Patenty so značkou «suchých»

Spôsob výroby suchých extraktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19600

Dátum: 20.08.2012

Autor: Popp Michael

MPK: A61K 36/515, A61K 36/70, A61K 36/185...

Značky: výroby, extraktov, suchých, spôsob

Text:

...ktoré je sprevádzané zápalom sliznice. Dýchacie cesty dosahujú od hlavnej dutiny nosnej s rôznymi vedľajšími dutinami až k pľúcnym alveolám. K vedľajším dutinám nosným sa počítajú čelové dutiny, čuchové dutiny, dutina klinovej kosti a čeľustné dutiny. Všetky menované kostné dutinysú zvnútra vyložené slíznicou a ústie cez úzke otvory, ostie, do hlavnej dutiny nosnej.0010 Povrch ciest dýchacích je potiahnutý ochranným hlienom, na ktorom...

Vytváranie suchých rekonštituovaných vezikúl pre farmaceutickú aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13830

Dátum: 05.10.2007

Autori: Hellerbrand Klaus, Schuetz Andreas, Sigl Rainer

MPK: A61K 38/18, A61K 9/127, A61K 47/18...

Značky: vytváranie, aplikáciu, suchých, vezikúl, rekonštituovaných, farmaceutickú

Text:

...v suchej forme. ktoré sa dajú rehydratovať a ktoré sa dajú použiť na výrobu vo veľkom meradle.-3 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť Iipozómové prípravky, ktoré sa dajú rehydratovať, uskladňovať dlhšie obdobie v dehydratovanom stave a ktoré sa po rekonštituovanl zmenia na disperziu multilamelárnych vezikúl s účinnou látkou enkapsulovanou vo vodnej fáze Iipozómov.Ďalším cieľom predloženého vynálezu je vyhnúť sa potrebe niekoľkých...

Spôsob prípravy dispergovateľných suchých práškov biologických makromolekúl

Načítavanie...

Číslo patentu: 285400

Dátum: 04.12.2006

Autori: Boardman Terence, Platz Robert, Brewer Thomas

MPK: A61K 9/12, A61K 38/28, A61K 38/00...

Značky: dispergovateľných, přípravy, makromolekúl, práškov, biologických, suchých, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy ultrajemných práškov biologických makromolekúl zahŕňa atomizáciu kvapalných roztokov makromolekúl, sušenie kvapiek tvorených krokom atomizácie a oddelenie častíc, ktoré sú výsledkom sušenia. Vhodným riadením krokov atomizácie, sušenia a oddeľovania sa môžu pripraviť ultrajemné suché práškové zmesi, ktoré majú charakteristiky zvlášť vhodné na pulmonálnu aplikáciu na terapeutické a iné ciele.

Inhalačné farmaceutické kompozície vo forme suchých práškov, roztokov alebo suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18890

Dátum: 20.10.2006

Autori: Veneziani Cristina, Caponetti Giovanni, Maggi Loretta, Zanellotti Laura

MPK: A61K 45/06, A61K 9/72

Značky: farmaceutické, roztokov, suspenzií, suchých, kompozície, formě, inhalačné, práškov

Text:

...a len v inhalačnej práškovej0010 V prípade rozprašovaných formulácií je kombinácia ponechaná na improvizovanom spojení rôznych formulovaných produktov pacientom, ktoré sú niekedy navzájom0011 Z terapeutického hľadiska je preto pre pacienta obmedzujúce, že nie je schopný užiť rovnaký liek vrôznych životných podmienkach, ako je doma, vprácí, počas cestovania avprípade núdze. Pre uvedené rôzne situácie sa môže stať, že pacient musí použiť...

Použitie stearátu horečnatého v suchých práškových formuláciách na inhaláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284889

Dátum: 09.01.2006

Autori: Keller Manfred, Müller-walz Rudi

MPK: A61K 9/72, A61K 47/12

Značky: suchých, použitie, inhaláciu, stearátu, práškových, horečnatého, formuláciách

Zhrnutie / Anotácia:

Použitím stearátu horečnatého v suchých práškových formuláciách na inhaláciu, ktoré obsahujú farmaceuticky neúčinný nosič s neinhalovateľnou veľkosťou čiastočiek a jemne rozdelenú farmaceuticky účinnú látku s inhalovateľnou veľkosťou čiastočiek, je možné zlepšiť stálosť proti vlhkosti a zvýšiť tiež tomu zodpovedajúcu stabilitu pri skladovaní a udržovať dávkovanie jemných častíc, prípadne frakcie jemných častíc tiež za relatívne extrémne...

Zariadenie na odlučovanie suchých látok z tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14743

Dátum: 01.07.2005

Autori: Hansen Preben Boje, Sorensen Kirsten Gronning, Stubbe Peter, Birch Hanne

MPK: B01D 33/048, B01D 35/12

Značky: suchých, látok, zariadenie, tekutiny, odlučovanie

Text:

...(7, 8, 16, 29, 36, 37, 38, 40) usporiadanú tak, aby do nej prichádzala vyčistená látka zosuspenzie, charakterizované tým, že toto zariadenie obsahuje ďalšiu filtračnú komoru(y) (10) oddelenú(é) od prvej filtračnej komory(9) jednou alebo viac stenami (11), kde prípadne je jedna z prvých a dalších filtračných komôr (9,10) stále umiestnená pod filtračnými prostriedkami ako zberná časť, pričom ostatná filtračná komora(y) (9, 10) je...

Spôsob prípravy suchých, čiastočne amorfných produktov, zmesi substancií získané týmto spôsobom, ich použitie a diagnostické prostriedky a terapeutické prípravky obsahujúce tieto zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 283664

Dátum: 23.10.2003

Autori: Mattern Markus, Winter Gerhard

MPK: A61K 9/14, A61K 47/18, A61K 47/26...

Značky: tieto, prostriedky, získané, zmesí, spôsobom, terapeutické, substancií, čiastočne, diagnostické, produktov, obsahujúce, spôsob, suchých, amorfných, přípravky, přípravy, použitie, týmto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby suchých, čiastočne amorfných produktov, obsahujúcich biologický, najmä terapeuticky aktívny materiál, ktoré predstavujú makroskopicky homogénne zmesi substancií, pričom tieto zmesi substancií sú zvolené tak, že obsahujú aspoň po jednej substancii zo skupiny (i) sacharid alebo amfotérny ión s polárnym zvyškom a ich deriváty a (ii) amfotérny ión s nepolárnym zvyškom a jeho deriváty, spočíva v tom, že sa pripraví roztok biologického...

Spôsob prípravy suchých práškových inhalačných kompozícií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13274

Dátum: 21.08.2003

Autor: Zeng Xian-ming

MPK: A61K 9/72, A61K 31/167, A61K 31/58...

Značky: spôsob, suchých, kompozícií, inhalačných, přípravy, práškových

Text:

...a potom sa zvyšné časť prvého liečiva zmieša s uvedenou predzmesou za vzniku požadovanej suchej práškovej inhalačnej kompozície.Rovnako sú poskytnuté suché práškové kompozície a spôsoby ich použitiapomocou zariadenia na inhalovanie suchého prášku.0007 Technické a vedecké výrazy použité vtomto texte majú bežný význam, ako ho chápe skúsený odborník vodbore, ktorého sa tento vynález týka, pokiaľ nie je uvedené inak. V tomto texte sa odvoláva...

Spôsob výroby suchých častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18204

Dátum: 19.03.2003

Autori: Sung Jean, Chung Marie Elizabeth, Penachio Ernest, Mintzes Jeffrey, Jackson Blair, Batycky Richard, Blizzard Charles, Johnston Lloyd

MPK: A61K 9/16

Značky: spôsob, částic, suchých, výroby

Text:

...do alveol alebo dolnej časti pľúc. Pokial je požadované dodávanie do stredných alebo horných dýchacích ciest, sú preferované častice, ktoré majú väčšie aerodynamické priemery v rozsahunapríklad od asi 3 do asi 5 mikrónov. Ďalej sa predpokladá, že častice, ktoré majú geometrický priemer väčší než asi 5 mikrónov, úspešnejšie zabraňujúfagocytovému pohlteniu makrofágmi alveol a odstráneniu z pľúc.0007 V danej problematike existuje potreba...

Autoperforačný patrón na inhaláciu suchých práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 300

Dátum: 24.07.2002

Autori: Deveglia Roberta, Cecchini Marco

MPK: A61M 15/00, B65D 75/28

Značky: patrón, inhaláciu, práškov, suchých, autoperforačný

Text:

...vložka môžeD 011 Okrem toho sa takýto patrón stále používa vtrochu zložitom inhalátore. ktorý je vyrobený znlekolkých dielov. ktoré je treba použit pri posúvaní patróna obsahujúceho viac dávok apri umiestnení uvedenéhopatróna do správnej polohy, v ktorej tlačidlo vytlačí vložku z vydutiny.0012 Predmetný vynález sa týka autoperforačného patróna. ktorý prekonáva horeuvedené nevýhody pomocou pevného rámu, ktorý je umiestnený vo vnútri krytu,...

Izolační systém hlavního kanálu suchých usměrňovačových transformátorů se vstupním napětím 10 000 V

Načítavanie...

Číslo patentu: 267024

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hruška Vladimír, Frank Jaroslav, Kadlec Zdeněk, Janoušek Josef

MPK: H01F 27/30

Značky: kanálu, vstupním, suchých, napětím, hlavního, usměrňovačových, transformátoru, izolační, systém

Text:

...nezávislý na typu a výkonu stroje. Použití dělené doplñovací lišty umožňuje v případě velkých konstrukcí vinutí usměrñovačových transformátorů jejich samostatné navinutí a následné sestavení se zabezpečením centríckého uložení všech vinutí.Příklad uspořádání izolačního systému a jeho částí podle vynálezu je schematicky naznačen na přiloženém výkrese. Na obr. l je uveden pohled na tvarovou lištu zespodu, na obr. 2 je znázorněna tvarová lišta v...

Nabíječka pro regenerativní nabíjení baterií, zvláště suchých baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262656

Dátum: 14.03.1989

Autor: Mallász Otto

MPK: H02J 7/00

Značky: suchých, nabíječka, nabíjení, zvláště, regenerativní, batérií

Text:

...uvedeného typu. Dobíječka je připojitelna sítovýml přívody 21 a 2 v 2., které tvoří dohromady síťovou zástrčku 2, k síti střídavého napětí tak, že zastrčka 2 je jednoduše zasunuta do zásuvky.ako prvky sloužící pro omezení proudu a usměrnění proudu obsahuje nabíječka ohmický odpor 31 rozdelený nejméně na dva odpory, přičemž alespoň jeden dílčí odporje přímo spojen s jednotlivými svorkami 21 a 22 jakož i s uvedenými odpory do série zapojenou...

Způsob povrchové úpravy suchých tlumivek pro venkovní provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262131

Dátum: 10.02.1989

Autori: Babinský Vojtěch, Holejšovský Vladimír, Smetana Josef, Buhr Karel, Hromádko Ivo

MPK: H01F 41/12

Značky: úpravy, suchých, venkovní, povrchové, způsob, provedení, tlumivek

Text:

...Lakem ve vakuu o velikosti 5 až 50 Pa při tepl-otě 110 až 140 °C, .potom se itřikrát po sobě máčí v impregnaičnim tlaku, ,přitom se mezi imipregmováním »a vždy mezi jednotlivými máčeními tvysouší .při teplote 110 až 140 °C po dobu 10 .až 1-6 hodim, .nzrč-ež se nostříká syntetickým emaiiovým Lakem.Vjihiodpest ąpišsobu povrchové úpravy suxchýohitliľmivek ppro venkovní provedení se semonosnou konstrukcí -sp-očívá především av 1 omže.~tłu 1 niuky...

Způsob výroby suchých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261241

Dátum: 12.01.1989

Autori: Geller Leo, Glanzmann Peter

MPK: A61K 31/56

Značky: suchých, látek, způsob, výroby

Text:

...ještě existující problémy, tj. problémy související se stabilitou, dají snížit na minimum. Lyofilízace se provádí například tak, že se určité množství vyrobené suspenze, naplní obvykle ve vhodné nádobě, jako například o napichovací skleněné ampule, potom se vymrazí při asi-40 °C a potom se lyofilizuje při tlaku 20 až 60 Pa a při konečné teplotě asi 25 až 35 °C.Takto vzniklá suchá látka se před použitím rekonstituje jako suspenze,...

Zariadenie na čistenie komory suchých odlučovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234504

Dátum: 01.11.1987

Autor: Ošust Vladimír

MPK: B01D 46/42

Značky: suchých, zariadenie, odlučovačov, komory, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Výkyvné vibračné čistiace zariadenie komôr je určené pre suché odlučovače pracujúce na systéme regenerácie filtračných hadíc spätným prefukom. Na hornej časti komory, v ktorej sa zhromažďujú pevné exhaláty, je zavesená platňa, ktorá nárazom tlaku vzduchu rozkmitá závažie a toto uvolní usadený prach na stenách komory, alebo z prachu vytvorenú klenbu.

Způsob tlakotěsného uzavření suchých kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252782

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jílek Miroslav, Franta Bedřich

MPK: F16L 55/10, F16J 13/00

Značky: uzavření, tlakotěsného, kanálu, způsob, suchých

Text:

...trubky, a připevnění Je 252 782jí příruby k ěelu trubky. Jeho podstata spočíva v tom, že přes zátku a část vnějšího povrchu suchého kanáluêe nasouvá těsnioi mombrána, až její dno pŕilno k čela zátky, naěež se okraj membrâny přivaři ke vnějěimu povrchu suchého kanálu.Výhodou způsobu tlakotěsného uzavření suchých kanálů reaktorů podle vynálezu je možnost použití různých materiálů k výrobě suchého kanálu a zátky a přitom zajištění kvalitniho...

Stroj na stříkání betonové směsi z velmi suchých a prašných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249082

Dátum: 12.03.1987

Autori: Černý Jiří, Jelínek Josef

MPK: B28B 1/32, B05D 1/12

Značky: materiálů, stroj, stříkání, směsi, betonové, suchých, velmi, prašných

Text:

...těsnící deska il, která je zhotovena z vhodného materiálu, a dále vyfukovač gg a vstup 13 stlačeného vzduchu. Hlava gg stroje je otočné uchycena na straně vyfukovače łg e na protilehlé straně pomocí dvou čepů v obvodovém rámu 11,který je po stranách otočné uchycen do dvou pák 12. Páky 12 jsou na jedné straně pomocí čepů uchyceny v závěsech rámu Q stroje a na druhé straně jsou opatřeny stahovscími ärouby gg,kterými je seřizován přítlak...

Spôsob prípravy suchých instantných čajov a extraktov z liečivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 232144

Dátum: 15.12.1986

Autori: Zatloukalová Viera, Martinovič Karol, Balúch Jozef

MPK: A23F 3/16

Značky: instantných, extraktov, čajov, rastlín, přípravy, spôsob, liečivých, suchých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru farmaceutických výrob. Rieši spôsob prípravy suchých instantných čajov a extraktov z liečivých rastlín. Postupuje sa tak, že vodné extrakty z drog sa vo fluidnom zariadení dehydratujú za prítomnosti nosiča, ktorým je laktóza, sacharóza škroby a/alebo ich deriváty pri teplote do 60 °C, za súčasného intenzívneho rozrušovania vsádky čo umožňuje prietok sušiaceho média pod prahovou rýchlosťou fluidizácie. K suchej zmesi je...

Způsob výroby suchých porézních celulózových tvarovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233502

Dátum: 15.08.1986

Autori: Štamberg Jiří, Bertram Dieter, Dautzenberg Horst, Loth Fritz, Peška Jan, Lettau Herbert

MPK: C08B 1/00

Značky: porézních, tvarovaných, způsob, suchých, celulózových, výroby, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby suchých porézních celulózových tvarovaných objektů působením organických rozpouštědel na mokré celulózové tvarované objekty a následným sušením produktů zvlhčených rozpouštědlem. Úkol a cíl vynálezu spočívají ve snížení technických a ekonomických nákladů na odstranění vody pomocí organických rozpouštědel při současném zachování porozity celulózových tvarovaných objektů. Podle vynálezu se toho dosáhne tím, že se na...

Způsob přípravy suchých reverzně osmotických membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 228966

Dátum: 01.02.1986

Autor: Mikoláš Petr

MPK: B01D 13/04

Značky: přípravy, suchých, reverzně, membrán, osmotických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy suchých reverzně osmotických membrán litých na podložku plastifikace pomocí vodného roztoku anionaktivního povrchově aktivního činidla a stabilizací membrány vodným roztokem glycerinu. Následné sušení membrány upravené dle vynálezu na vzduchu při teplotách od 1°C do 50°C nezpůsobuje destrukci membrány jak je tomu u běžných vlhkých osmotických membrán, nýbrž dovoluje uchovávání membrány v suchém stavu až do doby...

Způsob měření celkového elektrického náboje na povrchu suchých rostlinných semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 222003

Dátum: 15.07.1985

Autori: Křížová Luba, Staněk Zdeněk, Ruml Milan

Značky: rostlinných, semen, celkového, měření, způsob, elektrického, povrchu, náboje, suchých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření celkového elektrického náboje na povrchu suchých rostlinných semen při triboelektrické předseťové úpravě osiva nebo při náhodných třecích procesech k nimž dochází při manipulaci s osivem, při kterém se semena s nábojem, nashromážděným na povrchu vnesou na měřicí misku naplněnou vodou, přičemž se odvede náboj s povrchu semen pro následnou registraci.

Způsob získávání suchých rychlerozpustných granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215219

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kuc Pavel Stěpanovič, Samsonjuk Valerij Karpovič, Strach Ladislav, Choc Miroslav

Značky: získavání, způsob, rychlerozpustných, materiálů, suchých, granulovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologie získávání suchých rychlerozpustných granulovaných materiálů, např. mléka, ovocných a zeleninových šťáv. Cílem vynálezu je zvýšení jakosti hotového produktu a intenzifikace procesu. Způsob získávání suchých rychlerozpustných granulovaných materiálů spočívá v jejích sušení rozprašováním, v následném zvlhčení nasycenou parou a v aglomeraci zvlhčených částic, v dosoušení a chlazení aglomerátů. Před aglomerací parou se...