Patenty so značkou «stříhání»

Nástroj pro přesné střihání obzvláště na výstředníkovém lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268898

Dátum: 11.04.1990

Autor: Neradil Stanislav

MPK: B26D 7/27

Značky: nástroj, přesné, výstředníkovém, obzvláště, stříhání

Text:

...znäzorněnnavýkrese, který představuje v nárysném pohledu lisovací nástroj 5 vyhazovočem.K frémě ł výstředníkového lisu je uchycena základní deska 2 stojánku, která je nosi čem Q nástroje spojeného se střižnlcl 5, průstřižníkeu §, vodící lištou Q a vodící des~ kou Z. Průstřižník § požadovaného tvaru otvoru je zavěšen ke kotevní desce 3 upevněnéna upínací deace łg. V otvoru střižnlce 5 je uspořádán vyhazovač łł sčepen vyhazovače łg, s vyhazovací...

Zařízení ke stříhání příze na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263783

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikš Zbyněk, Tenora Pavel, Bořil Lubomír

MPK: D03D 47/36, D03D 45/50, D03D 49/70...

Značky: zařízení, strojích, stříhání, příze, textilních

Text:

...ndžek způsobem umožňujícím pootočsní střižných dílů kolem své osy. Jelikož stříhání přísevse zúčastňuje vždy jen část střižných hran, lze tímto pootočením nahradit otupené části střižných hran částmi neotupenými. zavedením pomocné střižné hrany se docílí zvýšení spolehlivosti přestřižení příze po částečném otupení zakladních stfižných hran a prodloužení funkční schopnosti nůžek. Roztřepením koncu příze po přestŕižení je signalizováno...

Zařízení pro stříhání a držení nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 263104

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zahrádka Pavel, Fučík Bořivoj

MPK: D04B 15/60

Značky: stříhání, nití, zařízení, držení

Text:

...přídržovací hranou žg. K pohyblivé přidržovací plenžetě Ž je.přiřazen přítlačný palec Qýuložený výkľvně na čepu Ql držáku l. Přítlečný palec Q je odpru~ žen tlačnou pružinou 1,uloženou v díře držáku l. Tím, že je přidr~ žovací planžeta 3 pružná, umožňuje tak přítlak obou zmíněných pohyblivých planžet 2 a 1 směrem k pevnému noži g a to vlivem působení263104 Dále jsou každá stříhací planžeta 2 a přidržovací planžeta i kinematicky opojeny...

Zařízení ke stříhání útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262468

Dátum: 14.03.1989

Autor: Konečný František

MPK: D03D 45/50

Značky: tkacích, stříhání, strojích, útku, zařízení

Text:

...segment, jehož povrch je pohybové spřažen s pákou spojenou pružinou s prsníkem, přičemž páka je pevně spojene s kyvným hřídelem výkyvně upevněném V nejméně dvou ložiscích upovněných k prsníku, na kyvném hřídelí je nastavitelné upevněn svěrný držák,na němž je upevněn pohyblivý nůž, proti němuž je narameni upevněn pevný nuž, přičemžrameno je nastavitelnä upevněno na prsníku.Výhodou zařízení je jeho jednoducha konstrukce, vysoká trvanlivost a...

Přenosné zařízení pro střihání článkových řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262312

Dátum: 14.03.1989

Autori: Olšák Miloň, Maralík Aleš

MPK: B23D 29/02

Značky: stříhání, článkových, prenosné, řetězů, zařízení

Text:

...stříhání. Podstatnou výhodou je, že u menších prüřezů řetězů se střihají oba průřezy článku najednou a u větších průřezů se prostřihuje pouze jedna strana článku řetězu a dalším pohybem páky dochází k vybočení přestřižené části článku, takže přestřižený článek se lehce vyjme. Pro střihání je zapotřebí minimálního prostoru a zařízením se dá stříhat články o průřezu ó 5 mm do 16 mm a to v jakékolivNa přiloženém výkresu je schematicky...

Zařízení pro stříhání a držení nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 262189

Dátum: 14.03.1989

Autor: Fučík Bořivoj

MPK: D04B 15/60

Značky: držení, zařízení, nití, stříhání

Text:

...je zasurruta, obr. 3 polohu zasunutého výstupku přitlačného palce ve vybrání stříhací planžety.Známy dvouválcový okrouhlý pletací str-oj pr-o výrobu ponožkového zboží je opatřen vkaždém pletacím systému zařízením pro stří hání a přidržování nepracujicích nití, ktere- spolupracuje s vodiči nití. Zařízení obsahu je pevný nůž 1, k němuž jsou přiřazeny stříhací planžety 2 uspořádaně posuvně vedle sebe v držáku 3. Stříhací planžety jsou...

Zařízení na stříhání tabelačního papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259942

Dátum: 15.11.1988

Autori: Medek Miroslav, Jedlička Luboš

MPK: B26D 5/20

Značky: stříhání, papíru, zařízení, tabelačního

Text:

...ěg, §§ a řemenovýmpřevodem gł 5 hřídelí łg podélného řezacího zařízení 33, gg a s hřídelí gg rozřezávacího zařízení 3. stůl gł pro odkládání rozstříhaného papíru je šrouby gg připevněn k rámu zařízení gg a sestává z rámu 255, ggy a tyče gg, která je přes závěsy ggg, ggg spojena s deskou gg, opřenou 0 pružiny § 15, 213, které jsou k rámu ggg, ggp upevněny. Automatické hlídání množství rozstŕíhaného papíru je zajištěno koncovým spínačem...

Zařízení pro stříhání útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258560

Dátum: 16.08.1988

Autori: Konečný František, Bořil Lubomír

MPK: D03D 47/36

Značky: útku, zařízení, stříhání, tkacích, strojích

Text:

...lg. Střižné hrany lg v pevné čelisti A a pohyblivé čelisti 1 mají tvar uzavřené rovinné křivky. Je výhodné. aby střižný otvor 5 se střižnými hranami lg byl vytvoŕen ve stŕižném díle łł 5 výhodou kruhového otvoru, který je upevněn v otvoruvytvořeném v pevné čelisti 3 a pohyblivé čelisti 1, přičemž upevnění může být provedeno rozebíratelně, například pomocí druhého šroubu lg, což je výhodné v případě výměny střižného dílu ll, například při...

Přípravek pro vedení a stříhání samolepicí pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257012

Dátum: 15.04.1988

Autor: Senger Norbert

MPK: B42B 5/04, B65H 35/07, B42B 7/00...

Značky: stříhání, samolepicí, pásky, vedení, přípravek

Text:

...vůči ploše samolepící pásky skloněno pod ostrým úhlem. Mezi dráhou nosiče břítu a cívkou samolepící pásky je v držáku upevněn trn.Výhodou přípravku je, že umožňuje rovnoměrné odvíjení samolepící pásky, její přesné vedení po děleném spojí a odstřížení, při kterém nedochází k přilnutí odstřiženého konce samolepící pásky zpět k cívce. Přípravek umožňuje zkvalítnění a zrychlení slepování výkresů.Konkrétní příklad provedení přípravku dle vynálezu...

Zařízení ke střihání, zejména tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256758

Dátum: 15.04.1988

Autori: Liščinský Petr, Pantůček František

MPK: B23D 23/00

Značky: tyčí, zařízení, zejména, stříhání

Text:

...oní~ ží opotřebení vodicich tyčí přidržovače při zatížení střihaciho zařízení. iPříklad pŕovedeni předuětu vynálezu je znázorněn na výhre» se, na němž je schematicky zobrazen nárys střihacího zařízení.Ve stojanu 1 je svisle pohyblivě uspořádán beran g prostřed Vniotvim klikověho mechanizmu Ž. V oeronu g je uložen horní pohyblivý nůž i, uspořádaný proti spodnimu pevnému noži Q, známým způm eobem uloženému ve stojanu 1. Pod koncem tyče,...

Zařízení pro stříhání pásového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255147

Dátum: 15.02.1988

Autor: Volný Ladislav

MPK: B23D 15/12, B23D 15/04

Značky: pásového, zařízení, stříhání, materiálů

Text:

...uložen a upevněn šroubem lnezakrealeno) horní stříhací můž ll. Na horním víku hydraulíckého válce łä jsou na držácích łg uloženy koncové spínače lg, gg, mezi nimi prochází horní konec pístníce lg a které slouží k signalizaci koncových poloh horního stříhacího nože ll.Na horní příčce A základního rámu ł je uložen vyvažovač 3 spojený ocelovým lankem lg se základovou doskou 1 pojízdného rámu 5. Ve vnitřním prostoru základního rámu ł je na...

Zařízení pro stříhání pryžového těsnícího profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254256

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ryšavý Jindřich, Prokeš Jiří

MPK: B26D 11/00

Značky: pryžového, profilů, stříhání, těsnicího, zařízení

Text:

...rozpojení. Posuvna lg tvoří nosnou plochu hydraulických nůžek g, je sestavena ze dvou ploch s mezerou uprostřed, kterou prochází zajištovací šroub umožňující jejich přestavitelnost do zvolené polohy.Posuv hydraulických nůžek 3 po posuvné 13 mění rozteč hydraulických nůžek Q a pevného prostřihovacího zařízení 3. Hydraulické nůžky à slouží k zastřižení délky pásu pryžovéhotěsnění ll. Pevné prostřihovací zařízení A slouží k vystřižení rohu na...

Zařízení pro stříhání útku u tryskových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253891

Dátum: 17.12.1987

Autori: Haničák Václav, Plesník Jan

MPK: D03D 49/70

Značky: zařízení, strojů, tryskových, stříhání, útku, tkacích

Text:

...na priložených výkresech, kde obr. l představuje pohled na zařízení V pohledu obsluhy, na obr, 2 je znázorněn boční řez zařízením, obr. 3 pohled a částečný řez ve směru prohozu útku a obr. 4 představuje pohled na zařízení z pravého boku tkacího stroje.Upevňovací prostředek gg uložený na prsníku gl je tvořen ramenem kyvné páky l, uzpůsobené pro spolupráci se svrcholcem paprsku 3 opatřeným obložením 3 s valivým ložiskem 3. Kyvná páka l je...

Způsob tepelného zpracování nástrojů, zejména nožů pro stříhání plechů a šrotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253174

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bystřický Josef

MPK: C21D 1/18

Značky: šrotu, tepelného, zpracování, plechů, zejména, stříhání, nožů, způsob, nástrojů

Text:

...ailám. V důsledku dynamického účinku tlakových sil na povrch nože probíhá v tenké povrchové vrstvě nástroje premena nestabilního austenitu v martenzlt. Martenzit má vyšlí specifický objem než austenít a proto tato transfornace je doprovazena narůstem tlakových pnutí. Vnitřní tlakové pnutí v tenké vrstve se projevují jednak nárůstem neze pevnosti o 10 až 15 I, dále pak zvýšenou odolnosti proti abrazivnimu namáhání o 130 až 150 8. Tento...

Zařízení na střihání otevřených profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252663

Dátum: 17.09.1987

Autori: Gattringer Richard, Kaiser Václav, Ulč Václav, Hovorka Jaromír, Čížek Jaromír

MPK: B23D 23/00

Značky: otevřených, stříhání, zařízení, profilů

Text:

...nůž a provede další část střihu, Takto se postupným střiháním provede střih celého profilu.Na obr. 1 jsou znázorněny střihací nože s přidržovači a vnitřní nůž se střihaným profilem. Na obr. 2 je znázorněno kompletní střihací zařízení s vlastní střihací jednotkou,přidržovačem a stojanem.Zařízení na střihání otevřených profilů tyčového materiálu dělí profil prvním tvarovým nožem l a druhým tvarovým nožem 3. Dále je součástí zařízení první...

Nůžky pro stříhání valivým střihem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246120

Dátum: 15.09.1987

Autor: Rubeš Jioí

MPK: B26D 3/20

Značky: nůžky, valivým, stříhání, střihem

Text:

...ćepemykterý je otočně uložen v kole, které je svým ozubením v záběru s ozubením poháněcího pestorku.Nůžky pro atříhání velivým střihem ae používejí pro stříhání ěirokých tlustoetěnąýoh pásu plechu. Jejich výhodou je plynulý průběh střihu, snížení etřižná síly, silových ipiček e rázü e snednějäí dimenzoväní pohonu. Ľeoheniemue pohonu nožových eení je jednoduchý e má minimální počet opotřebovetelrąých částí, přičemž pohon je řešen pouze jediným...

Nůžky pro stříhání valivým střihem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245653

Dátum: 15.09.1987

Autor: Broukal Josef

MPK: B26D 3/20

Značky: nůžky, stříhání, valivým, střihem

Text:

...jeho provedení podle přiloienáho výkreeu, který znázorňuje echometíohy v ndryee nůlw pro etříhání velirým etřihem podle vyndlemu.Nůžky | pro etříhání velivým etřihem eeetávejí z rámu 3, který je opatřen epodním nołem ž. V rámu 3 jeoulumíetěny mně j, na nichž je umíetěn horní nd i. Saně j jeou opetŕeny třetím čepem 11 výetředníku a prvním čepem n, k němu je jedním koncom přípojena ojnioeĽ, na jejím opačnám konci je umíatěn druhý ćep |....

Zařízení pro stříhání, zejména svařovaných armovacích sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244626

Dátum: 14.08.1987

Autori: Zsembery László, Tóth József

MPK: B23D 17/06

Značky: zejména, armovacích, sítí, stříhání, svařovaných, zařízení

Text:

...styku se atříhanou sveřovanou armovací sítí.Zařízení podle vynálezu je co do nákladů nenáročné, nevyžaduje v podstatě žádnou údrłbu,vyhovuje plně běžnym podmínkám stavební výroby je pu tom schopne stříhat sítě iľv značnám průměru jednotlivých prutů této sítě. /do 5 8 mm/Presnosť. tohoto zařízení plně vyhovuje potrebám stavební výroby a odstřiženć plochy jsou čisté a rovná.Při práci s tímto zařízením lze dosáhnout v daná oblasti...

Zařízení pro výstředné střihání materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252306

Dátum: 13.08.1987

Autori: Klein Ladislav, Švub Jan

MPK: B23D 23/04

Značky: výstředné, zařízení, materiálů, stříhání

Text:

...hodnoty vyosení lg závidí v daněm rozmezí na druhu a kvalitě střihaného materiálu. Jako optimální velikost vyosení li se jeví 0,2 průměru střihaného materiálu, kdy je u běžných ocelí zaručeno oddělení obou částí střihaného materiálu při použití optimální střihací síly. Při větším vyosení než zhruba 0,3 průměru střihaného materiálu se střihání přibližuje kohnému střihu, tedy ztrácí výhody výstředného střihání, to je předběžné nąstřihnutí...

Zařízení pro přesné stříhání drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243689

Dátum: 15.07.1987

Autori: Hrzán Emil, Novotný Pavel

MPK: B21F 13/00

Značky: stříhání, drátu, zařízení, přesné

Text:

...nulovou hodnotu. Nelisovawui výněnąýní vloäkení je najíětěna jednoduchá obnova etřlňných čelistí.Hlavním prednostu. vynálezu je vysoká kvalita stříhané plochy, kolmoet a .rovinnost ženu, nízká pořizovací a provozní náklady. Další výhodou je vysoke životnost zařízení.Príklad provedení zařízení ne přesné stříhćní drútu je zobrazen na přípojenám vykreeu, kde je znáaorněno teleso m, ve kterém se pohybují čelietí L, a a přidrioveče 3, g. Ponyben...

Zařízení k přesnému stříhání otevřených profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251285

Dátum: 11.06.1987

Autori: Orszulík Stanislav, Olšák Miloň, Regel Fryderik

MPK: B23D 23/00

Značky: otevřených, stříhání, zařízení, profilů, přesnému

Text:

...na obr.1 v základní poloze obou nožů před začétkem stříhání, na obr. 2 prvé fáze střihu horníi spodní vodorovné plochy, na obr. 3 ve fázi, kdy je horní nůž ve své koncové uvrati, na obr. 4 v konečné fézi dostřihu spodním nožom. Na výkrese II je na obr. 5 celkové uspořádání zařízení, na obr. 6 stříhecí nástroj v náryse, na obr. 7 v půdoryse a na obr. 8 vodicíZařízení k přesnému stříhéní otevřených profilu sestávé ze stojanu , na kterém je s...

Zařízení pro střihání útku pro tkalcovské stroje, zejména pro stroje s řadovým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251088

Dátum: 11.06.1987

Autor: Steiner Alois

MPK: D03D 47/36

Značky: stroje, řadovým, stříhání, zejména, útku, prošlupem, tkalcovské, zařízení

Text:

...počátku zanášení dopravována kupředu do vodícího kanálu B a ke tkacímu rotoru 8.Střihací díl 14 nemusí konec foukací trubky 2 při přerušovacím dějí obklopovat. Postačí, když konec 12 foukací trubky 2 se pohybuje přes střihací hranu 15. Dále je možné provedení, při kterém je střihací díl 14 vůči foukací truboe 2 pohyblivý, avšak foukací trubka 2 je uspořádána nepohyblivě. Ilaké je možné takové provedení, při kterém jak foukací trubka 2,...

Chromniklmolybdenwolframová ocel pro nože na stříhání pevných tlustých plechů a ocelového šrotu za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 232030

Dátum: 01.04.1987

Autor: Bystřický Josef

MPK: C22C 38/44

Značky: tlustých, šrotu, chromniklmolybdenwolframová, nože, plechů, stříhání, pevných, ocelového, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chromniklmolybdenwolframové ocele pro nože nůžek válcovací tratě na stříhání pevných tlustých plechů za studena, profilového materiálu a šrotu. Vynález řeší chemické složení chromniklmolybdenwolframové ocele s vysokou plasticitou a pevností v tlaku, projevující se vyšší životností a odolností střižných hran nožů proti opotřebení a křehkému poškození. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ocel kromě železa obsahuje v hmotnostních...

Zařízení na stříhaní vodičů plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234190

Dátum: 01.04.1987

Autori: Šuhaj Jaroslav, Syřiště Milan

MPK: H05K 3/00

Značky: stříhání, zařízení, vodičů, drátových, plošných, spojů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na stříhání plošných drátových spojů je určeno ke stříhání kladeného vodiče na stroji pro kladení plošných drátových spojů do sklolaminátových desek, potažených adhezní vrstvou. Stříhá kladený vodič uvnitř kladecí trysky, přičemž ke střihu dojde posuvem razníku v trysce podél jeho rotační osy nebo k jeho radiálnímu natočení vzhledem k trysce a po dokončení střihu se razník vrátí do základní polohy.

Chromniklmolybdenvanadová ocel pro nože na stříhání vysocepevných tlustých plechů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 236959

Dátum: 01.10.1986

Autor: Bystřický Josef

MPK: C22C 38/46

Značky: chromniklmolybdenvanadová, nože, vysocepevných, stříhání, plechů, tlustých, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chromniklmolybdenvanadové oceli pro nože nůžek válcovacích tratí na stříhání vysocepevných tlustých plechů za studena, profilového materiálu a šrotu. Vynález řeší chemické složení chromniklmolybdenvanadové oceli, použitelné pro výrobu nožů na stříhání plechů a šrotu. Podstata vynálezu chromniklmolybdenvanadové oceli pro nože na stříhání plechů a šrotu spočívá v tom, že kromě železa obsahuje v hmotnostních množstvích 0,40 až 0,55...

Nože ke stříhání úhelníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228896

Dátum: 15.08.1986

Autor: Štyl Pavel

MPK: B23D 35/00

Značky: stříhání, úhelníků, nože

Zhrnutie / Anotácia:

Nože ke stříhání úhelníků na rotačních nůžkách vyznačující se tím, že úhel ( ? ) střižných hran ( 4 ) na horním noži ( 2 ) je menší než vrcholový úhel (?) stříhaného úhelníku ( 1 ) a úhel (? ) střižných hran ( 4 ) na spodním noži ( 3 ) je větší než vrcholový úhel ( ??) na stříhaném úhelníku ( 1 ) .

Zařízení na střihání protáhlých kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233701

Dátum: 15.08.1986

Autor: Bastien Pierre

MPK: B23D 23/00

Značky: protáhlých, zařízení, kovových, stříhání, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na střihání protáhlých kovových předmětů, jež obsahuje přiváděcí dopravník, nůžky a odváděcí dopravník pro rozřezané předměty. Podstatou zařízení je, že obsahuje dopravníky tvořené nekonečnými dopravními pásy s protiskluzovým povrchem, přesouvací zarážku, která tvoří ústrojí k nastavování tyčí a k vytváření referenčního bodu pro odřezávanou délku a ústrojí k měření pohybu tyčí dotýkajících se dopravníku za referenčním bodem, přičemž...

Zařízení na stříhání krátkých prutů oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 232448

Dátum: 15.07.1986

Autori: Průša Václav, Zábrš Evžen, Horčička Václav, Hora Pavel

MPK: B23D 17/00

Značky: oceli, prutů, zařízení, krátkých, stříhání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno stojany se spojovacími tyčemi, na nichž jsou uloženy axiálně přestavitelné střihací hlavice a ramena vyhazovačů, která jsou rozmístěna mezi kladkami dopravníku. g vnitřní straně dopravníku navazují šikmé skluzy, ukončené nad střihacími hlavicemi. Koncový stojan je opatřen zasunovačem ocelových prut. Střihací hlavice jsou tvořený nožovou z opěrnou deskou rozebíratelně spojenými v části rovinných ploch. Nožová deska je...

Nůžky pro stříhání odpadu při ořezávání přírodních hran kovových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223248

Dátum: 15.03.1986

Autori: Barák Mojmír, Trýska Pavel, Kopřiva Jaroslav

Značky: ořezávání, přírodních, nůžky, odpadů, stříhání, pásu, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Nůžky pro stříhání odpadu při ořezávání přírodních hran kovových pásů, zvláště pro dělicí linky k podélnému dělení, vyznačené tím, že sestávají z pevného nože uchyceného v pevném rámu nůžek a ze dvou pohyblivých nožů připevněných na otáčejícím se rotoru nůžek, přičemž pevný nůž má břit s negativním úhlem a všechny nože jsou seřízeny svými hřbety v úhlu 3 až 10°.

Zařízení pro tlumení rázů vznikajících zejména při stříhání tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228076

Dátum: 15.02.1986

Autor: Sekanina Milan

Značky: stříhání, zejména, vznikajících, tlumení, rázů, tyčí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tlumení rázů vznikajících zejména při stříhání tyčí, sestávající z alespoň jednoho jednočinného tlakového válce s pístem a pístnicí se seřizovací maticí, uspořádaného mezi beranem a základní deskou a připojeného svým pracovním prostorem k jednosměrnému škrticímu ventilu tlakové kapaliny s kuželkou, vyznačující se tím, že kuželka (35) jednosměrného škrticího ventilu (19) je ve styku s vypínací tyčí (49) zakončenou vidlicí (50) s...

Způsob zahýbání a stříhání vývodů součástí v desce plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228053

Dátum: 15.02.1986

Autori: Šprongl Bohuslav, Švehlík Josef

Značky: spojů, součástí, způsob, zahýbání, plošných, stříhání, vývodu, desce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zahýbání a stříhání vývodů součástí v desce plošných spojů vyznačený tím, že deska plošných spojů je na střižnici umístěna pomocí zakládacích otvorů a zakládacích kolíčků tak, že první stěny otvorů střižnice zároveň s prvními stěnami otvorů desky plošných spojů a druhé stěny otvorů střižnice se ve směru střihu posunou, nejméně o 0,6 l, kde l je síla desky střižnice, přičemž nůž svým pohybem prostřednictvím druhých stěn otvorů desky...

Zařízení ke stříhání taženého nebo válcovaného materiálu ve svitcích nebo tyčích

Načítavanie...

Číslo patentu: 220547

Dátum: 15.11.1985

Autor: Čulík Miloš

Značky: tyčích, svitcích, zařízení, materiálů, stříhání, valcovaného, taženého

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke stříhání taženého nebo válcovaného materiálu ve svitcích nebo tyčích, zejména ke stříhání svorníků válečkových a pouzdrových řetězů a ložiskových válečků, umožňuje velice přesnou geometrii dělicí roviny a profilu tvaru stříhaných kusů. Je zajištěna velice dobrá kolmost čela střihu. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou konstrukcí dorazu a jeho uspořádáním vůči ose podávání materiálu a stříhacímu noži.

Kleště ke stříhání drátových elektrických vodičů a tvarování jejich konců

Načítavanie...

Číslo patentu: 220058

Dátum: 15.10.1985

Autori: Pospíšil Karel, Hamrla Lubomír

Značky: stříhání, jejich, tvarování, drátových, konců, kleště, vodičů, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Kleště jsou určeny jednak ke stříhání drátových elektrických vodičů, jednak ke tvarování jejich konců zploštěním před zapájením, například k desce tištěných spojů. Jednak z protilehlých čelistí klešti je opatřená výstupkem směřujícím ke druhé čelisti, na níž je upravena pracovní čelist. V pracovní čelisti je vytvořeno osazení pro dosednutí výstupku. Přitom osazení pracovní čelisti je na čele opatřeno střižnou hranou a spodní čelní hrana...

Nástroj pro střihání profilů C

Načítavanie...

Číslo patentu: 219461

Dátum: 15.08.1985

Autor: Bednařík Bohumil

Značky: nástroj, profilů, stříhání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nástroje pro dělení uzavřených profilů za studena lisováním. Řeší problém tvaru střižníku a střižnice pro přesné střihání bez zmenšení světlosti střihaného profilu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vnější střižné hrany střižníku přecházejí v tvarovací oblouky a střižnice je opatřena otvorem pro vedení profilu, v němž je výstupek zakončený střižnou hranou. Vynálezu může být využito všude při dělení uzavřených profilů. Nejlépe...

Zařízení ke stříhání, zejména tyčí za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 225910

Dátum: 01.07.1985

Autori: Novotný Josef, Langer Zdeněk

Značky: zejména, stříhání, zařízení, studena, tyčí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke střihání, zejména tyčí za studena, obsahující dvě protilehle uspořádané části držáku, v nichž jsou uloženi střižné čelisti, vyznačující se tím, že čelisti (1,2,3,4) jsou v horní i spodní části držáku (6) uspořádány do dvojic vzájemně suvně uspořádaných ve směru podélné osy držáku (6) a čelisti (1,2,3,4) jsou volně dotykově spojeny svými čelními styčnými plochami (10,11,12,13) s pružnou podložkou (5), volně uloženou na dnu držáku (6)...

Zařízení pro stříhání útku u tryskových tkacích strojů pomocí přítlaku kotoučového nože na podložku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217721

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vojtíšek Karel, Černocký Jiří, Kolář Karel, Plesník Jan

Značky: nože, strojů, útku, prítlaku, kotoučového, stříhání, pomocí, tkacích, zařízení, podložku, tryskových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stříhání útku u tryskových tkacích strojů pomocí přítlaku kotoučového nože na podložku, z nichž každá část je samostatně tuho spojená s rámem stroje, například prostřednictvím prsníku, vyznačená tím, že řezný kotouč (5) je volně otočně uložen na čepu (6), umístěném v držáku (7) nastavitelného přítlačného prvku (8), který je tuho spojen s odpruženou kyvnou pákou (10), přičemž kyvná páka (10) má vytvořeno třecí spojení s členem (32),...

Automatické zařízení na stříhání a ukládání drátu na výrobu kartáčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229858

Dátum: 15.01.1985

Autori: Grzondziel Ernest, Derr Bernd

MPK: A46D 3/08

Značky: stříhání, výrobu, drátu, ukládání, zařízení, kartáčů, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na automatické stříhání a skládání vlnitého drátu na výrobu kartáčů, přičemž se dociluje dobré oddělování vlnitého drátu a rovnoměrné rozdělování drátu při ukládání na stroj na výrobu kartáčů. V zařízení je posuvný váleček, přítlačný váleček, vodítko drátu, nůž a otáčející se bubnový zásobník, spojené mezi sebou pomocí ozubených kol, řetězů a dalších strojních součástek. Stanovení délky dílů svazku drátů se provádí...

Nožové formy pro přesné stříhání dýhových přířezů ze svazků dýh

Načítavanie...

Číslo patentu: 216555

Dátum: 01.09.1984

Autori: Zapletal Jan, Vaněk Miloš

Značky: přesné, nožové, dýhových, svazků, přířezu, formy, stříhání

Zhrnutie / Anotácia:

Nožové formy pro přesné stříhání dýhových přířezů tří-, čtyř- a víceúhlých tvarů z dýhových svazků. Nožové formy umožňují spojit opracování přířezu ze všech stran v jeden úkon při současném ustřižení všech listů dýhového svazku. Nožové formy na přesné stříhání dýh se skládají ze tří a více nožů demontovatelně upevněných k jádru a opírajících se o krycí desku. Tato deska slouží k rovnoměrnému přenášení síly na nože formy. V prostoru mezi čely...

Zařízení pro střihání a děrování plochých podlouhlých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 224307

Dátum: 01.07.1984

Autori: Stloukal Lubomír, Pantůček František, Blažek Jiří

Značky: zařízení, podlouhlých, děrování, těles, plochých, stříhání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro střihání a děrování plochých podlouhlých těles, zejména polotovarů listových pružin, ze spojitého výchozího materiálu, např. pásu nebo tyče na lisu, vyznačené tím, že je vytvořeno jako nástrojový blok (l) obsahující dvě upínací desky (101, 102), v němž jsou uspořádány střihací nástroj (2), děrovací nástroj (3) a dále délkový doraz (4), vyhazovací ústrojí obrobku (5) a vyhazovací ústrojí odpadu (6), přičemž délkový doraz (4) a...