Patenty so značkou «súborov»

Robotizovaná linka plnenia a prípravy úložných obalových súborov na hlbinné ukladanie vyhorených palivových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6669

Dátum: 04.02.2014

Autori: Polák Daniel, Haladová Petra, Bartoš Pavel

MPK: G21F 9/00, G21F 9/28

Značky: linka, úložných, článkov, obalových, hlbinné, plnenia, přípravy, vyhorených, ukladanie, robotizovaná, súborov, palivových

Text:

...súborov mimo priestor paralelných koľají úložných obalových súborov obsahuje priestor pre technologické zázemie komory uzatvárania úložných obalových súborov, pričom V homom podlaží komory uzatvárania úložných obalových súborov je robotický manipulátor komory uzatvárania úložných obalových súborov, skladajúci sa z pozdĺžneho pojazdu robotického manipulátora komory uzatvárania úložných obalových súborov, primámeho priečneho pojazdu...

Spôsob a kódovacie zariadenie pre kombinovanie súborov digitálnych údajov, spôsob dekódovania a dekódovacie zariadenie pre tieto kombinované súbory digitálnych údajov a nosič záznamov pre ukladanie týchto kombinovaných súborov digitálnych údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13601

Dátum: 15.10.2007

Autori: Van Den Berghe Guido, Van Baelen Wilfried

MPK: H04S 5/02, H04S 3/00

Značky: súbory, kombinované, záznamov, týchto, tieto, zariadenie, kombinovanie, kódovacie, údajov, digitálnych, kombinovaných, spôsob, ukladanie, dekódovacie, dekódovania, nosič, súborov

Text:

...súboru digitálnych údajov s tými vzorkami zdruhého súboru digitálnych údajov, ktoré im zodpovedajú v časovej doméne,- vloženie (embedding) prvej východiskovej (Seed) vzorky zpNého súboru digitálnych údajov adruhej východiskovej vzorky zdruhého súboru digitálnych údajov do tretieho súboru digitálnych údajov.0006 Náhradou kroku interpolácie zo spôsobu, opísaného vdokumente č. EP 1592008, krokom, vrámci ktorého sa hodnoty nachádzajúce sa...

Predĺžený systém súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16228

Dátum: 01.12.2005

Autori: Zbikowski Mark, Pudipeddi Ravisankar, Thind Ravinder, Havewala Sarosh, Ghotge Vishal

MPK: G06F 17/30

Značky: súborov, systém, predĺžený

Text:

...nezvýši kapacitu pre kritický primárny alebo koreňový vstup do adresára, ktorý nerozpozná. Systém súborov môže ignorovať tie benígne primáme vstupy do adresára, kritické sekundárne vstupy do adresára a benígne sekundárne vstupy do adresára, ktoré nerozpozná.Toto zhrnutie poskytuje úvod do výberu konceptov v zjednodušenej podobe,pričom ďalší popis sa nachádza nižšie V časti Podrobný popis. Zhrnutie nemá za ciel identifikovať kľúčové znaky...

Zariadenia a spôsob kondicionovania súborov nukleárnych palív s dvojitou bariérou opláštenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6757

Dátum: 28.10.2004

Autor: Chiocca René

MPK: G21F 5/005, G21F 5/00

Značky: zariadenia, nukleárnych, spôsob, dvojitou, súborov, palív, opláštenia, kondicionovania, bariérou

Text:

...Podľa niektorých zákonných predpisov je použitie tejto dvojitej nádoby obligatórne. V tomto pripade nie je nwžné uskutočňovať kondicionovanie podVynález navrhuje łvyriešiť problémy spojené s odvodnenímPodľa jedného význaku sa vynález týka zariadenia pre dvojité kontejnery, ktoré umožňuje svojim priestorovým vytvorením zaistiť odvodnenie a pôsobenie inertného plynu na vonkajší kontejner alebo kontrolu utesnenia. Vzhľadon 1 k voľnému...

Žalúzia pre plavecký bazén zložená z radu súborov profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3655

Dátum: 12.12.2003

Autori: De Troostembergh-de Troostembergh Amaury Charles, Goldstein Jörg

MPK: E04H 4/00

Značky: zložená, žalúzia, plavecký, bazén, súborov, profilov

Text:

...výrobná fáza, ktora obsahuje len jednu výrobnú fázu lisovania, a hlavne vytláćania. Utesnené tlakové hrdlo komplementárnych koncov vylučuje akékoľvek nahromadenie kalcitu alebo rias, ktoré by3 0007 Stav techniky, hlavne V patentoch DE 1 964 117 C a EP 1 233 125 Al, uvádza okrem toho žalúzie pre plavecký bazén vytvorené z vyhĺbených lamiel, obsahujúce všeobecne vnútorné profily, kde každá vyhĺbená lamela. má vnútornú prípojku na jednom...

Spôsob obnovovania programových súborov programovateľného mobilného telekomunikačného koncového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7252

Dátum: 14.11.2002

Autor: Schmitt Harald

MPK: H04W 8/22

Značky: spôsob, mobilného, koncového, telekomunikačného, prístroja, súborov, obnovovania, programových, programovatelného

Text:

...súbory, ktoré sú vhodné pre príslušný koncový prístroj a jestvujúceprogramové súbory a prenesú sa cez vzduchové rozhranie do koncového0007 Úlohou tohoto vynálezu je poskytnúť spôsob obnovovania programových súborov programovateľného mobilného telekomunikačného koncového prístroja, ktorý je jednoduchý, cenovo výhodný a ktorý je spojený len0008 Táto úloha je podľa tohoto vynálezu riešená znakmi, ktoré sú0009 Výhodou tohoto vynálezu...

Spôsob prenosu dátových súborov v rádiokomunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 783

Dátum: 22.08.2002

Autori: Meiling Axel, Schniedenharn Jörg, Gessner Christina, Kroth Norbert, Raji Fariba

MPK: H04L 1/16

Značky: rádiokomunikačnom, spôsob, přenosu, datových, súborov, systéme

Text:

...riadiť a uskutočňovať veľký počet paralelných prenosov dátových súborov od účastníkov, môže to v danom prípade viesť k nepriaznivo veľkému oneskoreniu, kým je niekoľkokrát vysielaný dátový súbor korektne prijatý. V týchto prípadoch je prípadné dodržanie stanovenej podmienky kvality služieb nemožné, a dochádza tak zo strany účastníka príjmuk nepríjemnému meškaniu. Podľa patentového spisu WO/72498 jepri priebehu Receive last timer uložený dátový...

Izolácia vodivých jadier káblových súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2273

Dátum: 10.09.1999

Autor: Kupilík Pavel

MPK: H01R 4/70, H01B 17/58

Značky: jadier, izolácia, káblových, vodivých, súborov

Text:

...spojovačom. Keramický prvok l, teda rúrka, prekrýva i obidva konce izolácie kábla, ako je zrejmé z obrázku 1. Povrch rúrky je na vonkajšej strane pokovený, pretožekeramický prvok 1 slúži zároveň ako tienenie konštrukcie.Pri spájaní sedemžilového kábla bol ako keramický prvok l použitý keramický valec so siedmymi otvormi na žily kábla. Vovnútri každého otvoru valcaje umiestnený spoj jadier z,žily sú medzi káblom a kerarnickým prvkom 1 vedené...

Zariadenie na zakladanie najmä súborov prívodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266147

Dátum: 14.11.1989

Autori: Širka Jaroslav, Mocko Jozef

MPK: B65G 60/00

Značky: zakladanie, najmä, prívodov, súborov, zariadenie

Text:

...prikladne znázornené na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse v reze a na obr. 2 je nakreslený pôdorys zariadenia.Zariadenie na zakladanie najmä súborov privodov pozostáva z frémy Ä, na ktorej je nad miestom pre uloženie palety lg na vodiacich tyčiach 3 umiestnený suport g spojený s pohonovou jednotkou §. Suport 3 je opatrený maticou gł a posuvovou skrutkou § spojenou s regulačným motorom 5 s pripojeným...

Zariadenie na depaletizáciu súborov prívodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266146

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mocko Jozef, Širka Jaroslav, Miklánek Vladimír

MPK: B65G 60/00

Značky: depaletizáciu, zariadenie, prívodov, súborov

Text:

...štrbinami lg a oproti clone lg je umiestnený optoelektronický snímač ll. Na vertikálnom module § je upevnené upínacia doska ll so zásobníkmi lg súborov prívodov. V smere orientácie zásobníkov lg súborov je v jednej polohe ustavený vysúvací valec g a orientačný dopravník l. Orientačný dopravník 3 pozostáva z bočníc ll a stredovej lišty lg, ktoré sú spojené svorníkmi gg. V bočniciach ll sú uložené kladky gg s unášacími remeňmi lg. Na...

Robotizované zariadenie na skladanie dyhových súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263177

Dátum: 11.04.1989

Autor: Orszlán Tibor

MPK: B65G 59/04

Značky: zariadenie, dýhových, skladanie, súborov, robotizované

Text:

...účinok zariadenia podľa vynálezu spočíva V tom, že umožňuje skladať neobmedzený počet dýh dosůboru, pričom sa podstatne zvýši výkon zariadenia, čo umožňuje skrátiť lisovaci cyklus a tým dosiahnuť aj úspory tepelnej energie. Výhoda vynálezu je aj v tom, že vylučuje nebezpečenstvo uloženia dyhy s lepidlom ako prvej vrstvy a tým odstraňuje následné problémy pri lisovaní.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornený bočný pohlad a na obr. 2...

Hlavica na zakladanie súborov prívodov najmä tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261696

Dátum: 10.02.1989

Autor: Širka Jaroslav

MPK: B65G 1/06

Značky: prívodov, súborov, najmä, hlavica, tranzistorov, zakladanie

Text:

...teleso 1. V telese 1 je vytvorený otvor 21, v ktorom je posuvne uložený piest 4 odpružený vratnou pružin-ou 6. Otvor 21 je opatrený horným vekom 7 s vytvoreným prívodom tlakoveho média a dolným vekom 8. Na spodnom konci pieotnejtyče 5 je uložená vidlica 11 odpružená prostrednictvom pružiny 10, uipevnenej na podložke 9 a vložka 14. Na vidlici 11 sú výkyvne uložené ramená 12. K ramenám 12 sú prostredníctvom kvolikov 13 pripojené posúvače 15...

Manipulačné zariadenie pre lisovanie dyhových súborov a iných tvarovateľných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259283

Dátum: 17.10.1988

Autori: Oroszlán Tibor, Surma Ján, Kovačič Kamil, Király Ernest

MPK: B27N 3/22, B27D 3/00, B27D 1/00...

Značky: tvarovatelných, dýhových, súborov, zariadenie, iných, manipulačné, lisovanie, materiálov

Text:

...9 so zakladacimi stolmi 1 D na posuvni 11 spredu a po stranách sú položené palety 12. V priestore nosnej konštrukcie je na hornej kolajovej dráhe 13 a dolnej koľajovej dráhe 14 a na dolnej kladka 15 a hornej kladka 18 uložený zavažací vozik 17 v strede s vodiacou kladkou 18 a pohonom 19 po stranach s unášacími žľabmi 20, do ktorých zapadajú rpätlcy 21 vodiacich tyčí 4, na ich druhom konci sú uchytené odtlačacie palce 22. polohove umiestnené...

Vodiaci mechanizmus súčiastok najmä súborov prívodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256193

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šimor Alojz

MPK: B26D 7/01

Značky: prívodov, vodiaci, mechanizmus, súborov, najmä, súčiastok

Text:

...mostík.Vodiaci mechanizmus súčiastok, najmä súborov prívodov pozostáva z matrice 14 a patrice 15. Vo vodiacich drážkach matrice 14 je uložený mostík 1 odpružený pružinami 2. V matrici 14 je V priestore mostíka 1 uložený doraz 8 odpružený prostredníc 4tvom páky 7, ktorá je uložená v kĺbe 17. Paka 7 je V styku s vidlicou 5, V ktorej je uložená kladka 4 korešpondujúca s vačkou 3. V patrici 15 je umiestnený snímač 10 korešpondujúci s otvorem...

Zariadenie na zasúvanie súborov prívodov súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 256186

Dátum: 15.04.1988

Autor: Halík Ivan

MPK: B23Q 7/06

Značky: zariadenie, súborov, zasúvanie, súčiastok, prívodov

Text:

...na pripojených výkresoch, .kde na obr. 1 je naxkreslené zariadenie .v náryse vo lvýcihodiskovej polohe, na obr. 2 je nakreslené zariadenie v náryse ,pri nábehu páky na segment, na obr. 3 je nakreslené zariadenie s pákou zapadnutou do medzery medzi prvou a druhou súčiastkou, na obr. 4 je nakreslené zariadenie V tejto polohe Vpôdoryse, na obr. 5 je -nakreslene zariadenie pri srpätnom pohybe tiahla.Zariadenie na zasúvaníe súborov prívodov...

Presúvacia jednotka dyhových súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254191

Dátum: 15.01.1988

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: B65G 47/08

Značky: dýhových, jednotka, súborov, presúvacia

Text:

...ráme uložený výkyvne okolo horizontálnej osi, pričom za výklopným zrovnavacím a navádzacím plechom je v priestoredosahu jeho ramien ipripevnená k rámu a spoň jedna nastavitelná narážka.Vyšší účinok presúvacej jednotky podľa vynálezu spočíva v tom, že umožňuje dodatočné zrovnavanie dýh v dyhovom súbore aj v smere presúvania a zabezpečuje vede 4nie dyhového súboru aj zhora. Výhody vynälezu sú v tom, že sa znižuje poruchovost príslušných...

Manipulačné zariadenie na skladanie dyhových súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242509

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sůsa Jaroslav, Skala Václav

MPK: B65G 59/04

Značky: dýhových, skladanie, zariadenie, manipulačné, súborov

Text:

...jednotka.Vyšší účinok zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že usporiadanie jednotlivých častí zariadenia umožňuje úplnú automatizáciu skladania dyhových súborov a plnenia poskladaných dyhových súborov do prislušného zariadenia.Výhody vynálezu sú v tom, že sa odstraňuje monotónna ručná práca v zdravíuškodlivom prostredi a ušetria sa pracovné sily na Skladanie dyhových súborov.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornený nárys...

Zariadenie na montáž, najmä úplných súborov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242348

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bareš Miroslav, Kaeín Jan, Novotný Jioí

MPK: H01L 21/70

Značky: najmä, tranzistorov, výkonových, montáž, úplných, súborov, zariadenie

Text:

...Nad nosičom 3 je umiestnený index B súboru prívodov. Nad dráhou 10 pre základne tranzistorov je umiestnený razník 19. Medzi dráhou 1 l pre základne a noslčom 3 je uložený ohybník 7. Dráha 10 pre základne je ukončena odklopeným dorazom 20 spojeným pákou 22 s magnetom 21.Funkcia zariadenia na montáž úplných súborov je nasledovnáNosič 3 je v zadnej polohe a ohybník 7 v hornej polohe. Súbor prívodov 14 a súbor základní 15 sú automaticky...

Dávkovacia hlavica na pasiváciu, najmä zapuzdrených súborov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242346

Dátum: 15.11.1987

Autori: Macek Jan, Volf Radko, Zamarski Antonín, Matal Oldoich

MPK: H01L 21/70

Značky: najmä, súborov, tranzistorov, hlavica, pasiváciu, zapuzdrených, dávkovacia, výkonových

Text:

...dosky 4 sú zalisované dva vodiace stĺpy 5. Na základnej doske 4 je uchytené prostrednictvom skrutiek 23 vedenie 14.Vo vedení 14 je v rade vedľa seba vytvorených dvadsať dávkovacích valcov 19. Zhora sú v dávkovacích valcoch 19 uložené piesty 13. Horné konce piestov 13 sú opatrené závesnými hlavami 24, ktorými sú piesty 13 uložené v ovládacej drážke 12 vytvorenej V ovládacej lište 9. Ovládacia lišta 9 je na koncoch opatrená valivými vedeniami 1...

Zariadenie na pasiváciu, najmä zapuzdrených súborov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242345

Dátum: 15.11.1987

Autori: Král Jan, Valenta Svatopluk, Doležal Bohuslav

MPK: H01L 21/70

Značky: súborov, zapuzdrených, zariadenie, najmä, výkonových, pasiváciu, tranzistorov

Text:

...1 je pevne uložená konzola 3, na ktorej je usporiadané vodiaca dráha 5. Nad vodiacou dráhou 5 je umiestnený dávkovací pasivačný mechanizmus 4. Oproti vodíacej dráhe 5 je ulože 4ný stohovací zásobník 9 súborov výkonových tranzistorov 10 na mechanizme 8 vertikál neho posuvu uloženého pod podstavou 1. Zastohovacím zásobníkom 9 je na podstave 1 uložený vysúvaci mechanizmus G. Vedľa stohovacieho zásobníka 9 je umiestnené privádzacie vedenie 14 a...

Zariadenie na tvorbu súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230895

Dátum: 15.11.1986

Autori: Coufal Rajmund, Zvirák Ján, Haninec Ignác

MPK: B27D 3/00

Značky: súborov, tvorbu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tvorbu súborov z dreva a ostatných lignocelulózových materiálov pozostávajúcich z niekoľkých nad sebou uložených vrstiev, najmä súborov určených k výrobe veľkorozmerových podlahových dielcov kontinuálnym lisovaním, vyznačujúce sa tým, že v hornej časti rámu (1) je vodorovne uložený dopravník (3) a vedľa neho z oboch strán zvislá sústava kladiek (7) usporiadaná tak, že počet nad sebou uložených kladiek (7) sa v smere od vstupu (4)...

Spôsob farbenia súborov dýhovacích materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221008

Dátum: 15.03.1986

Autori: Katuščák Svetozár Csc, Jentner Pavel, Werner Peter, Rajkovič Eduard

Značky: súborov, spôsob, dýhovacích, farbenia, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob farbenia súborov dýhovacích materiálov, so zvýšenou cirkuláciou farbiaceho roztoku medzi jednotlivými dýhami. Drevársky Účelom vynálezu je zvýšenie intenzity prúdenia farbiaceho roztoku medzi dýhami, čím sa dosiahne odstránenie alebo podstatné zníženie výskytu nedostatočne prefarbených dýh, ktoré sa farbia doterajšími spôsobmi farbenia. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne tým, že sa do farbiaceho kúpeľa pod spodné hrany dýhových listov...

Kazeta na prepravu dýhových súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218080

Dátum: 15.06.1984

Autor: Oroszlán Tibor

Značky: dýhových, súborov, prepravu, kazeta

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je mechanizácia a automatizácia výroby tvarových preglejok, vylúčenie pracovníkov z rizikového a zdraviu škodlivého prostredia a zníženie ich fyzickej námahy. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne tým, že v uzavretom ráme kazety sú umiestnené prepážky, v ktorých sú v hornej a dolnej stene rámu urobené drážky po celej dĺžke. Kazety môžu byť ešte opatrené v strede prepážok vybraniami pre zasúvanie dýhových súborov do kaziet.

Zariadenie na plnenie dýhových súborov do kaziet

Načítavanie...

Číslo patentu: 218079

Dátum: 15.06.1984

Autori: Mozola Peter, Pálenský Zdeněk, Oroszlán Tibor, Surma Ján

Značky: súborov, dýhových, kaziet, plnenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom spôsobu a zariadenia podľa vynálezu je zmechanizovanie a automatizovanie operácií pri lisovaní tvarových preglejok. Umožňuje sa príprava dýhových súborov mimo priestoru lisovne, čím sa odstraňujú výpary z lisovne a tým sa zároveň zvyšuje hygiena a bezpečnosť práce. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že dýhové súbory sa poskladajú a zasúvajú pomocou zasúvadla do kaziet, ktoré sa posúvajú o jednu prepážku pomocou vertikálneho podávača až do...

Zariadenie na zasúvanie dýhových súborov do lisu a vysúvanie hotových výliskov z lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218078

Dátum: 15.06.1984

Autori: Oroszlán Tibor, Surma Ján, Mozola Peter, Pálenský Zdeněk

Značky: dýhových, hotových, zasúvanie, súborov, výliskov, vysúvanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vylúčenie ručnej obsluhy pri vkladaní, zasúvaní a vysúvaní dýhových súborov do lisu, čo zároveň zvyšuje produktivitu práce, bezpečnosť a hygienu pri práci a znižuje spotrebu elektrickej energie. Uvedeného účelu spôsobu a zariadenia podľa vynálezu sa dosiahne tým, že dýhové súbory sa dopravujú k lisom v špeciálnych kazetách, ktoré sa posúvajú a zasúvajú do úrovne káps plniaceho zariadenia a pomocou zasúvadiel sa zasúvajú do...