Patenty so značkou «stupňová»

Stupňová planetová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267312

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vnuk Jozef, Zaťko Ján

MPK: F16H 3/62

Značky: planetová, stupňová, převodovka

Text:

...l prevodovky je spojený s hnacou častou 31 raditeĺných trecích spojek g s j. Vonkajšie čsst raditeĺnej trecaj spojky g je spojená s korunovým kolesom l 4 prveho planetováho radu l 2, vnútorná čest rsditeĺnej trecej spojky 1 je spojenás nosičon satelitov s prváho planetováho radu g, ktorý je zároveň spojený s rotačnou častou trecej brzdy 1. Centrálne koleso n prváho planetoveho radu g je spojená s komnovýn kolesos y. druheho planetováho...

Stupňová planétová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259386

Dátum: 17.10.1988

Autori: Filo Miloslav, Kraus Václav, Málik Ladislav

MPK: F16H 5/00

Značky: stupňová, planetová, převodovka

Text:

...satelitov a korunového kolesa.radu je spojené s kcrilnoxlým kolesom 34 tretieho planétového fíidü a s unášaižom 3,na ktorom sú uložené jednoduché satelity 23 druhého planétového radu. Jednoduché satelity 13 prvého planétového radu sú uložené na nosiči satelitov 2, ktorý zároveň je spojený s vonkajšou rotačnou častou 16 raditeľnej trecej spojky 16 a s vnútornou rotačnou častou 27 raditeľnej trecej spojky 26. Korunové koleso 14 prvého...

Stupňová planetová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257836

Dátum: 15.06.1988

Autori: Málik Ladislav, Hegedüš Pavol

MPK: F16H 3/64

Značky: převodovka, planetová, stupňová

Text:

...trecej spojky gg je spojená s centrálnym kolesom gg prvého planétového radu a rotačnou častou ll prvej raditelnej trecej brzdy. Korunovékoleso li prvého planétového radu je spojené s centálnym kolesom gg druhého planétového radu. Jednoduché satelity 33 prvého planétového radu sú uložené na nosiči satelitov lg, ktorý zároveň je spojený s vnútornou rotačnou častou 11 raditeľnej treoej spojky lg. Korunové koleso gg druhého planétového radu je...

Stupňová planetová prevodovka s jemným odstupňovaním prevodových pomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257121

Dátum: 15.04.1988

Autor: Málik Ladislav

MPK: F16H 5/40

Značky: stupňová, prevodových, planetová, pomerov, jemným, odstupňovaním, převodovka

Text:

...stupňami podľa vynálezu je tvorená štyrmi planetovými radmi 11, 21, 31, 41, štyrmi raditeľnými trecimi brzdami 66, 76, 86, 96 a piatimi raditeľnými spojkami 16, 26, 36, 46, 56. Každý z planetových radov pozostáva z centrálneho kolesa, jednoduchých satelitov. uloženýchna nosičoch satelitov a korunového kolesa. Centrálne kolesá 12, 22, 42 a nosič satelitov 4 sú spojené s odpovedajúcími rotačnými časťami raditelných trecích bŕzd. Vonkajšia...

Stupňová planétová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256187

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hegedüš Pavol, Málik Ladislav

MPK: F16H 5/40

Značky: planetová, stupňová, převodovka

Text:

...radov pozostáva z centrálneho kolesa, jednoduchých satelitov uložených .na nosičoch satelitov a korunového kolesa. Centrálne kolesá 22, 42, 52, nosiče satelitov 2, 6 a korunové koleso 44 sú spojené s od 255167pove-dajúcimi rotačným-i časťami rsvditelných trecích vbŕzd.Vnútorná čast 17 rauditeľnej trecej spojky 16 je spojená s centrálnym kolesom 12 prvého planetového radu a so VSÍLPp-Ilým hriadelom stupňovej pianetovej prevodovky....

Stupňová planetová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256182

Dátum: 15.04.1988

Autor: Málik Ladislav

MPK: F16H 5/40

Značky: stupňová, převodovka, planetová

Text:

...prevoclovými stupňami podľa vynálezu je tvorená štyrmi planet-ovými radmi 11, 21, 31, 41, štyrmi raditeľnými trecimi brzdami Bü, 76, B 6, 96 a piatimi .raditeľnými trecími sjpojkami 16, 26, 36, 46, 56. Každý z,planetových radov pozostáva z centrálneho kolesa, jednoduchých satelitov uložený-ch na nosiči satelitov a korunového kolesa.Centrálne koleso 12 prvého .planetového radu je spojené jednak s vnútornou rotačnou ča-stou 17 prvej...

Sériová planétová stupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240312

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sedlák Ivan, Havaši Peter

MPK: F16H 3/70

Značky: převodovka, sériová, stupňová, planetová

Text:

...planétová stupňová prevodovka podľa vynálezu je tvorená štyrmi planétovými radmi 21, 31, 41, 51, štyrmi raditeľnými trecimi brzdami 26, 36, 46, 56 a dvoma raditelnými trecími spojkami 11, B 6. Každý z planétových radov pozostáva z centrálneho kolesa, satelitov uložených na nosičoch satelitov a ltorunového kolesa.Planétové rady 21, 31 spolu s príslušnými raditeľnými trecimi brzdami 26, 3 G a raditeľnou trecou spojkou 11 tvoria prídavnú...

Planétová reverzačná stupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239817

Dátum: 15.06.1987

Autor: Tvrdík Jaroslalav

MPK: F16H 3/62

Značky: planetová, stupňová, reverzačná, převodovka

Text:

...kolesom 22 a druhým korunovým kolesom 25 planétovéhto radu prí-davnej stupňovej prevodovky, pričom druhé korunové .koleso 25 planétového súko-lesia 11 pridavnej »stupňovej prevodovky je spojené s rotačnou fšastou 37 raiditelnej trecej brzdy 36. kVonkajšie satelity 44 .a dvojité satelity 4 základnej stupňovej prevodovky sú uložené na nosiči satelitov 5 základnej stupňovej prevodovky, ktorý je spojený s výstupným hri-adeľom 6 pllanétovej...

Planétová stupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239375

Dátum: 15.06.1987

Autor: Marek Tibor

MPK: F16H 3/70

Značky: převodovka, stupňová, planetová

Text:

...časťami 19, 29 raditelných trecích spojok 16, 26 základnej stupňovej prevodovky. Centrálne koleso 12 prvého planétoveho radu základnej stupňovej prevodovky je spojené s vnútornou časťou 28 raditelnej trecej spojky 26 a s rotačnou častou 35 raditelnej trecej brzdy 36 a centrálne koleso 22 druhého planétového radu 21 základnej stupňovej prevodovky je spojené s rotačnou častou 55 raditelnej trecej brzdy 56.satelity 13 prvého planétového radu...

Reverzačná stupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238449

Dátum: 15.05.1987

Autor: Málik Ladislav

MPK: F16H 3/64

Značky: převodovka, stupňová, reverzačná

Zhrnutie / Anotácia:

Reverzačná stupňová prevodovka s ôsmimi prevodovými stupňami pre dopredný chod a s ôsmimi prevodovými stupňami pre spätný chod je určená pre mobilné pracovné stroje. Reverzačná stupňová prevodovka pozostáva z reverznej stupňovej prevodovky a základnej rýchlostnej prevodovky, ktorá je vytvorená pomocou dvoch planétových radov, dvoch raditených trecích brzd a dvoch raditeľných trecích spojok. Reverzná stupňová prevodovka je vytvorená pomocou...

Sériová planétová stupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238447

Dátum: 15.05.1987

Autori: Málik Ladislav, Hegedüš Pavol

MPK: F16H 3/64

Značky: stupňová, planetová, sériová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Sériová planétová stupňová prevodovka s ôsmimi prevodovými stupňami pre dopredný chod a štyrmi prevodovými stupňami pre spätný chod pozostáva z piatich planétových radov, piatich raditeľných trecích bŕzd a dvou raditeľných trecích spojok. Prevodovka je určená pre mobilné pracovné stroje.