Patenty so značkou «striekanie»

Ventil na striekanie nanášaného produktu a striekacia pištoľ obsahujúca takýto ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14123

Dátum: 08.12.2009

Autor: Robert Stéphane

MPK: F16K 1/44, F16K 11/20

Značky: obsahujúca, takýto, produktů, nanášaného, striekacia, pištoľ, striekanie, ventil

Text:

...prvá koruna 134 a prvý dolný valec 135 majú duté stredné časti, ktoré sú medzi sebou prepojené.0020 Druhá ihla 160 sa skladá zdruhého horného nástavca 162 vtvare zrezaného kužela,zdruhého horného valca 163, zdruhej koruny 164 azdruhého dolného valca 165. Os X 112 je spoločná pre druhý horný nástavec 162, druhý horný valec 163, druhú korunu 164 a druhý dolný valec 165. Druhá ihla 160 má teda symetriu otáčania okolo druhého smeru posuvu,...

Spôsob a zariadenie na striekanie práškového materiálu v nosnom plyne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9427

Dátum: 03.07.2008

Autor: Di Loreto Osvaldo

MPK: C23C 24/04, B05B 7/14, C23C 4/12...

Značky: práškového, zariadenie, materiálů, spôsob, nosnom, striekanie, plyne

Text:

...z hladiska výbornej kvality povlaku, ale tiež z hľadiska nákladov na jeho spotrebu. Pred striekaciu trubicu je teda dôležité mat možnosť dôkladne zmiešat práškový materiál s nosným a reaktívnym plynom v nastavitelnom množstve. Obmedzenia potom určujú rovnako hodnotu tohto0011 Spôsob podľa vynálezu, ako je opísaný vyššie, sa vyznačuje požadovanou flexibilltou voči klasickému spôsobu používajúcemu Venturiho efekt. Spôsob striekania...

Tlaková vírová atomizačná dýza na striekanie vytvrditeľnej látky a s ňou spojený spôsob a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14128

Dátum: 04.06.2007

Autori: Vermeire Christophe, Benoit Kristof

MPK: B29C 41/36, B05B 1/34, B29K 75/00...

Značky: spôsob, vytvrditeľnej, použitie, spojený, atomizačná, tlaková, striekanie, vírová, látky, dýza

Text:

...v praxi u polyuretánových reakčných zmesí. 0007 Prvou nevýhodou väčšej veľkosti kvapiek je to, že v striekanej vrstve budú obsiahnuté väčšie vzduchové bubliny, čo povedie k horším mechanickým vlastnostiam. Ďalšou nevýhodou je to, že vzor striekania vytváraný väčšími kvapkami je menej stabilný a bude ľahšie narušený gravitáciou alebo vzdušnými prúdmi, takže bude treba striekať silnejšiu vrstvu na získanie rovnomernej vrstvy s požadovanými...

Lavalová dýza na termické a kinetické striekanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13638

Dátum: 29.04.2004

Autori: Stoltenhoff Thorsten, Heinrich Peter, Kreye Heinrich

MPK: C23C 24/04, B05B 7/14

Značky: striekanie, termické, lavalová, dýza, kinetické

Text:

...používajú Lavalove dýzy. Tu používané dýzy majú podstatne väčší expanzný pomer. Tuje len dôležité, aby sa plyn (prípadne produkt spaľovania) intenzívne urýchlil na čo najkratšej dráhe. Problémom u raketových dýz je pritom redukcia ťahu divergenciou prúdu na výstupe dýzy. Toto je opísané v príručke Gas Dynamics, zv. l, strana 232 a 233. Z tohto dôvodu majú raketové dýzy s optimalizovaným ťahom zvonovitú kontúru, ktorá zaisťuje, aby plyn...

Zariadenie na striekanie žiaruvzdorného materiálu s dýzami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10294

Dátum: 22.01.2004

Autori: Gordon Harold Harrrison, Peschler William Joseph, Letzgus Erwin Anton, Parkinson John Anton, Gist Bernard

MPK: B05B 7/14, B01F 5/08, B28C 5/02...

Značky: dýzami, žiaruvzdorného, materiálů, striekanie, zariadenie

Text:

...materiál sa vopred zvlhčuje vodou v miešači a potom sa čerpá dopravným čerpadlom cez dopravnú hadicu do striekacieho zariadenia, ktoré vrhá striekaný materiál na cieľ pri použití stlačeného vzduchu. Zvyčajne sa k striekanému materiálu pridáva v dýze vytvrdzovacie činidlo predtým, než je striekaný materiál vrhaný na stenovú konštrukciu pece.0005 Striekacia metóda typu shotcrete však nie je bez sprievodných nevýhod, spočívajúcich vtom,...

Zariadenie na striekanie vodným lúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281985

Dátum: 26.07.2001

Autori: Kahle Frank-dieter, Boden Wilfried, Franzke Lothar, Sommer Reinhard

MPK: F28G 15/04, F28G 3/16

Značky: vodným, lúčom, striekanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na striekanie vodným lúčom je určené na čistenie prenášačov tepla, najmä výhrevnej plochy spaľovacej komory v parných kotloch. Zariadenie je svojím ústím otočne uložené v stene (4) parného kotla a na svojej zadnej časti je zavesené pohyblivo do všetkých strán. Na ústí striekacej rúrky (1) je upravená príruba, ktorá je nasadená na jeden segment krížového kĺbu (3), a krížový kĺb (3) je upevnený v stene (4) spaľovacej komory, zadná časť...

Automat na striekanie bokov koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247258

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šindelová Danuše, Pospíchal Jaromír

MPK: B05C 13/02

Značky: vozidiel, striekanie, automat, koľajových, bokov

Text:

...práce.Príklad konkrétneho prevedenia zariadenia podľa vynálezu je znázornený na výkrese, kde obrázok č. 1 znamená pohľad na nosič trysiek v smere jazdy a obrázokč. 2 bokorys nosiča trysiek. Obrázok č. 3 znamená nárys riadiaceho zariadenia a obrazok č. 4 jeho bokorys.pantografoin 3 npevneným na podvozku. Pantografová konštrukcia je volená preto,aby lepšie odolávala prostrediu rozprášenej farby. Na vrchnej časti pantografu sú upevnené...

Rozstrekovacia tryska zariadenia na riadené striekanie viskóznych médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233114

Dátum: 01.01.1987

Autor: Urban Ján

MPK: B22C 23/02, B22D 7/06

Značky: rozstrekovacia, tryska, médií, zariadenia, striekanie, viskóznych, riadené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka rozstrekovacej trysky zariadenia na riadené striekanie viskóznych médií, najmä lakov a keramických suspenzií na steny kokíl pre odlievanie ocele, ktorá ma v stene výstreku rovnomerne rozmiestnené výstrekové otvory tvorené dvoma drážkami zasahujúcimi do polovice steny výstreku a priečne na seba, pričom vonkajšia drážka má polkruhový profil.

Zariadenie na riadené striekanie laku a keramickej suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228007

Dátum: 01.12.1985

Autor: Urban Ján

Značky: zariadenie, riadené, striekanie, suspenzie, keramickej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na riadené striekanie laku a keramickej suspenzie vo forme viskózneho média na steny kokil pre odlievanie ocele, ktorého hydraulický dávkovač viskózneho média je tvorený dvoma dávkovacími komorami súoso usporiadanými a od seba oddelenými uzatváracím osovým ventilom, ktorého vreteno je čelne spojené s piestnou tyčou pneumatického valca, napojeného cez dvojcestný elektromagnetický ventil na rozvod vzduchu.