Patenty so značkou «stupni»

Zařízení pro usazování kalů ve druhém odpařovacím stupni

Načítavanie...

Číslo patentu: 261182

Dátum: 12.01.1989

Autor: Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/54

Značky: zařízení, stupni, odpařovacím, kalů, druhém, usazování

Text:

...při odstavce kotle. Při pouhém usazování pevných nečistot v usazovacím-prostoru bez instalace trubky odkalu je třeba zajistit odstraňovaní nashromáždě ných kalů z bubnu při odstávkách kotle. Těchto odstávek i množství usazenin v bubnu bude nejvíce po prvním najetí kotle, v pozdějším provozu při průměrném chemickém režimu by měly stačit odstavky pro plánované garanční opravy k odstranění usazených kalů při výšce usazovacích přepážek do 200...

Způsob vytváření hrudek z jemně zrnitého a/nebo velmi jemně zrnitého, v prvém stupni předpáleného dolomitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242862

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sopko Bruno, Starovecký Štefan

MPK: C04B 2/10

Značky: způsob, dolomitu, prvém, velmi, stupni, vytváření, hrudek, zrnitého, jemné, předpáleného

Text:

...provádí při teplotách, při nichž dochází ke slinutí použitého dolomitu, tj. při teplotách nad 1 600 °C.Úkolem vynálezu je, upravit velmi jemné a jemně zrnité podíly tak, že se získávají jak hrubozrnné podíly, které mají tytéž nebo i lepší vlastnosti ve srovnání s obvyklým kausticky páleným hrubozrnným materiálem.vynález řeší tento úkol způsobem vytváření hrudek z jemně zrnitého a/nebo velmi jemně zrnitého, v prvém stupni předpáleného dolomitu,...

Zapojení převodových polí na spojovacím stupni telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255560

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kříž Petr

MPK: H04M 3/00

Značky: ústředny, prevodových, stupni, telefonní, zapojení, polí, spojovacím

Text:

...práce a pro údržbu, protože usnadňuje orientaci ve schématu i realizaci převodového pole. Pracovníci si zapojení zapamatují a nepotřebují často nahlížet do dokumentace. Prevodové pole je hospodárné ve spotřebě materiálu, je-li součet délky všech propojek V převodovém poli co nejmenší. Snadné provádění změn v převodovém poli je velmi důležitým požadavkem na převodové pole,protože jsou tyto změny prováděny poměrně často pod vlivem změn v...

Zapojení převodových polí na spojovacím stupni telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255559

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kříž Petr

MPK: H04M 3/00

Značky: polí, prevodových, ústředny, telefonní, stupni, zapojení, spojovacím

Text:

...údržbu, protože usnadňuje orientaci ve sche 3 255 559matu i realizaci převodového pole. Pracovníci si zapojení zapamatují a nepotřebují často nahlížet do dokumentace. Převodové pole je hospodárné ve spotřebě materiálu, je-li součet délky všech propojek v převodovém poli co nejmenší. snadné provádění změn v převodovém poli je velmi důležitým požadavkem na převodové pole,protože jsou tyto změny prováděny poměrně často pod vlívem změn v...

Zapojení převodových polí na spojovacím stupni telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242403

Dátum: 01.12.1987

Autor: Paoík Bohuslav

MPK: H04M 3/00

Značky: spojovacím, telefonní, prevodových, stupni, polí, ústředny, zapojení

Text:

...dosavadních převodových polí spočívejí v tom, že byla navrhována individuálně jen podle svých paramet 3 242 403rů - podle počtu stojanů a počtu vedení odchozího svazku. Převodová pole podobných či dokonce shodných parametrů často měla výrazně odlišné zapojení. K zajištění dobré provozní propustnosti převodového pole měly být při návrhu respektovány rámcové zásady ohledně stupňování a rovnoměrnosti ve vzájemném spojeníjednotlivých atojanů...

Zapojení převodových polí na spojovacím stupni telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242402

Dátum: 01.12.1987

Autor: Bár Josef

MPK: H04M 3/00

Značky: zapojení, prevodových, telefonní, ústředny, spojovacím, stupni, polí

Text:

...propustnost. Uvedené poža- j davky ne převodové pole si částečně odporují, proto je návrh ipřevodového pole vždy kompromisem.Hlavní nevýhody dosavadních převodových polí spočívají V tom, že byla navrhována individuálně jen podle svých paramet irů - podle počtu stojanů a počtu vedení odchozího svazku. Převodová pole podobných či dokonce shodných parametrů často měla výrazně odlišné zapojení. K.zajištění dobré provozní propustnosti převodového...

Zariadenie na blokovanie štartéra motorového vozidla pri zaradenom prevodovom stupni

Načítavanie...

Číslo patentu: 241592

Dátum: 15.09.1987

Autor: Matuz Judit

MPK: B60R 27/00

Značky: vozidla, stupni, prevodovom, zaradenom, blokovanie, zariadenie, motorového, štartéra

Text:

...Iné zariadenia snímajú polohu .každej radiemcej -tyčky zvlášť, čo predpokladá použitie dvoch spinaąčorv.Uuvedené nevýhody odstraňuje zariadenie n-a lbslokovanle štartéra -motorového vozidla pri zaraldenom prevodiovom stupni podľa vynálezu, kttorého podstata- spočíva v tom, že zariadenie je tvorené zdvihátkom otočne uloženým pomocou čapu na jednej z riadia 4 cich tyčiek, pričom z-dvihátko je lopatrenêvýčnelkom ndosxadajficim na...

Způsob stabilizace spalování ve druhém stupni hoření hybridního fluidního ohniště a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243410

Dátum: 14.08.1987

Autori: Plotiný Arnošt, Mrhálek Karel, Schmíd František

MPK: F23C 11/02

Značky: spalování, způsobu, zařízení, druhém, hybridního, fluidního, hoření, stabilizace, ohniště, stupni, provádění, způsob

Text:

...plynu.X provedení spůsobu podle vynňlezu slouii zařízení, jeho podstata spoćívá v ton, že do uklidňovecího prostoru prvého stupně horení jsou naústäny dyěny sekundárníłn vzduchu s dálkově I-ízenými ventily, napojená na regulační člen, který je spojen a tsploněrem.výhodou vynálezu je- sejuóne jednoduche sejiětovdní potřebné teploty, ktere zaručí pri vstupu hořlevýoh plynu do druhého ohnisko spalování jejich vsnioení, aniž by mohlo dojít...

Směs pro přípravu tvrdých strukturních pěn o vysokém stupni lehčení na bázi polyolefinů vstřikováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250446

Dátum: 15.04.1987

Autori: Franta Jiří, Šmejkal František, Brůžek Jan, Těšínský Václav

MPK: C08J 9/06, C08L 23/10

Značky: směs, bázi, stupni, tvrdých, lehčení, přípravu, vstřikováním, vysokém, strukturních, polyolefinů

Text:

...samonukleaci bublin a dále postupný růst bublin difúzí plynu rozpuštěného v tavenině polymeru. Azobistormamid, který se rozkladá převážně na N 2 a NHs, působí v důsledku nízke rozpustno-sti vzniklých plynů V poly-oleiiííech prvním mechanismení. Naproti tomu, hydrogenuhličitan sodný se rozkladá za vzniku C 02, jehož rozpustnost v polyolefinech je řádově větší než v přípladě N 2 a NI-ls. Bubliny pak rostou difúzí C 02 rozpuštěného v...

Zařízení pro vyloučení startu vozidla při zařazeném rychlostním stupni

Načítavanie...

Číslo patentu: 217335

Dátum: 01.08.1985

Autor: Šiška Zdeněk

Značky: vozidla, stupni, zařízení, zařazeném, vyloučení, rychlostním, startu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění bezpečnosti provozu všech motorových vozidel, zejména traktorů a nákladních automobilů. Uvedeného účelu je dosaženo upravenou kulisou, k níž je připojena deska vodicím čepem, suvně uloženým ve vybrání v kulise. Osa vybrání je vytvořena ve směru řadicího pohybu řadicí páky a tím se kulisa vykyvuje nebo posunuje ve směru kolmém na osu vybrání. Řadicí páka je vedena přes vybrání a desku. Na desce je proveden dotyk...

Hydrodynamický měnič krouticího momentu s alespoň dvěma turbinovými stupni

Načítavanie...

Číslo patentu: 214722

Dátum: 15.09.1984

Autor: Ählén Karl Gustav

Značky: momentu, hydrodynamický, turbinovými, krouticího, měnič, stupni, dvěma, alespoň

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrodynamický měnič krouticího momentu s alespoň dvěma turbinovými stupni, sestávající z jednoho čerpadlového lopatkového věnce, alespoň dvou turbinových lopatkových věnců a alespoň jednoho vodícího lopatkového věnce, z nichž poslední turbinový lopatkový věnec je uspořádán ve směru proudění prostředí bezprostředně před čerpadlovým lopatkovým věncem, a u něhož jeden nebo několik turbinových lopatkových věnců lze měnit pro získání různých...