Patenty so značkou «strieborného»

Výroba striebra zo sulfidu strieborného reakciami s dusičnanmi alebo dusitanmi alkalických kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282349

Dátum: 27.11.2001

Autor: Komoráš Robert

MPK: G03C 5/395

Značky: výroba, striebra, reakciami, alkalických, sulfidů, kovov, dusitanmi, strieborného, dusičnanmi

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby elementárneho striebra (Ag) zo sulfidu strieborného (Ag2S) oxidačno-redukčnými reakciami s dusičnanmi alebo dusitanmi alkalických kovov je založený na nasledovných reakciách: Ag2S + 2MeNO3 --> 2Ag + Me2SO4 + 2NO
Ag2S + 2MeNO2 --> 2Ag + Me2SO4 + N2, kde Me je alkalický kov (Li, Na, K, Rb, Cs) v rozsahu reakčných teplôt od 300 °C do 1000 °C.

Spôsob regenerácie strieborného katalyzátora oxidácie etylénu na etylénoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 253418

Dátum: 12.11.1987

Autori: Révus Miloš, Krivulka Ivan, Dérer Tibor, Irová Magda, Melník Milan, Dunaj-jurčo Michal, Juščík Mikuláś

MPK: B01J 23/96, B01J 23/50

Značky: etylénu, spôsob, etylénoxid, katalyzátora, strieborného, oxidácie, regenerácie

Text:

...spôsobu regenerácie strieborného katalyzátora podla vynálezu spočíva V tom, že na opotrebovainý katalyzátor sa pôsobí zmesou pár oxidu uhličitého a acetónu v molársnom pomere 11 pri teplote 220 až 270 °C, výhodne 240 až 260 °C, tlaku 0,1 až 0,3 MPa počas 7 až 9 hodín.Proces regenerácia môže prebiehať kon 4tinuálne alebo polokontinuálne, pričom na regeneráciu 1 g katalyzátora sa použije maximálne 1,2 g acetónu.Výhodou spôsobu regenerácia...

Spôsob prípravy strieborného katalyzátora pre výrobu etylénoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240464

Dátum: 15.08.1987

Autori: Brunner Engelbert, Langauer Theodor, Campbell Simon Fraser, Abildt Uwe, Hardstone John David, Krennbauer Franz

MPK: C07D 301/10, B01J 23/50

Značky: etylénoxidu, výrobu, přípravy, katalyzátora, strieborného, spôsob

Text:

...striebra a roztokom soli alkalických kovov,sa uskutočňuje tak, že sa inertný porézny nosič pred impregnáciou vystaví pôsobeniu ionizujúceho žiarenia dávky 50 Gy až 1 MGy,inertný porézny nosič sa pred impregnáciou a po ožiarení tepelne opracuje pri zníženom tlaku menšom ako 10 kPa pri .teplotách 100 až 300 °C, irnpregnovaný nosič sa po impregnácií suší pri teplotách 80 až 120 stupňov Celsia a potom sa kalcinuje pri teplotách 170 až 500...