Patenty so značkou «striedavé»

Chemiresorpčný reakčný proces a reaktor na striedavé adsorbovanie a desorbovanie polárneho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283642

Dátum: 20.10.2003

Autor: Rockenreller Uwe

MPK: F25B 35/04, B01D 53/34

Značky: desorbovanie, striedavé, plynů, polárneho, reaktor, proces, reakčný, adsorbovanie, chemiresorpčný

Zhrnutie / Anotácia:

V chemiresorpčnom reakčnom procese sa polárny plyn striedavo opakovane adsorbuje a desorbuje na komplexnej zlúčenine vytvorenej adsorbovaním polárneho plynu na soli kovu obsahujúcej halogenid, dusičnan, dusitan, šťavelan, chloristan, síran alebo siričitan alkalického kovu, kovu alkalickej zeminy, prechodného kovu, zinku, kadmia, cínu, hliníka, fluóroboritan sodný alebo chlorid obidvoch kovov v reaktore s jednou alebo viacerými reakčnými...

Zariadenie pre striedavé ovládanie dvoch lamelových brzd planetového súkolesia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259376

Dátum: 17.10.1988

Autor: Brngál Ján

MPK: F16H 57/10

Značky: dvoch, planetového, súkolesia, zariadenie, ovládanie, lamelových, striedavé

Text:

...zariadenia pre striedavé ovládanie dvoch lamelových bŕzd podľa tohoto vynálezu znázorňuje kinematická schéma na obr. 1. Hriadelom 1 je pri h, f V l4 vádzaný výkon na centrálne koleso 2 planetového súkolesia tvoreného ďalšími centrálnymi kolesami 3, 4 dvojitým satelitom 5 a unášačom satelitu B.Centrálne koleso 4 je pevne spojené ,s brzdovým jadrom 8, ktoré možno zabrzdiť voči košu 13 brzdy 9, pevne spojenému so skriňou 1 U, stlačením lamiel...

Mechanizmus na striedavé presúvanie výtahu v zariadeniach s extrémnymi teplotami

Načítavanie...

Číslo patentu: 256100

Dátum: 15.04.1988

Autor: Popelka Jan

MPK: H01L 21/70

Značky: mechanizmus, zariadeniach, striedavé, teplotami, presúvanie, výtahu, extrémnymi

Text:

...mechanizmus znižuje výšku cyklovacej komory a utesñuje temperovacípo celej dĺžke zdvihu zamedzuje jeho vykláňaniu pri jeho nerovnomernom naložení testovaného vzorku.Mechanizmus na striedavé presúvanie výťahu v zariadeniach s extrémnymi teplotami je prikladne znázornený na pripojenýchvýkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený V náryse, na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 3 je nakreslený rez rovinou B-B z obr. 1 vo...

Silnoprúdová tlmivka obzvlášť pre zváracie striedavé zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233361

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pykal Miloš, Vasilev Ljudmil

MPK: H01F 29/00

Značky: silnoprúdová, striedavé, zváracie, zdroje, tlmivka, obzvlášť

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zváracej techniky a týka sa konštrukčného riešenia silnoprúdovej tlmivky obzvlášť pre striedavé zváracie zdroje, u ktorých magnetický obvod výkonového transformátora pozostáva z dvoch kruhových prstencov z pásu transformátorového plechu, ktoré sú vovinuté do vinutia obdĺžnikového tvaru. Podľa vynálezu na vonkajší valcový povrch prstencov sú navinuté závity, tvoriace vinutie silnoprúdovej tlmivky.