Patenty so značkou «sulfojantarové»

Způsob přípravy kapalných tenzidů na bázi solí kyseliny sulfojantarové za tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268340

Dátum: 14.03.1990

Autori: Novák Josef, Klíma Zdeněk, Nikl Stanislav, Brotánek Pavel, Vodák Zdeněk

MPK: C07C 143/68, C07C 69/40

Značky: sulfojantarové, solí, přípravy, kyseliny, tlaku, kapalných, bázi, způsob, tenzidů

Text:

...rozkladu ten 2 CS 268 340 B 1zidů. Nejvłtli výhodou včasneho přidavku foroalinu je zaeezen 5 hydrolýzy požadovaných esterů, nebo i výthozich esterů kyseliny oeleinove. Ve svých důsledcich vede k dosaženl vyšších stupňů konverze, snłženł potřeby ztekucujicich látek a zlepšení vzhledui organoleptických vlastností konerčnich produktů.Jak bylo uvedene, postupuje za vysoké teploty hydrolyza esterů volnou bázivelmi rychle. Důležítou podmłnkou...

Způsob přípravy solí esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247011

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mánek Aleš, Prudek Miloš, Vidláková Jarmila

MPK: C11D 1/12

Značky: solí, sulfojantarové, kyseliny, esterů, přípravy, způsob

Text:

...či jejích oxyethylenovanými deriváty, lze riziko hydrolýzy odstranit, nebo podstatné snížit postupem podle vynálezu tim, že se neutralizace monoesterů maleinově kyseliny provádí za přidavku 0,5 až 10 0/0 hmot. močoviny, vztaženo na celkovou hmotnost neutralizovauné směsi.Výhodou postupu podle vynálezu je, že pokud dojde k překročení koncentrace baze při neutrallzaci, má přldávaná mločovina funkci pufru a pravděpodobnost hydmlýzy je podstatne...

Způsob přípravy solí monoesterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 245817

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tobiška Jaromír, Diblík František, Stanik Miloslav

MPK: C07C 143/12, C11D 1/12

Značky: monoesterů, kyseliny, způsob, solí, sulfojantarové, přípravy

Text:

...22 atomy uhlíku v alkylu, R 1 je lnonylfenol,Me je alkalický kov, amoníum nebo amin aesterifikací maleinanhydridu vyšším mastným alkoholem, nonylfenolem, a/nebo glykolem či oxethylovanými adukty uvedených látek a jeho následnou sulfitací lze riziko hyclrolýzy odstranit nebo podstatné snížit postupem podle vynálezu tím, že se neutralizace monoesteru maleinové kyseliny provádí za přítomnosti 0,5 až 1 D hmot. močoviny, vztaženo na celkovou...

Kapalné tenzidy na bázi acyletanolamidesterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240367

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eermák Jioí, Tomášek Vladimír, Sasín Miroslav, Pudil František, Šinkora Oldoich

MPK: C11D 1/28

Značky: tenzidy, bázi, sulfojantarové, acyletanolamidesterů, kyseliny, kapalné

Text:

...složení, ale jeho přebytek má, jak bylo nyní zjištěno, prokazatelně významný vlív na reologické vlastnosti kapalných tenzidů na bázi alkanolamldů mastných kyselin.200 hmot. dílü monoetanolamidu olejové kyseliny 0,625 molu při průměrnéýmole kulové hmotnosti oleyletanolamidu 320 zre agovalo se 65 hmot. díly maleinanhydridu molekul-ová hmotnost 98) při 6 9/0 mol. přebytku ma, leinanhydridu. Vzniklý monoester maleino vé kyseliny byl...

Kapalné anionaktivní tenzidy s vysokou detergenční schopností na bázi solí esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250977

Dátum: 14.05.1987

Autori: Nikl Stanislav, Peterka Vlastimil, Kepl Jiří, Petrus Tibor, Paulovič Milan, Haumer Jaroslav, Bareš Milan

MPK: C11D 1/12

Značky: bázi, tenzidy, sulfojantarové, schopnosti, vysokou, detergenční, anionaktivní, kapalné, esterů, kyseliny, solí

Text:

...na 1 mol alkoholu. Po skončení esterifikace se směs neutralizuje hydroxidem alkalického kovu,amoniakem či aminem. Zneutralizovaný maleát se ve vodném roztoku sulfituje hydrogensiřičitanem,dvojsiřičitanem a/nebo siřičitanem alkalickáho kovu nebo amonia.Tenzid dále obsahuje 49 až 79 t vody a zbytek do 100 jsou produkty vedlejších reakcí. Snížení bodu zákalu a viskozity lze dosáhnout přídavkem alkoholu, glykolu či hydrotropního...

Způsob přípravy kapalných tenzidů na bázi směsi esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250142

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nikl Stanislav, Hell Jiří

MPK: C11D 1/12

Značky: způsob, bázi, směsi, kapalných, kyseliny, tenzidů, sulfojantarové, esterů, přípravy

Text:

...Viskozita maleátů na bázi směsi uvedených alkoholü dosahovala až 950 mPa.s. výsledný produkt měl viskozitu 15 mPa .s a bod zákalu -3 °C. Produkt na bázi samotných alko-holů měl viskozitu 100 mPa.s, nia bázi oleylethanolamidií měl viskozitu 190 mPa..s. Pokud byla směs esteriiikována maleinanhydridem v ekvimolárním poměru, rezultoval produkt s visklozitou 400 mPa . s, který se za běžné teplo-ty rozděloval.20 díly hmot. monoethanolamidu...

Způsob přípravy kapalných tenzidů na bázi solí esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 237932

Dátum: 15.03.1987

Autori: Nikl Stanislav, Hell Jiří

MPK: C11D 1/28

Značky: solí, sulfojantarové, přípravy, tenzidů, kyseliny, způsob, kapalných, esterů, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zlepšení reologických vlastností a následné potlačení vedlejších reakcí při přípravě kapalných tenzidů neutralizací monoesterů kyseliny maleinové a jejich následnou sulfitací. Účelu bylo dosaženo podle vynálezu tím, že se neutralizační směs ztekutí přídavkem výsledného produktu v množství 5 až 50 % hmot.

Způsob přípravy kapalných tenzidů na bázi solí esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 232661

Dátum: 15.12.1986

Autori: Nikl Stanislav, Řepka Jan

MPK: C11D 1/28

Značky: tenzidů, způsob, solí, kyseliny, sulfojantarové, přípravy, kapalných, bázi, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kapalných tenzidů na bázi sulfojantaranů obecného vzorce I nebo sulfitací esterů maleinové kyseliny příslušným siřičitanem za přítomnosti 1 až 15 % hmotnostních alkoholu použitého při esterifikaci maleinové kyseliny. Po skončení sulfitace a ochlazení se přidá 3 až 15 % hmot. alkoholu C1 až C4.

Způsob přípravy kapalných tenzidů na bázi esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 230304

Dátum: 15.10.1986

Autori: Nikl Stanislav, Vodák Zdeněk

MPK: C11D 1/28

Značky: přípravy, esterů, sulfojantarové, kapalných, kyseliny, způsob, bázi, tenzidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy kapalných tenzidů na bázi solí esterů kyseliny sulfojantarové obecného vzorce a/nebo kde Me je alkalický kov amonium nebo amin, R1 je lineární nebo rozvětvený alkyl C4 až C12 R2 je lineární nebo rozvětvený alkyl C4 až C12, alkalický kov, amonium, prvek ze skupiny žíravých zemin nebo amin, sulfitací odpovídajících esterů maleinové kyseliny siřičitanem, hydrogensiřičitanem nebo disiřičitanem, s výhodou v reakčním systému...

Způsob přípravy monoesterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 226826

Dátum: 01.09.1985

Autori: Haumer Jaroslav, Kepl Jiří, Peterka Vlastimil

Značky: kyseliny, přípravy, sulfojantarové, způsob, monoesterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy monoesterů kyseliny sulfojantarové esterifikací kyseliny maleinové, případně jejího anhydridu s hydrofobem, zakončeným hydroxylovou skupinou a následnou sulfitací vzniklého meziproduktu sulfitačním činidlem, vyznačený tím, že po ukončené esterifikaci se ke vzniklému roztavenému esteru přidává sulfitační činidlo v pevné formě a průběh sulfitace se reguluje postupným přidáváním vody.