Patenty so značkou «styku»

Spôsob spájania styku tesniaceho profilu a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16968

Dátum: 02.07.2010

Autori: Fenger Norbert, Maier Michael, Haupenthal Horst-günter

MPK: B29C 65/20, B29C 65/50, B60J 10/00...

Značky: tesniaceho, zariadenie, profilů, styku, spôsob, uskutočnenie, spájania

Text:

...výhrevný prostriedok, s výhodou výhrevná doska. Na vytvorenie pracovnej štrbiny sa môže toto tesnenie bud na prídržných Iištách presunúť vjeho pozdĺžnom smere, alebo môžu byť tiež prídržné lištyvblízkosti koncov spoločne stesnením oddialené od seba. Do pracovnej štrbiny medzi zohriatymi koncami tesnenia môže byt po odstránení výhrevnej dosky zavedená zváracia resp. lepiaca fólia, na ktorú sú potom natlačené konce tesnenia. Pri tomto sa...

Spôsob zníženia emisií olova a/alebo bária predmetov z krištáľového skla, obsahujúceho olovo a/alebo bárium, pri styku s kvapalnou fázou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279093

Dátum: 03.06.1998

Autor: Sälzle Erich

MPK: C03C 21/00, C03C 15/02, C03C 23/00...

Značky: krištáľového, emisií, fázou, olova, spôsob, predmetov, baria, olovo, kvapalnou, obsahujúceho, skla, zníženia, styku, bárium

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob zníženia emisie olova a/alebo bária predmetov dennej potreby, obsahujúcich olovo a/alebo bárium, z krištáľových skiel, obsahujúcich olovo a/alebo bárium, hlavne z tzv. skiel z olovnatých krištáľov a bárnatých skiel, pri styku s kvapalnou fázou, hlavne s vodnými, vodno-kyslými, alkoholickými a vodno-alkoholickými kvapalinami, napríklad roztokmi kyseliny octovej, vínom, whisky, likérmi a pod., pri ktorom sa predmety z...

Usporiadanie elektrického spojenia určeného na umiestnenie v stene metalurgického zásobníka v styku s roztaveným kovom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278602

Dátum: 05.11.1997

Autori: Grosjean Jean Claude, Hamy Michel, Lebrun Christian, Maurer Ghislain

MPK: F27B 3/20, F27D 11/10

Značky: usporiadanie, roztaveným, zásobníka, stěně, styku, umiestnenie, kovom, určeného, elektrického, metalurgického, spojenia

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie podľa vynálezu pozostáva z elektródy (5), objímky (19), upevnenej okolo koncovej časti (8) elektródy (5), a prostriedkov na chladenie objímky (19) pomocou chladiacej kvapaliny, tvorených aspoň jednou dierovanou doskou (20, 20') rozprašovača (21), privádzajúceho chladiacu kvapalinu do priameho styku s vonkajšou stenou objímky (19).

Zariadenie na zabezpečovanie priameho styku medzi plynom a kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278551

Dátum: 10.09.1997

Autori: Kelham Stephen Francis, Nevin Morris Norman, Brattan Keith

MPK: B01D 53/26, B01D 1/14, F28C 3/08...

Značky: zariadenie, kvapalinou, styku, medzi, priameho, zabezpečovanie, plynom

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zabezpečovanie priameho styku medzi plynom a kvapalinou obsahuje najmenej jeden zvislý kanál (8), prvý prívodný otvor (14) na privádzanie plynu do kanála (8), druhý prívodný otvor (17) na privádzanie kvapaliny do kanála (8) a horný výstupný otvor (12) na odvádzanie zmesi plynu a kvapaliny z hornej časti kanála (8), pričom výška kanála (8) je väčšia ako vzdialenosť medzi stenami, ktorými je kanál (8) vymedzený. Privádzaním...

Spojovacia príložka koľajového styku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280348

Dátum: 10.08.1994

Autori: Martin Michael, Koblmüller Günther

MPK: E01B 11/54

Značky: príložka, styku, koľajového, spojovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacia príložka koľajového styku je zoskrutkovaná s koľajnicou (S, S'), eventuálne sú zlepené, a je vytvorená v jednom kuse ako výlisok z veľmi pevného plastu, obzvlášť vystuženého vláknom, v tvare dutého priestoru medzi hlavou koľajnice, stojkou koľajnice a pätou koľajnice. Spojovacia príložka má aspoň štyri priechodné otvory (2) na spojovacie skrutky a aspoň jeden napínací prvok (4) a teleso (1) príložky je v montážnom stave na svojej...

Usporiadanie styku stavebných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 232

Dátum: 09.09.1993

Autor: Matolín Radim

MPK: E04C 1/40

Značky: prvkov, usporiadanie, stavebných, styku

Text:

...a jednak v prechode základových dielcov a obvodových sendvičových dielcov. Tepelná izolácia spodných základových dielcov plynule nadväzuje na tepelnú izoláciu obvodových sendvičových dielcov usporiadaných nad nimi. Naviac podlaha, či už monolitická, alebo prefabrikovaná,je pridavnou tepelnou izoláciou tepelne oddelená od vnútornejPrehlad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom je v zvislom...

Zapojenie na viacnásobné počítanie telefonických hovorov v miestnom styku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277794

Dátum: 18.11.1992

Autori: Čížek Karel, Mrnka Václav, Chytrý Bohumil, Col Karel

MPK: H04M 15/28, H04M 15/10

Značky: miestnom, zapojenie, viacnásobné, počítanie, hovorov, styku, telefonických

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na viacnásobné počítanie telefonických hovorov v miestnom styku, najmä pre telefónne ústredne s elektromechanickými spínacími prvkami má k výstupnému napájaču (ON) svojimi vstupmi pripojený rozpoznávací obvod (1), vyhodnocovací obvod (2) a výstupom obvod počítadla (4) impulzov, pričom výstup rozpoznávacieho obvodu (1) je pripojený k vstupu (a) blokovacieho obvodu (3) a výstup vyhodnocovacieho obvodu (2), ktorého vstup (c) je pripojený...

Zařízení pro zamezení styku kondenzátu s atmosférickým kyslíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269943

Dátum: 14.05.1990

Autor: Štěpánek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: styku, zařízení, zamezení, kondenzátu, kyslíkem, atmosférickým

Text:

...z plastických, nekova-vých a průhledných matarlćlů, čímž se unnadňuje kontrola jeho funkčnosti a snlžují nároky na údržbu.Konkrőłní přĺłdad provedení podle vynólezu je achematlcky znázornčn na výkrenu. kde je ooový vertikální řez zařízením. Zařízení podle vynálezu je tvořeno členem 1, do jehož spodní částí je zaústäno přírubová hrdlo g, kterő je přírubou g přlpevněno na neznázorněne pojístné potrubí zařízení pro vrácení kondenzáhx z...

Zařízení pro uskutečnění styku kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264426

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sákra Tomáš, Chocholouš Jaroslav, Kubový Otto, Dus Karel

MPK: B01D 3/32

Značky: plynů, styku, zařízení, uskutečnění, kapaliny

Text:

...4, vyrobeného z materiálu nepropustného pro plyn, který je upevněn v přičném průřezu stávající kolony l podél jejího vnitřního obvodu. Rámeček A je umístěn vodorovně nebo je směrem k ose kolony 1 odkloněn od vodorovné roviny nahoru nebo s výhodou dolů pod úhlem mezi 5 až 80 °. Tento rámeček A nepokrývá celý průřez kolony l, ale její střední část zůstává nezakryta, přičemž volný prostor zaujímá 5 až 90 z celkové plochy průřezu....

Zařízení pro uskutečnění styku kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264425

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dus Karel, Chocholouš Jaroslav, Kubový Otto, Sákra Tomáš

MPK: B01D 3/32

Značky: plynů, styku, zařízení, kapaliny, uskutečnění

Text:

...celou plochu patra§, ale část průřezu kolony l v jejím středu dústává nezakryta. obvod této nezakryté části plochy je zároveň,obvodem tělesa Q ve tvaru válce nebo hranolu kolmého k ploše patra Ž. Ňezakrytá část patra Ě tvoří spodní nebo horní základnu tělesa 3 ve tvaru válce nebo hranolu, které je opatřeno propustnou základnou g a které je tvořeno sítem nebo materiálem neprupustným pro plyn, zejména trubkou. Uvnitŕ takto vytvořeného tělesa Š...

Zařízení pro zavádění chladicí kapaliny do místa styku brousicího kotouče s broušeným obrobkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262141

Dátum: 10.02.1989

Autori: Motl Josef, Wolf Vladimír

MPK: B24B 55/02

Značky: brousicího, broušeným, kapaliny, chladicí, obrobkem, zavádění, místa, kotouče, zařízení, styku

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu,kde obr. 1 ukazuje řez částí pracovního vřetena a brousícího vřetena se zařízením podle vylnálezu, iobr. 2 nástavec brousicího vvřeteíia s íbrousícím kloboučem upevněnym šroubem v detailním zvětšeném znázornemí, obr. 3 nástavec br-.ousícího vřetena s brousicím kíotoučvem wpevněnýsm Inatící.Na obr. 1 .až 3 má na nenaznačeném brousicím stroji pracovní vřeteno 1 proveden magnetický upíanalcí nástavec Z pro...

Zařízení pro zavádění chladicí kapaliny do místa styku brousicího kotouče s broušeným předmětem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262140

Dátum: 10.02.1989

Autori: Motl Josef, Wolf Vladimír

MPK: B24B 55/02

Značky: broušeným, místa, kotouče, předmětem, chladicí, styku, zařízení, zavádění, kapaliny, brousicího

Text:

...vřetenu, obrázek 3 nástavec -brouslcího vřetena s bnousicím kotoulčem uupevněným malticí, obr. 4 nástavec brouslcíh-o vřetenan s brooucicím ~kotoučemaupevněným~ na šroubu jpodle vynálezuNa obr. 1 až 4 má na tneínaznaíčeném hrousicím stroji pracovní vňeteno 1 proveden soouosý vývrt 2, do nějžřje »na jeho odlehlém koncl .zavedena volným rozstřikem .chladící kapalin-a 3 s výlsqturpxem .chladící kapaliny 3 proti nastavcí 4 brouvzsicího...

Kontroler mikropočítačové jednotky styku s prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 261031

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kudrnovský Miroslav, Haas Karel

MPK: G06F 13/00, G06F 15/46, G06F 3/00...

Značky: kontrolér, styku, prostředím, mikropočítačové, jednotky

Text:

...1 dekodéru A adresy je připojen k prvnímu vstupu łił registru łg přerušovací adresy prvního byte, jehož výstupy łłg jsou připojeny k výstupům łgg registru lg přerušovací adresy druhého byte, k druhým vstupům łgg registru lg povelů, k výstupům lłg registru il vstupních dat druhého byte, k prvním výstupům łgł registru łg vstupních dat prvního byte, k druhým vstupůmgg registru 2 výstupních dat druhého byte, k druhým vstupům gg registru §...

Zapojení přerušovacího systému jednotky styku s prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 257310

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kudrnovský Miroslav, Hass Karel

MPK: G06F 3/00

Značky: styku, zapojení, systému, přerušovacího, prostředím, jednotky

Text:

...zpravidla na sběrnici, spoločnou pro každou skupinu s možností záměny pozic. První skupinou těchto modulů jsou vstupní a výstupní moduly §, § až 1, určené pro styk s prostředím. Druhá skupina je tvořeno obvody 2, lg až ll styku, určenými například pro styk s nadřazeným počítačem, pro připojení k přístrojové shěrnici IMS-2 a podobné. Paralelní vstupní a výstupní obvod g navíc ještě zpracovává požadavky na přerušení z obvodů ovládacího panelu §...

Dvousložkové pojivo pro povlakové materiály přicházející do styku s radioaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257225

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svoboda Luboš, Fajfr Karel

MPK: G21F 1/10

Značky: radioaktivitou, povlakové, styku, materiály, přicházející, dvousložkové, pojivo

Text:

...dobou zpracovatelnosti, které po vytvrzení při normální teplotě poskytují chemioky odolné produkty s výtečnou radiační stálostí s velmi dobrou dekontaminovatelností. Nízka vizkozita pojiva navíc umožňuje i snadnou přípravu pigmentovanýoh reaktoplastů. Při testu radiační stálosti prováděněm v rotačním kobaltovém zářiči vykázaly vzorky vytvrzeného dvousložkového pojiva podle vynálezu minimální barevné změny i při celkové dávce 100 Mrad....

Plastická hmota na bázi polyvinylchloridu pro lékařské použití k dlouhodobému styku s krví

Načítavanie...

Číslo patentu: 253727

Dátum: 17.12.1987

Autori: Swierz-motysia Barbara, Gutowska Anna, Lada Krystyna

MPK: C08L 27/06, C08K 5/13

Značky: hmota, polyvinylchloridu, plastická, dlouhodobému, lékařské, bázi, použití, krví, styku

Text:

...pro lékařské použití k dlouhodobému styku s krví s obsahem suspenzního polyvinylchloridu, di-2-etylhexylftalátu,epoxidovaného sójového oleje, stabilizátorů ze skupiny vápenatozinečnatých solí alifatických kyselin, mazacího prostředku a antioxidačního činidla, vyznačující se tím, že jako antioxidační činidlo obsahuje sloučeninu ze skupiny trialkylfenolü obecného vzorceC 6 H 20 HR 1 R 2 R 3 kde R 1 znamená metyl nebo terciární skupinu -C 4 H...

Aktivní jednotka mezisběrnicového styku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245686

Dátum: 15.09.1987

Autori: Matal Oldoich, König Josef

MPK: G06F 3/00

Značky: mezisběrnicového, aktivní, jednotka, styku

Text:

...první spojovací cesty I a k přizpusobovací logice Q druhé sběrnice g prostřednictvím druhé spojovací cesty 21.složení obou spojovacích cest J 1 a 21 je znázorněno na obr. 3 spolu s jejich pripojením k základním částem procesoru 1 - sritmetíckopsmětové částí u a k řídicím obvodum g. obě spojovací cesty u, a jsou podle příldadu na obr.4 složeny ze vstupního informačního vedení Lg, 22, ze vstupního řídícího vedení u, 33, z výstupního...

Žáruvzdorný výrobek, jehož část povrchu přichází při provozu do styku s proudem roztaveného kovu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249507

Dátum: 12.03.1987

Autori: Roberts Michael Anthony, Copperthwaite Martin

MPK: C04B 35/74

Značky: přichází, roztaveného, výrobek, část, styku, jehož, žáruvzdorný, povrchu, způsob, provozu, výroby, proudem

Text:

...kov nebo termoplastický materiál.Tvarovací prostor, ohraničený tvarovacími členy 13, 14 a 15 se naplní žáruvzdornou plastickou hmotou za setřásání, aby bylo dosaženo hutného bezpórovêho vyplnění formy, přičemž se plastická hmota při 249507vadí otevřeným horním koncem tvarovaniho členu 13. Aby mohl během plnění formy unikat vzduch, jsou v tvarovacim členu 13 upravený otvory 24.Po naplnění formy se její betonov.ý obsah alespoň částečně...

Jednotka styku s prostredím

Načítavanie...

Číslo patentu: 235381

Dátum: 15.02.1987

Autori: Vaculík Martin, Konvit Mlan, Blunár Karol

MPK: H04M 7/06

Značky: jednotka, styku, prostředím

Zhrnutie / Anotácia:

Cieľom vynálezu je skonštruovanie jednotky styku s prostredím, ktorá umožňuje programovými prostriedkami riadiť spôsob zberu, úpravy a vysielania dvojstavových údajov privádzaných na jej vstupy a adaptáciu vynálezu na zmenené usporiadanie vstupov. Podstata vynálezu je jednotka styku s prostredím pre diskrétne pozorovanie stavov vybraných bodov telefónnej siete vyznačená tým, že pozostáva z prípojných obvodov (PO 1 až PO 1024) pripojených na...

Dvousložkový povlakový materiál, zejména pro úpravu povrchů přicházejících do styku s poživatinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 234657

Dátum: 01.01.1987

Autori: Král Pavel, Svoboda Luboš

MPK: C09D 3/58

Značky: zejména, materiál, přicházejících, poživatinami, povlakový, dvousložkový, povrchu, úpravu, styku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvousložkových povlakových materiálů používaných zejména v potravinářství k ochraně a povrchové úpravě betonových nebo kovových vnitřních ploch nádrží, kádí a cisteren. Podstatou vynálezu je dvousložkový materiál, tvořený plněnou epoxidovou pryskyřicí jako epoxidovou složkou a aminovým tvrdidlem jako druhou složkou přičemž epoxidová složka obsahuje 45 až 60 % hmot. epoxidové pryskyřice o epoxidovém hmotnostním ekvivalentu 250 až...

Zapojenie jednotky styku snímača diernych štítkov s riadiacím počítačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247266

Dátum: 15.05.1986

Autor: Vodieka Ludik

MPK: G06K 7/14

Značky: riadiacím, styku, zapojenie, diernych, počítačom, jednotky, snímača, štítkov

Text:

...spojený s hodinovým vstupom C bistabilného obvodu E 29, ktorého vstupy I a K sú prepojené a cez odpor R 14 pripojené nanapätie 5 V. Vstup R bistabllného obvodu E 29 je cez obvod E 27 logickej negácie spojený s výstupom obvodu E 28 logického súčinu, a priamy výstup Cl je spojený so vstupom ACL, snímača štítkov SŠ. Výstup obvodu E 34 logíckej negácie je spojený s jedným vstupom obvodu E 31. logického súčinu,ktorého druhý vstup je spojený s...

Zařízení pro podložení prvé vrstvy svaru při automatickém svařování styku dvou trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230580

Dátum: 15.05.1986

Autor: Rinaldi Fernando

MPK: B23K 37/00

Značky: podložení, trubek, styku, automatickém, vrstvy, svárů, prvé, zařízení, svařování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro podložení prvé vrstvy svaru při automatickém svařování styku dvou trubek, držených u sebe pomocí dvou čelních obvodových sad radiálních pístů vnitřního centrátoru, obsahující sadu nezávislých měděných podložek rozmístěných ve tvaru prstence a upevněných k příslušnému množství podložných prvků pružně uložených v jedné z obvodových sad radiálních pístů vnitřního centrátoru pomocí radiálních tlačných pružin, vyznačené tím, že...

Zapojení pro přenos dvouhodnotových asynchronních signálů pro jednotky styku počítačů nebo mikropočítačů s průmyslovým prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 220032

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bušta Pavel, Říčka Jan, Popov Petr

Značky: mikropočítačů, asynchronních, prenos, průmyslovým, zapojení, prostředím, jednotky, styku, signálu, počítačů, dvouhodnotových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zjednodušené synchronizace a odstranění rušivých signálů při přenosu dvouhodnotových asynchronních signálů v prostředí se silným rušením. Je určen pro jednotky styku počítačů či mikropočítačů s průmyslovým prostředím a pro zpracování signálů v automatizační technice. Zapojení dle vynálezu nahrazuje obvykle používané RC filtry a synchronizační obvody.

Řídicí jednotka s rychlým přenosem dat pro jednotku styku s prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 219130

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kudrnovský Miroslav

Značky: jednotku, styku, jednotka, řídící, přenosem, prostředím, rychlým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu řídicí a měřicí elektroniky. Řeší zapojení řídicí jednotky připojené na interface IMS-2 s rychlým paralelním přenosem dat a možností synchronizace počátku měření externím signálem, pro jednotku styku s prostředím. Podstata vynálezu spočívá v tom, že řídicí jednotka obsahuje řídicí obvody interface IMS-2 řídicí obvody paralelního interface včetně synchronizačních signálů a používá společné obvody pro řízení jednotky styku...

Zapojení programovatelné jednotky styku pro vstup dat na sběrnici informační měřicí soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241399

Dátum: 15.05.1985

Autor: Velan Jaromír

MPK: G06K 11/00

Značky: informační, zapojení, programovatelné, sběrnicí, vstup, měřicí, jednotky, soustavy, styku

Text:

...výstup bloku 7 pro zajištění ínterfejsových funkcí jsou určený pro řízení přenosu dat ze zdroje 1 dat, a proto jsou spojeny s řídicím výstupem a řídicím vstupem zdroje 1 dat. Řídicí vstup generátoru 8 adresy je spojen se spouštěcím výstupem bloku 7 pro zajištění interfejsových funkcí,jehož ukončovací vstup a zároveň ukončovací vstup generatoru 8 adresy jsou spojený s třetím datovým výstupem pevné paměti 9,která je svým druhým datovým výstupem...

Kontrolér pro jednotku styku s prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 224802

Dátum: 01.11.1984

Autor: Kudrnovský Miroslav

Značky: kontrolér, jednotku, styku, prostředím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontroléru pro jednotku styku s prostředím, který jest připojen na přístrojový interface IMS-2 a pracuje v binárním kódu.

Ochranný nátěr na slévárenské nářadí, které je ve styku zejména s taveninou hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216748

Dátum: 01.10.1984

Autori: Láník Igor, Havelka Otakar, Pirochta Dušan

Značky: slévárenské, styku, hliníkových, které, zejména, nátěr, taveninou, nářadí, slitin, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný nátěr na slévárenské nářadí, které je ve styku zejména s taveninou hliníkových slitin, obsahující 10 až 50 hmotnotních dílů extrakčního oleje získaného odasfaltováním a odparafinováním těžkých olejů zbylých po vukuové destilaci ropy o kinematické viskozitě 37 až 53 mm2.s-1 při 100 °C, bodu vzplanutí v otevřeném kelímku minimálně 285 °C, 5 a 30 hmotnostních dílů směsi lehkých a středních minerálních olejů získaných vakuovou destilací...

Zařízení pro měření výšky styku dvou nad sebou se nacházejících médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 224553

Dátum: 01.10.1984

Autori: Bakstein Hynek, Jaborský Kamil

Značky: zařízení, styku, sebou, výšky, měření, nacházejících, médií

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření výšky styku dvou nad sebou se nacházejících medií o různých dielektrických konstantách, které má nejméně dvě samostatné elektrody zasahující do výškových oblastí obou medií a elektrodu společnou, vyznačující se tím, že první elektroda /10/ je ve své horní části překryta kapacitně stínícím pláštěm /40/ a je spolu s druhou elektrodou /20/ uložena v nekovovém pouzdru /50/ tvořícím jejich galvanickou izolaci vůči oběma médiím /A...

Kumulační soustava přímého styku s operační pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215607

Dátum: 15.04.1984

Autor: Mirtes Bohumil Csc

Značky: přímého, kumulační, operační, pamětí, styku, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kumulační soustavy přímého styku s operační pamětí určené, zejména pro minipočítače účastnící se monitorování, přímého zpracování výsledků měření a řízení rychlých laboratorních a technologických procesů. Soustavy přímého styku s operační pamětí standardně používané v minipočítačích a jiných počítačích určených k tomuto účelu mají svou funkci omezenou na následující dva režimy: jedním režimem je přenos bloku dat ze zvoleného...