Patenty so značkou «strop»

Spojka pre kovovú kostru zaveseného stropu a strop ju používajúci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19797

Dátum: 28.10.2011

Autori: Turot Xavier, Lillette Matthieu, Riggi Philippe

MPK: E04B 9/12, E04B 9/06, E04B 9/08...

Značky: zavěšeného, strop, používajúci, kostru, stropů, kovovú, spojka

Text:

...Hook on a Stab-in bol tiežzdokonalený za účelom zlepšenia odolnosti kovových kostier proti ohňu. Priteple požiaru sa kovové časti rozťahujú a bez preventívnych prostriedkov sa kostra deformuje, podhľad už nie je tesný, načo sa spoje zlomia, čo vyvoláva padanie dosiek podhladu a nie je už možné zabrániť zvýšeniu teploty hlavného stropu. Pokiaľ ide o hlavné profily, je obvyklé ich vybavovať oblasťami alebo spojmi schopnými sa deformovať a...

Izolačné zariadenie pre trámový strop

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15362

Dátum: 10.02.2011

Autor: Defer Jean-noël

MPK: E04B 5/26

Značky: strop, izolačné, trámový, zariadenie

Text:

...týka izolačného zariadenia definovaného V predvýznakovej časti, ktoré sa vyznačuje tým, že uvedená izolačná stena má na zóne bočného prekrytia aspoň jednu horizontálnu drážku upravenú na prijatie pozdĺžneho okrajaoddeliteľnej koncovej zóny formou vzájomného zaklesnutia, keď jeoddelená od zvyšku izolačnej steny tak, aby oddeliteľná koncovázóna buď ostala V predĺžení uvedenej zóny bočného prekrytia, keďnosným prvkom je stena, alebo bola...

Kanálový podporný člen, spôsob výroby kanálového podporného člena a podporný systém pre strop vytvorený suchým murovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11650

Dátum: 04.02.2010

Autori: Borgers Stéphane, Stessel Wilfried

MPK: E04B 9/06, E04B 9/12

Značky: murovaním, kanálový, podporného, podporný, strop, suchým, systém, výroby, člen, vytvorený, spôsob, kanálového, člena

Text:

...vpodstate nezávisle od aplikácie dosiek suchého muriva. Takýto konštrukčný systém umožňuje, aby boli niektoré konštrukčné kroky, ako napríklad nasadzovanie stavebných konštrukcií na podporné systémy, ako sú napr. svetelné armatúry, atď. uskutočňované potom, čo bol skonštruovaný podporný systém, ale predtým, než boli aplikované dosky suchého muriva, čo je menej ťažkopádne.0010 Prihlasovatel zistil, že prítomnosť dvoch upevňovacích...

Kompozitné obloženie na strop so zlepšenými akustickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13820

Dátum: 28.07.2008

Autori: Blauwkamp Kevin, Pivert Benoit, Oosting Peter, Everest Brad, Deyoung Jeffrey, Johnson Jack, Tomasek Kevin, Rockafellow Brent

MPK: B60R 13/02, B60R 13/08

Značky: obloženie, kompozitné, vlastnosťami, strop, zlepšenými, akustickými

Text:

...energií prechádzať z vrstvy krycieho materiálu do porézne vláknitej výstužnej vrstvy a ktorá znižuje schopnosť kvapalného lepidla prechádzať bariérou pre lepidlo do aspoň penovej vrstvy krytu.0006 Navrhované riešenie sa tiež týka spôsobu výroby kompozitného obloženia na strop, obsahujúci nanášanie lepidla na vrchný povrch a spodný povrch penového jadra, uloženia vláknitej vrstvy na povrch penového jadra s povlakom lepidla, uloženie vrstvy...

Prvok strateného debnenia na strop

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3480

Dátum: 02.05.2003

Autor: Sklenář Jan

MPK: E04C 5/065, E04B 5/19, E04C 5/06...

Značky: debnenia, prvok, strop, strateného

Text:

...jedno uskutočnenie prvku strateného debnenia, kde výstužný priehradový nosník je umiestnený medzi dve stropné tvarovky, na obr. 2 je toto uskutočnenie znázomené v náryse, pričom na obr. ZA je vo zväčšenej mierke, ako DETAIL A, znázornená usporiadanie výstužného priehradového nosníka, pozostávajúceho zo štyroch pozdĺžnych prútov a z dvoch horných pozdlžnych proñlových dielov,na obr. 3 je v axonometrickom pohľade znázomený výstužný...

Kazetový strop

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1577

Dátum: 06.08.1997

Autor: Čurnek Andrej

MPK: E04B 5/21

Značky: strop, kazetový

Text:

...technického riešeniaAko z obr.l vyplýva, nosné profily 3 vyrobené z pozinkového plechu hrúbky 1,5 mm sa upevnia na závesnu tyč gł skrutkovými spojmi so závitmi M 8 a ich rovinnosť sa nastaví pomocou re gulačných prvkov (na obr.nenaznačené). Montážne sa doriešiavšetky prvky z elektrickými rozvodmi, vzduchotechnikou i ostatnými stropnými náležitosťami. Potrebný počet nosičov 3 vyrobe ných z pozinkovaného plechu hrúbky 1,5 mm sa...

Strop z dutinových tehiel a zo železobetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278574

Dátum: 14.09.1995

Autor: Novák Vladimír

MPK: E04B 5/26, E04B 5/44

Značky: železobetónu, strop, tehiel, dutinových

Zhrnutie / Anotácia:

Vodorovné nosníky (2) stropu, tvorené tehlovými stropnými doskami s obdĺžnikovým priečnym prierezom, sú usporiadané vzájomne rovnobežne s medzerami, naprieč ktorých sú vložené tehlové tvarovky (5). Tvarovky (5) sú usporiadané tesne vedľa seba po celej dĺžke medzier a priliehajú čelami (6) k bokom (4) vodorovných nosníkov (2). Čelá (3) vodorovných nosníkov (2) sú zaliate do bokov priebežných železobetónových trámov (1) s oceľovou výstužou (10),...

Podhlad, strop kabíny kolesového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259575

Dátum: 17.10.1988

Autori: Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Dimun Milan, Kočalka Štefan

MPK: B32B 5/18

Značky: kolesového, vozidla, kabiny, podhlad, strop

Text:

...je tenká vrstva peny pokrytá vrstvou tenkej ohybnej textílie.Nedostatkom doterajšieho stavu techniky sú vysoké materiálové nároky a vysoká prácnosť pri -kompletacii podhladu kabítn,~v súv-islosti s nutnosť-ou montáže. jednotli.vých ovládacích prvkov na samostatné nosné časti.Uvedené nedostatky rieši tento vynález, 4podľa. ktoréh-o podhľad, strop kabíny kolesoveho vozidlo, tvorený samonosnou vrstvou a .pripadne ďalšími funkčnými vrstvami...

Strop tepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253835

Dátum: 17.12.1987

Autori: Krajina Aleš, Kňura Jaromír, Bulina Vladimír

MPK: F27D 1/02

Značky: tepelných, strop, zařízení

Text:

...životnost je malá vlivem nízke odolnosti vůči chemickému narušování, například kysličníky manganu sodíku, draslíku atd., a to proto, že nejsou vypáleny na teplotu,podmiíující vznik keramické vazby.Uvedené nevýhody dosavadních stropu tepelných zařízení se odstraní stropem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z plynonepropustné kovové desky, ke které jsou na její vnitřní plošr v řadách připevněna nosná táhla s otvory,...

Bezprůvlakový strop pro velká rozpětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252051

Dátum: 13.08.1987

Autor: Wünsch Josef

MPK: E04B 5/43

Značky: bezprůvlakový, rozpětí, strop, velká

Text:

...spodní konce podružných sloupků jsou zachycenyv podhledové desce nebo v roštu z trámků pro přenášení vodorovnýchKonstrukce podle vynálezu umožňuje podstatné zvýšit rozteč hlavních nosných sloupů, aniž by bvlo třeba stropní desku dopl ňovat průvlaky nebo trámy, které žejména v občanských a průmyslo 252051vých budovách znamenají výrazně překážky pro vedení technologic Á kých, vzduçhotechnichých a jiných vedení a instalaci.Příklady provedení...

Montovaný kyselinovzdorný drevený strop

Načítavanie...

Číslo patentu: 236605

Dátum: 15.02.1987

Autori: Repka Peter, Belayová Jana, Szekházi Imrich

MPK: E04B 5/12

Značky: dřevěný, strop, kyselinovzdorný, montovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka trojvrstvej konštrukcie stropu, odolného voči kyselinám, so zníženou hmotnosťou a zvýšenou únosnosťou. Výhodou riešenia je úspora cenných drevín a vylúčenie lepených spojov. Podstata riešenia spočíva v kombinovaní klasických drevných materiálov s materiálmi odolnými voči kyselinám, ktorých cena je o 60 % vyššia ako u bežných drevín. Montovaný strop podľa vynálezu sa skladá z nosnej stredovej vrstvy z mäkkých ihličnatých drevín,...

Garážová vrata sklápěcí pod strop garáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247661

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šoustek Stanislav

MPK: E06B 3/48

Značky: garáže, garážová, strop, vráta, sklápěcí

Text:

...je nasunut držák lenka vedeného drážkou stojky přes kladkový převod k protizávaží, vyznačující se tím, že kladkový převod lenka je tvořen dvěma kladkami otočně ve stejné výšce uloženými ve vodorovné konaole, připevněnék hornínu rohu zárubně a vyčnívající z vnitřní strany vrat šikmo vzhledem k vodorovné ose vrat, přičemž dolní konec lanka je připevněn k pouzdru pro závaží. g.Garážová vrata podle vynálezu jsou výhodná zejména proto,že jejich...

Izolační stěna nebo strop tepelného agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217311

Dátum: 01.08.1985

Autori: Otáhal Josef, Zink Stanislav, Veselovský Petr

Značky: stěna, izolační, agregátu, tepelného, strop

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační stěna nebo strop tepelného agregátu, k jehož plášti je prostřednictvím trnů a destiček připevněna tuhá deska z kalciumsilikátových nebo anorganických vláken, vyznačující se tím, že k tuhé desce (4) jsou přitmeleny lamely (6) z anorganických vláken, uspořádané do polí, kde v sousedních polích je směr podélné orientace lamel (6) navzájem kolmý.

Strop nebo klenba tepelného agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222041

Dátum: 15.07.1985

Autori: Petráček Josef, Kolda Josef

Značky: klenba, tepelného, strop, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zavěšený strop případně klenba tepelných agregátů, zejména pecí nebo kotlů s účelem minimalizovat počet použitých tvarovek a zvýšit produktivitu práce při vystavbě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že strop nebo klenba tepelného agragátu sestává ze soustavy pouze dvou druhů tvarovek, to znamená válcových tvarovek a stropních tvarovek, které jsou opatřeny na obou koncích válcovým vybráním. Válcová tvarovka je opatřena na...

Polomontovaný keramický strop

Načítavanie...

Číslo patentu: 213568

Dátum: 01.03.1984

Autori: Šafek Miroslav, Jurčík Luboš, Šafková Miroslava

Značky: keramický, polomontovaný, strop

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zřizování optimálních stropních konstrukcí a tím podstatné snížení hmotnosti stropu, spotřeby nedostatkových hmot, např, ocele, cementu, energie. Uvedeného se dosáhne polomontovaným keramickým stropem, sestaveným z příhradových nosníku, jejíž taženou část tvoří patní desky, které jsou po obou podélných stranách opatřeny předepjatými vyvýšenými žebry, na jejichž vnějších podélných vzhůru sbíhavých stěnách jsou uložena šikmá...