Patenty so značkou «striedača»

Spôsob prevádzky striedača, ktorý napája jednofázový synchrónny motor s rotorom budeným permanentnými magnetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 283935

Dátum: 03.05.2004

Autori: Klein Hans-wilhelm, Steinmann Ulrich, Schmidt Thomas

MPK: H02P 6/06, H02P 5/40, H02P 6/22...

Značky: budeným, synchrónny, ktorý, magnetmi, spôsob, motor, jednofázový, napája, striedača, prevádzky, rotorom, permanentnými

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe prevádzky striedača, ktorý napája jednofázový synchrónny motor s rotorom budeným permanentnými magnetmi, najmä na pohon čerpadiel v domácich spotrebičoch, sa napájanie jednofázového synchrónneho motora uskutočňuje cez striedač (WR) s riaditeľným alebo regulovateľným tvarom impulzu na výstupe a riadenie alebo regulácia striedača (WR) sa uskutočňuje podľa predbežne zadanej hodnoty charakteristiky i = f(n) prúd/otáčky medzi príslušným...

Zapojenie regulátora prúdu tyristorového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 30

Dátum: 07.07.1993

Autor: Jágr Jan

MPK: G05F 1/30

Značky: prúdu, regulátora, zapojenie, striedača, tyristorového

Text:

...vhodnou vahou špičkovéZapojení. jehož příklad je znázorněn na připojeném výkresu. je tvořeno konvenčním tyristorovým střĺdačem 1 se seriovým resonančním obvodem. tvořeným zátěží Lg a resonančními kondenzátory L 2. Mezi uvedenou zátěží Lg a středovým vývodem seriové kombinace resonančních kondenzátorů łg je zapojeno čidlo 2 proudu. které je tvořeno proudovým transformátorem.k jehož sekundárnímu vlnutí je paralelně zapojen...

Zapojenie riadiacich obvodov striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 267320

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bartek Ján, Čierny Pavol, Kukučka Vendelín

MPK: H02M 7/539

Značky: riadiacich, zapojenie, obvodov, striedača

Text:

...kanalom nemôže prejst a odblokovaným kanálem aj ked prejde, nemôže zmenit rozdellovaciu funkciu spaľovacích iapulzov riadiacej elektroniky. Týmto sa zabezpečuje naprostá spolahlivosť spravnosti rozdeľovsnia zapaľovacich impulzov, čim sa vylučuje akákoľvek aoinoatj polkodania výkonovčho polovodičcvého prvku, ktorý je pomerne drahý. Riešenia podľa vymálezu sa docieluje požadované kvalite zvarscieho procesu.Na priloženom výkrese je znázornený...

Zapojenie ochrany trojfázového striedača voči nesymetrickej záťaži

Načítavanie...

Číslo patentu: 262791

Dátum: 11.04.1989

Autor: Floch Jozef

MPK: H02H 7/122

Značky: zapojenie, striedača, záťaži, ochrany, nesymetrickej, voči, trojfázového

Text:

...konkrétnej realizácie predmetu vynálezu.Výstup zo snímača 21 prúdu jednosmerného medziobvodu striedača zapojeného do obvodu, jednosmerný zdroj 27 - striedač 28 je spojený so vstupom oddelovača 22. Výstup oddelovača 21 je spojený so vstupom selektívneho zosilňovače 23, ktorého výstup je spojený so vstupom usmerňovača 24. Výstup usmerňovača 24 je spojený so vstupomfiltra 25. Výstup filtra 25 je spojený so vstupom komparátora 26 s hysteréziou,...

Zapojenie jednofázového tranzistorového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 243787

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pavlica Ivo, Šeepán Alojz, Dlabaja Zdenek

MPK: H02M 7/537

Značky: striedača, tranzistorového, zapojenie, jednofázového

Text:

...podľa vynálezu.jednotázový tranzistorový striedač pozoístáva z dvoch výkonových tranzistorov VT 1,VT 2, dvoch spätných diód V 1, V 2, pripojených paralelne k výkonovým tranzistorom a transiormátora T 1. Na vstupné svorky striedača 1, 2 sa pripája jednosmerné napätie. Na výstupné svorky striedača B, 7 sa pripája záťaž. Na svorky striedača 3, 4 sa pripája riadiaci signái pre spínanie výkonových tranzistorov VT 1, VT 2. svorky primárneho...

Zapojenie viacfázového tranzistorového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 243786

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šeepán Alojz, Dlabaja Zdenek, Lonský Jioí

MPK: H02M 7/537, H02M 7/10

Značky: viacfázového, tranzistorového, striedača, zapojenie

Text:

...výkonových tranzistorov. Ku každej tlmivke L 1, L 2 je vytvorené rekuperačné vinutie L 1, L 2. Prvá svorka prvého rekuperačného vinutia L 1 je pripojená na anódu diody V 13, ktorej katnóda je pripojená jednak na vstupnú svorku 1 striedača a jednak na kladný pol kapacity C 7. Druhá svorka prvého rekuperačného vinutia L 1 je pripojená jednak na záporný pol kapacity C 7 a jednak na kladný pol kapacity C 8. Prvá svorka druhěho rekuperačného...

Zapojenie trojfázového rezonančného striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 253403

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vrabec Dominik, Hrabovec Ladislav, Bareš Milan

MPK: H02M 7/48

Značky: zapojenie, striedača, trojfázového, rezonančného

Text:

...strana komutačného kondenzátora 19 a záťaže 23. Katóda tyrist-ora 3 s anódou diódy 9 sú cez ko amutačnú tlmivku 14 a anódu tyristora 4 s katódou diódy 1,0 cez komutačnú itlmivku 17 pripojené na .svěŕku z~v,. käeiâje pripojená aj je,dnastrana komutačného kondenzátora 20 a záťaže ĺgłfŤKatödálftyristovra 5 s anödou diódy 11 sú cez ko-mutačnú tlmivku 15 a anóda tyristoradřš lľatödou diódy 12 cez komutačnú tlmivku 18 pripojené na svorku W,kde je...

Zapojenie ochranného obvodu proti komutačným prepätiam prúdového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 238527

Dátum: 01.11.1987

Autori: Jurkovič Michal, Zajac Milan, Mikulovský Roman, Janiš František

MPK: H02H 7/122

Značky: ochranného, komutačným, zapojenie, prepätiam, proti, striedača, prúdového, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rieši ochranu polovodičových prvkov proti komutačným prepätiam prúdového striedača. Ochranný RC obvod tvoria odpory paralelne pripojené ku komutačným tlmivkám a komutačné kondenzátory striedača.

Zapojenie pre reguláciu výstupného napätia striedača číslicovými integrovanými obvodmi s komparátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 221651

Dátum: 15.03.1986

Autor: Vrabec Dominik

Značky: napätia, zapojenie, integrovanými, striedača, komparátorom, číslicovými, výstupného, obvodmi, reguláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechniky, konkrétne polovodičových striedačov. Rieši problém regulácie výstupného napätia striedača. Podstatou vynálezu je zapojenie komparátora na identifikáciu úrovne výstupného napätia striedača a určenie směru regulácie a pre ďalšie spracovanie číslicovými integrovanými obvodmi.

Zapojenie rezonančného striedača s komutáciou jalového prúdu indukčne viazanými cievkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218622

Dátum: 01.06.1985

Autori: Dobrucký Branislav, Hrabovcová Valéria

Značky: komutáciou, viazanými, jalového, zapojenie, prúdu, rezonančného, indukčne, cievkami, striedača

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechniky, konkrétne polovodičových striedačov. Vynález rieši problém komutácie jalového prúdu rezonančného striedača pomocou indukčne viazaných cievok. Podstatou vynálezu je zapojenie komutačných cievok s magneticky protismernou indukčnou väzbou, umožňujúce komutáciu jalového prúdu diódy na príslušný tyristor. Stupeň väzby určuje dobu výmeny prúdu diód a tyristorov, a tiež veľkosť výstupného napätia v ustálenom stave a...

Spôsob šírkovo-impulznej modulácie výstupného napätia striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 217466

Dátum: 15.05.1984

Autori: Halmo Stanislav, Buchcár Anton, Kaminský Róbert, Zverko Igor

Značky: napätia, striedača, šírkovo-impulznej, výstupného, modulácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob šírkovo-impulznej modulácie výstupného napätia striedača vyznačujúci sa tým, že pri zmene počtu medzier medzi napäťovými impulzami, pôsobením riadiacich impulzov na tyristory striedača, v šestine periódy výstupného napätia striedača, keď je posledná medzera minimálnej šírky, medzera sa presúva do nasledujúcej šestiny periódy, čím sa posúva celý prvý impulz tejto šestiny periódy doprava dovtedy, kým sa tam nepresunie celá medzera a potom...