Patenty so značkou «střídavé»

Zařízení pro regulaci napětí motorů na kompresorech střídavé elektrické lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266514

Dátum: 12.01.1990

Autor: Mičkal Vladimír

MPK: B60L 15/20

Značky: napětí, regulaci, střídavé, kompresorech, elektrické, lokomotívy, motorů, zařízení

Text:

...sledovače g. První vstup g emitorového sledovače g je spojen s výstupem filtru 1, jehož první vstup 3 je připojen na výstup prvního omezovače É. Druhý vstup Q filtru 1 je připojen jednak na druhý vstup É emitorového sledovače Q a jednak na výstup zdroje 2 stabilizovaného záporného napětí. svorka g pro vstup signálu skutečně hodnoty napětí na motoru kompresoru je připojena na druhý vstup Š regulátoru lg, jehož první vstup g je připojenna...

Zapojení reverzační logiky, zejména pro střídavé měniče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266060

Dátum: 14.11.1989

Autori: Raba Pavel, Heinrich Petr, Kmínek Zdeněk

MPK: H02P 5/412, H02P 7/632

Značky: zejména, zapojení, měniče, reverzační, logiky, střídavé, napětí

Text:

...výstup łgg je spojen s druhým vstupem łgg druhého hradla lg a s druhým vstupem lěg blokovaciho klopného uhvndu IH, nhnň první výn 1 up|G 3 in npninn n výnlunm ý niqnäln žődnnti n znhlokovánf znpnlovavíoh pulsü n ďehož druhý výstup lgg je spojen se vstupem głl převodníku úrovní 21,pv-Iw. Ivnltljw .r. - q-ugvu w vy-nnun-nu il Ilmuťuln Ěľuhunll nu pnuulryvý nvqulňhn u vuinlyvnâĺľvýstupní proud měnico. Výstup lgł druhého hradla lg je spojcn s...

Přesný vícerozsahový převodník střídavý proud – střídavé napětí s galvanicky odděleným vstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240815

Dátum: 01.01.1988

Autor: Gerža Jozef

MPK: G01R 17/02

Značky: napětí, střídavý, převodník, vícerozsahový, galvanicky, vstupem, proud, střídavé, přesný, odděleným

Text:

...výkresu. Vícerozsahový převodník střídavý proud - střídevé napětí sestává z měřicího transformátoru proudu ł a z toroidního. proudového komparátoru g, jejichž primární vinutí 5 e Ž jsou zapojena v sérii a připojens na vstupní svorky łg, łž převodníku,zatímco sekundární vinutí 5 měřicího transformátoru proudu ł je spojene jedním koncom se vztažnou svorkou łž a druhým koncom se sekundárním vinutím Q toroidního proudového komparátoru g,...

Výpažnice střídavě otáčitelná v opačném směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251601

Dátum: 16.07.1987

Autori: Schneider Horst, Lüderitz Harald

MPK: E02D 11/00

Značky: otáčitelná, směru, střídavé, výpažnice, opačném

Text:

...nejvyšší, popřípadě do nejnižší polohy na výpažnici a čepy zaberou do otvoru tam se nacházejících.Uprava výpažnice podlewynálezu umožňuje užití tych mechenismü pro různé průměry výpalnice a umožňuje dále přenáäení velkých kroutících momentu. Jelikož vytvoření výpožnice podle vynálezu nepouäívá konstrukčních členů, obklopujících výpežnici, může být. vyztužování výpažnicemi (například vrtu) prováděno přímo vedle již existujících stavebních...

Zapojení převodníku kmitočtu na stejnosměrné napětí bez střídavé složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249189

Dátum: 12.03.1987

Autor: Duben Lubomír

MPK: G01R 23/06

Značky: převodníku, stejnosměrné, střídavé, napětí, složky, zapojení, kmitočtu

Text:

...Q. Tvarovací obvod A přěvádí vstupní signál na napětové úrovně použitých logických obvodů. Po dobu trvňní úrovně H na výstupu tvarovacího obvodu integruje první integrátor 3 konstantní napětí ze zdroje referenčního napětí Q. Se změnou úrovně napětí z H na L na výstupu tvarovacího obvodu ł se integrace zastavuje a spouští se nomostabilní klopný obvod g jehož pulsem se otvírá první analogová paměť 5. Po skončení tohoto pulsu a při současném...

Zapojení nezávislého zdroje napětí pro bezkontaktní střídavé spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249258

Dátum: 12.03.1987

Autori: Korenc Vladimír, Fuksa František, Fík Zdeněk

MPK: H03K 17/16, H03K 17/00

Značky: zdroje, střídavé, spínače, bezkontaktní, nezávislého, zapojení, napětí

Text:

...a spínání hezkontaktního střídavého spínače k nule napětí. Tím je zajištěno odstranění nepříznivých přechodových jevů a výrazně omezeno rušení.Použití proudového transformátoru umožní získat dostatek energie pro řídící impulsy V kritickém období sepnutého spínače, kdy na něm není napětí. Navíc je zařazení svítivky spo 3 249258jeno s novým důležitým účinkem indikace sepnutého spínače. Při vypnutém spínači je čerpánaenergie z...

Zapojení pro měření impedance, zejména střídavé rozvodné sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 231269

Dátum: 01.03.1987

Autor: Křivánek Emanuel

MPK: G01R 27/16

Značky: rozvodné, zapojení, zejména, impedance, sítě, měření, střídavé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro měření impedance, zejména střídavé sítě nebo obvodu, kterým probíhá proud z jiného zdroje. Vynález je tvořen můstkovým usměrňovačem, jehož vstupní svorky jsou překlenuty zatěžovacím odporem v serii s diodou a spínačem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi antiseriově zapojenými diodami první větve můstku je zapojeno měřidlo, k němuž je paralelně připojena seriová kombinace prvního a druhého odporu a seriová...

Vyústka pro střídavé ofukování technologických míst strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233908

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kocián Libor

MPK: F24F 13/06, D04B 35/32

Značky: vyústka, střídavé, strojů, technologických, ofukování, míst

Zhrnutie / Anotácia:

Vyústka pro střídavé ofukování technologických míst strojů, zejména strojů textilních, tvořená vstupním kanálem, difuzorovou komorou s dvěma protilehle ležícími přepouštěcími kanálka a výstupním hrdlem, vyznačující se tím, že výstupní hrdlo (14) sestává z hlavního výstupního otvoru (4), horního výstupního otvoru (7) a dolního výstupního otvoru (15), kde horní výstupní otvor (7) je horním přechodem (18) plynule vyveden z horní šikmé stěny (5)...

Způsob ovládání střídavě zanášených útků u tryskového tkacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247727

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bartoněk Antonín, Kalina Jaroslav, Plička Ladislav, Vašíček Vladimír, Vykydal František, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/34, D03D 47/38

Značky: tkacího, způsobu, tohoto, útku, tryskového, zařízení, zanášených, způsob, provádění, střídavé, ovládání, stroje

Text:

...například elektricky, pneumatický,hydraulický nebo mechanicky. Vrchol 29 pevné čelistí 19 je s Výhodou skosen ve směru k prohozní trysce 7, přičemž nejvýhodnější je úhel a 0 ° až 75 °. S výhodou je možno umístit osy octáčení čepů 27 do prodloužeuné roviny protilehlých ploch 21 A,218, klínlovité čelisti 2 U. Na obr. 4 je znázorněno ovládací ústrojí 6 dříve popsané, k jehož tělesu 15 je pomocí čtvrtých šroubů 30 upevněn zaváděcí element 31....

Zapojení pro posunutí okamžiku sepnutí střídavé zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 232411

Dátum: 15.07.1986

Autor: Michálek Jiří

MPK: H01H 47/18

Značky: zapojení, okamžiku, zátěže, střídavé, sepnutí, posunutí

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke střídavé zátěži je sériově připojen můstkový usměrňovač, v jehož diagonále je vřazen tyristor § paralelně připojeným časovacím obvodem. Časovací obvod sestává ze zpožďovacího kondenzátoru a nabíjejícího odporu, mezi něž je připojena řídicí elektroda tyristoru. Řídicí elektrodu tyristoru lze od časového obvodu oddělit diakem, přičemž se na ni rovněž připojí pomocný kondenzátor.

Zapojení obvodu pro kontrolu správné činnosti střídavé zdrojové soupravy, zvláště pro dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220483

Dátum: 15.11.1985

Autor: Zapletal Pavel

Značky: dopravní, zdrojové, kontrolu, zapojení, prostředky, činnosti, střídavé, obvodů, správné, soupravy, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zabraňuje prosvěcování kontrolní žárovky nabíjení, které se vyskytuje u střídavých zdrojových souprav, nastane-li rovnost napětí regulovaného s napětím na nabité baterii. Tomuto prosvěcování je zabráněno obvodem podle vynálezu, sestávajícím z integračního členu spojeného s uzlem třífázového vinutí alternátoru, dále z ovládacího členu tvořenému tranzistorem a ze spínacího členu tvořeného výkonovým tranzistorem. Při přechodném odbuzení...

Zapojení pro střídavé spínání elektrického zejména stejnosměrného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225969

Dátum: 01.07.1985

Autor: Feber Stanislav

Značky: spínání, zapojení, obvodů, zejména, elektrického, stejnosměrného, střídavé

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro střídavé spínání elektrického zejména stejnosměrného obvodu, vyznačené tím, že zatěžovací odpor (Rz) je zapojen sériově s dvojpólem složeným ze dvou paralelních větví, kde v první větvi je sériově zapojený omezovací odpor (Ro), dioda (D) a paralelně spojený kondenzátor (C), Zenerova dioda (Z) a multivibrátor (M), a ve druhé větvi je zapojený spínací prvek (T), přičemž výstup multivibrátoru (M) je spojen s řídicí elektrodou...

Zapojení pro manipulaci výměnnými kazetovými upínači střídavě ze dvou protilehlých stran u strojů s otočným stolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217765

Dátum: 15.08.1984

Autori: Toman Jaromír, Smíšek Josef

Značky: manipulaci, otočným, stran, upínací, výměnnými, stolem, kazetovými, zapojení, protilehlých, střídavé, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro manipulaci výměnnými kazetovými upínači, střídavě ze dvou protilehlých stran, u strojů s otočným stolem, které pracují v uzavřeném automatickém cyklu a jsou vybaveny automatickou výměnou obrobků předem upnutých na kazetových upínačích. Dvě protilehlá, střídavě využívaná upínací a odbavovací pracoviště jsou napojena na řídicí automatiku programově řízeného stroje. Řídicí automatika stroje je přes krokovací zařízení spojena s...

Způsob střídavé výroby etanolu a isopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214495

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kopecký Ivan, Novotný Bohumil, Kubička Rudolf

Značky: isopropanolu, etanolu, způsob, střídavé, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká střídavé výroby etanolu a isopropanolu přímou hydratací etylénu a propylenu na katalyzátorech obsahujících jako účinnou složku kyselinu fosforečnou, zakotvenou na křemelinovém nosiči. Mezi výrobním cyklem etanolu a isopropanolu se upravuje koncentrace kyseliny fosforečné na nosiči na 25 až 45 % hmot. pro výrobu etanolu a na 15 až 30 % hmot. pro výrobu isopropanolu. Využitím vynálezu se dosáhne dokonalejšího využití výrobních...

Zapojení zesilovače střídavé složky signálu z tenzometrického mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214047

Dátum: 01.06.1984

Autor: Kováčik Peter

Značky: zapojení, střídavé, mostů, zesilovače, tenzometrického, složky, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zesilovače střídavé složky signálu z tenzometrického mostu, vyznačující se tím, že první výstup (4) tenzometrického mostu (l) je připojen na druhy vstup (8) diferenčního zesilovače (2) a druhý výstup (5) tenzometrického mostu (l) je připojen na první vstup (7) diferenčního zesilovače (2), který má první výstup (9) připojen na první vstup (11) regulačního diferenčního zesilovače (3) připojený svým druhým vstupem (12) na referenční...

Mechanické blokovací zařízení pro střídavě pracující stykače

Načítavanie...

Číslo patentu: 214564

Dátum: 30.03.1984

Autori: Ludvík Milan, Fürst Miloš

Značky: blokovací, mechanické, střídavé, zařízení, pracující, stykače

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanické blokovací zařízení, zamezující současnému sepnutí obou stykačů při současném nebo téměř současném impulsu na ovládací cívky elektromagnetů. Blokovací zařízení je určeno pro stroje nebo zařízení, u nichž dochází k vratnému pohybu pohonného elektromotoru (reverzaci), k střídavému rychlému spínání dvou motorů, nebo pro spouštěče hvězda-trojúhelník. Blokovací zařízení se skládá z dvojice shodných, nerovnoramenných, dvojzvratných, na...