Patenty so značkou «substrát»

Spôsob výroby chladiacich kanálikov na rozhraní korundový substrát – 3D LTCC štruktúra

Načítavanie...

Číslo patentu: 288293

Dátum: 29.06.2015

Autori: Dovica Miroslav, Weglarski Marius, Slosarčík Stanislav, Cabúk Pavol, Kalita Wlodzimierz

MPK: H05K 1/00

Značky: spôsob, chladiacich, substrát, rozhraní, kanálikov, výroby, struktura, korundový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka technológie realizácie chladiacich kanálikov na rozhraní korundový substrát - 3D LTCC štruktúra na odvod tepla z 3D LTCC štruktúr kvapalným médiom. 3D LTCC štruktúra realizovaná s LTCC keramiky s hrúbkou 254 µm (1) (obr.1) má v nevypálenom stave vytvorenú povrchovú dutinu (2) na spodnej strane, ktorej veľkosť a tvar závisí od počtu a rozloženia tepelných zdrojov. 3D LTCC štruktúra je izostaticky zlaminovaná a následne vypálená....

Heteroštruktúra korundový substrát – 3D LTCC modul

Načítavanie...

Číslo patentu: 288277

Dátum: 13.05.2015

Autori: Kardoš Slavomír, Slosarčík Stanislav, Vehec Igor, Cabúk Pavol, Jurčišin Michal

MPK: H05K 1/14

Značky: substrát, korundový, modul, heteroštruktúra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka technológie realizácie heteroštruktúry korundový substrát – 3D LTCC modul, s využitím pri lokálnom odvode tepla z tepelného zdroja 3D LTCC modulu. 3D LTCC modul (1) s využitím LTCC keramiky 943 s hrúbkou 254 µm má v nevypálenom stave v určitej lokalite vytvorenú dutinu (2), ktorej veľkosť závisí od veľkosti tepelného zdroja. Samostatne zlaminovaný 3D LTCC modul je uložený na korundový substrát AL2O3 (3), ktorý plní funkciu...

Spôsob prípravy termosenzitívneho poťahového substrátu, substrát s termosenzitívnym poťahom a jeho aplikácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17554

Dátum: 30.09.2011

Autori: Lesiak Marta, Klama-baryla Agnieszka, Glik Justyna, Aniol Jacek, Walach Wojciech, Sitkowska Anna, Kowalczuk Agnieszka, Nowak Mariusz, Sieron Aleksander, Kawecki Marek, Oleszko Natalia, Trzebicka Barbara, Dworak Andrzej, Utrata-wesolek Alicja

MPK: C12N 5/00, C08G 73/02, C09D 179/02...

Značky: přípravy, aplikácia, substrát, substrátů, potahom, spôsob, poťahového, termosenzitívneho, termosenzitívnym

Text:

...väzieb medzi základovým substrátom a polymérom.0007 S odkazom na základové substráty používané v kultiváciibuniek patentovú dokumenty (napr. JP 6104061 alebo JP 5 l 9213 O ainé) diskutujú substráty, ktoré sa môžu vyrobiť zo všetkých typov polyméru (vrátane polyetylénu, polypropylénu,poly(etyléntereftalátu), poly(tetrafluóretylénu), polystyrénu a poly(metylmetakrylátu, keramiky, inertných kovov a skla. Tvar substrátu a typ nie sú...

Kombinácia vzájomne nereagujúcich liečiv obsahujúca inhibítor HMG-CoA reduktázy a inhibítor, induktor alebo substrát P450 izoenzýmu 3A4

Načítavanie...

Číslo patentu: 287795

Dátum: 12.09.2011

Autori: Hutchinson Howard Gerard, Raza Ali, Touchi Akira, Pears John Stuart, Yamaguchi Yoshitaka, Schneck Dennis, Baba Takahiko

MPK: A61K 31/505, A61P 3/06

Značky: vzájomne, induktor, izoenzýmu, inhibitor, reduktázy, hmg-coa, liečiv, kombinácia, nereagujúcich, substrát, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinácia nereagujúcich liečiv obsahuje inhibítor reduktázy 3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzýmu A, ktorým je kyselina (E)-7-[4-(4-fluorofenyl)-6-izopropyl-2- [metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]-(3R, 5S)-3,5-dihydroxyhept-6-énová alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a liečivo, ktoré je induktorom, inhibítorom alebo substrátom cytochrómu P450, najmä izoenzýmu 3A4 cytochrómu P450. Kombinácie podľa vynálezu sú užitočné na liečenie...

Spôsob výroby elektricky vodivých prúžkov na priehľadnom substráte, priehľadný substrát vyrobiteľný týmto spôsobom a jeho použitie ako automobilové zasklenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287628

Dátum: 23.03.2011

Autori: Switalla Josef, Kummutat Rainer, Hahn Dieter, Lebail Yannick, Beyrle André

MPK: H05K 1/09, H01B 1/16

Značky: automobilové, vyrobiteľný, vodivých, substráte, zasklenie, substrát, priehľadný, pružkov, výroby, spôsob, použitie, elektricky, priehľadnom, spôsobom, týmto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby elektricky vodivých prúžkov na priehľadnom substráte pomocou sieťotlače elektricky vodivej pasty a nepriehľadný substrát vybavený zmienenými prúžkami. Vodivé prúžky sa vytvoria so šírkou menšou alebo rovnajúcou sa 0,3 mm tak, že sa pomocou sieťotlače nanesie elektricky vodivá tixotropná pasta majúca pomer viskozity bez šmykového napätia k viskozite pri šmykovom napätí v podmienkach sieťotlače aspoň 50 a majúca obsah striebra vyšší...

Hydrofóbny substrát s dvojakým základným náterom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19109

Dátum: 08.12.2010

Autori: Capdeville Stéphanie, Clabau Frédéric, Melcher Martin

MPK: C03C 17/42, C04B 41/89, C04B 41/52...

Značky: hydrofóbny, základným, výroby, náterom, spôsob, dvojakým, substrát

Text:

...funkčnými skupinami. Podľa dobre známeho spôsobu jedna z týchto dvoch hydrolyzovateľných funkčných skupín umožňuje chemickú väzbu na substrát cez atóm kyslíka naviazaný na atóm kremíka, druhá hydrolyzovateľná funkčná skupina umožňuje napojenie hydrofóbneho činidla. V prihláške EP 0 492 545 A 2 sú uvedené ako primingové činidlá zlúčeniny SiCl 4, SiHCl 3, SiHgClZ a CI-(SiCl 2 O)SiCl 3, kde n je celé číslo medzi 1 a 4.0009 Prihláška EP...

Nový segment filtra obsahujúci substrát s látkou na modifikáciu dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15005

Dátum: 23.11.2010

Autori: Besso Clément, Kuersteiner Charles

MPK: A24D 3/04, A24D 3/02, A24D 3/06...

Značky: modifikáciu, segment, obsahujúci, substrát, filtra, látkou, nový

Text:

...na spaľovanie. V jednom type ohrievaného fajčiarskeho výrobku je ohrievaný tabakový materiál alebo inýmateriál vytvárajúci aerosól jedným alebo viacerými elektrickýmiohrievacími prvkami na produkciu aerosólu. V inom type ohrievaného fajčiarskeho výrobku, sa aerosól produkuje prenosom tepla 2 horľavého palivového prvku, alebo zo zdroja tepla na fyzickú separáciu materiálu tvoriaceho aerosól, ktorý môže byťumiestnený vnútri, okolo alebo po...

Polymérom potiahnutý kovový substrát a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16625

Dátum: 06.07.2010

Autor: Myers Frederick Alan

MPK: C09D 135/06, C23C 26/00, C09D 133/08...

Značky: potiahnutý, kovový, polymérom, substrát, spôsob, výroby

Text:

...substrátu, pričom povlak obsahuje polymér na báze akrylu alebo styrên-akrylu a je menej než 5,1-10 mm (0,2 mil) silný, pričom polymér má molekulovú hmotnosť 50 000 až 1 000 000, teplotu skleného prechodu (Tg) 50 °C až 80 °C, a obsahuje 90 hmotn. až 100 hmotn.celkového pevného podielu v povlaku.0005 Pri niektorých uskutočneniach povlak tvorí kontinuálnyfilm na kovovom substráte.0006 Pri niektorých uskutočneniach povlak ďalej obsahuje...

Modifikované polyizokyanáty, spôsob ich výroby, použitie, prostriedok na vytváranie povlakov a substrát vybavený povlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287160

Dátum: 08.01.2010

Autori: Halpaap Reinhard, Laas Hans-josef

MPK: C08G 18/00

Značky: povlakov, spôsob, použitie, povlakom, prostriedok, vybavený, modifikované, substrát, výroby, vytváranie, polyizokyanáty

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované polyizokyanáty získateľné reakciou polyizokyanátov s kyselinou 2-(cyklohexylamino)-etánsulfónovou a/alebo kyselinou 3-(cyklohexylamino)-propánsulfónovou, spôsob ich prípravy a ich použitie.

Materiál na povlaky odolné proti opotrebovaniu, erózii a korózii z karbidu volfrámu, povlaky, substrát potiahnutý viacvrstvovým povlakom, konštrukčný materiál a postupy na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286721

Dátum: 11.03.2009

Autori: Lakhotkin Jury Viktorovich, Kuzmin Vladimir Petrovich

MPK: C23C 16/448, B23B 15/00, C23C 16/32...

Značky: opotrebovaniu, erózii, povlakom, proti, volfrámu, postupy, odolné, korózii, povlaky, substrát, materiál, potiahnutý, výrobu, karbidu, konštrukčný, viacvrstvovým

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa karbidy volfrámu legované fluórom v množstvách do 0,5 % hmotnostných a prípadne fluorokarbónovými kompozíciami. Možno ich vyrábať pomocou postupov chemického nanášania pár, v ktorých sa používa fluorid volfrámový, vodík a plyn obsahujúci uhlík. Špecifickou črtou postupu je predbežná tepelná aktivácia plynu obsahujúceho uhlík. Povlaky z karbidov volfrámu sa nanášajú na konštrukčné materiály a predmety z nich vyrobené. Majú zlepšenú...

Depozícia uhlíkových nanorúrok na neporézny nevodivý opticky transparentný substrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 286330

Dátum: 27.06.2008

Autori: Breza Juraj, Redhammer Róbert, Luptáková Viera, Veselý Marian, Vojačková Anna, Michalka Miroslav, Ligás Radoslav, Kadlečíková Magdaléna, Szabó Péter, Král Jozef

MPK: C01B 31/00

Značky: nevodivý, transparentný, depozícia, nanorúrok, uhlíkových, neporézny, substrát, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Syntéza uhlíkových nanorúrok na neporéznom nevodivom opticky transparentnom substráte je založená na interakcii tepelne aktivovaného metánu s časticami povrchu substrátu. Aktivácia metánu na voľné radikály je dosiahnutá tepelným rozkladom na volfrámových vláknach, ktoré sú pretekajúcim prúdom rozžeravené na teplotu okolo 2200 °C. Povrch substrátu je upravený katalyzátorom na báze železa s oxidačným číslom 3. Podstatným krokom depozície, ktorá...

Substrát farebného filtra a elektroforetické zobrazovacie zariadenie s takýmto substrátom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7359

Dátum: 12.11.2007

Autori: Park Jae-byung, Park Cheol-woo

MPK: G02F 1/13, G02F 1/01

Značky: filtra, elektroforetické, substrátom, zariadenie, zobrazovacie, takýmto, farebného, substrát

Text:

...v reze pozdĺž priamky I - I z obr. 2obr. 4 A až 4 E sú priečne rezy porovnávacieho príkladu spôsobu výroby substrátufarebného filtra podľa porovnávacieho príkladu na obr. 2obr. 5 je priečny rez porovnávacieho príkladu spôsobu výroby porovnávaciehopríkladu zariadenia EPD na obr. 3obr. 6 je priečny rez vzorovým zariadením EPD podľa prvého vzorového usku točnenia predloženého vynálezuobr. 7 je priečny rez vzorovým zariadením...

Substrát poľa, panel displeja so substrátom poľa a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13446

Dátum: 15.09.2007

Autori: Lee Myung-sub, Lee Yun-seok, Joo Sun-kyu

MPK: G02F 1/1335, G02F 1/1362

Značky: panel, substrátom, spôsob, substrát, displeja, poľa, výroby

Text:

...na zobrazenie obrazu. V každej pixelovej oblasti je umiestnený tenkovrstvový tranzistor. V každej pixelovej oblasti je pixelová elektróda, ktorá je spojená s tenkovrstvovým tranzistorom. Všetky izolačné prvky sú vyrobené z rovnakého materiálu. V každej pixelovej oblasti je ďalej umiestnený izolačný prvok s kontaktným otvorom, cez ktorý sa odkryje tenkovrstvový tranzistor. Pod pixelovou elektródou je vrstva farebných filtrov zložená z...

Spôsob výroby substrátu z minerálnej vlny na pestovanie rastlín a substrát z minerálnej vlny na pestovanie rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285591

Dátum: 19.03.2007

Autori: De Groot Jacob Frank, Hansen Erling Lennart

MPK: A01G 31/00

Značky: spôsob, rastlín, pestovanie, výroby, substrátů, substrát, minerálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby substrátu z minerálnej vlny na pestovanie rastlín, pričom substrát má koherentnú hydrofilnú matricu z vláken minerálnej vlny spojených vytvrdenou živicou a tento spôsob zahŕňa výrobné kroky: a) prísun vláken z minerálnej vlny b) nanesenie spojiva z fenolformaldehydovej živice a z furánovej živice na vlákna c) tvarovanie matrice z vláken minerálnej vlny a d) vytvrdzovanie spojiva. Vynález sa ďalej týka uvedeným spôsobom...

Magnetické častice, substrát obsahujúci takéto častice, cenný dokument a spôsob detekcie takýchto častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 285298

Dátum: 20.09.2006

Autori: Doublet Pierre, Burrell Jonathan, Fisher John, Robertson Paul Andrew

MPK: G07D 7/00

Značky: magnetické, dokument, takýchto, takéto, spôsob, částice, částic, detekcie, obsahujúci, substrát, cenný

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie umožňuje detekciu prítomnosti častíc v substráte, ktorého základný materiál má elektromagnetické vlastnosti, ktoré sa podstatným spôsobom odlišujú od zodpovedajúcich elektromagnetických vlastností častíc. Substrát obsahuje takéto častice, ktoré umožňujú ľahko rozpoznať, či je dokument pravý cenný dokument, aby sa zabránilo skopírovaniu dokumentu, alebo aby sa potvrdila jeho pravosť.

Spôsob výroby vizuálne kontrastných štruktúr na kovovom substráte a kovový substrát vybavený kontrastnými štruktúrami

Načítavanie...

Číslo patentu: 284674

Dátum: 29.07.2005

Autor: Edwards Dylan

MPK: B41M 5/36, B41M 5/24, B41M 5/26...

Značky: kovový, struktur, substrát, kontrastnými, vybavený, vizuálne, kontrastných, strukturami, kovovom, substráte, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka spôsobu výroby vizuálne kontrastných štruktúr na kovovom substráte (1), pričom substrát, ktorý je potiahnutý jedinou vrstvou (2), sa čiastočne podrobí pôsobeniu laserového lúča tak, že sa v spracovanej oblasti zachováva transparentný zvyšok vrstvy (3) kovového substrátu, vybaveného vizuálne kontrastnými štruktúrami tak, že jediná farebná vrstva je na časti substrátu, zatiaľ čo na zvyšnej časti substrátu je miesto...

Kompozícia obsahujúca antistaticky upravený polymérny substrát, spôsob jeho prípravy, antistatická zmes a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284540

Dátum: 16.05.2005

Autori: Hilti Bruno, Pfeiffer Jürgen, Minder Ernst, Grob Markus

MPK: C08L 101/00

Značky: spôsob, obsahujúca, přípravy, substrát, antistatická, upravený, kompozícia, antistaticky, polymérny, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahuje termoplastický alebo elastomérny polymérny substrát (A) a antistatickú zmes (B) vo forme dotýkajúcich sa vlákien, obsahujúcu (b1) organický polymérny materiál, ktorý je vo forme vlákien alebo pri miešaní tvorí vlákna, a nie je rozpustný v termoplastickom alebo elastomérnom substráte (A), (b2) polymér alebo kopolymér schopný iónového vedenia, ktorý obsahuje komplexotvorné alebo solvatujúce bloky pre soľ anorganickej alebo...

Spôsob nanášania materiálu na substrát a zariadenie na jeho vykonanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284172

Dátum: 08.09.2004

Autori: Cutright Edwin, Vogt Howard, Scott Robert

MPK: B05D 5/00, B05C 5/02

Značky: materiálů, substrát, zariadenie, nanášania, vykonanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe nanášania materiálu na substrát (2) sa substrát (2) pohybuje pozdĺž prvej dráhy, materiál je na substrát nanášaný aspoň jedným otvorom (29) v pohyblivom páse (9), otvor sa pohybuje v prvom a druhom smere vzhľadom na substrát (2) pozdĺž druhej dráhy, ktorá je vytvorená ako nekonečná dráha a pozdĺž ktorej sa otvory (29) nepretržite premiestňujú. Časti druhej dráhy sa križujú s prvou dráhou a materiál sa do otvoru (29) dodáva v čase,...

Disperzia citlivá na svetlo s regulovanou viskozitou na nanesenie kovu na izolačný substrát a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 951

Dátum: 24.12.2003

Autori: Delvaux Mary-hélene, Dupuis Olivier

MPK: C23C 18/20

Značky: disperzia, nanesenie, regulovanou, viskozitou, použitie, světlo, citlivá, substrát, izolačný

Text:

...Ako už bolo uvedené vyššie, cieľom disperzií citlivých na svetlo s premenlivou viskozitou podľa vynálezu je nahradiťdoposiaľ známe roztoky a polymerne živice paládiom, ktorýchnevýhody boli opísané vyššie, a vyvinúť disperzie citlivé na svetlo s regulovanou viskozitou a s oveľa širšou použiteľnosťou než je to pri známych živiciach. Tieto disperzie obsahujú V kombinácii pigment, poskytujúci pri ožiarení svetlom oxidačno redukčnú reakciu,...

Substrát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4962

Dátum: 16.01.2003

Autori: Hilli Matti, Nyrönen Timo, Tahvonen Risto, Tainio Liisa, Huttunen Jukka, Herranen Markku, Reinikainen Olli

MPK: A01G 9/10

Značky: substrát

Text:

...3 na von Post škále).Predmetom predloženého vynálezu je teda substrát, obsahujúci najmä záhradkársku rašelinu, pre rastliny, najma záhradkárske rastliny, ktorý dodatočne obsahuje koks rozdrobený na stanovenú veľkosť, ktorý sa zmieša so záhradkárskou raše|inou v množstve 2 až 40 obj. z celkového objemu. Koks dodáva rašeline pevnú štruktúru, ktorá zostane intaktná aj pri stlačenl. Pridanie koksu umožňuje nadmerné zalievanie substrátu za...

Práškové materiály na tvorbu povlakov, spôsob tvorby povlaku a substrát vybavený povlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283066

Dátum: 27.12.2002

Autori: Rushman Paul Frederick, Kittle Kevin Jeffrey

MPK: C09D 167/00, C09D 5/03, C09D 163/00...

Značky: povlaků, substrát, tvorbu, povlakov, materiály, povlakom, tvorby, spôsob, práškové, vybavený

Zhrnutie / Anotácia:

Práškové materiály na tvorbu povlakov, ktoré obsahujú aspoň jeden polymérny materiál na tvorbu filmu a dve alebo väčší počet za sucha miešaných prísad za skupiny tuhých, časticových, anorganických, vo vode nerozpustných materiálov, a to keramických alebo anorganických materiálov a/alebo oxidov, zmiešaných oxidov, hydratovaných oxidov, hydroxidov, oxid-hydroxidov alebo kyslíkatých solí a metaloidov, pričom aspoň 95 % objemových materiálov má...

Spôsob racemizácie opticky čistého substrátu 2-terc-butylkarboxamidpiperazínu alebo substrátu bohatého na 2-terc-butylkarboxamidpiperazín, alebo jeho solí a substrát na racemizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281861

Dátum: 22.06.2001

Autori: Volante Ralph, Rossen Kai, Varsolona Richard, Askin David, Reider Paul

MPK: C07D 241/04, C07D 401/06, C07D 405/06...

Značky: spôsob, 2-terc-butylkarboxamidpiperazín, racemizácie, solí, substrátů, opticky, čistého, 2-terc-butylkarboxamidpiperazínu, racemizáciu, substrát, bohatého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob racemizácie opticky čistého substrátu 2-terc-butylkarboxamidpiperazínu alebo substrátu bohatého na 2-terc-butylkarboxamidpiperazín všeobecného vzorca (IX) alebo (X), alebo jeho solí, ktorý spočíva v tom, že sa substrát nechá reagovať s racemizačným činidlom zo skupiny silná báza, bezvodá soľ kovu alebo karboxylová kyselina, v rozpúšťadle a pri teplote miestnosti až teplote 250 °C. Získané deriváty sú kľúčovými medziproduktmi na prípravu...

Pôdny substrát obsahujúci humus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2693

Dátum: 09.10.2000

Autori: Tomková Darina, Pastorek Ladislav, Franzenová Drahomíra, Tomeš Milan

MPK: B65F 5/00

Značky: substrát, humus, obsahujúci, pôdny

Text:

...10 rokovskládkovania. Separáciu rnineralizovaného komunálneho odpadu realizujeme viacerými spôsobmi, zktorých je najvýhodnejší rotačný bubnový triedič, zaradený vzostave technologickej linky, prípadne viacstupňové preosievanie mineralizovaných odpadov. Chemický rozpad komunálneho odpadu možno urýchliť aplikáciou katalyzačných biochemických metód. iVýhodou navrhovaného technického riešenia je zvýšenie životnosti prevádzkovanej skládky,...

Koherentný rastový substrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 281420

Dátum: 08.05.1996

Autor: De Groot Jacob Frank

MPK: A01G 31/00, A01N 25/08, A01N 25/00...

Značky: rastový, koherentný, substrát

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetickú matricu rastového substrátu predstavuje minerálna vlna, plast, expandovaná hlina a ich zmesi. Substrát ďalej obsahuje hlinu v množstve 0,1 až 25 % hmotn., pričom podiel vlhkosti je nižší ako 15 % objemových. Veľkosť častíc substrátu je väčšia ako 50 (m, hustota sa pohybuje od 30 do 208 kgm3. Rastový substrát je použiteľný ako rastový blok alebo rastová platňa.

Substrát pre rastliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 894

Dátum: 11.07.1995

Autori: Hornig Rolf, Lang Rüdiger, Czempik Klaus

MPK: C04B 33/20, C04B 35/14, C04B 38/00...

Značky: substrát, rastliny

Text:

...pestovanie rastlín, získaný uvedeným spôsobom a použitie tohto produktu ako depotného nosiča pre živnć látky, hnojivá a/aleboPresne zvoleným množstvom východiskových látok a podmienok pri vypaľovani ílových tvarových telies podľa technického riešenia je možné podstatne ďalej zlepšit vnútornú poréznu štruktúru, čo je možné preukázať rovnomerným rozdelenim pórov so stálou štruktúrou a optimálnym kapilárnym účinkom, ktorý je vyšši než u...

Plochý substrát s lepivou plochou, ktorá je chránená nosnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279712

Dátum: 15.01.1992

Autor: Anhäuser Dieter

MPK: B65D 75/52, B65D 57/00, A61F 13/02...

Značky: chránená, vrstvou, plochou, substrát, ktorá, nosnou, lepivou, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý substrát (61) s lepivou plochou, ktorá je chránená nosnou vrstvou, ktorá aspoň sčasti presahuje lepivú plochu, umiestnený v uzatvorenom balení (64), napríklad transdermálny terapeutický systém, ktorého podstata spočíva v tom, že v časti nosnej vrstvy presahujúcej cez lepivú plochu sú vytvorené výčnelky (63) fixované na nosnú vrstvu (62) alebo z tejto nosnej vrstvy samostatne sformované ako dištančné vložky medzi nosnou vrstvou a obalom.

Stabilizovaný substrát pro stanovení katalytické aktivity fosfomonoesteras

Načítavanie...

Číslo patentu: 265578

Dátum: 13.10.1989

Autori: Chromý Vratislav, Malý Milan

MPK: G01N 33/487

Značky: substrát, katalytické, stabilizovaný, fosfomonoesteras, aktivity, stanovení

Text:

...Fosforečnanový pufr je tvořen sodnými nebo draselnými solemi kyselín hydrogenfosforečné a dihydrogenfosforečné. Pokud obsahuje substrát endogennífosforečnan sodný v množství 20 až 97 milimolů na 1 mol substrátu. což odpovídá obsahu volných ahorganických fosforečnanů v substrátu 0,5 až 2,4 S hmot. a pH jeho vodného roztoku 0 konoentraci 1 hmot. je mezi 8 a 10, plní funkci fosforečnanového pufru přímo endogenníStabilizace 4-nitrofenylfosfátu...

Substrát pro pěstování živých tkání a organismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252916

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: C12N 5/00

Značky: organismu, substrát, živých, tkání, pěstování

Text:

...jen za použití směsi rozpouštědla poly(akrylonitrilu) (například dimethylsulfoxidu) se srážedlan(například glycerolem), viznapříklad čs.A 0 178 638 a 179 179. V patentové literatuře se vyskytl i údajo rozpustností polyakrylonitrilu v samotné vodě při teplotách nad 180 OC pod tlakem v autoklávu, správnost tohoto údaje alespoň pro polymery v obvyklém používaném rozsahu molekulárních hmoností sevšak nepodarilo ověřit. Multiblokové...

Substrát pro přípravu elučních pufrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232330

Dátum: 15.07.1986

Autori: Keprtová Eva, Pospíšil Richard

MPK: G01N 21/27

Značky: elučních, pufrů, substrát, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodného roztoku základního koncentrátu pro přípravu elučních pufrů, použitelných pro stanovení volných aminokyselin ve fyziologických tekutinách, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 100,0 až 110,0 g kyseliny citrónové a 120,0 až 130 g hydroxidu lithného a popřípadě vodu.

Keramický substrát pro mikrovlnné integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 214261

Dátum: 01.06.1984

Autori: Chýlek Stanislav, Půdová Hilda, Hanzlíček Zdeněk, Dřevíkovský Milan, Koukal Vlastimil

Značky: substrát, mikrovlnné, obvody, integrované, keramický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektrotechnické keramiky a řeší problém výroby keramického substrátu, tj. deskové podložky používané pro mikrovlnné integrované obvody, pracujících při mikrovlnných frekvencích. Keramický substrát podle vynálezu sestává z izometrických krystalů alfaoxidu hlinitého obsahujících alespoň 99,4 % kysličníku hlinitého a obsahuje 0,5 až 2,5 obj. % uzavřené porozity, přičemž krystaly, které vytváří jednu plochu funkční substrátu...