Patenty so značkou «stříkání»

Způsob výroby materiálu na bázi oxidu hlinitého pro plazmové nebo žárové stříkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 260111

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bartuška Miloslav, Szabó Josef, Zvěřina Karel, Buchar Miloslav, Kroupa Petr

MPK: C23C 4/04

Značky: oxidů, způsob, stříkání, materiálů, žárově, plazmové, hlinitého, bázi, výroby

Text:

...což jsou zpravidlu vlootnosti rozhodujici opoužitelnosti povloku v praxi.U oglomerovnných nústřikových materiálů jo ąúklednim přodpokladom kvality výslednćho povloku rovněž stupeň protoveni částio nústřikového materiálu. Partie obsahující neprotavený nebo jen částečně protavoný nústřikový materiál jsou značne pôrovitć o podstatné zhoršuji vlastnosti povlaku. Obtiže způsobuje i přítomnost použitého orgonického pojiva v množství cca...

Zařízení pro detonační stříkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 266469

Dátum: 12.01.1990

Autori: Amlinskij Roman, Ružejnikov Vladimir, Fedko Jurij, Nedelko Vladimir, Gončarov Alexej

MPK: B05B 7/00

Značky: stříkání, zařízení, detonační

Text:

...OTKDNBBDT. 3 aweM orxpunamr uexonme MGPHCTDQHBHHG seHwHnH 20.Ľanee npH noMom cncremu 42 ynpasneHHn mopnupyercn pexHM npoaepxa HuxexuHH cuecurenn rasoa. B svou pexnue önoxuponxu no anneuum cw nawquxon 21,25, 26 He aaeňcvnymrcâ. - 1 4ÓRHOBDEMGHHO orxpunammcs 3 neKTp 0 MaľHHTHHe Hnananu 16, 29 Kucnopona H anekrponarmu-Hnxñ manan 28, a auermenonbłü marian 14 ocwaerćàłçaakpbrrnm. Bamraxne 3 BTOM pemHMe He aaeňcmayewcn. KHcnopq.Hs üannona 3...

Zařízení pro detonační stříkání povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266214

Dátum: 13.12.1989

Autori: Klimenko Valerij, Skadin Vasilij, Anosov Jurij, Voronkin Marij

MPK: B05B 7/20

Značky: detonační, povlaků, stříkání, zařízení

Text:

...MEHH. 4 . Ycwanosxa uns eToHauuoHHoro HHHMHGHHH noxpmrnü paöoTaeT cnenymmm 06 pa 3 oM.Ho Komanam c 6 noKa 14 ýnpaBneHnH OTKpHBąwTCH Knananm 6 H 8, B pe 3 yHbTaTe nero ropmqee H 0 KHCHHPdHb H 3 HX HCTOQHHKOB nocTynamT Bxauane B ćMecHTénb 5, Arne 05 pa 3 YeTCH B 3 puBqaTax.cMecb, a 3 aTeM B CTBOH 1. Bo BPGMH aanonneunz ćwnona 1 cmecbm ĎHOKOM 14 nonaemca Komanà Ha ňunynbcnoe owxpmrne H sakpurue Knananon 11 n 12 oaawopon 3 H 4....

Clona v detonačním zařízení na stříkání povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264018

Dátum: 12.05.1989

Autori: Klimenko Valerij, Těmčenko Vladimir, Skadin Vasilij

MPK: B05B 7/20, B05B 1/28

Značky: zařízení, stříkání, detonačním, clona, povlaků

Text:

...n sme nnacwnnm co cłcBosuhm OTBepCTHeM 5, uMemuM ,unaMeTp,vpannmň nuanerpy ornepcwnn 2 B expaue 1 H coocuoe eMy. Boxpyr OTBBDCTHH 5 B nnacwnne pacnonomeum conna 6, cooömammecn c Bnywpenneň nonocTLm 7 cuubçona 3. Kpoue TOPO, ocuoaaune 4 cuaömeuo mmyuepom 8 c oőparnmm KHanaHOM nz nonBona rasa B nonocTb 7 cnnbůona 3.Ycwpoňcrno pąöowaer cneymum o 6 pa 3 oM. B HOHOCTB 7 cnnbůona 3 uepes mry úep 8.c 05 paTHHM Knananou noaeTcn paőoquň ras, cnyxamuň...

Způsob žárového stříkání povlaků na válcové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260970

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kovalenko Vjačeslav, Ostilovskij Oleg, Pedenko Pavel, Jefimenko Alexandr, Gnatěnko Dmitrij, Merkin Valentin

MPK: B05B 13/04

Značky: válcové, stříkání, žárového, způsob, výrobky, povlaků

Text:

...öoxonoü rpaau peőpa, rpa.Bennunay paccwoannx h perynnpymw nepeMemeHneM ynopa 7 n ynopa 13, QnxcnpyeMoro raüKaMn 14 n 15.TaKuM.o 5 pa 3 oM HaHOCHTCH Heoőxonnnoe Kanuuecwno cnoes Hanmnaemoro Màrepnadia.nocne oxonqaunx Hanmneuna cpaöawmsaer nHeBMouunnHnp 2,OTBORH ropenxy I B ncxónnoe nonoxenne. -Hahmneune, BHHOHHHEMOE na onncannoň ycranoaxe, oőecneqnaaer paBHOMepH 0 e řxauecmseunoe noKpmTne uunuunpnuecxux nsnenuň c npoonbnmmn pe 6 paMm Ha...

Vysokotlaká pumpa pro stříkání nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 257668

Dátum: 16.05.1988

Autori: Klečka Jiří, Zavadil František

MPK: B05B 9/04

Značky: stříkání, nátěrových, pumpa, vysokotlaká

Text:

...ł§ spodního tělesa § s ventilem g a těsnicím kroužkcm łg, rozpěrné vložky 1 sacího koše Ag a filtrační vložky łg. Potřebný přitlàk na horní manžety Q je vyvozen pomocí stąvitelného šroubení łg, ve kterém je uložena pružina łg, ktorá doléhá společně se šroubonim łg na tvarový kroužek gg. Seřjzením šroubení gg a silou vyvozeno Lŕedepnutou pružinou Ag je zabezpečono rovnoměrné předepnuti manžet Q i v případě určitého opotŕebení manžet Q nebo...

Zařízení na stříkání betonové směsi s podtlakovým plněním násypky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253692

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jelínek Josef, Černý Jiří

MPK: B05B 7/28

Značky: zařízení, směsi, násypky, betonové, stříkání, podtlakovým, plnením

Text:

...zařízení a jeho hmotnost jsou podstatne menší než u strojů využívajících mechanického plnění.s-Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn jeden príklad provedení zařízení podle vynálezu, kde zásobník je proveden v částečném řezu.Zařízení na stříkání betonové směsi sestávd ze stroje 1 na stříkání betonová směsi, ktery je opatřen násypkou g a uložen na podvozku 3. Na násypce g je umísten zásobník 5,ktorý je pomocí čepu 1 otočná uchycený...

Kabina pro stříkání vodouředitelnými disperzemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240617

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vászovics Györgyi, Irie Nobuhiko

MPK: B05B 15/12

Značky: disperzemi, vodouředitelnými, stříkání, kabina

Text:

...kabina pro stříkání vodouředitelnými dieperzemi podle vyúálezu, jehož podstata tkvi v tom, že sběrná nádrž je nápojena na čerpadlo a na paralelní tlakové filtry, na něž jsou napojeny stavitelné redukční prvky etříkacího a oplechovacího potrubí, přičemž na sběrnou nádrž jsou napojeny oplachované plochy boční a alespoň jednoatranně zespádovaná spodní plocha kabiny. Sběrná nádrž je automaticky doplñována vodouřeňitelnými disperzemi ze...

Zařízení ke stříkání nekonečných prstenců běhounů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 241031

Dátum: 15.08.1987

Autori: Lebediv Vladimir Stipanovie, Prochorov Jevgenij Fedorovie, Jevstratov Alexadd Alexejevie

MPK: B29D 30/08

Značky: běhounu, prstenců, stříkání, pneumatik, zařízení, nekonečných

Text:

...kotouč.Za účelem převzetí pásu s nastříknutým běhounem je použit přetlačovací prstenec,axíálně přesuvný směrem k navíjecímu kttouči. Ten je rovněž s výhodou opatřen -iovnitř prolamovanými kotoučí tvaru V a může tak odebírat z navíjecího kotouče nastříknutý prsteneeběliounu pneumatiky o proměnné velikosti a přívádět jej k dalšímu zpracování. Podle dalšího vytvoření vynálezu jsou po obvodu rozděleny a uvnitř navíjecího kotouče upravený známé...

Rozvod tlakového vzduchu vysokotlakého zařízení pro stříkání nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243867

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pryl Karel, Sedláeek Josef

MPK: B05B 9/01

Značky: rozvod, zařízení, stříkání, tlakového, vzduchu, nátěrových, vysokotlakého

Text:

...v rozvodových kanálech 1 přesuvně dvoučinné ventily Q, které při plnění pneumatického motoru l uzavírajívýfukové otvory 3 znázorněno v horní části motoru a naopak při výfuku jsou přesunuty tlakovým vzduchem do polohy, kdy je plně otevřen výfukový otvor, znázorněno u spodní části motoru.Přívod 2 tlakového vzduchu je umístěn na tělese É rozvodu, ve kterém je uložena rozvodná kostka 1, ovládané přesuvným pneumatickým válečkem g. Činnost...

Stroj na stříkání betonové směsi z velmi suchých a prašných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249082

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jelínek Josef, Černý Jiří

MPK: B05D 1/12, B28B 1/32

Značky: stříkání, prašných, směsi, materiálů, betonové, velmi, suchých, stroj

Text:

...těsnící deska il, která je zhotovena z vhodného materiálu, a dále vyfukovač gg a vstup 13 stlačeného vzduchu. Hlava gg stroje je otočné uchycena na straně vyfukovače łg e na protilehlé straně pomocí dvou čepů v obvodovém rámu 11,který je po stranách otočné uchycen do dvou pák 12. Páky 12 jsou na jedné straně pomocí čepů uchyceny v závěsech rámu Q stroje a na druhé straně jsou opatřeny stahovscími ärouby gg,kterými je seřizován přítlak...

Těsnicí manžeta zařízení pro stříkání nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 237546

Dátum: 15.12.1986

Autori: Zavadil František, Klečka Jiří

MPK: B05B 9/00

Značky: zařízení, těsnicí, manžeta, nátěrových, stříkání

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tvarové uspořádání těsnicí manžety, která zajišťuje těsnost mezi nádobou a víkem vysokotlakého stříkacího zařízení pro nanášení nátěrových hmot. Manžeta podle vynálezu kromě zabezpečení dokonalé funkce a vysoké životnosti umožňuje při výrobě použít i efektivní technologie - vstřikování plastu. Využitím této manžety se zajistí zvýšení technické úrovně a provozní spolehlivosti celého výrobku při snížených výrobních nákladech.

Nástřikový materiál, zejména pro plasmové stříkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 233501

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kroupa Petr, Zvěřina Karel

MPK: C23C 7/00

Značky: plasmové, stříkání, materiál, nástřikový, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru povrchové ochrany materiálů a řeší problém nástřikového materiálu s vysokou žáruvzdorností a tepelnou vodivostí. Nástřikový materiál sestává z 8 až 35 % hmot. oxidu hořečnatého MgO nebo oxidu vápenatého CaO, 2 až 10 % hmot. oxidu berylnatého BeO a 55 až 90 % hmot. oxidu hlinitého Al203, oxidu zirkoničitého ZrO2, oxidu křemičitého SiO2, oxidu chromitého Cr2O3 nebo oxidu titaničitého TiO2. Vynález je možno využít zejména v...

Podlahová nebo stolová kabina s odsáváním vzduchu pro stříkání zejména nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 223294

Dátum: 15.03.1986

Autori: Krejčík Vladimír, Navara Václav

Značky: nátěrových, podlahová, zejména, vzduchu, stříkání, kabina, stolová, odsáváním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru povrchových úprav a řeší zdokonalení cirkulace vzduchu ve stříkacích kabinách nátěrových hmot. Dosahuje toho opatřením podlahové nebo stolové kabiny přivadečem vzduchu, upraveným pro rozdělování přiváděného vzduchu po celém průřezu stanoviště pracovníka, umístěným vzhledem ke stanovišti pracovníka na opačné straně, než je odsávací stěna kabiny. Tento přivaděč vzduchu obsahuje nejméně dvě rozdělovací desky, uspořádané za...

Zařízení pro stříkání barvy v elektrostatickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 214883

Dátum: 15.10.1984

Autori: Domokos József, Kovács István, Bese András, Benedek György

Značky: barvy, stříkání, zařízení, elektrostatickém

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stříkání barvy v elektrostatickém poli, obsahující prostupní štěrbinu barviva mez dvěma elektrodami probíhajícími alespoň část dráhy vzájemně ve stejné vzdálenosti, z nichž jedna elektroda je vysokonapěťová elektroda, která alespoň částečně omezuje bezprostředně prostupní štěrbinu, a druhá elektroda je protielektroda, která leží na nižším potenciálu, než vysokonapěťová elektroda, zejména na zemním potenciálu, a mezi níž a prostupní...