text:

...takových případech využívány V hutnictví náhradním způsobem, hlavně jako pomocné palivo.Uvedené nedostatky značně zmírňuje použití suroviny podle vynálezu. Jeho podstatou je, že surovinu pro výrobu technických retortových sazí tvoří homogenizovaný a zfiltrovaný surový černouhelný dehet nebo homogenizovaná a zfiltrovaná směs surového černouhelného dehtu a aromatických olejů koksochemického nebo ropného původu. bylo zjištěno, že nejvhodnější je...

Surovina na výrobu podvalových vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237179

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hoffmannová Lenka, Petrů Kamil, Matušíková Anna, Kaláb Vladimír

MPK: B29B 17/00

Značky: výrobu, surovina, podvalových, vložiek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši použitie polyamidu 6, získaného ztavením vláknarských alebo textilných polykaprolaktamových odpadov, ktoré majú viskozitné číslo v rozsahu od 100 do 400 cm3/g a obsah hydrofilných látok, extrahovateľných vodou, v rozsahu od 0,1 do 3,0 hmot. %. Takýto polyamid 6 sa výhodne použije ako surovina na výrobu podvalových vložiek, slúžiacich ako púzdro pre skrutku, ktorou sa koľajnica pripevňuje ku betónovému podvalu. Vynález využíva...

Surovina na bázi naftalenu pro výrobu anhydridu kyseliny ftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 239764

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jaromioský Jaroslav, Khol Miroslav

MPK: C07C 15/24, C07D 307/89

Značky: ftalové, kyseliny, surovina, naftalenu, bázi, anhydridu, výrobu

Text:

...energetické náročnosti výroby. Bylo totiž zjištěno, že přítomnost látek, jako jsou methylnaftaleny a vyšší alkylbenzeny v naftalenové frakci, používané jako suroviny pro selektivní katalytic 3 239764kou oxidaci na anhydrid kyseliny ftalové, nejen že není na překážku, ale naopak příznivé ovlivňuje konverzi naftalenu a zvyšuje výtěžek anhydridu kyseliny ftalové z naftalenu obsaženého ve směsi, neboč hluboké oxidaci, vedoucí ke vzniku...

Jemnozrnná surovina pro speciální keramiku na bázi oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 219959

Dátum: 15.10.1985

Autori: Měkota Fratišek, Smíšek Václav, Rytíř Zdeněk, Dolejš Václav, Kment Vítězslav

Značky: hlinitého, jemnozrnná, surovina, speciální, bázi, keramiku, oxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu jemnozrnné suroviny pro speciální keramiku na bázi oxidu hlinitého. Dosahuje jemnozrnnou surovinu pro speciální keramiku na bázi oxidu hlinitého, kterou lze připravit tepelným rozkladem kyslíkatých hlinitých solí za přídavku látek s desintegračním účinkem, které se při teplotě kalcinace rozkládají na plynné produkty.