Patenty so značkou «střídavého»

Zapojení pro řízení střídavého pohybu mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260526

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hruška Jan

MPK: G05D 3/00

Značky: pohybu, mechanismu, zapojení, střídavého, řízení

Text:

...tak navíc i havarijním situacím a ohrožení bezpečnosti práce.Mezi další výhody patří možnost přímého zapojení výstupu obvodu řízení střídavěho pohybu mechanismů na vstupy bezkontaktních ovládacích jednotek využívající vícevrsťvé polovodičové prvky. Předností rapwguř ro řízení podle vynálezu je v tomto případě možnost galvanického oddělení oddělovacimŕ hh~~x.Příklad konkrétního zapojení podle vynálezu je aohematicky nakreslený na...

Zapojení pro obnovu stejnosměrné složky střídavého signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268707

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bydžovský Jan

MPK: H03K 17/00

Značky: složky, stejnosměrné, obnovu, střídavého, zapojení, signálu

Text:

...pariodu klesá na nulu nebo na předem definovenou hodnotu. Nepřiklad signál z lineúrnich obrazových nebo fotoelektrických enimečo, kde se mčři periodicky polohe a signál u tenzonetrických eninačů, kde se periodicky nčni výstup e zadanou hodnotu»Na přiloženen výkreau je na obr. l znázorněno konkretni schéma zapojení pro obnovu stejnoemärnó složky atřidevdho signálu podle vynálezu e na obr. 2 jsou znázornčny průběhy výstupnich napčti pro rozne...

Zařízení pro demodulaci střídavého signálu z měřicích čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268345

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lajtkep Petr

MPK: H03K 9/02

Značky: měřicích, signálu, střídavého, zařízení, čidel, demodulaci

Text:

...zesílaní je jadnodušší a celá zapojení je méně náročné na obvodové řešení, Na přípojenám výkrasu je znázornšno bloková schéma zapojení pro demodulaci etřídaváho proudu, zařízení podle vynálezu se skládá ze zesilovače l, bloku g k zajištění střídaváho signálu, pamäřováho bloku § pro zápornou část periody signálu a paměřováho bloku § pro klednou pariodu signálu, která jsou připojeny na rozdílový zasilovač 5, zapojený před vstupním filtrem 3....

Způsob cyklického měření amplitudy střídavého signálu a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267270

Dátum: 12.02.1990

Autor: Příhoda Karel

MPK: G01V 3/06

Značky: měření, cyklického, signálu, střídavého, způsob, amplitudy, zapojení, provádění

Text:

...měření amplitudy střidavého signálu,filtrovaného frekvenčním filtrem podle vynálezuje zmzomen na přiloženém výkresu, kde na obr.1 je blokové schéma zaphjeni a na obr. 2 je znázorněn průběh ustaą lování amplitudy usměrněného střídavého signálu během časové prodlevy a během vzorkovacího intervalu v aktívním stavu frekvenčního filtru.Součástí zapojení k provádění způsobu cyklického měření amplitudy střídavého signálu filtrovaného frekvenčnim...

Převodník pro dálkové měření střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267899

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bik Arnošt, Nálevka Zdeněk

MPK: G01R 15/00

Značky: střídavého, dálkově, měření, proudu, převodník

Text:

...další významnou výhodu, nebot umožňuje dosáhnout nejvyšší úroveň jiskrové bezpečnosti výstupu převodníku proti výbuchu v plynujícím prostředí (Exia).Pevné spojení proudoveho transformátoru s paralelním převodním odporom, konstrukćne upravené jako mechanicky nerozebíratelný blok, zabraňuje vzniku nebezpečných napětových špiřek na stykových svorkách při jakékoliv manipuläci a vede dále ke zvýšení celkové bezpečnosti převodníku. Spojení...

Celosinusový stabilizátor střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266890

Dátum: 12.01.1990

Autor: Machula Josef

MPK: H03L 1/00

Značky: střídavého, stabilizátor, celosinusový, napětí

Text:

...napětí přes kolektor a emitor spínacího tranzistoru VT 2. jeden výstup operačního zesilovače NA je zapojen na odpor R 8 pro nastavení pracovního bodu VT 1 k bázi spínacího tranzistoru Vll, přičemž mezi bázi a cmitorem je zapojen odpor R 9 pro nastavení pracovního bodu VTl. Druhý výstup operačního zesilovače NA je propojen přes odpor 10 pro nastavení pracovního bodu VT 2 na bázi spínacího tranzistoru VT 2. Mezi bázi a emitorem spínacího...

Zapojení pro stabilizaci, individuální nastavení a postupný náběh efektivní hodnoty střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265625

Dátum: 14.11.1989

Autori: Holub Miroslav, Jareš František, Hroch Pavel, Havlíček Rudolf, Boček Otakar, Dočekal Jiří, Langmajer Miroslav

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: zapojení, hodnoty, náběh, napětí, postupný, střídavého, nastavení, efektivní, stabilizaci, individuální

Text:

...napájeno z rozvodné sítě 1. Transduktor 5 tvořící akční člen regulační soustavy je navržen tak, aby pohlcoval pouze část napájecího napětí, potřebnou k pokrytí regulačního rozsahu, daného jednak tolerancemi rozvodné sítě,které připouštějí technické podmínky výrobce vysokofrekvenčních generátorů a za druhé tolerancemi napětí pro žhavení dovolenými výrobcem výkonových elektronek. Řídicí vinutí g transduktoru 5 je přes směrovací ochranný obvod...

Zapojení pro start střídavého měniče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265573

Dátum: 13.10.1989

Autori: Adámek Václav, Kubie Ivan, Pavlú Ctirad

MPK: H02M 7/5375

Značky: střídavého, štart, měniče, napětí, zapojení

Text:

...nefiltrovaného napětí je zaveden na vstup filtračního obvodu 3 a zároveň přes oddělovací diodu 3 na vstup vyhlazovaoího filtru 3. Výstup vyhlazovacího filtru Q je přiveden přes stabilizátor § na první vstup prvního komparátoru Q. Výstup filtračního obvodu 3 je přiveden na druhý vstup prvního komparátoru Q, jehož výstup je zaveden na vstup časovacího obvodu 7 se dvěma časovými konstantami. Výstup časovacího obvodu1 je zaveden na...

Tvarově pružné průvlekové čidlo střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264462

Dátum: 14.08.1989

Autor: Trinkewitz Zdeněk

MPK: G01R 1/20

Značky: střídavého, proudu, pružné, průvlekové, tvarově, čidlo

Text:

...vodiče stroje rozpojit, aby na ně bylo možné měřicí transformátory navléknout.Uvedené nevýhody jsou odstreněny tverově pružným průvlekovým čidlem pro měření střidavého proudu, jehož podstata spočivá v tom, že pružné nemngnetické a elektricky nevodivé jádro s dutinou ve své podélné ose je ve tvaru prstence nebo mnohoúhelníku přerušenáho vzduchovou mezerou a je opatřeno vinutim se dvěma vývody, které jsou umistěny na jednom koncijádra. zpětný...

Zapojení přepěťové ochrany třífázového měniče střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263666

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubie Ivan, Šorna Jaroslav

MPK: H02H 7/12

Značky: zapojení, ochrany, přepěťové, střídavého, měniče, třífázového, napětí

Text:

...třífàzového polovodičového měniče střídavého napětí se stávající přepětovou ochranou s RC členy zapojenými v každé fázi měniče. Na obr. 2, 3,4 jsou znázorněna schémata zapojení s přepěčovou ochranou podle vynálezu, kde na obr. 2 je zapojení 5 měničem V třífázovéh, úsporném provedení,na obr. 3 je zapojení měniče v obvyklém třífázovém provedení a na obr. 4 je zapojení přepěčové ochrany podle vynálezu pro třífázové reverzační provedení měniče. Na...

Způsob stabilizace střídavého signálu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261702

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hrdlička Drahomír

MPK: H03L 1/00

Značky: způsob, způsobu, střídavého, signálu, stabilizace, tohoto, provádění, zapojení

Text:

...na emitor prvního tranzistoru Qgl řízeného elektrickým polem, jehož kolektor je připojen na záporný potenciál. Neinvertující vstup prvního operačního zesilovače ggi je připojen na nulový potenciál,kdežto jeho výstup na anodu první diody pg a na katodu druhé diody, jejíž anoda je připojena na řídící elektrodu prvního tranzistoru gg řízeného elektrickým polem, dále jednak přes konden zátor C 2 l na nulový potenciál, jednak přes šestý odpor R...

Zapojení zdroje nepřerušeného střídavého napětí se střídačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261625

Dátum: 10.02.1989

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02M 7/42

Značky: napětí, zapojení, zdroje, střídavého, střídačem, nepřerušeného

Text:

...První výstup 19 střídače 16 je přes spínač 21 střída. če 16 přiupojen k prvnímu vstupu B zátěže 5 a druhý výstup 20 střídače 16 je připojen k druhému vstupu 7 zátěže 5. Ke vstupům zátěže 5 je přlpojen vykrývací generátor 22,přičemž prvni vstup 23 vykrývacílío generátoru 22 je spojen s prvním vstupem li zátěže 5 a druhý vstup 24 vvykrývaciho generátoru 22 je spojen s druhým vstupem 7 zátěže 5. Vykrývací generátor 22 je opatřen řídicím obvodem...

Zapojení pro řízení tyristorových spínačů v obvodech střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261358

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hubáček Zdeněk

MPK: H02M 5/443

Značky: tyristorových, střídavého, zapojení, proudu, řízení, obvodech, spínačů

Text:

...připojeny protisobě dva tyristory §. Z. Jejich řídící elektrody jsou přestrieku ł,jsou připojeny k silovým výstupním svorkám łg, łłpřes druhou a čtvrtou diodu 1. §. Řídící impulsy jsou přiváděny do řídícího obvodu tríaku ł na vstupní svorky Q. 2.Funkce zapojení podle vynálezu je následující je-li mezi vstupními evorkemi Q, g nulová napětí. triek ł je uzavřen a řídícími elektrodami neprochází proud. Mezi výstupními svorkami łg. łł je nulová...

Zapojení pro výrobu stejnosměrného stabilizovaného napětí ze střídavého nebo stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258977

Dátum: 16.09.1988

Autor: Voborník Ladislav

MPK: H02M 7/155

Značky: stabilizovaného, napětí, výrobu, střídavého, zapojení, stejnosměrného

Text:

...sekundární vinutí âg vytváří sekundární obvod transformačního bloku 2 a primární vinutí 2 l představuje primární obvod transformačního bloku 2. Primární obvod transformačního bloku 2 však může být i složitější a může obsahovat např.i pomocný střídavý zdroj 22 zapojený do serie s primárním vinutím 21 transformátoru gg, s pomocným usměrňovacím blokem 5 a s výstupem řídícího obvodu.§.zapojení pracuje dále popsaným způsobem. Nejprve je uvažován...

Zapojení pro výrobu stejnosměrného stabilizovaného napětí ze střídavého napětí pomocí měniče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257574

Dátum: 16.05.1988

Autor: Voborník Ladislav

MPK: H02M 7/04

Značky: měniče, napětí, střídavého, výrobu, pomocí, stabilizovaného, zapojení, stejnosměrného

Text:

...gg, jehož první primární vinutí gł je připojeno přes dráhu kolektor-emítor prvního tranzistoru 3 k výstupu řídicího obvodu 5. Báze prvního tranzistoru gg je připojena k prvnímu budicímu zdroji 31. Sekundární vinutí gg transformátoru gg je zapojeno do série s napájecím obvodem ł a usměrñovačem g. První budicí zdroj QA vytváří budicí pulsy, které ovládají první tranzistor gg. Je-li tento tranzistor sepnut, je na první primární vinutí âł...

Napáječ s demodulátorem střídavého impendančního můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256488

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šmejkal Jaromír

MPK: G01R 19/12

Značky: demodulátorem, impendančního, napáječ, můstku, střídavého

Text:

...ke druhému vstupu zg přepinače 1. Výstup přepínače Z je připojen ke vstupu filtru gł, jehož výstup je připojen ke vstupu měřidla gg.funguje takto napájecí střídavé harmonické napětí se vytvářív čislicové pasivní paměti 2, která je naprogramovaná tak, žena jednotlivých adresáçh v počtu B 2 jsou uložený číslicové hoçłnoty mnkce y A.sin(2 1/3) pro 1 -l 0,1,2,,B-1, kde A jévhodná konstanta. Adresu této pasivní paměti Q vytváří n-bin tový...

Zapojení zdroje střídavého proudu kapaliny s proměnnou amplitudou proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243732

Dátum: 01.04.1988

Autori: Patoeka Vladimír, Nožieka Zdenik

MPK: F15B 7/00

Značky: proměnnou, zapojení, střídavého, kapaliny, proudu, zdroje, amplitúdou

Text:

...zapojení a na obr. 3 průběh amplitudy proudu při fázovém posuvu u dvou dvou fázových generátorů.Jak patrno z obr. l a 2 jsou generátory l, g, 1 atřídavého proudu kapaliny spojeny řídicími členy 5 5 amplítudy prostředníctyím vstupů Q, 1 tak, že je možné kanály g, lg přivádět řídící signály, kterými se mění fázové posunutí proudu mezi dvojícemi generátorů l a g po případě g a 1.Fázové posunutí proudu může být provedeno řídicími členy 1, Ž...

Zapojení dohledacího obvodu návěstního střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255078

Dátum: 15.02.1988

Autori: Macoun Zbyněk, Fiala Karel, Srb Stanislav

MPK: B61L 7/10

Značky: obvodů, dohlédacího, návěstního, proudu, střídavého, zapojení

Text:

...proudu, kdežto čtecí vínutí 5 índikačního transformátoru 5 je svým začátkem 55 připojeno na druhou výstupní svorku 31 generátoru g a svým koncem Ag je připojeno na první výstupní svorku gg generátoru3, zatímoo výstupní vinutí 13 indikačního transformátoru 3 je připojeno kaskádně s usměrñovačem výetupního proudu na budicí vinutí kontrolního relé §, přičemž doplñující vinutí35 indikačního transformátoru 1 je svým začátkem QA připojeno v serii...

Zapojení stejnosměrného zdroje, napájeného změnou střídavého napětí na výkonové polovodičové součástce

Načítavanie...

Číslo patentu: 240841

Dátum: 01.01.1988

Autori: Antoš Kamil, Hodul Pavel, Blažej Anton

MPK: H02M 1/08

Značky: stejnosměrného, napájeného, napětí, změnou, zapojení, střídavého, polovodičové, výkonové, součástce, zdroje

Text:

...v tomto případě tyrístorem. Kondenzátor Qł je svým prvním vývodem připojen současně ke katodě tyrístoru 1 a k anodě Zenerovy diody 1 l. Katoda Zenerovy diody yl je přípojena současně k anodě usměrňovací diody gg a v sérii přes kondenzátor gg a odpor 3 k anodě tyris toru 1. Druhý vývod kondenzátora gl je připojen ke katodě usměr ňovací diody 1 g.Jednoceatný usměrňovač, tvořený usměrňovací diodou 1 g a Zenerovou diodou ł,napäjí stejñosměnný...

Obvod pro měření střídavého proudu stejnosměrným měřidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243085

Dátum: 15.11.1987

Autor: Klausmann Vojtech

MPK: G01R 19/06, G01R 19/22

Značky: stejnosměrným, proudu, obvod, měřidlem, střídavého, měření

Text:

...7, jehož druhý krajní vývod je spojen s emitorem tranzistoru 6. Emitvor tranzistoru 6 je dále spojen s prvním vývvodem třetího odporu 8,jehož druhý vývod je připojen k vodiči spojujícímu druhou svorku B zdroje měřeného proudu s druhou svorkou Y spotřebiče 1. Stejn-osměrně měřidlo je připojeno prvním vývodem na kolektor tranzistoru 6 a druhým vývodem na střední vývod potenciometru 7, a snímač ll elektrického neb-o magnetického pole...

Zapojení souboru přenášečů střídavého signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245186

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jasinský Zdenik, Divák Boetislav

MPK: H03K 17/725

Značky: signálu, souboru, přenášečů, střídavého, zapojení

Text:

...a jeho kladnou svorkou. Mezi zdroj á a sběrnice jsou vloženy tavné pojistłąy 1, g.Zobrazená dva přenášeče 1 g, resp. u jsou pripojeny obvody kolektor - emitor na sběrnice j, A, individuální střidsvé signály jsou přiváděny na vstupní svorky g, resp. l a odběr výstupních signálu je ze svorek u, resp. jj.Při kladné polaritě sběrnice A je tranzistor v přenáäoči m vodivý a střídavý N vstupní signál se- zesílený přenese na výstupní svorky u....

Zapojení pro detekci převýšení a poklesu střídavého signálu s časově závislou hysterezí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252425

Dátum: 17.09.1987

Autor: Pospíchal Ladislav

MPK: G01R 19/155, G01R 17/02, G01R 19/00...

Značky: detekci, převýšení, závislou, poklesu, střídavého, zapojení, hysterézí, signálu, časově

Text:

...vstup gg součtového členupg, přičemž výstup 13 druhého kompsrátoru 1 Je připojen na vstup 1 dru 252425ného nonostebilníno obvodu 1 s následným spouätěním, jeho invertovsný výstup 1 g jo přes druhý zpětnovszobní odpor 111 připojen na invortující vstup jg druhého komporátoru 1,přičemž neínvertovaný výstup 11 druhého monostsbilního obvodu 1 s následným spouětěním tvoŕídruhý výstup zapojení o současně je připojen na druhý vstup na ooučtového...

Stabilizátor střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245699

Dátum: 15.09.1987

Autori: Musil Jindoich, Sladký Jaromír

MPK: H02M 5/10

Značky: střídavého, stabilizátor, napětí

Text:

...výkony. Velikost výstupního napětí nezávisí na omhu e velikosti sítěle v danom rossahu jaenovítáho výkonu etabilioátoru. Na vstup etebilisátoru není nutné zapojit autotranefomltor pro dosažení jmenovitá hodnoty výstupního napětí. Prevodový transforaětor a výkonový sesilovač lze dimenzovat na poloviční regulační výkon. Zapojení neobsahuje dne elektroaechanioképrvý. Na výkresu je echematicky zněsornčn pť-íklad zapojení etabilisítoru podle...

Zapojení střídavého logaritmátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236102

Dátum: 01.08.1987

Autori: Lysenko Vladimír, Hladík Ján

MPK: H02M 5/293

Značky: logaritmátoru, zapojení, střídavého

Zhrnutie / Anotácia:

Střídavým logaritmátorem podle vynálezu se dosáhne zlepšeného logaritmujícího účinku s kompenzací nežádoucí lineární oblasti převodní charakteristiky při nízkých hodnotách vstupních napětí. V záporné zpětné vazbě operačního zesilovače jsou paralelně zapojeny dva logaritmující tranzistory opačných vodivostí.

Zapojení regulátoru střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240251

Dátum: 15.06.1987

Autor: Bátora Vojtech

MPK: H02M 5/22

Značky: proudu, střídavého, regulátoru, zapojení

Text:

...je připojen jednak přes druhý odpor na spoločnou zemní svorkufjednakpřes třetí odpor na řídící »elektrodu tyrlstoru, který je s paralelnídiodou připojen přes druhý kondenzátor na druhou krajní svorku autotransformátoru. První krajní svorlka autotranstormátoru je výstupem regulátoru.4 je zapoljen do série s kapacít-ou, nedávamožnost vzniku stejnosměrnému proudu v zátěži. Na přip-ojeném výlkwresu je uveden příkladk regulátoru střídavého...

Sonda pro měření úbytku napětí střídavého proudu na sliznici pochvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240008

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kozák Karel, Hrdlieka Oehoo, Pinieka Jaroslav, Chzanowski Michael

MPK: A01K 21/00

Značky: sonda, střídavého, napětí, proudu, měření, sliznici, úbytku, pochvy

Text:

...tvynález vychází z těchto známých poznatků a odstraňuje nevýhody výše uvedené novým provedením sondy. Jeho podstata spočívá v tom, že válcový držák má na své přední části, zhotovené z nswodivého materiálu, vytvořeny dvě oddělená smyčky z platino vého vodiče, tvořící vlastní měřicí elektrody, K váloovému držá ku je pripojene duté rukojet, uvnitř které je uložen zdroj elektrické energie a elektronický vyhodnocovací systém. Dutá rukojeł...

Tachogenerátor střídavého proudu jako analogový snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249769

Dátum: 15.04.1987

Autori: Moebius Richard, Roloff Volker, Freitag Armin, Hauser Siegfried, Weidensdorfer Guenter, Stuermer Joachim

MPK: H02K 19/16, H02K 1/06

Značky: tachogenerátor, analogový, proudu, snímač, střídavého

Text:

...npoxonHT.qepea qameo 6 pa 3 HoeÁHpMo 1 H 2 MaľHHTan 0 mHr.3,qepeso 6 anosnymHuH sasopa 13 H 14 cnpaba.H cnena or npoaonnmeHnnacTHHm H qepes nee cauy. nan woroqro 6 u noepxnsawb ynpaannmmuñ norox Heőohbmnu.cwynnu 4 H BHHTH 7 c nomaünqü ronoaxoů Henan H 3 Heuarunruoro Marepuana.Aux o 6 ecneHekHnToHHóü qeurposxu spamgnmxçn ewaneñ nocwonnuuü MarHHr 3,MarHHrHoe npno 1 H 2, MarHHTHoe.HpMo 1 H crynnua 4, crynuua 4 H nan 6, a ŕaxxe MÉPHHTHOeHpM 02 H...

Zdrojová rotační soustava střídavého elektrického napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249566

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šildberger Miloš, Šiler Miloš

MPK: H02P 9/26

Značky: rotační, napětí, zdrojová, střídavého, elektrického, soustava

Text:

...napětí podle vynálezu, na kterém je vyznačeno její možné funkční schema zapojení.zdrojové rotační soustava střídavého elektrického napětípodle vynélezu, která sestává jednak z hlavního synohronního generátoru a jednak z budiče s rotujícím usměrňovačem, popřípadě podle potřeby 1 z pomocněho budiče s buzením permanentními magnety, v kaskádním bezkroužkovém uspořádání, mechanicky spřažených s poháněcím motorem, je opatřena diodovým...

Zapojení pro zatížení trojfázového střídavého točivého sroje při tepelných zkouškách

Načítavanie...

Číslo patentu: 234191

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hála Bohumil, Kopecký Zdeněk, Hlavatý Zdeněk

MPK: H02P 7/40

Značky: sroje, tepelných, střídavého, zkouškách, zatížení, točivého, zapojení, trojfázového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zatížení trojfázového střídavého točivého stroje při tepelných zkouškách, které je určeno pro točivé stroje velkých výkonů. Zapojení sestává z trojfázového transformátoru se dvěma sekundárními vinutími, tyristorového spínače a zkoušeného stroje. Je provedeno tak, že k jednomu vývodu prvního sekundárního vinutí každé fáze trojfázového transformátoru je připojen zkoušený stroj a ke druhému vývodu téhož sekundárního...

Zapojení aktivního převodníku střídavého proudu na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239602

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kvietok Anton

MPK: H02M 7/12

Značky: proudu, střídavého, zapojení, stejnosměrné, aktivního, napětí, převodníku

Text:

...pólu zenerovy diody, zatímoo druhý pól Zenerovy diody je spojen se stŕedním vývodem vinutí přímo.Hlavní předností zapojení je, že přenos výkonu přes proudový transformátor je velmi nízký, neboč potřebný přenášený výkon je dán pouze ztrátami na usměrňovacíoh diodách. Proto je v tomto případě výhodnější použít například spínací germaniové diody jak v müstkovém zapojení, tak i v dvoucestném usmrňovači. zapojení umožňuje, aby proudový...

Zapojení pro linearizaci a teplotní kompenzaci usměrněného střídavého signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234213

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hanč Vladislav

MPK: G05F 1/58

Značky: signálu, usměrněného, linearizaci, teplotní, kompenzaci, střídavého, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Na výstup zdroje usměrněného signálu je zapojen nelineární obvod tvořený sériovým spojením prvního odporu, druhého odporu a kompenzačního členu. V obvodu se uplatňuje větev tvořená usměrňujícím členem a prvním odporem a druhá větev tvořená druhým odporem a kompenzačním členem. Jsou-li obě větve shodné nebo jsou ve vhodném poměru, je napětí na výstupu zapojení linearizované a teplotně kompenzované. Požadovanou úroveň výstupního napětí zajišťuje...

Zapojení pro řízení střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248766

Dátum: 12.02.1987

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: G05F 1/24

Značky: střídavého, řízení, napětí, zapojení

Text:

...v nových a vyšších účincích, zejména při řízení vyso kého napětí malých výkonu. DProvedení vynálezu je zřejmé z pŕiloženého výkresu, kde na obr. 1 je zapojení jednofá zového obvodu, na obr. 2 n-fázového obvodu s usměrñovačem.Na obr. 1 je zapojení jednofázového obvodu pro řízení střídavěho napětí. Primární vinutí głl, głg řídicího transformátoru 251 a regulovaného transformátoru § 33 jsou zapojena do série a připojena na napájecí napětí pí....

Zapojení převodníku efektivní hodnoty střídavého napětí na střední hodnotu proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233581

Dátum: 01.02.1987

Autori: Cvrk Karel, Kondr Pavel, Černý Jiří

MPK: G05F 1/45

Značky: proudu, střídavého, střední, hodnotu, převodníku, hodnoty, efektivní, zapojení, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace průmyslových procesů a osvětlovací techniky a řeší zapojení převodníku efektivní hodnoty střídavého napětí na střední hodnotu proudu. Výstupní signál se získává vhodným kmitočtově závislým zpracováním vstupního signálu. Výstup převodníku lze zapojit přímo do sčítacího uzlu operačního zesilovače. Vynález se využije zejména při návrhu stmívačů, jejichž výstupní napětí nezávisí ne síťovém napětí.

Zapojení převodníku třífázového střídavého proudu na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234774

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: H02M 7/06

Značky: stejnosměrné, zapojení, napětí, třífázového, převodníku, střídavého, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém měření třífázového střídavého proudu s převodem na stejnosměrné napětí s možností zavedení časového zpoždění výstupního stejnosměrného signálu. Podstatou vynálezu je usměrnění a sečtení všech tří střídavých proudů a časové zpoždění sečteného stejnosměrného signálu setrvačným článkem.

Obvod pro měření střídavého proudu stejnosměrným měřidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232656

Dátum: 15.12.1986

Autor: Soudek Ivan

MPK: G01R 19/06

Značky: měřidlem, proudu, střídavého, měření, obvod, stejnosměrným

Zhrnutie / Anotácia:

Obvodu je možno použít k měření proudového odběru spotřebiče (7) připojeného na svorky (X) a (Y) ze zdroje poměrně vysokého napětí, např. elektrické sítě, připojeného na svorky (A) a (B). Má lineární stupnici a menší ztráty energie, protože neobsahuje polovodičové usměrňovače. K vytvoření stejnosměrného signálu pro měřidlo (4) používá zesilovače s tranzistorem (1) řízeným polem. Zesilovač se napájí pulsy vytvořenými z napětí zdroje měřeného...

Stabilizátor střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231856

Dátum: 15.12.1986

Autor: Fiedler Jindřich

MPK: G05F 1/12

Značky: střídavého, stabilizátor, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizátoru střídavého napětí s výkonovým členem, tvořeného paralelně spojenými komplementárními výkonovými jednotkami. Účelem vynálezu je dosažení velmi malého zkreslení výstupního napětí jak pro činnou tak i pro indukční zátěž. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi báze výkonových jednotek /1, 2/ jsou zapojeny pracovní odpory /3 až 6/, jejichž střední uzel je napojen přes zesilovač /8/ regulační odchylky na výstup měřicí...