Patenty so značkou «stupňami»

Vysokorýchlostný paralelný robot so štyrmi stupňami voľnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8930

Dátum: 08.02.2006

Autori: Azcoitia Arteche Jose Miguel, Rodriguez Mijangos Maria De La O, Pierrot François, Florentino Perez De Armentia Karmele, Company Olivier, Nabat Vincent, Bueno Zabalo Ricardo

MPK: B25J 17/02, B23Q 1/54

Značky: štyrmi, voľnosti, paralelný, robot, vysokorýchlostný, stupňami

Text:

...Medzinárodná konferencia o robotike a automatizácii, New Orleans, LA, USA, 26.apnl až l.máj 2004.0013 Tento robot je tvorený štyrmi kinematickými reťazcami, pripojenými k pohyblivej plošine, ovládanej štyrmi otočnýrni ovládačmi, pripojenými k pevnej základni.Hlavné rozdiely V porovnaní so zhora opísaným usporiadaním spočívajú vo využití otočnýchovládačov a V konštrukcii pohyblivej plošiny. Pohyblivá plošina je tvorená dvoma dielmi,vzájomne...

Kľbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240505

Dátum: 15.08.1987

Autori: Schreiber Hermann, Freitag Armin, Roloff Volker, Weidensdorfer Günter

MPK: B25J 9/00

Značky: stupňami, voľnosti, pohybu, kĺbová, tromi, jednotka

Text:

...pod uhlom 90 °, čo zjed~ nodušuje výpočet, výrobu a~ nastavovanie minimálnej bočnej vôle v ozubení. Zároveň sa zjednodušuje výroba a zvyšuje presnosťvýroby telies, v ktorých sú ozubené koleság,zabudované. - - ~ fU kĺbovej jednotky je možné dosiahnut.,pomerne veľký rozsah sklápania koncového člena bez výrazného zmenšenie. tuhosti jednotky.Cela klbová jednotka sa navonok javl ako kompaktný celok v tvare gule, čo má vplyv na výslednú nízku...

Polohovadlo s tromi stupňami voľnosti pre veľkorozmerové zvarky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240338

Dátum: 15.06.1987

Autor: Anton Elisabeth

MPK: B23K 37/04

Značky: tromi, stupňami, velkorozměrové, zvarky, voľnosti, polohovadlo

Text:

...3 a 4 znázorňuje polohovanie zvarku pri zváraní pozdĺžnych zvarov, obrázok 5 polohovanie zvarku pri zváraní priečnych zvarov naklopením a zdvihom, obrázok 6 a 7 znázorňuje polohovanie zvarku otočením, naklopením a zdvihom pri zváraní vertikálnych zvarov na velkorozmerovom zvarku.Polohovadlo s tromi stupňami volĺnosti pre velkorozmerově zvarky, znázornené na obrázkul a 2 pozostáva z konika 1 a z otočného stola 2, ktorých otočné upínacie...

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225172

Dátum: 15.04.1986

Autori: Labaj Jozef, Istvan Milan, Ragan Dalibor

Značky: voľnosti, tromi, pohybu, jednotka, kĺbová, stupňami

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesa (1) pevne spojeného s vonkajším dutým hriadeľom (2), v ktorom je otočne uložený prostredný dutý hriadeľ (3), na ktorom je pevne pripojené prvé hnacie koleso (4) zaberajúce s prvým hnaným kolesom (5) pevne spojeným s telesom sklápania (6), v ktorom je otočne uložený pastorok rotácie (11) pevne spojený s koncovým členom (12) a ktorý je súčasne v zábere s...

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220899

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ragan Dalibor, Istvan Milan, Labaj Jozef

Značky: pohybu, tromi, stupňami, voľnosti, jednotka, kĺbová

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka je určená pre stavbu priemyselných robotov, manipulátorov a iných zariadení, u ktorých sa v stavbe kinematickej štruktúry vyžaduje kĺb, ktorý umožňuje dva alebo tri stupne voľnosti pohybu. Kĺbová jednotka je poháňaná pomocou troch sústredných hriadeľov z jednej strany jednotky. Osi rotácie jednotlivých stupňov voľnosti sa pritom pretínajú v jednom bode.

Súradnicová jednotka s dvomi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228605

Dátum: 01.01.1986

Autori: Marcin Igor, Labaj Jozef, Istvan Milan, Ragan Dalibor

MPK: B25J 3/02

Značky: stupňami, voľnosti, pohybu, jednotka, dvomi, súradnicová

Zhrnutie / Anotácia:

Súradnicová jednotka je určená pre stvbu priemyselných robotov, manipulátorov a iných zariadení, u ktorých sa v stavbe kinematickej štruktúry vyžadujú dva stupne volnosti pohybu v rovine. Súradnicová jednotka využíva vlastnosti zvatšovacieho mechanizmu pre prenos pohybu dvoch pohonov na koncový člen jednotky, pričom ich pohyb je úmerne zväčšovaný v rovine v závislosti na vnutornej štrukture mechanizmu.

Mechanická, reverzačná, predlohová prevodovka so štyrmi prevodovými stupňami

Načítavanie...

Číslo patentu: 228267

Dátum: 01.11.1985

Autori: Peťko Marian, Slančík Ján, Nosáĺ Jozef

Značky: mechanická, převodovka, reverzačná, prevodovými, stupňami, predlohová, štyrmi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob spojenia reverzačnej prevodovky s prevodovkou so štyrmi prevodovými stupňami, pričom časť reverzačnej prevodovky - tri ozubené kolesá, sa využíva zároveň na vytvorenie dvoch prevodových stupňov prevodovky. Usporiadaním sa dosiahne vytvorenie troch reverzačných prevodových stupňov bez zvýšenia počtu ozubených kolies oproti prevodovke so štyrmi prevodovými stupňami, s dvomi vyosenými hriadeľmi a jedným reverzačným stupňom....

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voĺnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225100

Dátum: 01.12.1984

Autori: Ragan Dalibor, Istvan Milan, Labaj Jozef

Značky: pohybu, stupňami, jednotka, kĺbová, voľnosti, tromi

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesa /1/ pevne spojeného s vonkajším dutým hriadeľom /2/, v ktorom je otočne uložený prostredný dutý hriadeľ /3/, na ktorý je pevne pripojené prvé hnacie koleso /4/ zaberajúce s prvým hnaným kolesom /5/ pevne spojeným s výkyvným krížom /6/, na ktorom je otočne uložené druhé hnané koleso /10/, ktoré je pevne spojené s koncovým členom /11/ a ktoré je v zábere s...

Súradnicová jednotka s tromi stupňami voĺnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224751

Dátum: 01.09.1984

Autori: Marcin Igor, Ragan Dalibor, Labaj Jozef, Istvan Milan

Značky: voľnosti, jednotka, stupňami, pohybu, tromi, súradnicová

Zhrnutie / Anotácia:

Súradnicová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo zväčšovacieho mechanizmu /l/, ktorý je prostredníctvom prvého čapu /2/ kyvne uložený v telese /3/, na ktorom je pripevnený prvý pohon /4/, ktorého lineárne pohyblivá časť /5/ je pripevnená k rámu /6/ druhého pohonu /7/, ktorého lineárne pohyblivá časť /8/ je kyvne pripojená na hnacom čape /9/ zväčšovacieho mechanizmu, na ktorom je kyvne uložený pákový...