Patenty so značkou «strojoch»

Systém na meranie vibrácií v pracovných strojoch s optoelektronickým prenosom údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7257

Dátum: 02.10.2015

Autori: Vojtko Imrich, Hrehová Stella, Balara Milan, Vagaská Alena, Krchová Denisa

MPK: G01H 17/00, G01H 1/00

Značky: meranie, údajov, optoelektronickým, strojoch, vibrácií, prenosom, pracovných, systém

Text:

...ku kontaktnému nosiču dotykových snímačov vibrácií, ktoré sú s príslušnými prístrojmi na úpravu a spracovanie signálov spojené pomocou tienených káblov. Snímače vibrácií môžu byť uložené v zvislom, vodorovnom, priečnom smere alebo v inom zvolenom smere. Snímače generujú signály o prebiehajúcich vibráciách na nízkej energetickej úrovni, preto sú okamžite pri mieste ich vzniku zosilňované predzosilňovačmi. Medzi nosičom (snímačov) a...

Systém merania vibrácií v pracovných strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7081

Dátum: 01.04.2015

Autori: Hrehová Stella, Krchová Denisa, Balara Milan, Kuric Ivan, Kočiško Marek

MPK: G01M 7/02

Značky: pracovných, systém, strojoch, merania, vibrácií

Text:

...z jednej meracej plochy pripevnenej ku kontaktnému nosiču dotykových snímačov vibrácií, ktoré sú s príslušnými prístrojmi na úpravu a spracovanie signálov spojené pomocou tienených káblov. Snímače generujú signály o prebiehajúcich víbráciách na nízkej energetickej úrovni, preto sú okamžite pri mieste ich vzniku zosilňované predzosilňovačmi. Medzi nosičom (snímačov) a strojom sa môže nachádzať kontaktná vrstva. Meranie prebieha minimálne na...

Spôsob a zariadenie na úpravu vápenných usadenín v ohrievačoch vody v strojoch na vydávanie nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6406

Dátum: 20.12.2006

Autor: Doglioni Majer Luca

MPK: A47J 31/44, F24D 19/00, C02F 1/34...

Značky: vydávanie, usadenín, vápenných, spôsob, strojoch, zariadenie, úpravu, ohrievačoch, nápojov

Text:

...na odstraňovanie vápenných usadenín alebo zabraňovaniu vytvárania vápenných usadenín V ohrievačoch vody majú niekoľko nevýhod. Spôsobovanietoho, že ohrievač vody vibruje pri svojej vlastnej frekvencii, môže ľahko prejsť do vytvárania nepríjemného hluku. Navyše ohrievač vody musí byť zjavne skonštruovaný tak, aby vydržal mechanické napätia, ktoré sú maximálne, pretože oscilovanie prebieha pri vlastnej frekvencii ohrievača. Ohrievače...

Laminované jadro pre rotor s permanentným magnetom v točivých strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10514

Dátum: 27.09.2006

Autori: Gadrino Franco, Pabst Otto

MPK: H02K 15/03

Značky: permanentným, strojoch, točivých, jádro, rotor, laminované, magnetom

Text:

...navzájom zarovnané tak, aby vytvorili Vŕtanie vhodne na vloženie upevňovacieho článku.Patent DE 102 19 190 zverejňuje stĺp z plechov jadra rotoru točivého stroja a spojovaciu tyč z plastu na spevnenie stĺpa zlisovaného do jedného celku s koncovými plechmi. Dokument WO 00/01056 zverejňuje stĺp z plechov jadra rotora točivého stroja ahlinikové spojovacie tyče, ktoré držia stĺp a sú zlisované s dvomi koncovými obrubami.0003 Jedným z predmetov...

Papierenský systém zníženia nánosov a usadenín karbónu na strojoch pri výrobe papierov a lepeniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13280

Dátum: 13.09.2006

Autor: Gomez Daniel

MPK: D21H 17/29, D21H 11/14, D21H 17/02...

Značky: systém, karbónu, zníženia, usadenín, výrobe, papierov, lepeniek, strojoch, nánosov, papierenský

Text:

...Tento spôsob uskutočnenia dovoľuje zvýšiť spojenie vlákien a náplne a tým zlepšiť mechanickú odolnosť, ale neumožňuje upraviť rastlinnú náplň pomocou katiónového vločkovacieho činidla, aby sa vylúčili kontaminanty (pochádzajúce najmä z recyklovaných vlákien a v danom prípade z rastlinnej náplne vtedy, keď je táto náplň výsledkom mletia zbytkov dreva alebo vedľajších poľnohospodárskych produktov).Patentové spisy EP O 645 49 lA a EP O 644...

Nástrojová hlava na nasadenie v obrábacích strojoch s potlačením nevyváženosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12136

Dátum: 17.08.2005

Autori: Fronius Jürgen, Hörl Roland

MPK: B23B 29/034, B23Q 11/00

Značky: strojoch, nevyváženosti, obrábacích, nasadenie, potlačením, hlava, nástrojová

Text:

...pre rezný nástroj, ktorého úložná os je usporiadanášikmo voči osiam výkyvu vyvažovacich telies, spojeným pevne s posúvačom.0010 Na zamedzenie dynamicky sa vyskytujúcich točivých momentov, ktoré by mohli na nástrojovú hlavu pôsobiť počas procesu prestavovania, je podľa vynálezu navrhnuté, že ťažisko hmotnosti rezným nástrojom osadeného posúvačaa vyvažovacích telies sú vo vzťahu k osi otáčania usporiadané v podstateV rovnakej axiálnej výške...

Spôsob kontroly uloženia pri obrábacích strojoch a zariadenie na kontrolu uloženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4284

Dátum: 03.12.2004

Autori: Strobel Richard, Kuhn Anton

MPK: B23Q 17/00, G01B 13/00, B23Q 11/00...

Značky: uloženia, kontrolu, strojoch, zariadenie, kontroly, obrábacích, spôsob

Text:

...ktorých má byť kontrola uloženia u obrábacích strojov natoľko zlepšená, že pracuje spoľahlivo, hlavnepri kolísaní tlaku. 0009 vynález je definovaný v nároku 8.0010 Spôsob podľa vynálezu na kontrolu uloženia je definovaný v nároku 1.0011 Podľa jedného variantu vynálezu bolo zistené, že je výhodné, keď je koncový otvor potrubného systému, uloženia, resp. upínacia plocha čistená prostrednictvom média pre úložný, resp. upínací...

Multimediálny systém a spôsob na diaľkové monitorovanie alebo rozhodovanie v hracích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4272

Dátum: 01.07.2004

Autor: Valero Moreno Javier

MPK: G07F 17/32

Značky: multimediálny, rozhodovanie, diaľkové, strojoch, hracích, spôsob, monitorovanie, systém

Text:

...hrajú zábavné alebo športové hry, ako sú hracie stroje na hranie šípok, biliardu, golfu, basketbalu, atď., je časť činnosti vykonávaná nezávisle na stroji. Pri takýchto priebehoch udalostí systém nie je schopný zistit všetky možné porušenia pravidiel hry a predpisov alebo prípadné podvádzanie hráčmi mimo oblasti priamo kontrolovanej strojom. Pre takéto a iné typy hracích strojov neposkytujú súčasné systémy a metódy optimálne prostriedky na...

Zariadenie na zovretie nite v kruhových pletacích strojoch na pletený tovar alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2837

Dátum: 17.12.2002

Autori: Lonati Francesco (zomrel), Lonati Ettore, Lonati Tiberio, Lonati Fausto

MPK: D04B 15/38

Značky: kruhových, podobně, pletený, strojoch, tovar, pletacích, zariadenie, zovretie

Text:

...spodný koniec sa pohybuje vpriečnom smere k dráhe nite, aby niť zachytila pomocou ramena apohybovala niťou smerom k osi ihlového valca a zovrela ju medzi blokovacou pákou a0013 Zárukou zovretia nite je zaistenie správneho záberu nite s uvedeným ramenom.0014 Pokiaľ sa na konci kroku privádzania nite a priamo pred alebo počas otáčania blokovacej páky, nutného na zachytenie nite za účelom zovretia, pohybuje niť smerom k osi ihlového valca...

Zariadenie na zovretie nite, najmä na zovretie elastických nití s malým prierezom, v kruhových pletacích strojoch na pletený tovar alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2773

Dátum: 17.12.2002

Autori: Lonati Ettore, Lonati Tiberio, Lonati Francesco, Lonati Fausto

MPK: D04B 15/38

Značky: tovar, pletacích, malým, kruhových, najmä, nitě, zariadenie, elastických, strojoch, zovretie, pletený, nití, podobně, prierezom

Text:

...V priečnom smere k dráhe nite, aby niť zachytila pomocou ramena apohybovala niťou smerom k osi ihlového valca a zovrela ju medzi blokovacou pákou a0013 Pri používaní týchto zariadení boli pozorované určite problémy pri zovretí a zadržovanípružne roztiahnuteľných nití s malým priemerom, ktoré sú privádzané v predopnutom stave.0014 Vtomto pripade nie sú v skutočnosti blokovacia páka a pružný plátkový element schopné zaistiť správne zovretie...

Zariadenie pre ovládanie membránového ventila k dávkovaniu plynov najmä na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 260784

Dátum: 12.01.1989

Autor: Radič Rudolf

MPK: G01F 11/06

Značky: ovládanie, plynov, strojoch, dávkovaniu, najmä, zariadenie, rotorových, ventila, membránového

Text:

...6, ktorý zasahuje dopriestoru klúča 3. Vo vytláčacom tŕni je vytvorený plniaci otvor 7 a prívodný kanál B,ktoré vyústuje do otvoru vytvoreného z dolného konca vo vytláčacom tŕni B.V otvore vytláčacieho tŕň-a 6 je na vyüsteni prívodného kanála 8 a plniaceho otvoru 7 uložená membrána 10 po obvode dosadajúca na spojovaciu maticu 14 zaskrutkovanú do otvoru vytláčacieho tŕňa G. V strednejčasti na membránu 10 dosadá opierka 12uložená...

Manipulačné zariadenie pre automatickú výmenu technologických paliet v obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 258611

Dátum: 16.09.1988

Autori: Morávek Jan, Kuchyňár Milan, Križan Jozef

MPK: B23Q 7/06

Značky: technologických, výměnu, manipulačné, strojoch, paliet, automatickú, obrábacích, zariadenie

Text:

...v tom, že pevný stojan je osadený dvoma valčekovými dráhami tvorených dvoma radami valcových kladiek, pričom na pevnom stojane je umiestnený as 258611poň jeden podávač. Valcové kladky sú z vonkajšej strany opatrené kužeľovým nákružkom. Alternatívne môžu byt k valcovým kladkám priradené voľné valcové kladky,ktorých os zviera s osou valcových kladiek valčekových dráh tupý uhol.Zariadenie podľa vynálezu rieši vloženie a vybratie...

Manipulačné zariadenie pre automatickú centrálnu výmenu technologických paliet v obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255369

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kuchyňár Milan, Križan Jozef, Morávek Jan

MPK: B23Q 7/14, B23Q 7/05

Značky: manipulačné, zariadenie, automatickú, strojoch, paliet, výměnu, centrálnu, technologických, obrábacích

Text:

...plocha a jednoduchá konštrukcia, nahradzujúca súbor doteraz používaných zariadení. Uplatnenie zariadenia je najmä V automatizovaných výrobných systémoch.Príklad prevedenia zariadenia, ktoré je skonštruované podľa predmetu vynálezu, je scliematicky znázornený na výkrese obr. 1 v pôdoryse, na obr. 2 je V náryse.Zariadenie pozostáva z presuvného vozika ., presuvne iťoženého na vedení 2, kto~ ro je uchytené priamo na rám obrábacieho stroja 3....

Zariadenie na kontrolu hmotnosti, najmä sifónových bombičiek na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 246430

Dátum: 15.12.1987

Autor: Koenek Drahomír

MPK: G01G 17/00

Značky: strojoch, bombičiek, hmotnosti, kontrolu, zariadenie, najmä, rotorových, sifónových

Text:

...D, 21 sú na konci pružne spojené prostredníctvom tlačnej pružiny 31. Medzi ramenami vonkajších čeľwstĺ 20, 21 je uložený kľúč 26 opatrený pákou 24 s kladk-ou 25. Klad-ka 25 je v styku s vačkou 23. Na druhom konci kontrolného ramena 9 je upevnený držiak 10, na ktorom je umiestnené závažie 14 a clona 13..Pod clonou 13 je umiestnený v kontrolnej polohe bezdotykový snímač 28. Držia-k 10 je v spodnej časti opatrený čapom 11,na ktorom je uložená...

Zariadenie pre zmenšenie odporu rotora pri jeho otáčaní v tekutine, predovšetkým diskových strát v hydrodynamických strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 241319

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hora Jioí

MPK: F04D 1/00

Značky: odporu, tekutině, otáčaní, diskových, predovšetkým, zmenšenie, rotora, strojoch, zariadenie, strát, hydrodynamických

Text:

...je úmerný druhej mocnine relatívneho rozdielu obvodovej zložky rýchlosti steny a tekutiny.Vloženim volne rotujúceho telesa obr,2 až 7 medzi stenu rotora a statora podla vynálezu sa dosiahne toho, že volne rotujúce teleso 4 sa bude otáčať pod účinkom otáčajúcej-säťtekutiny medzi ním a bočnou stenou disku 1. Pohyb voľne rotujúceho» telesa však vyvolá otáčanie sa kvapaliny aj vpriestore medzi nim a stenou statora 2.Tekutina zo strany statora 2...

Prípravok na upínanie kotúčových nožov pri brúsení ostria na rovinných kovoobrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252390

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hegedüš Ján, Brychta Štefan

MPK: B24B 3/46

Značky: brúsení, nožov, ostria, upínanie, kovoobrábacích, prípravok, rovinných, kotúčových, strojoch

Text:

...vo vybraní základovej dosky, pričom Základová doska má upravenú dcsad-aciu plochu.Hlavná výhoda prípravku na upínanie kotúčových nožov pri brúseuní ostria na rovinných kovoobrábacích strojoch spočíva v tom,že prípravok je konštrukčne aj výrobne jednoduchý a podľa velkosti upínacej plochy rovinněho kovoobrábacieho stroja je možné vyhotoviť niekoľko upínacích prípravkov,čím dôjde k niekolkonásobnému sproduktívneniu tejto výroby.Na...

Zariadenie na uloženie ťažkých rotačných obrobkov na obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 234234

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kunc Jozef, Nemec Ján

MPK: B23P 1/02, B23Q 3/00

Značky: uloženie, rotačných, zariadenie, strojoch, obrábacích, ťažkých, obrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie trenia čapov ťažkých obrobkov v klzných ložiskách. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstatou je, že klzné ložiská sú tvorené aspoň dvoma vymeniteľnými segmentami a valivé ložisko vedľa klzného je uložené odpružene.

Zariadenie na reguláciu hrúbky farbového sloja v ofsetových a knihtlačových polygrafických strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 248483

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: zariadenie, knihtlačových, sloja, ofsetových, farbového, polygrafických, hrúbky, strojoch, reguláciu

Text:

...potreba relatívne veľkého počtu valcov V týchto aprátov, pričom sa výrazne zmenšuje ich energetická náročnosť. Uvedený spôsob regulácie zabezpečuje vysokú variabilitu, pričom sa zabezpečuje tento spôsob regulácie pomocou kompaktného a jednoduchého automatického zariadenia.Funkcia zariadenia je vysvetlená pomocou pripojených výkresov, kde na obr. 1 je znázornený farebník, ktorý umožňuje reguláciu hrúbky farbového sloja jeho rozlahovanim, a...

Membránový ventil pre dávkovanie plynov, najmä na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 229543

Dátum: 15.08.1986

Autor: Šicko Ján

MPK: F16K 21/16

Značky: membránový, strojoch, dávkovanie, najmä, ventil, rotorových, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový ventil pre dávkovanie plynov, najmä na rotorových strojoch, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z puzdra (1) ventilu, v ktorom je vo vertikálnom smere posuvne uložené teleso (2) ventilu v axiálnom smere s vytvoreným otvorom (22) na dne ktorého je uložená membrána (3) a puzdro (4) opatrené závitom a na čelnej ploche dorazom (10), pričom v púzdre (4) je uložená prítlačná skrutka (7), na ktorej je prestaviteľne uložená ovládacia páka (8) s...

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227567

Dátum: 01.06.1986

Autor: Benák Rudolf

Značky: hlavou, dopravu, rotorových, súčiastok, orientáciu, zariadenie, strojoch

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch, u ktorých dopravná dráha súčiastok je tvorená po obvode dopravného rotora, vyznačujúce sa tým, že vnútorná časť dopravnej dráhy (10) je tvorená rotačným kotúčom (4), pričom nad častou rotačného kotúča (4) je umiestnený násypník (5) zasahujúci nad dopravnú dráhu (10).

Zariadenie na ovládanie pracovných nástrojov na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227566

Dátum: 01.06.1986

Autor: Benák Rudolf

Značky: ovládanie, zariadenie, strojoch, rotorových, pracovných, nástrojov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ovládanie pracovných nástrojov na rotorových strojoch pozostávajúce z vonkajšie ho šmýkadla, v ktorom je posuvne uložené vnútorné šmýkadlo, ktoré sú prostredníctvom vodiacich kladiek uložené na pevnej obvodovej vačke rotorového stroja, pričom pod šmýkadlom je na no snom venci rotorového stroja pevne uchytený pracovný nástroj, vyznačujúce sa tým, že vonkajšie šmýkadlo je na dolnom konci na vnútornej ploche opatrené vodiacou drážkou...

Zariadenie na kontrolu polohy najmä skrutkovaných súčiastok na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 228741

Dátum: 15.04.1986

Autori: Jedlička Jozef, Čelko Peter

MPK: B65G 47/14, B65G 43/08

Značky: zariadenie, súčiastok, rotorových, polohy, strojoch, skrutkovaných, kontrolu, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je skontrolovať správnosť naskrutkovanej matice na rotorovom montážnom stroji. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že oproti kotúčovým narážkam skrutkovacích vretien je výkyvne a odpružene uložená snímacia páka, opatrená priechodzou drážkou. Horná plocha snímacej páky je opatrená ovládacím nábehom, nad ktorý zasahujú impulzné palce skrutkovacích jednotiek. Oproti impulzným...

Zariadenie na kontrolu hmotnosti, najmä sifónových bombičiek na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 226386

Dátum: 01.11.1985

Autor: Michalka Vladimír

Značky: bombičiek, kontrolu, hmotnosti, zariadenie, rotorových, sifónových, strojoch, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontrolu hmotnosti, najmá sifónových bombičiek na rotorových strojoch pozostávajúce z podstavca, na ktorom je v každej pracovnej polohe zvisle zložený preklápací mechanizmus a vodorovne kontrolný mechanizmus vyznačujúce sa tým, že preklápací mechanizmus /2/ je tvorený ozubeným hrebeňom /5/ v zábere s ozubeným pastorkom /4/, ktorého dolný koniec je opatrený ovládacou kladkou /8/ uloženou vo vačke /9/, pričom ozubený pastorok /4/ je...

Zariadenie na zanášanie útku na dvojlôžkových žakárových pletacích strojoch s páskovým podávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 225858

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dembovský Kazimír, Baláž Ján, Barinec Rudolf

Značky: podávaním, páskovým, zanášanie, strojoch, žakárových, pletacích, zariadenie, dvojlôžkových, útku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zanesenie útku na dvojl(žkových žakárových pletacích strojoch s páskovým podávaním medzi obojlícne očko pletacej dvojfontúry. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktorého podstatou je, že zadný koniec zanášacej trysky je opatrený vodítkom. Zanášacia tryska je prostredníctvom nosníka výkyvne v smere zvislom uložená na držiaku.

Uzatváracia montážna hlavica, najmä aerosolových ventilov na montážnych strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227117

Dátum: 01.01.1985

Autor: Benák Rudolf

Značky: aerosolových, strojoch, montážna, montážnych, hlavica, uzatváracia, ventilov, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatváracia montážna hlavica najmä aerosolových ventilov na montážnych strojoch vyznačujúca sa tým, že je tvorená dvojramennými pákami /2/ kyvne uloženými na vnútornom obvode nosného puzdra /1/, pričom dvojramenné páky /2/ sú na hornom konci z vnútornej strany opatrené šikmým zrazením /9/, kým na dolnom konci z vnútornej strany sú vytvorené uzatváracie čeľuste /11/ a v strednej časti z vnútornej strany sú opatrené pevnými dorazmi /10/, zatiaľ...