Patenty so značkou «súčasné»

Zmena veľkosti adresného priestoru súčasne s prístupom k adresným miestam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15248

Dátum: 08.11.2010

Autori: Schmidt Donald William, Gregg Thomas, Craddock David, Greiner Dan

MPK: G06F 13/28, G06F 12/10

Značky: adresného, zmena, prístupom, adresným, súčasné, veľkosti, miestam, priestoru

Text:

...zbernice do registra adries pred spustením DMA a následným dodaním týchto bitov do adresnej zbernice súčasne so spustením radiča DMA. ZLOŽENIE MPU 1 pozostávajúce zo 16 bitov vykonáva DMAEP 2 430 557 34732,- prostredníctvom DMA radiča 3 pre 8 bitov adresného priestoru 64 K cez adresnú zbernicu 2 z 20 bitov. Adresa 5 vyššieho rádu z 4 bitov zriadená programom sa blokuje v registri adries 4. Potom radič 3 generuje adresu 6 nízkeho rádu zo...

Poťahovacie prostriedky a z nich vyrobené povlaky s vysokou odolnosťou proti poškriabaniu pri súčasne dobrých výsledkoch v skúške hĺbením podľa Erichsena a dobrými ochrannými vlastnosťami proti odletujúcim kamienkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15722

Dátum: 08.03.2010

Autor: Groenewolt Matthijs

MPK: C08G 18/80, C08G 18/62, C08G 18/77...

Značky: súčasné, prostriedky, proti, vysokou, kamienkom, povlaky, poťahovacie, dobrými, poškriabaniu, odolnosťou, odletujúcim, skúške, vlastnosťami, podľa, hĺbením, ochrannými, erichsena, dobrých, výsledkoch, vyrobené

Text:

...ale nemá dochádzať k zhoršeniu prípadne podstatnému zhoršeniu iných vlastností, predovšetkým dobrých ochranných vlastností proti odletujúcim kamienkom a hĺbenia podľa Erichsena.Z ešte nezverejnenej patentovej prihlášky DE 10 2007 0 61 855.9-43 sú tiež známe poťahovacie prostriedky, ktoré obsahujú prinajmenšom jednu zlúčeninu (A)sobsahom hydroxylových skupín, prinajmenšom jednu zlúčeninu (B) s obsahom izokyanátových skupín a prinajmenšom...

Zostava na odchyt a súčasné infikovanie lykožrúta entomopatogénom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5269

Dátum: 05.11.2009

Autori: Ujhelyiová Liana, Nesrsta Miroslav, Varkonda Štefan, Jakuš Rastislav

MPK: A01M 1/00

Značky: lykožrúta, súčasné, zostava, entomopatogénom, infikovanie, odchyt

Text:

...pasca, v ktorej je umiestnené ínokulum. Na opačnej strane je vybavený otvorom umožňujúcim odlet infikovaného hmyzu a jeho návrat do lokality, V ktorej následne ďalej šíri ochorenie prirodzenou kontamináciou.Materiál telesa inokulátora umožňuje ochranu vnútomého priestoru proti UV žiareniu, prehrievaniu, vodným zrážkam a nadmemej vlhkosti, aby sa udržovali optimálne podmienky pre zachovanie virulencie patogéna, inokuláciu odchytených...

Zamkýnací systém na súčasné blokovanie aspoň dvoch pohyblivých prvkov motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 286004

Dátum: 17.12.2007

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: B60R 25/06

Značky: prvkov, systém, blokovanie, dvoch, zamkýnací, vozidla, motorového, pohyblivých, aspoň, súčasné

Zhrnutie / Anotácia:

Systém je ovládaný kľúčom a/alebo bez použitia kľúča. K zamykaciemu mechanizmu (A) sú cez spojovacie prvky (C) priradené aspoň dva blokovacie prvky (25) na blokovanie súčasne dvoch prvkov vozidla, napr. radiacej páky a ručnej brzdy. Zamkýnací mechanizmus (A) pozostáva zo zámkovej časti s hlavným telesom (1) a z otočnej časti (B), ku ktorej sú jedným koncom pripojené spojovacie prvky (C), druhý koniec týchto prvkov (C) je spojený s blokovacími...

Zariadenie na súčasné vŕtanie a obkladanie otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10406

Dátum: 09.02.2006

Autori: Urgacz Krzysztof, Piotrowski Tadeusz, Karczmarczyk Andrzej

MPK: E21B 7/20, E21B 17/046, E21B 10/64...

Značky: zariadenie, súčasné, vŕtanie, obkladanie, otvorov

Text:

...rúrky sú na obvode prednou časťou vybavené otvormi, ktoré sú určené na priechod vodnej emulzie, ktorá sa cez vŕtacie ústrojenstvo privádza ku kanálu vŕtacej korunky, a odtiaľ cez šikmo usporiadané vonkajšie otvory k voľnému priestoru medzi vŕtaným otvormn a obalovou rúrkou, a vystupuje medzi obidvoma, s cieľom vyplachovania vrtnej drviny smerom von,obalovými rúrkami. Vŕtacia korunka a práve jej pilot sa po zhotovení otvoru spolu s Vŕtacín 1...

Zariadenie na súčasné rozdeľovanie aspoň jedného listu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8572

Dátum: 17.06.2005

Autor: Lauwerijssen Johannes Jacobus Maria

MPK: B26D 7/01, B26D 1/04, B65H 35/00...

Značky: jedného, rozdeľovanie, súčasné, zariadenie, materiálů, aspoň, listů

Text:

...telesom môže takto pohybovať vzhľadom na pohybujúci sa vozík s predpätim pružín. Takto sa dosiahne lepší výsledok rezania.Výhodný výsledok rezania bez rozstrapkania a iných nevýhodných3 faktorov sa dosiahne optimalizovaním umiestnenia rezného bodu vzhľadom na kolesá.0012 Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia má pomocný rám aspoň jedno pozdĺžne profilovanie V priečnom reze a vozík má aspoň jedno pozdĺžne profilovanie V priečnom reze,...

Priemyselné hnojivo zabezpečujúce súčasne výživu a ochranu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284426

Dátum: 04.03.2005

Autori: Weiser Jaroslav, Vokřál Václav, Nesrsta Miloslav, Dušková Eva

MPK: C05F 11/08, A01N 25/26

Značky: rastlín, priemyselné, ochranu, výživu, zabezpečujúce, súčasné, hnojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Priemyselné hnojivo obsahuje najmenej jednu živinu pre rastliny, vybratú zo skupiny tvorenej dusíkom, fosforom, draslíkom, horčíkom, sírou alebo vápnikom, a prípravok na ochranu rastlín, ktorým je bioprípravok pozostávajúci z inertného nosiča, na ktorom sú viazané konídie najmenej jedného druhu vláknitých húb zo skupiny húb tvorenej rodmi Trichoderma, Beauveria, Metarhizium, Paecilomyces, Topypocladium alebo Verticillium v množstve 0,5 až 1,5 ....

Spôsob a zariadenie na stanovenie viacerých analytov súčasne s internou kontrolou v grafickej kombinácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14821

Dátum: 16.02.2005

Autori: Schwertner Heiko, Runge Dorothee Monika

MPK: G01N 33/543

Značky: súčasné, kontrolou, kombinácii, zariadenie, viacerých, internou, stanovenie, spôsob, grafickej, analytov

Text:

...of Milk allergens to a solid phase US 6,528,325, WO 02/056017, názovMethod for the visual detection of specific antibodies in human serum by the use of lateral flow assays EP 1327884, názov Reagent test strip comprising control means and timer means W 0 97/31268 Chromatographic strip having detection and control zones oriented parallel to the direction of flow US 6,040,195, názov Díagnostic sanitary test strip US 6,509,196, W 0...

Zariadenie na súčasné nitovanie rovinných plôch pre nitovačky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 392

Dátum: 18.12.2002

Autor: Iannucci Marco

MPK: B27M 3/00, B65H 75/50, B27F 7/00...

Značky: ploch, rovinných, nitovačky, nitovanie, zariadenie, súčasné

Text:

...medzi dvoma nasledujúcimi po sebe idúcimi rádiusmi, v dôsledku čoho bude na uskutočnenie takej operácie postačujúce otáčaniemechanizmov do príslušného oblúka kružnie.0006 Vo veľkej väčšine prípadov praktického využitia, a najmä na nitovanie kotúčov káblových bubnov,kde musia byť aplikované sústredné kružnice rôznych klincov, tak usporiadanie mechanizmov na dvanástich rádiusoch sa ukázalo ako optimálne, pretože na dokončenie nitovania je...

Nástroj na súčasné zamačknutie mnohých izolovaných vodičov v elektrickom konektore

Načítavanie...

Číslo patentu: 280383

Dátum: 06.11.1996

Autori: Wurst Wolfgang, Wolter Eckhard

MPK: H01R 43/042

Značky: izolovaných, zamačknutie, vodičov, konektore, súčasné, mnohých, elektrickom, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj (100) je určený na súčasné zatlačenie mnohých izolovaných vodičov v elektrickom konektore a obsahuje pripojovacie prostriedky na rozoberateľné pripojenie nástroja (100) k spojovacej hlave (110), ktorá má úložnú dosku (112) na pridržanie elektrického konektora, prítlačný člen (134) na pôsobenie na uvedený konektor v spojovacej hlave (110) a ručnú páku (142), uloženú otočne, na ovládanie prevodového prostriedku na pohyb prítlačného člena...

Zariadenie na rozmerové nastavenie uloženia nápravových pružín na dutom hriadeli dvojkolesia a súčasné polohové zaistenie rozvodovky dvojkolesia hnacieho podvozku koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278097

Dátum: 07.09.1994

Autori: Bansemer Manfred, Lachmann Klaus, Trache Peter

MPK: B61F 5/26

Značky: dutom, koľajových, polohové, súčasné, rozvodovky, rozměrově, nastavenie, zariadenie, hriadeli, podvozku, uloženia, zaistenie, dvojkolesia, pružin, nápravových, vozidiel, hnacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Nad každou stranou dvojkolesia (1) je umiestnená strediaca jednotka (6, 6'), simulujúca pružné uloženie dvojkolesia (1) na vyrovnanie pružinových uložení (4, 4a), pričom každá strediaca jednotka (6, 6') je tvorená ľavým a pravým strediacim prvkom (6a, 6b) v tvare činky a každý strediaci prvok (6a, 6b) je pevne držaný držiakom (5). Strediace jednotky (6, 6') sú vzájomne pevne spojené spojovacím nosníkom (7) v oblasti nad rozvodovkou (2) a so...

Zariadenie na súčasné zváranie viacerých krížových spojov elektrickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 181

Dátum: 11.08.1993

Autori: Májek Vladimír, Janota Martin

MPK: B23K 11/00

Značky: elektrickým, zváranie, súčasné, viacerých, zariadenie, křížových, odporom, spojov

Text:

...na zváranie tensíoh drôtov,je konštrukčne pomerne náročný a je problém ním dosiahnuüUsporiadaním zváracieho zariadenia podľa návrhu sa nevýhody predchádzajúcich riešení do značnej miery odstraňujú. Podstata zariadenia na súčasné zváranie viacerých krížových spojov elektrickým odporovým zváraním podľa vynálezu spociva v aom, že sekundárne vinutie zváracieho transformátora je pripojene na dve rovnobežne pásnicové elektróny, pricom jeden vývod...

Zariadenie na reguláciu a stabilizáciu tlaku v bojleri súčasne s jeho doplňovaním z vodovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 144

Dátum: 11.08.1993

Autori: Pawelka Petr, Vršecký Pavel, Walter Jiří

MPK: G05D 16/00

Značky: stabilizáciu, zariadenie, reguláciu, vodovodu, tlaku, súčasné, bojleri, doplňováním

Text:

...odpojit,je propojka mezi vodovodem a řízeným ventilém a/nebo mezi řízeným ventilem, výhodné vedením snímače tlaku, a boilerem opetřena uzavíracím ventílem.Přehled obrázků na výkresechTechnické řešení je dále blíže objaaněno na příkladu provedení pomocí výkresu, který znázorňuje schematicky zařízení k regnlací u stabílizaci tlaku v boileru současně s jeho doplňováním z vodovodu.Zařízení k regulaci a stnbilizaci tlaku v boileru současně a...

Zariadenie na súčasné využitie konvektívnej a radiačnej zložky odpadného tepla z plášťa rotačnej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 265528

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kostka Jozef, Mach Anton, Kadáš Anton, Hlobeň Pavol, Šiška Július, Martauz Pavol

MPK: F27D 17/00

Značky: konvektívnej, zariadenie, rotačnej, plášťa, využitie, zložky, tepla, odpadného, radiačnej, súčasné

Text:

...a radiačnej zložky odpadného tepla z plášťa rotačnej pece podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že absorbéry tepelného žiarenia majú v spodnej časti vytvorený nasávací otvor a k jednémuabsorbéru tepelného žiarenia je pripevnené odsávacie potrubie.Hlavnou výhodou riešenia podľa vynálezu je, že súčasne využíva konvektívnu a radiačnú zložku odpadneho tepla z plâšťa rotačnej pece tým, že sa do priestoru, vytvoreného plášťom rotačnej pece...

Závitorezný držiak pre súčasne rezanie dvoch závitov o roznom stúpaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263368

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jurík Štefan

MPK: B23G 5/00

Značky: súčasné, držiak, závitov, rezanie, stúpaní, dvoch, roznom, závitorezný

Text:

...zvýšiť produktivitu práce a znižuje členitost upínacích nástrojov.Príklad závitorezného držiaka pre súčasne rezanie dvoch závitov 5 rôznym stúpaním znázorňuje pripojený výkres.V telese ł držiaka pripevnaného známym sposobom na vreteno 3 je kolmo uložená jednosmerná momentová spojka 3 vytvorená zo západky 1, tlačnej pružiny łg západky 5 a matice łg. Volne uložené zavitorezné vreteno § v telese ł držiaka a podopreté tlačnou pružinou § vretena §...

Zariadenie pre posuv dvoch výliskov súčasne do pracovných poloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 262760

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kos Jan, Macháček Jozef

MPK: B30B 15/30

Značky: výliskov, dvoch, posuv, pracovných, súčasné, zariadenie, poloh

Text:

...líšt 3, 4 a na nich upevnených chapačov, polochaptačov a ,prídavných chanpačov. Pohyb posuvných líšt 3, 4 je daný prevodným .nástrojom 2, synchronizovaným s pohybom barana 1 lisu. Pri .pohybe Abarana 1 lisu dostrihu sa posuvné lišty 3, 4 otvoria a posunú do východzej polohy 70.»Pri ,pohynbe barana 1 zo strihu sa posuvné lišty 3 a 4 uzatvárajú a posúvajú do ,pracovnej polohy 71. Prvý výstrižok 21 je chapečom 50 strihového nástroja 1 D...

Zariadenie na súčasné napínanie svorníkov predpätého spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 246427

Dátum: 15.12.1987

Autor: Metyšová Jioina

MPK: F16B 31/00

Značky: napínanie, predpätého, svorníkov, spoja, súčasné, zariadenie

Text:

...zo sady hydraulických napínacích jednotiek 1, uložených na ich nosnej konštrukcii 2. V osiach týchto hydraulický-ch napínacích jednotiek 1 sú svojimi hprnýml koncami zaikotvené tažné tyče 3. Stíhlost týchto tyčí 3, t. j. pomer dĺžky L ich drieku 4 k priemeru D 1 -drieku 4 je pätnásť. Okrem toho, pomer priemeru D 1 ich drleku 4 k priemeru ,D 2 maticového závitu 5, vytvoreného v osi ich pätice 6 aslúžiaceho pre uclhytenie svorníka 7...

Vodné lepidlá obsahujúce súčasne anionaktívnu polymérnu disperziu a kazeín

Načítavanie...

Číslo patentu: 233416

Dátum: 15.08.1986

Autori: Majling Ján, Ďurinda Ján, Marek Miloslav, Šmíd Jozef, Ouředníčková Eva, Keclík Vladimír, Ptáček Jiří

MPK: C09J 3/24, C09J 3/14

Značky: polymérnu, kazeín, súčasné, disperziu, anionaktívnu, vodné, lepidla, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania lepidiel. Rieši vodné lepidlá, v ktorých obsiahnutá sol obsahujúca prchavú alkalickú zložku a uvoľňujúca kyselinu je tvorená dihydrogenfosforečnanom amonným. Vynález sa dá využívať v chemickom priemysle, predovšetkým v obalovej technike.

Zariadenie na kombinované a súčasné spaľovanie pevných, kvapalných a plynných palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 216851

Dátum: 31.10.1984

Autori: Bobovnický Josef, Dóczy Anton

Značky: súčasné, spaľovanie, palív, kombinované, plynných, zariadenie, kvapalných, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kombinované a súčasné spaľovanie pevných, kvapalných a plynných palív, vyznačujúce sa tým, že tvorí kompaktný celok tak, že do nosnej obvodovej krabice (1) chladenej vzduchom sú zabudované hubice (2) na dopravu zmesi vzduchu a prášku pevného paliva, hubice (3) na dopravu vzduchu alebo zmesi vzduchu a plynného paliva, hubica (5) na dopravu vzduchu alebo zmesi vzduchu a rozprášeného kvapalného paliva a hubica (7) na dopravu vlhkých...

Zariadenie na súčasné zakladanie vláknitých a sypkých materiálov, najmä sklenených vlákien a sklárského kmeňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 213818

Dátum: 01.05.1984

Autori: Fecko Miroslav, Lančarič Štefan, Dobšovič Ladislav, Horák Radmil, Zmund Marián

Značky: zariadenie, sklenených, kmeňa, vláknitých, zakladanie, súčasné, sklárského, najmä, materiálov, vlákien, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na súčasné zakladanie vláknitých a sypkých materiálov, najmä sklenených vlákien a sklárskeho kmeňa, pozostávajúce z násypky a zakladacieho piesta vyznačujúce sa tým, že násypka je rozdelená na dve časti (14, 15) a piest (2) je vedený na koľajničkách (3) pomocou kolečiek (4) umiestnených nad piestom (2).