Patenty so značkou «suportů»

Valivý element pro uložení suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264784

Dátum: 12.09.1989

Autor: Bukáček Oldřich

MPK: B23Q 1/20

Značky: uložení, suportů, valivý, element

Text:

...Uložení ložisek v drážkách je provedeno asymetricky tak,že vnější kroužky ložisek převyšují příčný průřez tělesa ze strany jeho dvou sousedícíoh stěn o konstantní rozměr.Řešení valivého elementu podle vynálezu umožňuje použití jen jedné kaleně části uložení a to té, která je ve styku s ložisky. Tato část se také méně opotřebovává, protože působení valivých elementů - ložisek na ni není liniové, ale plošné. Druhá část uložení nemusí být...

Zapojení na zastavení posuvu suportu poháněného elektromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260688

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mikulášek Vladimír, Vlašín Jaromír, Kaška Zdeněk

MPK: H03K 17/945

Značky: zastavení, posuvu, zapojení, suportů, poháněného, elektromotorem

Text:

...vstup dvouvstupového obvodu A typu negace logíckěho součinu. Výstup Q prvního monostabilního klopného obvodu Q je připojen na první vstup dvouvstupového obvodu i typu negace logického součinu, jehož výstup je připojen na vstup Q druhého monostabilního klopného obvodu Q. Výstup 92 druhého monostabílního klopného obvodu 2 jepřipojen na první nulovací vstup Ql klopného obvodu Q typuBS 5 jehož druhý nulovací vstup Qg tvoří současně nulovací...

Zariadenie na zvýšenie tlaku rezného suportu najmä u vodorovných krájacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257389

Dátum: 15.04.1988

Autori: Poláček Josef, Bednařík František

MPK: B27L 5/00

Značky: zvýšenie, strojov, řezného, tlaku, zariadenie, vodorovných, najmä, krájacích, suportů

Text:

...zdvihov. Pretotže na jeden zdvih stroja pripadajú dva zdvihy piestnice, životnosť takýchto zariadení je značne obmedzená a vyžaduje náročnú údržbu.Uvedené nedostatky v značnej miere odstraňuje zariadenie na zvýšenie tlaku rezného suportu podľa vynálezu. ktorého podstatou je to, že v obložení bočníc pevne pripojených k reznému suportu a pojazdných na stojane sú uložené magnety.Výhodou zariadenia opatreného magnetom je to, že magnety zvyšujú...

Zařízení pro přesné nastavení suportů měřidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255767

Dátum: 15.03.1988

Autor: Ingr Miroslav

MPK: B23Q 15/00

Značky: suportů, měřidel, přesné, nastavení, zařízení

Text:

...jehož podstata spočívá V tom, že sestává z nosných suportů s měřicími doteky a hydraulického válce, přičemž nosné suporty jsou s pístnicí hydraulického válce spojeny bezvůlovým kloubem.Pokrok dosažený zařízením podle vynálezu spočívá především v tom, že umožňuje přesné najetí nosných suportů měřidel do měřicí polohy při opakovaném výrobním cyklu. Další výhodou zařízení podle vynálezu je možnost současného měření vnějšího a vnitřního tvaru...

Zařízení pro programovatelné ovládání pohybů suportů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255757

Dátum: 15.03.1988

Autori: Požárek Václav, Došlý František, Novotný Jiří, Schiller Jiří, Růžička Miroslav, Vyhňák Břetislav, Zachata Jaroslav

MPK: G05B 15/02

Značky: ovládání, suportů, zařízení, programovatelné, pohybu

Text:

...255757Vstupní částí zařízení pro programovatelné ovládání pohybu suportů ze strany CNC systému l je komunikační blok 1. Má za úkol zprostředkovat prostřednictvím systémové sběrnice g obouaměrné přev dávání dat mezi CNC systémem g a jednotlivými funkčnímí bloky uvnitř zařízení. Úkolem polohového bloku 4 je-vytvářet z prijatých dat signál úměřný požadované polozo řízeného suportu. Úkolem rozkmito~ vého bloku Q je vytvářet z přijatýoh dat...

Zařízení pro nastavení změny posuvu suportu obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255583

Dátum: 15.03.1988

Autor: Žid Jiří

MPK: B23Q 1/26

Značky: zařízení, stroje, posuvu, změny, nastavení, suportů, obraběcího

Text:

...dojít ke změně posuvu. Oproti současnému stavu není nastavení prováděno pouze přibližně, protože polohu suportu je možno určit na stupnici.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje zařízení podle vynálezu v nárysu a obr. 2 v příčném řezu v rovině AV- A podle obr. 1.Na vedení g soustružnického automatu se posouvá těleso suportu 1, V jeho otvoru je posuvně umístěna ozubená tyč 2, opatřená na konci,...

Zařízení pro podélné přestavování svislého suportu soustružnického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255577

Dátum: 15.03.1988

Autori: *, Žid Jiří

MPK: B23Q 1/26

Značky: suportů, přestavování, podélné, stroje, soustružnického, svislého, zařízení

Text:

...šroub, jehož hlavice je opatřena noniem.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje schematický pohled na zařízení a obr. 2 je řez v rovině A-A podle obr. 1.Na vedení vřeteníku lg, opatřeném perem 1, je posuvně255 577 uloženo těleso svislého suportu g, zpevnitelné se vřeteníkem lg přiložkami 12. Ve vodicí drážce 12 tělesa svislého suportu g je pohyblivé uložena matice 2, jejíž...

Zařízení pro vedení suportu po loži obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255173

Dátum: 15.02.1988

Autori: Strakoš Ladislav, Staniček Zdenko

MPK: B23Q 1/14, B23B 17/00

Značky: stroje, vedení, loží, obraběcího, zařízení, suportů

Text:

...vložkou 1, jak je znázorněno na obr. 1 a 2.Ve speciálních případech mohou být první vodicí plocha lg a druhá vodicí plocha łg složeny ze dvou částí, svírajících spolu úhel. Tento úhel se podle obr. 3 a A rovná 90 °. Na obr. 3 jsou obě části první vodicí plochy Q a druhé vodicí plochy 13 umístěny ve vodorovné a svislé rovině. Suport l je zde tvořen svislou doskou, přitlačovanou ke svislé části druhé vodicí plochy li pomocí přítlačného...

Zařízení pro nastavení přesných poloh suportu obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254501

Dátum: 15.01.1988

Autor: Drhovský Josef

MPK: B23Q 5/34

Značky: suportů, zařízení, poloh, stroje, obraběcího, nastavení, přesných

Text:

...1. V drážoe gg lišty É je umístěn kámen gg, v jehož závitovém otvoru pod lištou É je zašroubován šroub gg. Kámen QA se dá zpevnit s lištou É pomocí matice âä. Šroub 32 má dvojí závit gg, gl o rozdílném stoupání. První závit Q s větším stoupąním je zašroubován do kamene QA a druhý závit § 1 s menším stoupáním je zašrouhován do otvoru ąorazového tělesa 3.Hlava gg šroubu gg, opatřená na čelní ploše noniem gg, je volně otočná V neotáčejícím...

Zařízení pro nastavení přesných poloh suportu obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254371

Dátum: 15.01.1988

Autor: Drhovský Josef

MPK: B23Q 5/34

Značky: stroje, přesných, nastavení, obraběcího, zařízení, poloh, suportů

Text:

...gg pístu lg má závit, na němž je našroubován nonius gl. Konec pístnice g je opatřen ryskovanou stupnicí gg, Dorazový píst § se pohybuje se svou pistnicí ggna pístníci gg. Pouzdro gg vytváří svou drážkou spolu s osazením âł dorazového pístuÉ funkční prostor lg, propojený s prostorem hydraulického válce gg na levé straně pístu 2. Pohyb dorazového pístu Ž s pístnicí 32 směrem doleva je omezen osazením lg nonia gł. Těleao 3 je...

Mechanismus pro nastavení rozjezdu příčného suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246728

Dátum: 15.12.1987

Autor: Malypetr Antonan

MPK: B23C 9/00

Značky: rozjezdu, nastavení, příčného, suportů, mechanismus

Text:

...2 opatřen svislým vřeteníkem B, ve kterém je upnut řezný nástroj 7, kupříkladu stopková fréza. Na protílehlé straně je příčný suport 5 opatřen mechanlsmem 8 pro rozjezd příčného suportu 5. Tento mechanísmus 8 je tvořen jednak hydraulíckým válcem 9, spojeným pevně s příčným suportem 5 a opatřenýní dorazovými čepy 10, a jednak stavěcím klínem 11, uloženým kolmo na podélnou osu hydraulického válce 9. Prodloužena pístnice 12 hydraulického válce...

Prídavné zariadenie suportu polohovacieho stola

Načítavanie...

Číslo patentu: 242489

Dátum: 15.09.1987

Autori: Golovin Vladimír Ivanovie, Livšic Vladimír Josifovie, Meškov Vladimír Ivanovie, Zabavinová Elena Sergejevna

MPK: B23Q 11/14

Značky: zariadenie, přídavné, stola, polohovacieho, suportů

Text:

...stroja s prídavným zariadením suportu polohovacieho stola je skutočnosť, že popísané zariadenie zvyšuje počet pracovných polôh, v ktorých obrobok, upnutý v upínači suportu polohovacieho stola, postupne zastavuje, o jednu polo 4hu. Tým je daná možnost inštalovať na stroji viac ,pracovných jednotiek s operačnými vretenami, opatrenými nástrojmi a opracovat komplexnejšie daný obrobok.Príklad prevedenia zariadenia podľa vynálezu je uvedený na...

Náhon pracovního suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243403

Dátum: 14.08.1987

Autor: Stiborová Eva

MPK: B23Q 5/26

Značky: náhon, pracovního, suportů

Text:

...na vnějií straně yäless § pracovního válce, ulolondho suvnä na vodoní 2. Uvnítr tělese a procovního válce je umístit pevný píst |Q opstroný dutou pístníoí LL, upevninou v driáku Ľ ne konsols u.Dutá pístníce jo nspojsns na prívod 14 tiskového sedia, propojení pres ventil n, ktorýje pripoja ne jednu větev ZQ tlokovőho nódis od rosvadäčo 13, a pres regulační äroub 32ne jeden krejní prívod Z 2 průboináho łwdreulického válce až ovlídeeího...

Smykadlo suportu univerzálního svislého soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251194

Dátum: 11.06.1987

Autori: Sklenář Miroslav, Patík Zdeněk, Lutonský Milan

MPK: B23B 3/10

Značky: svislého, smýkadlo, soustruhů, univerzálního, suportů

Text:

...nástrojů může suport pracovat jak s individuálními rotačními nástroji upínanými do vřetene, tak i s ne~ rotačními nàstroji nesenými čelné na smykadlo upínatelnými držáky,a to při nijak neomezeněm využití jejich technologického výkonu.Tyto i další výhody lépe vyniknou na podkladě popisu příkladu konkrétního provedení vynálezu, ktoré je znázorněno na výkresoch,na nichž je na obr. 1 podélný řez smykadlem s upnutým držákem nerotačních - tedy...

Posuvný mechanizmus pozdĺžneho suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238898

Dátum: 15.05.1987

Autor: Ďatko Rudolf

MPK: B23Q 5/40

Značky: pozdĺžneho, suportů, posuvný, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť rýchlu zmenu ručného posuvu pozdĺžneho suportu na strojný a naopak. Uvedeného účelu sa dosiahne delenou vodiacou maticou tvorenou opornou časťou upevnenou v telese spojenom s pozdĺžnym suportom a prestaviteľnou časťou spojenou s dvojramennou pákou uloženou na otočnom čape. Spodná časť dvojramennej páky je spojená s ovládacou skrutkou uloženou v telese a oproti hornej časti dvojramennej páky je v telese upravená...

Mechanismus k plynulému rozjezdu příčného suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242963

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sadílek Jioí, Kühn Zbynik, Vaoura Petr, Makrlík Eman

MPK: B23Q 5/26

Značky: příčného, rozjezdu, plynulému, suportů, mechanismus

Text:

...s rámem stroje, a jeho podstata spočíva v tom, že na pístnici v dutině hydraulického válce je volně suvně uložen píst, přičemž pístnice je po pravé straně pístu opatřena pravým stavěcím kroužkem a po levé straně pístu levým stavěcím kroužkem.Vyšší účinek vynálezu se projevuje jednoduchou konstrukcí, bez nutnosti zavádět další hydraulické prvky do okruhu při spolehlivém zachycení hydraulického rázu při rozjetí hydraulicky ovládané součástí....

Zařízení pro ruční přestavování suportů obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249808

Dátum: 15.04.1987

Autori: Švec Milan, Steklík Jaroslav

MPK: B23Q 5/34

Značky: zařízení, suportů, stroje, obraběcího, ruční, přestavování

Text:

...mechenismu, který je svým zúženým.dutým koncom 21 zasunut do dutiny gg pomocného hřídele 1, Záklední mechanismus je dále tvořen odpruženým čepem gg, uloženým v otvoru ovládacího hřídele gl opatřeným výbráním gga posuvným v délce dalšího vybrání gg, do něhož zasahuje dorazový šroubek gšy Na čelo odpruženého čepu gi dosedá pruži 249808na 31, opírající se o vnitřní oeazení zúženěho konce ovláda-cího hřídele 21, v jehož dutině je...

Zařízení pro programovatelné generování pohybů oscilačních suportů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233638

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mirsch Miroslav, Růžička Miroslav

MPK: G05D 3/14

Značky: suportů, programovatelné, zařízení, pohybu, oscilačních, generování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro programovatelné generování pohybů oscilačních suportů, zejména suportů honovacích nebo lapovacích strojů. Signál odpovídající žádanému pohybu je generován pomocí dvojice integrátorů, jejíž signály jsou úměrné rychlosti a poloze. Oba tyto prvky jsou vyhodnocovány v bloku rychlosti a rozměru a na základě tohoto vyhodnocení je dáván z bloku řízení povel do bloku zrychlení, který je vstupním blokem integrátoru...

Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248140

Dátum: 15.01.1987

Autori: Markovich Peter, Lipocký Juraj

MPK: B23D 33/00

Značky: nožníc, roviny, zariadenie, suportů, najmä, strižnej, reguláciu, automatickú, letmých

Text:

...no .prevádzzkouvarn-ých limkěnch, pričom so využívajú prvky tejto sekunlcliýrrnjej jregujiálcie na -rovlnjakej báze, t. j. prevážoe hydrouwiické.Přľĺkĺľdid ujszlswiočneniją zariawdennia podle vytnjájlezu je znázornený na priloženom. výkrese so schemajtickým rozmziewstzientírm hyd« reujiických psrv~kjo~v ta. rozvodov s vyzťiajčenim linky .a, letimýnoh nąožlnąíac.Zariadenie V pôvotdnlom vybavení pozostávvla. z plrialmiočijarreho...

Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248139

Dátum: 15.01.1987

Autori: Markovich Peter, Lipocký Juraj

MPK: B23D 33/00

Značky: reguláciu, roviny, letmých, najmä, zariadenie, strižnej, nožníc, suportů, automatickú

Text:

...z priamoačialrehwo» hydromlotora. D 0to-hilo Výsŕnuvphehuo prcrirlubia sú paralehe vmdené raj jesdltilosnmerlný Velĺlltĺl spätného» Chao du rsuplcxriu a nasltzlvitelný ventil pracolvnéłro Chrcldu .suprontLLVýhody vvnállezul sú hiavne V zabezpečelľlĺ Splolľialhüili/Bj synxchsrcnrizácie rýuhloosltii letmýclh Inložlriic nlaljumiěl V rsrrižnej rlovine s rýlch,lbeťlouu pláslu Šłtĺľĺhleĺľlłéłhrĺ) .plechu .a tým aj zabezpnelčenąie utoleuialhcie...

Pohybová matice suportů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235767

Dátum: 01.12.1986

Autor: Dočkal Antonín

MPK: B23Q 1/18

Značky: suportů, pohybová, matice

Zhrnutie / Anotácia:

Pohybová matice suportů je určena pro suporty obráběcích strojů a zařízení umožňující zjednodušení montáže suportů. Ustavení matice vzhledem k šroubu suportu je provedeno spojením vytvrditelnou hmotou.

Zařízení pro jištění horní výchozí polohy suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231417

Dátum: 15.06.1986

Autori: Michalec Josef, Herza František

MPK: B23Q 1/18

Značky: výchozí, jištění, polohy, horní, zařízení, suportů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru obráběcích strojů u zařízení se suportem, který vykonává pracovní pohyb svisle nebo šikmo k vodorovné rovině a je ovládán posuvovým hydraulickým válcem. Je řešen problém jištění horní výchozí polohy suportu při vypnutí zdroje tlakového média obsluhou a zamezení samovolnému sjíždění směrem dolů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že suport je opatřen aretačním hydraulickým válcem s přepouštěcím pístem a aretační pístnicí, k...

Ovládacie koleso suportu obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 227736

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hladký Viktor, Plesnivý Ján, Dušátko Viliam

Značky: koleso, ovládacie, stroja, suportů, obrábacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie koleso suportu obrábacieho stroja pozostávajúce mimo iného z bubna pevne spojeného s hriadeľom, unášača a kotúča na ktorého čele je výstredne umiestnené tiahlo s rukoväťou vyznačujúce sa tým, že kotúč (3) neotočne spojený s unášačom (4) a vložený v dutine bubna (6) je voľnobežne uložený na hriadeli (10), pričom unášač (4) má na svojom obvode vybranie (8) profilu písmena "W", ktorého bočné ramená sú opatrené tlačidlami (7) a na...

Způsob výroby závitů pohybových matic suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229026

Dátum: 15.03.1986

Autor: Dočkal Antonín

MPK: B23B 19/00

Značky: způsob, matic, výroby, pohybových, suportů, závitů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby závitů pohybových matic suportu, vyznačený tím, že v sestavě suportu se vytvoří štěrbina držákem (1), šroubem (2) natřeným separátorem a maticemi (4), která se vtokovým otvorem (6) zalije vytvrditelnou hmotou.

Zařízení pro ovládání posuvu pracovního suportu vícevřetenového automatického soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217305

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hnilička Josef, Hnilička Jarslav

Značky: suportů, automatického, ovládání, posuvu, pracovního, zařízení, soustruhů, vícevřetenového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání posuvu pracovního suportu automatického soustruhu je podle vynálezu vytvořeno tak, že v převodovém mechanismu mezi ovládací kulisou a pomocnou dvouramenou pákou posuvu tohoto pracovního suportu je vložen spojovací prvek tvořený hydraulickým válcem. Pístnice tohoto hydraulického válce je opatřena identifikačními důlky obou krajních poloh pracovního suportu, do nichž v příslušné poloze pístnice zapadají odpružené kolíky...

Zařízení k ovládání posuvu příčných suportů, zejména u vícevřetenových automatických soustruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216984

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hnilička Jaroslav, Hnilička Josef

Značky: soustruhů, suportů, vícevřetenových, ovládání, příčných, zařízení, posuvu, zejména, automatických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání posuvu příčných suportů je uplatnitelné zejména na více vřetenových automatických soustruzích, je opatřeno ovládacím hřídelem s drážkováním pro uložení pastorku, který ve spojení s ozubeným hřebenem obstarává normální posuv tohoto příčného suportu. Zařízení podle vynálezu má na přečnívajícím konci ovládacího hřídele ovládací páku, která pak ovládacím kamenem uloženým ve svislém vedení upraveném v tělese pevně spojeném s...

Mimoosový náhon pracovních suportů plánovacích hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 217783

Dátum: 15.08.1984

Autor: Srbecký Jiří

Značky: suportů, náhon, mimoosový, plánovacích, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodu pro mimoosový náhon pracovních suportů plánovacích hlav, zejména speciálních obráběcích strojů a automatických linek. Náhon tvoří náhonové vřeteno s náhonovým kolem, které je v trvalém záběru se vstupním kolem upevněným volně otočně na vstupním hřídeli spolu s volně uloženým kolem, opatřeným elektromagnetickou spojkou, které je v trvalém záběru s kolem rychloposuvu zpět, opatřeným vlastní elektromagnetickou spojkou a...

Zařízení pro kontrolu správné činnosti suportů u brusky pro vnitřní broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222591

Dátum: 01.02.1984

Autori: Mirsch Miroslav, Hlinka Jan, Růžička Miroslav

Značky: vnitřní, správné, brusky, kontrolu, suportů, broušení, zařízení, činnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu správné činnosti suportů u brusek na vnitřní broušení je určeno pro brousicí stroje s elektrohydraulickými servosystémy v pohybových ústrojích. Vzhledem k tomu, že tyto servosystémy nemají dráhu omezenou pevnými dorazy, může při poruše v činnosti nastat velmi vážná havárie. Kontrola správné činnosti se provádí tak, že je trvale sledována velikost poruchového signálu v podélné i příčné servosmyčce a překročí-li tyto signály...