Patenty so značkou «supravodivý»

Supravodivý elektromagnet pro nukleární magnetickou rezonanci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260727

Dátum: 12.01.1989

Autori: Studeník Jiří, Srnka Aleš, Jelínek Josef

MPK: H01F 7/22

Značky: elektromagnet, nukleární, rezonancí, magnetickou, supravodivý

Text:

...a možný výběr pro ~dosaženi optimální konfigurace pole. Konstrukce umožňuje provoz suprnavodivého magnetu i při snížené hladině kapalného helia pod hormí desku magnetu.vynález blíže objasní přilowžený výkres,na kterém je naznačen v řezu supruavodivý elektromagnet se soustavou supravowdivých korekcí.Magnet podle přiloženého obrázku sestavá z vnitřní kostry 1, střední kostry 2 a vnějšich koster sa, 3 b. Kostry jsou upevněny na dolní desce 7...

Supravodivý magnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256048

Dátum: 15.04.1988

Autori: Máša Jaroslav, Galaš Jiří

MPK: B03C 1/02

Značky: supravodivý, separátor, magnetický

Text:

...břitu pro zlepšení radiálního gradientu magnetického pole.U suprevodivého magnetického eeparátoru podle vynálezu eex umistěnim limoe z magnetického vodívého materiálu ve tvaru kru hu před mezeru, do které se nemají dostat nežádouci předměty nebo čáetice, zejistí, že náhodné přítažené čáetice rozptylovým polem civky budou zachyceny magnetickými silami na kruhu a nedostanou se do mezery. využívá se zde sílového působení mezi dvěma...

Supravodivý tepelně ovládaný klíč

Načítavanie...

Číslo patentu: 250721

Dátum: 14.05.1987

Autor: Jelínek Josef

MPK: H01F 7/22

Značky: ovládaný, supravodivý, tepelně, klíč

Text:

...topným odporovým vodičem g (například konstantanem Q 015 mm izolovaným opředením bavlnou) a navinut na cívku Q opatřenou krytem 1. V některých případech je vhodné navinout supravodič na cívku g biťilárně. Průtokem proudu řádu 10-2 A topným vinutím g je z komůrky mezi cívkou a krytem 1 vypuzeno či zplyněno kapalné helium, teplota supravodiče rychle překročí jeho kritickou teplotu, takže spojka přejde do tzv. normálního stavu, kdy vykazuje...

Supravodivý spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248839

Dátum: 12.02.1987

Autor: Jelínek Josef

MPK: H01L 39/00

Značky: supravodivý

Text:

...je cívka s uzavřeným dnem připevněná k základně zařízení, na níž jsou bifilárně navinuty spojované supravodiče, jejichž konce zbavené stabilizačního pltě jsou spojeny do smyčky tvářením zastudena, například axiálním lisováním,přičemž stabilizační pláště obou supravodičů jsou rovněž spolu mechanicky a elektricky spojeny a takto vytvořené spoje jsou svinuty a zality uvnitř cívky pájkou s nízkým bodem tavení.Hlavní předností takovéhoto...