Patenty so značkou «substituovaného»

Soli substituovaného 2,3-dihydroimidazo[1,2-c]chinazolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17991

Dátum: 29.03.2012

Autori: Muller Hartwig, Militzer Hans-christian, Peters Jan Georg

MPK: C07D 487/04, A61P 35/00, A61K 31/519...

Značky: 2,3-dihydroimidazo[1,2-c]chinazolínu, substituovaného

Text:

...vzorca (I) môže existovať V jednej alebo viacerých tautomérnych formách tautoméry, niekedy nazývané prototropné tautoméry, sú dve alebo viacero zlúčenín, ktoré sú odvodené migráciou vodíkového atómu, ktorá je sprevádzaná migráciou jednej alebo viacerýchjednoduchých väzieb ajednej alebo viacerých susedných dvojitých väzieb.- 3 Zlúčenina vzorca (l) môže napriklad existovať V tautomémej forme (Ia), V tautomémej forme(lb) alebo V tautomérnej...

Spôsob prípravy substituovaného tiazolidíndiónu a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 287512

Dátum: 22.11.2010

Autori: Pool Colin Ripley, Lewis Norman John, Giles Robert Gordon, Quick John Kirby, Moore Stephen, Urquhart Michael

MPK: C07D 277/00

Značky: přípravy, tiazolidíndiónu, spôsob, medziprodukt, substituovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy zlúčeniny vzorca 5-{4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl}-2,4-tiazolidíndiónu alebo jej tautomérnej formy alebo jej soli, alebo jej solvátu, ktorý zahrnuje: (a) redukciu 5-{4-[2-(N-metyl-N-(2pyridyl)amino)etoxy]benzylidén}-2,4- tiazolidíndiónu alebo jeho tautomérnej formy alebo jeho soli, alebo jeho solvátu hydridoboritanovým redukčným činidlom, pri nízkej teplote, na vytvorenie zlúčeniny...

Tuhý perorálny farmaceutický prostriedok vo forme tabliet s obsahom derivátu kyseliny bifosfónovej substituovaného aminoskupinami a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287298

Dátum: 21.05.2010

Autori: Szelejewski Wieslaw, Marchlewska-cela Zofia, Zaremba Andrzej, Berkan Katarzyna, Adamski Stanislaw

MPK: A61K 31/66, A61K 9/20

Značky: derivátů, tabliet, formě, aminoskupinami, obsahom, spôsob, farmaceutický, substituovaného, bifosfónovej, tuhý, prostriedok, perorálny, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok vo forme tabliet s obsahom derivátu kyseliny bifosfónovej substituovaný aminokyselinami obsahuje jadrá na báze sacharidového alkoholu, výhodne manitolu, rovnomerne dispergované v homogénnej zmesi účinnej látky a excipientov. Bifosfonátovým derivátom je trihydrát sodnej soli kyseliny alendrónovej.Opísaný je aj spôsob výroby uvedeného farmaceutického prípravku.

Inhibítory proteínkináz na báze pyrolom substituovaného 2-indolinónu, farmaceutický prípravok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287142

Dátum: 14.12.2009

Autori: Li Xiaoyuan, Shirazian Shahrzad, Tang Peng Cho, Vojkovsky Tomas, Sun Li, Liang Congxin, Miller Todd, Wei Chung-chen, Nematalla Asaad

MPK: A61K 31/403, C07D 401/00, A61P 43/00...

Značky: inhibitory, prípravok, báze, 2-indolinónu, farmaceutický, substituovaného, proteínkináz, pyrolom, obsahom, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú pyrolom substituované 2-indolinónové zlúčeniny vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré modulujú aktivitu proteínkináz, a teda sa predpokladá ich použiteľnosť pri prevencii a liečbe bunkových porúch súvisiacich s proteínkinázou, ako je rakovina.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca pyrolom substituovaný 2-indolinón, súprava obsahujúca uvedenú kompozíciu a použitie pyrolom substituovaného 2-indolinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287132

Dátum: 30.11.2009

Autori: Tang Peng Cho, Mcmahon Gerald, Sun Li

MPK: A61K 31/403, A61K 31/535, A61K 31/40...

Značky: pyrolom, kompozícia, súprava, substituovaného, substituovaný, farmaceutická, kompozíciu, uvedenú, 2-indolinón, použitie, obsahujúca, 2-indolinónu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú pyrolom substituované 2-indolinóny a ich fyziologicky prijateľné soli, ktoré modulujú aktivitu proteínkináz, farmaceutické kompozície obsahujúce tieto zlúčeniny a použitie týchto kompozícií pri prevencii a liečbe bunkových porúch súvisiacich s proteínkinázami, ako je napr. rakovina.

Mostíkové piperidínové zlúčeniny typu substituovaného chinoxalínu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13551

Dátum: 20.07.2009

Autori: Tsuno Naoki, Whitehead John, Yao Jiangchao, Fuchino Kouki

MPK: C07D 403/04, A61P 25/04, A61K 31/498...

Značky: zlúčeniny, piperidínové, chinoxalínu, mostíkové, použitie, substituovaného

Text:

...serín proteázy.0009 Medzinárodná PCT publikácia č. WO 01/90102 A 2 opisuje 6-heterocyklyl-3-oxo-3,4-dihydro-chinoxalíny na použitie ako0010 Medzinárodná PCT publikácia č. WO 2003/062234 A 1 opisuje chinoxalínové deriváty na použitie na liečenie chorôb, na ktorých sa podieľa poly(ADP-ribóza) polymeráza (PARP).0011 U.S. publikovaná patentová prihláška č. US 2005/0256000, od Schaper et al. opisuje chinoxa 1 in-2 ónovê deriváty ako safenêry...

Spôsob na prípravu substituovaného pyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18725

Dátum: 29.06.2009

Autori: Pippel Daniel, Mani Neelakandha, Mapes Christopher, Sorgi Kirk, Grimm Jeffrey, Xiao Tong, Palmer David, Chen Hongfeng, Cesco-cancian Sergio

MPK: A61K 31/497, C07D 211/26, C07D 211/22...

Značky: pyrimidinu, substituovaného, přípravu, spôsob

Text:

...LG 1 je-OH, v prítomnosti systému spájacieho činidla za vznikuzodpovedajúcej zlúčeniny vzorca (VII))N/ R°R° R ~~ ąH ~~ ąH z N-R - z N-R nodchránenie zlúčeniny vzorca (VII), za vzniku zodpovedajúcej(VIII) so zlúčeninou vzorca (IX), poskytujúc zodpovedajúcu zlúčeninu vzorca (I), kde X je vybrané zo skupiny, ktorú tvoria-N(Rm)2 a -ORĽ kde R skupiny môžu byť rovnaké alebo navzájom rôzne, tak že každé RN je nezávisle vybrané z iného R a takýto...

Spôsob prípravy substituovaného derivátu alylamínu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286804

Dátum: 06.05.2009

Autori: Laukó Anna, Fekecs Éva, Trischler Ferenc, Szabóné Komlósi György, Demeter Mária, Varga Katalin, Bod Péter, Domány György, Terdy László

MPK: C07C 211/00, C07C 209/00

Značky: solí, alylamínu, spôsob, substituovaného, přípravy, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy (E)-N-metyl-N-(1-naftylmetyl)-6,6-dimetylhept-2-en-4-inyl-1-amínu všeobecného vzorca (I) a jeho adičných solí s kyselinou, kde chlór-derivát vzorca (IIIb) obsahujúci E a Z izoméry v pomere 3,3 - 3,4 : 1 získaný reakciou sekundárneho alkoholu vzorca (IV) s chlorovodíkovou kyselinou, potom reaguje so sekundárnym amínom vzorca (II) v rozpúšťadle typu alifatického ketónu v prítomnosti bázy a voliteľne tiež jodidu ako...

Spôsob prípravy substituovaného tiazolidíndiónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285979

Dátum: 28.11.2007

Autori: Pool Colin Ripley, Urquhart Michael, Quick John Kirby, Moore Stephen, Lewis Norman John, Giles Robert Gordon

MPK: C07D 277/00, C07D 417/00

Značky: substituovaného, tiazolidíndiónu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 5-{4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl}-2,4-tiazolidíndiónu (zlúčenina vzorca (IA)) alebo jeho tautomérnej formy, alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli, alebo jeho farmaceuticky prijateľného solvátu, pričom tento spôsob zahrnuje redukciu 5-{4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl}-2,4-tiazolidíndiónu (zlúčenina vzorca (IIB)) alebo jeho tautomérnej formy, alebo jeho soli, alebo jeho solvátu s komplexným...

Pevné soľné formy pyrolom substituovaného 2-indolinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6058

Dátum: 08.09.2006

Autori: Hawley Michael, Sun Changquan Calvin

MPK: C07D 403/00, A61P 35/00, A61K 31/403...

Značky: pevně, 2-indolinónu, pyrolom, substituovaného, soľné, formy

Text:

...odvodený od doštičiek / PDGF receptor (PDGF / PDGFR) u sarkómu).0007 Nenormálne regulované RTK boli opísané u porovnateľných ľudských a psích rakovín. Napríklad nenormálna expresia Met onkogénu sa objavuje u ľudského ipsieho osteosarkómu. Je zaujímavé, že porovnateľné aktivujúce mutácie vdoméne v blízkosti membrány (JK) c-kit boli pozorované u 50-90 ľudských gastrointestinálnych stromálnych tumorov (GIST) a u 30-50 pokročilých psích MCT...

Deriváty substituovaného diamino-1,3,5-triazínu, spôsob výroby týchto zlúčenín, farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené zlúčeniny a takisto použitie týchto zlúčenín ako liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285241

Dátum: 21.08.2006

Autori: Ludovici Donald, Heeres Jan, Moereels Henri Emiel Lodewijk, Kukla Michael Joseph, Janssen Paul Adriaan

MPK: C07D 403/00, C07D 251/00, C07D 405/00...

Značky: kompozície, uvedené, deriváty, spôsob, zlúčenín, substituovaného, výroby, farmaceutické, liečivá, diamino-1,3,5-triazínu, týchto, použitie, takisto, zlúčeniny, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), ich farmaceuticky prijateľné kyselinové adičné soli a stereochemicky izomérne formy, na výrobu liečiva na liečenie subjektov trpiacich infekciou HIV. Ďalej sa opisujú zlúčeniny, ktoré sú podskupinou zlúčenín so všeobecným vzorcom (I), ich príprava a kompozície, ktoré ich obsahujú.

Monohydrát pyridín- a chinolín- substituovaného pyrolo[1,3-B]pyrazolu ako TGF-beta inhibítor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18983

Dátum: 29.06.2006

Autor: Mundla Sreenivasa Reddy

MPK: A61K 31/4162, A61K 31/4709, A61P 35/00...

Značky: chinolin, inhibitor, pyrolo[1,3-b]pyrazolu, tgf-beta, pyridín, monohydrát, substituovaného

Text:

...vynález sa tiež týka spôsobu liečenia stavov vzniknutých nadmernou produkciou TGF-3 u cicavca, ktorý zahrňuje podávanie množstva kryštalickej formy monohydrátu 2-(6-metylpyridin-2-yl)-3-(6-amidochinolín-4-yI)5,6-dihydro-4 H-pyroIo 1,Z-blpyrazolu, ktoré potláča TGF-B signalizáciu u cicavca, ktorý takúto liečbu potrebuje.0009 Pretože zlúčeniny podľa tohto vynálezu sú inhibitory TGF-B signalizácie, zlúčeniny podľa tohto vynálezu sú užitočné...

Deriváty substituovaného 3-kyanochinolínu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284846

Dátum: 28.11.2005

Autori: Hamann Philip Ross, Salvati Mark Ernest, Wissner Allan, Frost Philip, Floyd Middleton Brawner, Tsou Hwei-ru, Zhang Nan, Berger Dan Maarten

MPK: A61K 31/47, C07D 401/12, C07D 215/54...

Značky: deriváty, přípravy, spôsob, farmaceutický, použitie, prostriedok, obsahom, substituovaného, 3-kyanochinolínu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty substituovaného 3-kyanochinolínu všeobecného vzorca (1), spôsob ich prípravy, ich použitie na výrobu liečiva na liečenie, inhibíciu rastu alebo likvidáciu neoplazmov, ako nádoru prsníka, obličiek, močového mechúra, úst, hrdla, ezofágu, žalúdka, hrubého čreva, vaječníkov a pľúc, u cicavcov. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok s ich obsahom.

Deriváty substituovaného 1,2,3,4-tetrahydroizochinolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18280

Dátum: 23.02.2005

Autori: Fischli Walter, Clozel Martine, Aissaoui Hamed, Koberstein Ralf, Weller Thomas

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4725, A61K 31/472...

Značky: 1,2,3,4-tetrahydroizochinolínu, substituovaného, deriváty

Text:

...degeneračná epilepsia epilepsia a ďalšie ochorenia súvisiace s všeobecnou dysfunkciou orexínového systému.Vynález sa týka substituovaných l,2,3,4-tetrahydroizochínolínových derivátov, ktoré sú nepeptidovými antagonistami ľudských orexínových receptorov. Tietozlúčeniny môžu nájsť uplatnenie najmä V liečbe porúch príjmu potravy alebo porúch spánku.V súčasnosti je V obore známych niekoľko nizkomolekulámych zlúčenin, ktoré vykazujú schopnost...

Deriváty substituovaného 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2430

Dátum: 08.07.2003

Autori: Najib Jamila, Caumont-bertrand Karine

MPK: C07C 281/00, C07C 251/00, C07C 323/00...

Značky: deriváty, príprava, substituovaného, použitie, 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu

Text:

...rôzne druhy proteínov, ktoré zavádzajú odolnosťproti ischémii proteíny tepelného šoku, antioxidačné enzýmy a proteiny anti-apoptotické (Nandagopal, Dawson et al. 2001). 0008 Existuje teda reálna potreba zlúčenín, schopných predchádzať prejavu rizikových faktorov mozgovej cievnej príhody ako je ateroskleróza, cukrovka, obezita, atď., schopných vykonávať profylaktický účinok V zmysle neuroprotekcie, ale taktiež zaisťovať aktívnu neuroprotekciu v...

Príprava substituovaného anhydridu kyseliny ftalovej, najmä anhydridu kyseliny 4-chlórftalovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3253

Dátum: 04.02.2003

Autori: Guggenheim Thomas Link, Odle Roy Ray

MPK: C07C 63/00, C07C 51/54, C07D 209/00...

Značky: príprava, najmä, ftalovej, kyseliny, 4-chlórftalovej, substituovaného, anhydridu

Text:

...(V).Detailný opis výhodných uskutočnení0008 Vhodným reakčným mechanizmom na získanie anhydridov kyseliny ftalovej (IV) je transimidácia medzi zodpovedajúcim Nmlkylftalimidom (V) a anhydridom kyseliny tetrahydroñalovej (VI). Vedľajším produktom tejto reakcie je N-alkyltetrahydroñalimid (VII). Tento vedľajší produkt sa výhodne prevedie na získanie zodpovedajúceho N-alkylñalimidu (V). 0009 Produkty tvorené anhydridmi kyseliny ftalovej (IV) majú...

Sulfátová soľ substituovaného triazolu, spôsob jej výroby, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279211

Dátum: 11.07.1995

Autori: Baker Raymond, Storey David, Matassa Victor, Olive Carole, Pitt Kendal, Guiblin Alexander, Street Leslie

MPK: C07D 403/06, A61K 31/41

Značky: spôsob, sulfátová, substituovaného, prostriedok, farmaceutický, použitie, obsahom, výroby, triazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Sulfátová soľ N,N-dimetyl-2-[5-(1,2,4-triazol-1-yl-metyl)-1H-indol-3-yl]etylamínu je selektívnym agonistom receptorov podobných 5-HT1, a preto je možné ju použiť na liečbu klinických stavov, zvlášť migrény a s ňou spojených porúch, pri ktorých je indikované použitie selektívnych agonistov týchto receptorov.

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255884

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fetter József, Feller Antal, Simig Gyula, Zauer Károly, Orr Zsuzsanna, Lempert Károly, Huszthy Péter, Bartha Ferenc, Szirt Enikoe, Pjeczka Etelka, Petöcz Lujza, Berényi Edit, Grasser Katalin, Doleschall Gábor, Nyitrai József, Hornyák Gyula

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: způsob, derivátů, 3-fenyliminothiazolidinu, substituovaného, výroby

Text:

...přičemž vody dostávají podlelibosti. Hodnoty toxicity se stanoví Lichtfield-Wilcoxovou metodou. 2) Antaqonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinové ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřújí orálně různými dávkami zkoušených sloučenin, přičemž se kontrolní skupině myší podává odpovídající nosič bez účinné látky. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255874

Dátum: 15.03.1988

Autori: Huszthy Péter, Fetter József, Bartha Ferenc, Pjeczka Etelka, Lempert Károly, Simig Gyula, Szirt Enikoe, Zauer Károly, Petöcz Lujza, Grasser Katalin, Orr Zsuzsanna, Berényi Edit, Feller Antal, Nyitrai József, Doleschall Gábor, Hornyák Gyula

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: způsob, výroby, substituovaného, 3-fenyliminothiazolidinu, derivátů

Text:

...každé dávky se použije 5 myší. Zkoušená sloučenina se podává orálně v objemu 20 ml/kg tělesné hmotnosti. Po podání se myši pozorují sedm dní.V průběhu této doby se myši živí standardní myší potravou, přičemž vody dostávají podle libosti. Hodnoty toxicity se stanovi Lichtefield-wilcoxovou metodou.2) Antagonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinove ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřují...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255873

Dátum: 15.03.1988

Autori: Berényi Edit, Szirt Enikoe, Zauer Károly, Lempert Károly, Petöcz Lujza, Feller Antal, Hornyák Gyula, Doleschall Gábor, Bartha Ferenc, Huszthy Péter, Simig Gyula, Pjeczka Etelka, Grasser Katalin, Nyitrai József, Orr Zsuzsanna, Fetter József

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: výroby, 3-fenyliminothiazolidinu, způsob, substituovaného, derivátů

Text:

...nosič bez účinné látky obecného vzorce Ia. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg tetrabenazinu, což je 3-isobutyl-9,lo-dimetyl-1,2,3,4,6,7-hexahydrobenzo /a/chinolizín-2-on a spočítají se myši s ptosou 30, 60, 90 a 120 minut po podání tetrabenazinu. Střední hodnota ptosy se pak vypočte pro každou skupinu a odchylka od střední hodnoty, zjištěná pro kontrolní skupinu (inhibice), se uvádí...

Způsob přípravy substituovaného 10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepinu a jeho monomethansulfonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247589

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pomykáček Josef, Jílek Jiří, Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/04

Značky: monomethansulfonátu, substituovaného, 10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepinu, přípravy, způsob

Text:

...avšak eliminuje všechny nevýhody dříve popsaného způsobu zpracování reakční směsi, isolace base a přípravy konečné soli. Podstatou vynálezu je postup, při kterém se v prvé řadě eliminuje z další práce chloroform a to odpařením. V dalším se zbytek rozdělí mezi toluen a vodu. Tím se do procesu zavede rozpouštědlo, které je z hlediska ekologického posuzováno příznivěji a současně se do vody vyjme přebytečný 1-(2-hydroxyethyl)piperazin.Z...

Způsob výroby ergolinu substituovaného v poloze 8a

Načítavanie...

Číslo patentu: 228518

Dátum: 15.08.1986

Autori: Brich Zdenek, Mühle Herbert

Značky: substituovaného, způsob, ergolinu, výroby, poloze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ergolinu substituované ho v poloze 8? obecného vzorce I` v němž R1 znamená alkyloxykarbonylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku v alkylu, aryloxykarbonylovou skupinu se 6 až 10 atomy uhlí ku v arylu nebo dialkylaminokarbonylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku v každé z alkylových částí, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R3 znamená vodík, methylovou skupinu nebo halogen s atomovým číslem 9 až 35, R4 znamená vodík...

Způsob přípravy derivátů 7-[2-hydroxyimino nebo substituovaného oxyimino-2-(amino-substituovaného-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3- substituovaného methyl-3-cefem-4-karboxylátu nebo 7-[2-hydroxyimino- nebo substituované oxyimino-2-(amino-substituované-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3- substituované methyl-3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228149

Dátum: 15.07.1986

Autori: Goto Jiro, Teraji Tsutomu, Sakane Kazuo

Značky: oxyimino-2-(amino-substituované-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3, derivátů, methyl-3-cefem-4-karboxylové, kyseliny, methyl-3-cefem-4-karboxylátu, přípravy, 7-[2-hydroxyimino, substituované, oxyimino-2-(amino-substituovaného-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3, substituovaného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob přípravy derivátů 7-[2-hydroxyimino nebo substituovaného oxyimino-2-(amino-substituovaného-1,2,4-thiadiazolyl)acet-amido]-3- substituovaného methyl-3-cefem-4-karboxylátu nebo 7-[2-hydroxyimino- nebo substituované oxyimino-2-(amino-substituované-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3- substituované methyl-3-cefem-4-karboxylové kyseliny obecného vzorce I, kde znamená R1 aminoskupinu, R2 atom vodíku popřípadě substituovanou alkylovou...

Způsob přípravy derivátů 7-[2-hydroxyimino nebo substituovaného oxyimino-2-(amino-substituovaného-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3- substituovaného methyl-3-cefem-4-karboxylátu nebo 7-[2-hydroxyimino- nebo substituované oxyimino-2-(amino-substituované-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3- substituované methyl-3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228145

Dátum: 15.07.1986

Autori: Goto Jiro, Sakane Kazuo, Teraji Tsutomu

Značky: přípravy, způsob, derivátů, oxyimino-2-(amino-substituované-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3, substituované, oxyimino-2-(amino-substituovaného-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3, substituovaného, methyl-3-cefem-4-karboxylátu, methyl-3-cefem-4-karboxylové, kyseliny, 7-[2-hydroxyimino

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob přípravy derivátů 7-[2-hydroxyimino nebo substituovaného oxyimino-2-(amino-substituovaného-1,2,4-thiadiazolyl)acet-amido]-3- substituovaného methyl-3-cefem-4-karboxylátu nebo 7-[2-hydroxyimino- nebo substituované oxyimino-2-(amino-substituované-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3- substituované methyl-3-cefem-4-karboxylové kyseliny obecného vzorce I, kde znamená R1 aminoskupinu, R2 atom vodíku popřípadě substituovanou alkylovou...

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, substituovaného v poloze 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 226050

Dátum: 15.02.1986

Autori: Várkonyi Erika, Kulcsár Gábor, Seres Jenö, Virág Sándor

Značky: způsob, poloze, substituovaného, výroby, derivátů, 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu substituovaného v poloze I, obecného vzorce I kde A znamená cykloalkylovou skupinu s 5 až 10 atomy uhlíku a R znamená vodík, alkylový zbytek s 1 až 6 atomy uhlíku, fenylový zbytek popřípadě substituovaný alespoň jednou alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, nitroskupinou, hydroxylovou skupinou, karboxylovou skupinou, aminosulfonylovou skupinou, halogenem, alkoxyskupinou s 1 až 4...

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, substituovaného v poloze 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 226049

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kulcsár Gábor, Várkonyi Erika, Virág Sándor, Seres Jenö

Značky: výroby, substituovaného, způsob, poloze, derivátů, 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu substituovaného v poloze 1, obecného vzorce I kde A znamená cykloalkylovou skupinu s 5 až 10 atomy uhlíku a R znamená vodík, alkylový zbytek s 1 až 6 atomy uhlíku, fenylový zbytek popřípadě substituovaný alespoň jednou alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, nitroskupinou, hydroxylovou skupinou, karboxylovou skupinou, aminosulfonylovou skupinou, halogenem, alkoxyskupinou s 1 až 4...

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, substituovaného v poloze 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 226048

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kulcsár Gábor, Virág Sándor, Várkonyi Erika, Seres Jenö

Značky: poloze, 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, způsob, výroby, substituovaného, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, substituovaného v poloze 1, obecného vzorce I kde A znamená cykloalkylovou skupinu s 5 až 10 atomy uhlíku a R znamená vodík, alkylový zbytek s 1 až 6 atomy uhlíku, fenylový zbytek popřípadě substituovaný alespoň jednou alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, nitroskupinou, hydroxylovou skupinou, karboxylovou skupinou, aminosulfonylovou skupinou, halogenem, alkoxyskupinou s 1 až...