Patenty so značkou «súčasného»

Spôsob ovládania nezávislého pohybu každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase a spôsob ovládania súčasného pohybu a aktívneho vysúvania alebo navíjania lana každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 288103

Dátum: 10.07.2013

Autori: Ilčík Štefan, Suchomel Jozef, Štollmann Vladimír

MPK: B61B 7/00, B66D 1/00, B66C 21/00...

Značky: ovládania, pohybu, aktívneho, vysúvania, prekrytom, navíjania, každého, nezávislého, súčasného, vozíkov, čase, spôsob, lanových, sústave, vozíka

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ovládania nezávislého pohybu lanových vozíkov od seba a ku sebe po nosnom lane a spôsob súčasného ovládania pohybu lanových vozíkov a aktívneho vysúvania alebo navíjania zdvíhacieho alebo ťažného lana v lanových vozíkoch je zabezpečený obežným lanom, ktoré rotuje vždy v jednom smere podľa potreby, pričom spôsob ovládania nezávislého pohybu každého vozíka v sústave lanových vozíkov po nosnom lane je zabezpečovaný tak, že vozíky (7a, 7b)...

Spôsob ovládania nezávislého pohybu každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase a spôsob ovládania súčasného pohybu a aktívneho vysúvania alebo navíjania lana každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5851

Dátum: 04.10.2011

Autori: Suchomel Jozef, Ilčík Štefan, Štollmann Vladimír

MPK: B66C 21/00, B61B 7/00, B66D 1/00...

Značky: vysúvania, ovládania, nezávislého, prekrytom, čase, vozíka, aktívneho, vozíkov, spôsob, súčasného, každého, navíjania, pohybu, sústave, lanových

Text:

...lana 3 v obežnom lanovom systéme. Zaaretovaním kotúčovej brzdy Qh sa zaaretuje bubon čím dochádza ku zaaretovaniu zdvíhacieho resp. ťažného lana. Zaaretovaním brzdy ah na voľne vedenej vetve 3 h obežného lana 3 sa lanový vozík 1 h unáša v smere pohybu voľne vedenej vetvy 3 h obežného lana 3, čím je zabezpečený pohyb vozíka 1 h po nosnom lane 1 v smere rotácie vetvy 3 h obežného lana 3. Takýmto spôsob dochádza k tomu, že lanové vozíky 1 h, 1 h...

Systém na podávanie kartónov a spôsob súčasného podávania niekoľkých kartónov do dopravníkovej dráhy pomocou niekoľkých odberacích hláv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19587

Dátum: 26.04.2011

Autori: Nilsson Jan, Lundgren Christer

MPK: B31B 1/00, B31B 5/80, B65B 43/26...

Značky: podávania, hláv, systém, niekoľkých, súčasného, pomocou, odberacích, dráhy, kartónov, dopravníkovej, spôsob, podávanie

Text:

...a protismemé skladanie škatúľ z vopred vyformovaných polotovarov. Vztýčená škatuľa potom môže byť vložená na dopravníkový pás s priehradkami uspôsobenými na pridržiavaníe týchto škatúľ. Škatule sa vkladajú na plniacom konci dopravníkového pásu, kde tento dopravníkový pás mení smer a viniesa okolo kolesa. V tejto koncovej oblasti dopravníkového pásu sa priehradky vplyvom otáčaniaokolo kolesa od seba odchýlia, vďaka čomu možno medzi tieto...

Spôsob súčasného testovania množstva vzoriek rôznych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 286095

Dátum: 20.02.2008

Autori: Joseph Mary, Beutel Bruce, Schurdak Mark, Voorbach Martin, Burns David

MPK: G01N 33/50

Značky: súčasného, rôznych, testovania, vzoriek, spôsob, látok, množstva

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálna úprava vysokovýkonného skríningu (CF-HTS) využívajúca najmenej jednu poréznu matricu umožňuje vo farmaceutickom priemysle, aby sa súčasne preskúmavalo veľké množstvo chemických jedincov na široký rozsah biologickej alebo biochemickej účinnosti. CF-HTS je okrem toho užitočný pri uskutočňovaní viacstupňových analytických testov.

Spôsob súčasného odstraňovania BSK a fosfátu z odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13612

Dátum: 09.09.2005

Autori: Mulder Ronald, Abma Wiebe Ruurd, Vellinga Sjoerd Hubertus Josef

MPK: C02F 1/58, C02F 1/52, C02F 3/12...

Značky: odstraňovania, spôsob, súčasného, odpadovej, fosfátu

Text:

...vyššie uvedené nevýhody. Podľa vynálezu sa poskytuje spôsob súčasného odstraňovania BSK afosfátu z kvapaliny obsahujúcej amónium, BSK, fosfát a horčík, pričom tento spôsob zahŕňaa) zavádzanie kvapaliny do reaktora obsahujúceho BSK-oxidujúcu biomasub) zaistenie, že kvapalina v reaktore obsahuje stechiometrický prebytok amónia a horčíka vzhľadom k fosfátu, kde stechiometria sa týka stechiometrie struvitud) aeróbnu oxidáciu aspoň časti BSK v...

Spôsob súčasného odkameňovania so zabezpečením antibakteriálneho prostredia v oplachových zónach umývačiek fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 284057

Dátum: 30.07.2004

Autor: Thonhauser Manfred

MPK: B08B 3/08, C02F 5/00, B08B 3/04...

Značky: spôsob, odkameňovania, súčasného, prostredia, zabezpečením, umývačiek, oplachových, zónách, antibakteriálneho, fliaš

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob súčasného odkameňovania so zabezpečením antibakteriálneho prostredia v oplachových zónach umývačiek fliaš, pri ktorom sa do vody v oplachovej nádrži umývačky fliaš vo vodnom roztoku dávkuje zmes anorganickej kyseliny, chloritanu sodného a chloridu sodného.

Spôsob súčasného stanovenia voľného kyanovodíka a acetónu v acetónkyanhydríne

Načítavanie...

Číslo patentu: 242288

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wangler Jan, Otýpka Jioa

MPK: G01N 27/48

Značky: acetónkyanhydríne, stanovenia, volného, súčasného, acetónu, spôsob, kyanovodíka

Text:

...medzi druhou vlnou hydrazónu acetónu tiež dostat-očne velký na ich rozlíšenie pri derivačnom zapojení registracie prúdu.Pre overenie tejto možnosti sa pripravia modelové roztoky. Štandardný roztok kyanidu sa pripraví rozpustenim 0,241 g kyanidu draselného v asi 60 ml 0,1 M rozt-oku hydroxidu draselného a doplní sa roztokom toho istého hydroxidu na 100 ml. Standardný roztok acetónu sa pripraví rozpustenim 1,27 ml acetónu kvality p. a. a...

Spôsob súčasného merania koncentrácie rádioaktívnych plynov pomocou mnohovrstvovej scintilačnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 218161

Dátum: 15.09.1984

Autori: Povinec Pavol, Janík Rudolf, Chudý Martin

Značky: plynov, komory, rádioaktívnych, pomocou, scintilačnej, merania, mnohovrstvovej, spôsob, koncentrácie, súčasného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob súčasného merania koncentrácie rádioaktívnych prvkov pomocou mnoho vrstvovej scintilačnej komory a za pomoci elektronickej aparatúry uskutočňovaný kontinuálne alebo diskontinuálne je vyznačený tým, že u privádzaného plynu obsahujúceho viaceré rádionuklidy beta sa energiou emitovaného žiarenia beta spektrometricky identifikujú rádionuklidy beta ich úplnou absorpciou a prevádzaním amplitúdovej diskriminácie registrovaných impulzov sa...