Patenty so značkou «substráty»

Za horúca taviteľné lepiace kompozície s dobrou priľnavosťou ako na polárne, tak i nepolárne substráty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12100

Dátum: 18.12.2009

Autori: Janke Doreen, Paschkowski Kai

MPK: B32B 27/32, C09J 151/06

Značky: kompozície, nepolárne, lepiace, polárne, taviteľné, dobrou, prilnavosťou, horúca, substráty

Text:

...s izokyanátmi (S) vykazuje práve jednu skupinu reaktívnu s izokyanátovou skupinou, ktora je vybratá zo skupiny pozostávajúcej z hydroxylovej skupiny, merkaptoskupiny a aminoskupiny, a pričom reakčný produkt vykazuje molekulovú hmotnosť MW menšiu než 1 500 g/mol.0011 Termínom a-olefin o sa v tomto dokumente rozumie v zvyčajnej definícii alkén sumárneho vzorca CxHZx (x zodpovedá počtu atómov uhlíka),ktorý vykazuje dvojitú väzbu C-C na prvom...

Flexibilné, plošné substráty s abrazívnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15427

Dátum: 17.07.2009

Autori: Weinkötz Stephan, Pfeiffer Matthias, Käsmayr Daniel, Peretolchin Maxim

MPK: A47L 13/02, A47L 13/16, A47L 13/00...

Značky: plošné, povrchom, abrazívnym, substráty, flexibilné

Text:

...papierových produktov sa nanesie prinajmenšom jeden apretačný prostriedok vo forme určitého vzoru. Pri tomto spôsobe sú na výrobu papierov s porovnateľnými vlastnosťami v porovnaníso známymi apretačnými spôsobmi potrebné menšie množstvá apretačných prostriedkov. Ako apretačné prostriedky prichádzajú do úvahy okrem iného aj melamín/formaldehydové živice a močovina/ formaldehydové živice. Aditíva zlepšujúce viskozitu, nazývané aj ako...

Potiahnuté substráty majúce vrstvy ležiace pod povlakom, ktoré vykazujú zlepšenú fotokatalytickú aktivitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12094

Dátum: 07.02.2007

Autori: Boykin Cheri, Lu Songwei, Harris Caroline, Walck Scott

MPK: C03C 17/34, C23C 16/40, C23C 16/00...

Značky: zlepšenú, vykazujú, aktivitu, povlakom, ležiace, substráty, majúce, potiahnuté, vrstvy, fotokatalytickú

Text:

...vytvorenou poťahovou vrstvou a substrátom. Substrát môže napríklad zahŕňať konvenčný povlak, ako napríklad povlak, ktorý je v danom odbore známy pre poťahovanie substrátov, akými sú napríklad0009 U neobmedzujúceho uskutočnenia je predloženým vynálezom substrát potiahnutý podkladovou vrstvou obsahujúcou jednu vrstvu (1) zmesi oxidu kremičitého a oxidu zirkoničitého (2) zmes oxidu kremičitého a oxidu hlinitého alebo (3) zmes oxidu...

Substráty s biocídnymi a/alebo antimikrobiálnymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7050

Dátum: 24.11.2006

Autori: Bergandt Heike, Gutsch Andreas, Nun Edwin

MPK: A01P 1/00, A01N 59/16, A01N 25/34...

Značky: antimikrobiálnymi, substráty, biocídnymi, vlastnosťami

Text:

...zredukovali na najmenšiu možnú mieru. Predovšetkým je potrebné na napadnutých miestach zabrániť výskytu sfarbení prostredníctvom tvorby nežiaducich škvŕn od plesne. Pokiaľ by sa takéto rozširovanie plesne včas nezastavilo, obklady stien ako napríklad tapety, drevo alebopapier by sa rozpadli a omietka a farby by sa znehodnotili.Keramické obkladačky predstavujú pre plesne kvôli ich nepriepustnému povrchu zlú živnú pôdu. Avšak takéto keramické...

Nové antimikrobiálne substráty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11484

Dátum: 16.11.2006

Autori: Ohrlander Mattias, Södervall Billy

MPK: A01N 59/16, A61L 2/238, A61L 27/30...

Značky: nové, substráty, použitie, antimikrobiálne

Text:

...2 až 350 A a 2 až 50 Ä. V dokumente sú tiež opísané príklady hrúbky vrstvy striebra 50 Á, 350 Ä, 500 Á a 1200 Á.0007 US 5,320,908 opisuje adhezlvny, antimikrobiálny a biokompatibilný povlak pozostávajúci v podstate z vrstvy striebra, ktorá je prevrstvená jedným alebo viacerými kovmi zo skupiny platinových kovov alebo zlatom. Uvedenýpovlak môže byť pre ľudské oko priehľadný. Hrúbka vrstvy striebra je v rozmedzí od 2 do 2000 A a ďalej sú...

Minerálna vlna preukazujúca schopnosť rozpúšťať sa vo fyziologickom médiu a tepelne a/alebo zvukovo izolujúce produkty alebo substráty pre čisté kultúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 285275

Dátum: 11.09.2006

Autori: Laffon Fabrice, Bernard Jean Luc, De Meringo Alain

MPK: C03C 13/00

Značky: minerálna, produkty, kultury, médiu, fyziologickom, čisté, preukazujúca, schopnosť, zvukovo, tepelně, substráty, izolujúce, rozpúšťať

Zhrnutie / Anotácia:

Minerálna vlna so schopnosťou rozpúšťať sa vo fyziologickom médiu, ktorá obsahuje uvedené zložky v hmotnostných percentách: oxid kremičitý SiO2 38 až 52 %, výhodne 40 až 48 %, oxid hlinitý Al2O3 17 až 23 %, oxid kremičitý a oxid hlinitý 56 až 75 %, výhodne 62 až 72 %, SiO2 + Al2O3, oxidy RO (oxid vápenatý a/alebo oxid horečnatý CaO a/alebo MgO) 9 až 26 %, výhodne 12 až 25 %, oxid horečnatý MgO 4 až 20 %, výhodne 7 až 16 %, pomer obsahu oxid...

Použitie kvartérnych amónium-karbonátov a bikarbonátov v antikorozívnych povlakoch pre kovové substráty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12128

Dátum: 27.05.2004

Autori: Kimler Joseph, Chiang Michael, Hall Larry, Scheblein Joseph

MPK: C23F 11/14, C23G 1/14, C09D 5/08...

Značky: antikorozívnych, kvartérnych, povlakoch, substráty, bikarbonátov, amónium-karbonátov, kovové, použitie

Text:

...Vo výhodnom uskutočnení, R a R 2 v kvartémych amóníum-karbonátoch (I) a/alebo bikarbonátoch (II) znamenajú rovnakú C 100 alkylovú skupinu.0020 V ešte inom výhodnom uskutočnení, R 1 v kvartémych amóníum-karbonátoch (I)a/alebo bikarbonátoch (II) znamená benzylovú alebo fenyletylovú skupinu.0021 Na rozdiel od tradičných kvartémych amónium-chloridov, tu opísané kvartéme amóniové zlúčeniny založené na karbonáte a bikarbonáte majú nielen nízke...

Chromogenní substráty pro proteolytické enzymy štěpící v kyselé oblasti pH

Načítavanie...

Číslo patentu: 262120

Dátum: 10.02.1989

Autori: Heinová Dagmar, Kasafírek Evžen, Bartík Michal, Roubalová Alena

MPK: C07K 5/10

Značky: štěpicí, enzymy, chromogenní, substráty, oblastí, kysele, proteolytické

Text:

...kyseliny chlorovodíkové V led. kyselině octově 6 Inílilitrůj. Po 3 h stání při teplotě místnosti byl krystalický hydrochlorid odfiltrován,promyt etherem a vysušen nad hydroxidem sodným a oxidem fosforečným. Bylo získáno 1,8 g kvant produktu o t. t. 232 až 236 °C. Vzorek k analýze byl krystałován z kyseliny octové a etheru t. t. 254 až 257 °C,mhf-ĺ 2,7 ° c - 0,2 dimethylformamidLRoztok hydrochloridx rniiroanilidu...

Zařízení pro nános napěněných vodných roztoků nebo disperzí na plošné textilní substráty

Načítavanie...

Číslo patentu: 260618

Dátum: 12.01.1989

Autori: Blinka Antonín, Tichý Jaroslav

MPK: D06M 21/04

Značky: zařízení, disperzí, substráty, vodných, roztoku, napěněných, nános, textilní, plošné

Text:

...pohonem nanášecího zařízení a textilního pásu 11. Na druhé straně tlakové stěrky 4 je připojen odpouštěcí ventil 1, na jehož vstupu je vytvořen uzavřený prostor 5 a jehož výstup je opatřen nátrubkem 18 pro odpouštění pěny do zásobníku 1 ll. Uzavřený prostor 5 a řídící vstup odpouštěcího ventilu 1 jsou přívody 6, 7 propojeny s ovládacím a regulačním blokem 2. U příkladného provedení odpouštěcího ventilu 1 podle obr. 2 je součástí...

Tmelené feritodielektrické substráty pro širokopásmové mikrovlnné mikropáskové obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 253962

Dátum: 17.12.1987

Autori: Sakala Ondrej, Málek Ondřej, Lukeš Vlastimil

MPK: H01P 1/38

Značky: feritodielektrické, obvody, mikrovlnné, substráty, širokopásmové, mikropáskové, tmelené

Text:

...důvodu,že při reelizsci základních adhezních a vodívých vrstev, napří- 3 253 962 klad vakuovým napařením nebo naprášeníñ, je kritické oblast částečně zastíněna vyatouplým feritovým diskom resp. přesahu~ jícím dielektriokým aubstrátem, a v důsledku toho nemají zdetyto vrstvy dostatečnou kvalitu.Výše uvedené nedostatky odatraňují tmelené feritodielektrické substráty s nestejnou tlouštkou feritového disku a dielektrického substrátu podle...

Spôsob tvorby tenkých mäkkých kovových tribologických povlakov na pevné elektricky vodivé substráty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246407

Dátum: 15.12.1987

Autori: Urban Ivan, Hajduk Jaroslav, Podzemný Augustýn

MPK: C23C 14/48

Značky: pevně, kovových, tenkých, tvorby, tribologických, elektricky, povlakov, mäkkých, substráty, vodivé, spôsob

Text:

...energeticky a materiálovo vysoko úspornú technológiu, bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, tvorbu povlakov s vynikajúcou adhéziou k substrátu pri nízkych teplotách bez ovplyvnenie štruktúry základného sulbstrátu. Použitím takto vytvorenýc-h povlakov sa dosiahne zníženie .koeficientu trenia a tiež opotrebenia v staženýsch podmienkach namáhania.Vynález možno objasniť prostredníctvom nasledujúceho príkladuPred samotným vytváraním tenkého...

Způsob nanášení povlaku na elektricky izolační substráty pomocí iontů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240416

Dátum: 15.12.1986

Autori: Žatkovie Juraj, Holländer Igor, Vavra Jozef, Antalík Jozef

MPK: C23C 14/34

Značky: provádění, izolační, zařízení, iontů, pomocí, způsob, tohoto, nanášení, elektricky, způsobu, povlaků, substráty

Text:

...Hanecenna noxpumna c nomomwm uonon, npn BTOM cnenyer naóemawb BHCOKMX sarpaw Ha anmapawypy.B ocuony maoópemenna nonomena sanaqa cosnawb cnocoó n ycrpoücrno, nossonammue óeaynpeuno HaHOCMTL noxpuwnn Ha enexrpnqecxn MSOHHDYDMMG cyócmpawu npn npnmeneann Boaneücrnnñ MOHOB Man nnasmu npn coxpaneann upenmwmecra arnx Texnonormñ M npn npenownpameamn npnmeneňns cueunanbnum cornacymmmxCornacno naoópewennm sanauąaąsmaąmca rem, qwo B nnnnn nonnona...

Pojidlo k navulkanizování kaučuku na kovy nebo jiné, za vulkanizačních podmínek stálé, pevné substráty

Načítavanie...

Číslo patentu: 226014

Dátum: 15.02.1986

Autori: Gierenz Gerhard, Özelli Riza Nur, Kohlstadt Hans-peter

Značky: pevně, kaučuku, substráty, vulkanizačních, stálé, podmínek, jiné, pojidlo, navulkanizování

Zhrnutie / Anotácia:

Pojidlo k navulkanizování kaučuku na kovy nebo na jiné za vulkanizačních podmínek stélé pevné substráty na bázi vodných disperzí popřípadě systémů polymerů, polykondenzátů, několikafunkčních nitrososloučenin a dalších běžných pomocných látek, vyznačené tím, že je tvořeno směsí 1 000 hmotnostních dílů polyvinylidenchloridu popřípadě kopolymeru vinylidenchloridu a esteru akrylové kyseliny a/nebo kopolymeru butadienu a akrylonitrilu, 100 až 500...

Zařízení k otevírání a vyprazdňování pytlů se sypkými substráty

Načítavanie...

Číslo patentu: 227773

Dátum: 01.11.1985

Autori: Hošek Jan, Hrnčíř František

Značky: otevírání, pytlů, substráty, sypkými, zařízení, vyprazdňování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení spolehlivé manipulace s pytli při zachování bezpečnosti a hygieny práce. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením zařízení z nosného rámu (2) tvořeného deskou opatřenou čelní a krajními bočnicemi, v nichž jsou točně uloženy dopravní válečky (4). V jedněch koncích bočníc je ve vybrání zasunut nůž (3) a v druhých koncích je u čelní bočnice vytvořen otvor v němž je zasunut trn (l).

Lepidlo na bázi vodných disperzí pro spojování vláken se substráty na kaučukové bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 216931

Dátum: 15.01.1985

Autor: Özelli Riza Nur

Značky: spojování, bázi, kaučukové, lepidlo, vodných, vláken, disperzí, substráty

Zhrnutie / Anotácia:

Lepidlo na bázi vodných disperzí pro spojování vláken se substráty na bázi kaučuku obsahující hmotnostně 1000 dílů dispergovaného butadienakrylonitrilového kaučuku a/nebo kopolymeru vinylidenchloridu a methylesteru akrylové kyseliny, 100 až 500 dílů několikafunkčních aromatických nitrososloučenin a popřípadě 50 až 300 dílů blokovaných několikafunkčních isokyanátů a popřípadě, 20 až 100 dílů polyvinylpyrrolidonu, popřípadě ve vodě rozpustných...