Patenty so značkou «stříkací»

Zařízení pro automaticky řízené natáčení stříkací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265861

Dátum: 14.11.1989

Autori: Moravec Jaroslav, Kůla František, Trojan Václav

MPK: B05B 15/08

Značky: řízené, automatický, zařízení, stříkací, natáčení, hlavice

Text:

...na stříkacích manipulátorech jakosamostatný prvek s možností orientovaného natáčení stříkací hlavice v určité rovině. Zařízení je možno s výhodou použít v pružných výroiuích systémechpro různorodou skladbu výrobků. Je současně dosažena vyšší účinnost manipulátoru využitím tohoto.dalšího stupně volnosti. Na připojenćm výkresu je znázorněn príklad zařízení s pneu matickým pohonom pracovních vúlců s natáčením stŕíkací hlavice ve svislé rovině....

Vzduchová stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 262359

Dátum: 14.03.1989

Autori: Klečka Jiří, Bobek Josef, Vojíř Jaromír

MPK: B05B 7/04

Značky: stříkací, vzduchová, pistole

Text:

...n při natočení.křídel vůči svislé rovině procházející pistolí o 45 ° vlevo či vpravo vytváří kruhový paprsek.Výhoda tohoto řešení spočíva v tom, že změna tvaru paprsku se vytváří natočením hubice vůči tělu pistole se záetřikem. Tímto odpadá celá regulace. jinak běžná u vzduchových pistoli, která je výrobné eložitá a skládá se z většího počtu dílcü. Regulace tvarupapreku podle vynálezu zajlščuje vizuální kontrolu nastavení a její opětovnou...

Okenní stěrač a stříkací hlava pro jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261877

Dátum: 10.02.1989

Autor: Schiesser Walter

MPK: B29C 47/12

Značky: výrobu, stříkací, stěrač, okenní, hlava

Text:

...vynálezu probíhá tedy obtékání nosného pásu ve dvou etapach1. Pokrytí horní strany nosného pásu, zatímcco je na jeho Spodní straně úplně podpírán dosednutím v průchodu 31horní strana je podeprrína gumovým materiálem, ji pokrývajícim.ľřni je nosný pás pri celém VYUHČUVAHCÍHÍI ději úplně chráněn ~pred pľOhnutĺm.Pritom je třeba Joznanienat, že ruosný pás je pri první etape poháněn vytlačovaným gumovým materiálem. Za těchto okolností je za trnem...

Elektrostatická stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 259526

Dátum: 17.10.1988

Autori: Huber Willi, Mussner Klaus

MPK: B05B 9/01

Značky: stříkací, elektrostatická, pistole

Text:

...čästmi, které mají otvory 25 pro řídící vzduch.Obecně sestávají trubice 10 pistole, krycí těleso 23 a šroubová objímka 22 z izolační umělě hmoty, ventil 12 barvy, ventílove těleso 16 s deskou 18 a pouzdrem 20 a obě elektrodové jehly 15, 21 z elektricky vodivého materiálu, zejména kovu.Pro započetí rozprašování se stiskne neznázorněná spoušť pistole. čímž ventil 12 barvy otevře svou propusť barvy. Barva pro niká potom kolem pouzdra 2 G a...

Elektrostatická ruční stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 257273

Dátum: 15.04.1988

Autori: Spirig Eugen, Huber Willi

MPK: B05B 9/04

Značky: elektrostatická, pistole, ruční, stříkací

Text:

...je opatřena odklopitelným spínacím prvkem 32, který spolupracuje s neznázorněným bezdotykovým spínačem, nacházející se V budiči lg vysokého napětí, například s trubičkovým relé.Popsaná elektrostatická stříkací pistole pracuje následovně. Jestliže obsluhující osoba stiskne spoušt li, pak se řídící zesílení ggp posune nejprve směrem doleva s tím důsledkem,že tlakový vzduch, nacházející se V přívodní trubce g tlakového vzduchu, přejde napříč...

Integrovaná stříkací kabina

Načítavanie...

Číslo patentu: 245606

Dátum: 15.10.1987

Autor: Belko Dušan

MPK: B05B 15/12

Značky: integrovaná, stříkací, kabina

Text:

...a dnem je vytvořena odpadová štěrbina.Výhody vynálezu spočívají v tom, že soustředění filtračních prvků na jedná přírubě opatřené rychloupínacími prvky umožňuje jejich snadnou a rychlou výměnu při změně odstínu prášku, přičemž jednoduchost provedení a tím i nízká cena umožňuje vybavit kabinu sadou náhradních Eiltrů pro každý používaný odstín prášku v procesu výroby.Dále kryt filtračních prvků chrání filtry proti přímému působení prášku a...

Vzduchová stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 240716

Dátum: 15.08.1987

Autori: Wiesnerová Ludmila, Bruthans Václav

MPK: B05B 7/02

Značky: stříkací, vzduchová, pistole

Text:

...umožňuje nastavení z polohy zavřeno otočením pou-ze o 1 B 0 ° do polohy plně -otevřeno K zamezenívětšího otočení slouží výstupkyna těle pistole, které slouží jako dorazové polohy. Výhoda navrhované -vzduchové stříkacípistole s regulací šíře střiku spočíva v tom,~že kuželk-a z plastické hmoty něikolikanásobně zlepšuje těsnost a funkci regulace šíře. Ucpávka regulace zaručuje dokonalou těsnost regulace a má vysokou životnost,prakticky není...

Protivýbuchová ochrana stříkací kabiny pro nanášení práškových nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251012

Dátum: 11.06.1987

Autori: Dvořák Miloslav, Štroch Vladimír, Židlík Petr, Mokroš Martin

MPK: B05B 15/12

Značky: práškových, nátěrových, stříkací, kabiny, nanášení, ochrana, protivýbuchová

Text:

...výbuchová reakce vzníká. Produkty exploze Jsou odlehčenýn panelen V zadní etěně kabíny uvolněny. Odlehčený panel je přsdee nastaven na hodnotu požadovaného otevíracího tlaku. uvolněnín exploze bezproetředně z prostoru. kde vzniká. tj. například z prostoru fíltrů. se potlečuje přenos exploze uvnitř celé kabíny. Další výhodou vynálezu je oddělení prostoru fíltrů od prostoru etříkání pohyblívýní planžetaní. fungující Jako klapky. Tín se...

lntegrovaná stříkací kabina

Načítavanie...

Číslo patentu: 243624

Dátum: 15.05.1987

Autori: Oros Ladislav, Jelínek Stanislav

MPK: B05B 15/12

Značky: kabina, stříkací, lntegrovaná

Text:

...prášků. vytvoření vzduchového potrubí jako nosné části kabiny zajiščuje konstrukčně jednoduché a z hlediska prostoru minimalizované propojení odsávacích modulů, přičemž tímto potrubím je možno provést rozvedení tlakového vzduchu a elektrického rozvodu k ovládání zařízení pro čištění filtru.vytvoření stěn pracovního prostoru ze zavěšených panelů šířkových modulů umožňuje jejich přemístěním vytvořit kabinu pro oboustranný postřik plošných...

Vysokotlaká stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 239493

Dátum: 15.04.1987

Autori: Blinka Antonín, Jelínek Václav

MPK: B05B 9/01

Značky: vysokotlaká, pistole, stříkací

Text:

...nastsvit s eełídit správný chod usevírecí jehly. Volnd uloiení ovlddecího trnu ne tňhlu jehly eliminuje event výrobní nepreenosti jednotlivých dild. Toto uspołdddni molňuje poudít tdhle uzavírací jehly s Iselýu pruhu (nepříkled 0,5 ai 2 n), e tím dosáhnout vysoká nutnosti uopdvky, provozní epolehlívoeti i pri výeokću rosprelovaoín tlaku ns ndtlrovou hloiu.prdłee tdhle uuvírecí jehly přísnivö ovlivňuje o sniluje ndrolq ns evlddscí eílu,...

Stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 237606

Dátum: 16.02.1987

Autor: Bílek Zbyšek

MPK: B05B 7/04

Značky: stříkací, pistole

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stříkací pistole, zejména pro stříkání betonových a žárobetonových směsí včetně lehčených. Podstata stříkací pistole podle vynálezu spočívá v tom, že sestává z tělesa pistole, v němž je uložen štěrbinový směšovač, k jehož přednímu čelu je přímo přisazena výtoková tryska, opatřená v ose pistole homogenizační komůrkou. Stříkací pistoli podle vynálezu lze použít ke stříkání betonových a žárobetonových směsí všeho druhu,...

Ucpávka uzavírací jehly vysokotlaké stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 236027

Dátum: 01.02.1987

Autori: Ledeč Nad Sázavou, Klečka Jiří, Vojíř Jaromír

MPK: B05B 9/01

Značky: vysokotlaké, uzavírací, jehly, stříkací, pistole, ucpávka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysokotlaké pistole pro stříkání nátěrových hmot. Řeší provedení ucpávky uzavírací jehly stříkací pistole. Provedení automatické ucpávky zvyšuje životnost a provozní spolehlivost vysokotlaké pistole, snižuje nároky na údržbu. Uzavírací jehla, která prochází tělesem pistole, je těsněná v zadní části komory plastickou ucpávkou, na kterou přiléhá tvarový trn, tlačený pružinou, která je opřena z druhé strany o šroubení.

Vzduchová stříkací pistole pro povrchové úpravy úzkých spár a dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235780

Dátum: 01.12.1986

Autor: Meruňka Vladimír

MPK: B05B 15/06

Značky: spár, vzduchová, úpravy, povrchové, dutin, pistole, úzkých, stříkací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonalení vzduchové stříkací pistole pro možnost provádění povrchových úprav úzkých spár a dutin tekutou nátěrovou nebo konzervační hmotou. Za tím účelem je opatřena nástavcem, který sestává z vnější rozprašovací trubičky a z vnitřní dopravní trubičky nátěrové hmoty. Úpravu podle vynálezu lze provést u všech vzduchových stříkacích pistolí.

Stříkací zařízení na barvy s čištěním upotřebeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217963

Dátum: 15.01.1985

Autori: Geen David Thomas, Walwalker Regnald John

Značky: zařízení, barvy, čištěním, stříkací, upotřebeného, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Stříkací zařízení na barvy s čištěním upotřebeného vzduchu je opatřeno podlahou propustnou pro vzduch, uspořádanou pod předměty určenými k nastříkání barvou a pod podlahou nádržkou pro vodu s příslušným zachycovacím zařízením a sběrným korytem. Podle vynálezu je zásobník vody opatřen několika s odstupem od sebe uspořádanými směrem dolů se zužujícími trubkovými kusy, jimiž čištěná směs vzduchu, vody a barvy prochází k záchytnému nebo nárazovému...

Zařízení pro ovládání nástroje, například štětce nebo stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 215420

Dátum: 01.01.1985

Autor: Jelínek Petr

Značky: nástroje, stříkací, pistole, zařízení, ovládání, štětce, například

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání nástroje číslicově řízeného stroje, s držákem nástroje uloženým na vozíku, který je spolu s portálovým nosníkem uzpůsoben k posuvu ve dvou vzájemně kolmých směrech rovnoběžných se souřadnicemi vodorovné roviny řídicího souřadnicového systému. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nástroj je tlakovou hadicí 61 (obr. 2) napojen na zásobník 6 kapalné látky a jeho ovládací ventil je napojen na číslicově řízený...

Stříkací hmota k plamennému torkretování vyzdívky konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214209

Dátum: 01.06.1984

Autori: Pliskanovskij Stanislav Tichonovič, Ljukimson Grigorij Michajlovič, Leporskij Sergej Vladimirovič A Larionov Alexandr Alexejevič, Didkovskij Viktor Kirillovič, Korotkij Vladimir Antonovič, Kaduba Pavel Alexandrovič, Golod Vladimir Vasiljevič, Čvilev Anatolij Andrejevič, Ďudkin Dmitrij Alexandrovič, Červoněnko Viktor Mironovič, Štěpa Jevgenij Dmitrijevič, Kornijenko Alexej Sergejevič, Čeremis Oleg Nikolajevič, Sirota Grigorij Konstantinovič

Značky: plamennému, hmota, stříkací, konvertoru, vyzdívky, torkretování

Zhrnutie / Anotácia:

Stříkací hmota k plamennému torkretování vyzdívky konvertoru, která podle vynálezu sestává z vápna, koksu a z lehce tavitelné přísady ve formě vysokopecní strusky, obsahující kysličník vápenatý, manganatý a hořečnatý a kysličníky železa, hliníku, křemíku a síru, nebo ve formě staurolitového koncentrátu, obsahujícího kysličník horečnatý, vápenatý, sodný, draselný, titaničitý, zirkoničitý a kysličníky hliníku, železa a křemíku při poměru hlavních...