Patenty so značkou «strelnej»

Uloženie hlavne dlhej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6175

Dátum: 03.07.2012

Autori: Pochyba Miroslav, Lukáč Tomáš

MPK: F41A 21/48, F41A 25/26

Značky: dlhej, hlavne, strelnej, zbraně, uloženie

Text:

...strede centračný otvor slúžiaci na vedenie prednej objimky Q. Táje následne prichytená štyrmi skrutkovými spojmi na klietku Q zbrane g. Klietka g dlhej strelnej zbrane g sa v tomto príklade skladá z prednej a zadnej montážnej príruby Q, l 1 a dvoch priebežných prírub Q, Tromi otvormi v každej prírube Q, Q, Q sú vedené tyčové nosníky Q, ktore zabezpečujú tvar a pevnosť klietky Q, Funkciou priebežných prírub Q je len vystuženie tyčových...

Záverový mechanizmus automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 287526

Dátum: 13.12.2010

Autor: Michút Viktor

MPK: F41A 3/00, F41C 3/00

Značky: strelnej, zbraně, závěrový, automatickej, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

V uzamykacom bloku (1) pevne spojenom s hlavňou (6) je vytvorený tvarový otvor (10), v ktorom je posuvne v smere pozdĺžnom osi hlavne (6) uložený záver (3). Na jednej horizontálnej stene tvarového otvoru (10) je vytvorená drážka (11), do ktorej v uzamknutej polohe záverového mechanizmu zapadá brzdiaci valček (2), ktorý je pohyblivo vo vertikálnom smere uložený medzi zadnou zvislou stenou (32) záveru (3) a prednou zvislou stenou (41) nosiča (4)...

Zámerná osnova optického zariadenia strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5607

Dátum: 08.11.2010

Autor: Hrnčiarik Juraj

MPK: G02B 27/32, F41G 1/00

Značky: zbraně, strelnej, zariadenia, záměrná, osnova, optického

Text:

...každá úsečka označená číslicou, ktorá označuje stovky metrov zameranej vzdialenosti, napr. ako 1, 2, 3, 4 pre 100 In, 200 m, 300 m a 400 m.Na zvýšenie úžitkovej hodnoty zámernej osnovy môžu byť po stranách zameriavacieho stredu stupňovito rozmiestnené body pre korekciu bočného vychýlenia zbrane pri rnierení na pohybujúci sa cieľ alebo pri zohľadnení bočného vetra. Tieto korekčné body slúžia na zlepšenie orientácie strelca aj pri opakovanej...

Výmenné zahrdlenie strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18618

Dátum: 06.08.2009

Autori: Mardaga Joseph, Dumortier Thierry

MPK: F41A 21/32, F41A 21/40

Značky: vývrtom, zbraně, hlavne, hladkým, strelnej, výměnné, zahrdlenie

Text:

...sily, ktoré sú dôsledkom kontaktu so stlačeným tesniacim prstencom, v zásade vytvoria dvojicu síl, ktorá bude pôsobiť proti dvojici síl potrebnej na demontáž zahrdlenía.0031 Vďaka použitiu tesniaceho prstenca v zúženom segmente vonkajšieho povrchu nedochádzak posuvu tesniaceho prstenca pri vkladaní zahrdlenia do hlavne.0032 Pri inom variante uskutočnenia vynálezu sa tesniace prvky môžu trvale pripevnit na zahrdlenie napríklad nalisovaním...

Bezpečnostný mechanizmus ručnej strelnej zbrane, závislý od zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12711

Dátum: 22.07.2009

Autor: Vukovic Marko

MPK: F41A 17/64, F41A 17/56, F41A 17/36...

Značky: zásobníka, bezpečnostný, ručnej, mechanizmus, závislý, strelnej, zbraně

Text:

...Na obrázkoch 1 - 13 je predstavené jedno možné uskutočnenie predmetného vynálezu.Obrázok 1 ukazuje priestorový náčrt mechanizmu.Obrázok 2 ukazuje rozloženie prvkov ručnej strelnej zbrane, ako ich vidí manipulujúca osoba pred demontážou, keď je vložený zásobník. Obrázok 3 ukazuje situáciu, keď je zásobník vložený. Obrázok 4 ukazuje tú istú situáciu ako 3, len podrobnejšie a s jasnejším priestorovým rozložením prvkov podľa vynálezu.Obrázok 5...

Záverový mechanizmus strelnej zbrane, puzdro záveru, záver a záverová strelná zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 286953

Dátum: 15.07.2009

Autor: Du Plessis Alexander Benjamin

MPK: F41A 3/00

Značky: závěru, závěr, záverová, střelná, puzdro, zbraň, strelnej, mechanizmus, závěrový, zbraně

Zhrnutie / Anotácia:

Záverový mechanizmus (10) má záver (14) s uvoľniteľnou páčkou (16), ktorá sa môže pripevňovať k záveru (14) na ľavostranné použitie alebo pravostranné použitie. Puzdro (12) záveru má drážky (31, 34, 35) na premiestňovanie záveru (14) dopredu a dozadu a na pootáčanie záveru (14) doľava a doprava pri uzatváraní komory, ďalej má otvory (19, 21) na bezpečné vypudzovanie nábojníc buď napravo, alebo naľavo podľa polohy páčky (16). Prvotná fáza...

Mechanizmus na rozobratie ručnej strelnej zbrane bez spúšťania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11488

Dátum: 24.06.2009

Autor: Trpcic Dubravko

MPK: F41A 17/56, F41A 17/64

Značky: zbraně, spúšťania, strelnej, ručnej, rozobratie, mechanizmus

Text:

...stlačil uvedenú spúšťovú páku smerom dolu a okolo spúšťového kolika a to ju môže držať podrovinou natiahnutia úderníka. Súčasne zachytávač spúšťovej páky blokujebezpečnostnú páku úderníka, keď páka zachytávača spúšťovej páky je vosvojej najviac pravej polohe. Týmto spôsobom je bránené naťahovanieúderníka a súčasne je blokované spúšťanie.ukazuje priestorové rozvrhnutie prvkov, ktoré tvorí mechanizmus pre rozoberanie ručnej strelnej zbrane...

Zásobník strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 285214

Dátum: 02.08.2006

Autori: Dragunov Alexei Evgenievich, Bezborodov Nikolai Alexandrovich, Baranov Vladislav Nikolaevich, Kalashnikov Viktor Mikhailovich

MPK: F41A 9/00

Značky: strelnej, zbraně, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník pozostáva z oválneho plášťa (1) so zadným (3) a predným krytom (8) a s hladkým vnútorným povrchom. Dutý valec (2) pevne pripevnený k zadnému krytu (3) je umiestnený vnútri tohto plášťa (1). Na vonkajšom povrchu valca (2) je vytvorená závitnica (4). Oddeľovač (6) je umiestnený vnútri plášťa medzi vnútorným povrchom a závitnicou (4) s možnosťou otáčavého pohybu, priechodné pozdĺžne drážky umiestnené po obvode sú vytvorené v stenách...

Spúšťovo-bicí mechanizmus automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 285061

Dátum: 26.04.2006

Autor: Michút Viktor

MPK: F41A 17/00, F41A 19/00

Značky: strelnej, mechanizmus, spúšťovo-bicí, zbraně, automatickej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný mechanizmus umožňuje streľbu obmedzenou dĺžkou dávky. V spúšti (2) má výkyvne uložené vahadlo (3) vybavené záchytom (31) kohúta (7), pričom na strane záchytu (31) je vahadlo (3) odpružené a na druhej strane je podopreté prerušovačom (4) výkyvne uloženým v spúšti (2). Nad spúšťou (2) je posuvne uložený ozubený hrebeň (5) vybavený spínačom (11) prerušovača (4) a otočne uložená aretačná páka (9) polohy ozubeného hrebeňa (5). Ozubený hrebeň...

Zariadenie na automatické vypúšťanie záveru strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3979

Dátum: 03.11.2004

Autori: Rusin Jan, Mihok Jozef, Sim Miroslav

MPK: F41A 17/36, F41A 17/42

Značky: vypúšťanie, zbraně, závěru, zariadenie, automatické, strelnej

Text:

...1 axonometricky znázorňuje zásobníkovú šachtu, prenášaciu páku zasahujúcu do zásobníkovej šachty, rameno záchytu, teleso a záver zbrane a obr. 2 schematícky v bočnom reze znázorňuje rameno záchytu vo vodiacom telese/sách na jednej strane s vytvoreným zrazením a na druhej strane čap, spájajúci druhú stranu prenášacej páky s druhou stranou ramena.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na automatické vypúšťanie záveru strelnej...

Valcový mechanizmus pre postupný rotačný pohon valca strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3561

Dátum: 09.09.2004

Autori: Zajk Joseph, Cornish Jeffrey

MPK: F41C 3/00

Značky: válcový, zbraně, mechanizmus, strelnej, pohon, postupný, rotačný, valca

Text:

...revolverov, ktoré sme opísali vyššie. Od používateľa sa vyžaduje ďalšia ručná manipulácia s valcom a na presné zarovnanie všetkých nábojových komôr valca s výrezom rámu pre nabíjaciu klapku od oka je potrebný čas. Pre niektorých používateľov môže byť takáto manipulácia nepohodlná a nešikovná. Preto je potrebný revolver s nedeliteľným rámom, EP 1515111 32337ktorý má rýchlejšie a jednoduchšie nabíjanie a vyhadzovanie nábojníc v krajnej...

Spúšťový mechanizmus automatickej ručnej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3814

Dátum: 04.05.2004

Autor: Prindeš Miroslav

MPK: F41A 19/06

Značky: mechanizmus, automatickej, strelnej, zbraně, ručnej, spúšťový

Text:

...rozumie pohyb, ktorý Vykonáva prvok pri pohybe smerom ku prednej časti zbrane. Dozadným pohybom sa rozumie pohyb opačný doprednému.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie Vysvetlené na pripojených schématických obrázkoch. Na obrázkoch l, la, 2, 4, 5 a 6 sú V axonometrickom pohľade znázomené hlavné súčiastky, kde na obr. l je znázomený použitý typ tiahla V tvare písmena J, obr. la zobrazuje výhodné riešenie umiestnenia...

Mechanizmus na bezpečné uvoľnenie natiahnutého a zaaretovaného bicieho mechanizmu automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3807

Dátum: 04.05.2004

Autor: Prindeš Miroslav

MPK: F41A 17/74, F41A 17/56, F41A 19/00...

Značky: automatickej, bicieho, zbraně, mechanizmu, uvolnenie, zaaretovaného, strelnej, natiahnutého, mechanizmus, bezpečné

Text:

...jeho voľnú časť odspodu podopiera podpera 22.Podpera 22 je riešená ako zvislá jednoramenná páka,otočná okolo čapu 27 podpery 22, odpružená pružinou 28 podpery 22 a na svojom voľnom konci je vybavená bočným výstupkom 25 podpery 22 zasahujúcím do oblasti posuvu tiahla 7. Podpera 22 sa nachádza za vypínačom 29,pričom svojou homou časťou zasahuje do oblasti jeho výkyvu. Podpera 22 vo svojej homej časti obsahuje hlavný ozub 23 a pomocný ozub...

Zásobník nábojov strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3094

Dátum: 03.12.2001

Autor: Michút Viktor

MPK: F41A 9/61

Značky: zásobník, zbraně, nábojov, strelnej

Text:

...súčiastok potrebných na jeho výrobu.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 pozdĺžny rez zásobníkom s jedným nábojom, obr. 2 pozdĺžny rez zásobníkom s piatiminábojmi a obr. 3 axonometrický pohľad na zásobník v rozloženom stave.Pnklad uskutočnenia technického riešeniaNa skrini 1 obdĺžnikového prierezu, tvorenej bočnými stenami Q, výstupnou čelnou stenou M a...

Uzamykací mechanizmus ručnej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2770

Dátum: 18.01.2001

Autori: Sim Miroslav, Mihok Jozef, Rusin Jan

MPK: F41A 3/00

Značky: strelnej, uzamykací, zbraně, ručnej, mechanizmus

Text:

...člena t.j. pri svojej relatívne malej veľkosti musia byť tieto členy vyrobene z vysoko kvalitných materiálov alebo ich musi byť väčší počet, aby sa zväčšila strižná plocha. Tvar týchto členov aj spolu zaberajúcich členov je z technologického hľadiskaveľmi zložitý, čím sa zvyšuje náročnosť pri výrobe, čo je aj ich najväčšia nevýhoda. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje uzamykací mechanizmus ručnej...

Uzamykací mechanizmus ručnej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 281187

Dátum: 07.10.1998

Autor: Findorák Ladislav

MPK: F41A 3/40, F41A 3/56

Značky: zbraně, ručnej, uzamykací, mechanizmus, strelnej

Zhrnutie / Anotácia:

Uzamykací mechanizmus je posuvne uložený v záverovom puzdre (2) za hlavňou (15) a obsahuje závorník (1, 47, 68), jeho unášač (6, 66) a páku, pričom závorník (1, 47, 68) obsahuje najmä zápalník (28) a vyhladzovač vystrelených nábojníc (12), zasahujúci do lôžka (10) na dno (11) nábojnice (12) a ďalej pozdĺžne vodiace drážky (3) vodiacich líšt (4), vystupujúce z bočníc (5) záverového puzdra (2) a ďalšie pozdĺžne vodiace drážky (7) vodiacich líšt...

Uzamykací mechanizmus ručnej strelnej zbrane alebo delostreleckej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 278395

Dátum: 10.05.1995

Autor: Baryshev Anatoly Filippovich

MPK: F41A 3/36

Značky: delostreleckej, zbraně, strelnej, mechanizmus, uzamykací, ručnej

Zhrnutie / Anotácia:

Uzamykací mechanizmus obsahuje nosič (3) posuvného závorníka (7), posuvný závorník (7) a kompenzátor (9) energie výstrelu, ktorý je pohyblivo spojený s posuvným závorníkom (7) a uložený s možnosťou uhlových posuvov pri odomykaní hlavne (2) ručnej strelnej zbrane alebo delostreleckej zbrane, pri ktorých je kompenzovaná energia výstrelu odovzdávaná nosiču (3) posuvného závorníka (7). Uzamykací mechanizmus obsahuje tiež uzamykaciu páku (12),...

Poistka strelnej zbrane, zvlášť loveckej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 280857

Dátum: 06.07.1994

Autor: Polanský Václav

MPK: F41A 17/46, F41A 17/00, F41A 17/64...

Značky: loveckej, poistka, strelnej, zbraně, zvlášť

Zhrnutie / Anotácia:

Poistka (4) má rameno (5), ktoré zasahuje do priestoru vymedzeného gumovým krúžkom (10), uloženom vo vybraní (9) puzdra (1) zbrane na vymedzenie krajných polôh poistky (4), ktorá je tiež opatrená čapom (3) a je v zábere s poistkovou pružinou (12), ktorá v jednej krajnej polohe poistky (4), v ktorej rameno (5) prilieha ku gumovému krúžku (10), pôsobí proti osi čapu (3) a v druhej krajnej polohe, v ktorej rameno (5) prilieha k protiľahlej strane...

Nárazník záveru alebo úderníku automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 227926

Dátum: 15.05.1986

Autor: Uhrinčať Vladimír

Značky: automatickej, strelnej, úderníku, zbraně, nárazník, závěru

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazník záveru alebo úderníku automatickej streľnej zbrane, vyznačený tým, že styčné plochy /7, 8/ nárazníka /5/ a záveru /2/, prípadne úderníku /13/ majú klinovité, tesne nesamozverné zošikmenie pod uhlom 10 až 45° k vedeniu záveru /2/, prípadne úderníku /13/, pričom aspoň jedna zo styčných pl(ch /7, 8/ je v priečnom smere usporiadaná suvne, alebo výkyvne a je v tomto smere odpružená.