Patenty so značkou «struskosíranová»

Struskosíranová maltovina

Načítavanie...

Číslo patentu: 240766

Dátum: 01.08.1987

Autor: Kavala Miroslav

MPK: C04B 7/147, C04B 7/153

Značky: struskosíranová, maltovina

Text:

...a oxidu hlinitého k oxidu křamičitému je 1,4 1,6.Dá 1 e obsah oxidu hlinitého je 5 - 10 hmot. a obsah oxidu hořečnatěho je 10 - 18 hmotnostnich..- 3 7 240 703 Dále se jedná o odpadmi průmyslový-sádrovec,ktefĺiĺĺŠŘŤ žení ĺ 50 - 85 hmot. dihydrátu síranu vápenatého,5 - 10 hmot.oxidu železitého a 0,1 - 10 hmot.kyselinou nerozložitelného podílm. ADosažení vyššího účinku oproti dosavadnímu stavu techniky spočívá ve využití vyeokopecní...