Patenty so značkou «súboru»

Viazací prvok na výrobu viazacieho súboru a spôsob ktorý používa takýto viazací prvok na vytvorenie viazacieho súboru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15940

Dátum: 19.01.2010

Autor: Peleman Guido

MPK: B42D 3/00

Značky: ktorý, viazacieho, takýto, prvok, používa, viazací, spôsob, vytvorenie, výrobu, súboru

Text:

...teplocitlivého taviteľného lepidla nevyžaduje žiadne čistenie.0035 Podľa jednoduchej aplikácie, ohriatie a lisovanie môže byť uskutočnené prostredníctvom ohrievaných Iisovacich valcov, medzi ktorými je prvok podľa vynálezu vedený a kde, za účelom urýchlenia procesu, ohrievané lisovacie valce môžu bytprípadne nasledované chladenými valcami tak aby ohriate roztavené lepidlo rýchlejšie stuhlo.0036 Za účelom lepšieho vysvetlenia charakteristík...

Spôsob, prepájacia skrinka a zariadenie na preberanie súboru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17739

Dátum: 09.06.2009

Autor: Lopez Thierry

MPK: B60R 16/02, G06F 9/445, H04L 29/06...

Značky: zariadenie, súboru, skříňka, preberanie, prepájacia, spôsob

Text:

...vrámci výrobného reťazca vozidiel aspreberaním softvéru v reaktivačnej zóne počas opravy softvéru, aby bolo zrejmé, v čom sa líšia.0014 Vo výrobnom reťazci vozidiel sa veľmi zriedkavo vyskytujú dve identické vozidlá zaradené na výrobnej linke za sebou. Rad vozidiel v skutočnosti tvoria rôzne druhy motorizácil, s rôznym vybavením a pod.0015 Vskutočnosti sú vozidlá zaradené za sebou podľa objednávok zadaných zákazníkmi, preto je pri prechode...

Spôsob pre redukciu číslicového obrazového alebo video súboru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5333

Dátum: 23.07.2004

Autor: Loiseau Pascale

MPK: H04N 7/26

Značky: súboru, číslicového, spôsob, redukciu, obrazového, video

Text:

...s pevnou dĺžkou, kde najvyššia hodnota tvorí referencíu, je najvyššou hodnotou 51, každý znak je zakódovaný na 6 bitoch namiesto 8 bitov v tradičnom systéme. Úspora bitov teda predstavuje 25 .0014 V rámci binámeho kódovanía s premenlivou dĺžkou efektívnosť tohto binárneho kódovanía je zvýraznená spôsobom, ktorý redukuje na pätinu maximálny register hodnôt,ktoré treba zakódovať najmenej frekventovaný prípad je kódovaný maximálne 7 bitmi...

Zapojenie kontrolného zariadenia súboru prívodov s čipmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241339

Dátum: 15.09.1987

Autori: Špidlen Vítizslav, Patoeka Josef

MPK: G05B 19/18

Značky: čipmi, prívodov, zapojenie, kontrolného, súboru, zariadenia

Text:

...výrobe pol-ovodičových súčiastok na súboroch .prívodovĎalšou výhodou zapojenia je, že umožňuje súčasne vyhodnocovať viacej vopred sta unovenýclĺ parametrov spájkovaných čipov,alebo natkontaktovaných prívodov na kontrol-ovaných sñboFochprívo-dov s čipumi.Malo-ip j nom výkrese je znázornená prikťtľddéřrigšgtiie zapojenia, kde je v blokovom zapojení nakreslené prepojenie jednotlivých riadiacich obvodov a symbolické zobrazenie...

Zariadenie na členenie súboru prívodov integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248245

Dátum: 12.02.1987

Autor: Duhar Jozef

MPK: H01L 21/70

Značky: integrovaných, obvodov, členenie, prívodov, súboru, zariadenie

Text:

...vodiace stĺpy 9 -s v-odiacimi puzdravmi 10. K vodiacim rpuzdurám 1 D je pripevnená vodiaca doska 11 so strihacim mechanizmorm.Strihací mechanizmus je tvorený prvou časťou pozostávajúcou z ,podložky 12, na ktorej je uložená kotviaca doska 15 a nosná dosIk-a 33 vzájomne spojené fixačvným koli kom 41. Druhá čast strihacieho mechanizmuje tvorená ustavovaoou doskou 14, kotviacou tzloslkou 15 vl-ožiek a vodiawcou vložkou 16. V doske 15...

Zapojenie vyhodnocovacieho súboru zabezpečovacieho zariadenia pre lanové dráhy a vleky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218058

Dátum: 15.06.1984

Autor: Gáborík Anton

Značky: súboru, dráhy, zariadenia, vleky, lanové, zabezpečovacieho, vyhodnocovacieho, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia univerzálneho vyhodnocovacieho súboru zabezpečovacieho zariadenia pre lanové dráhy a vleky, u ktorého sa rieši reprodukovateľnosť pri výrobe, jednoduchá diagnostika a signalizácia poruchových stavov pri zachovaní vysokej spoľahlivosti a stability parametrov zabezpečovacieho zariadenia. Zapojenie vyhodnocovacieho súboru zabezpečovacieho zariadenia pre lanové dráhy a vleky pozostáva zo svoriek 1, 2 pre pripojenie k...