Patenty so značkou «středních»

Magnetický obvod statoru elektrických strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266658

Dátum: 12.01.1990

Autori: Peliš Josef, Berkovský Oldřich, Benda Břetislav

MPK: H02K 1/18

Značky: elektrických, strojů, středních, výkonu, obvod, statoru, magnetický, veľkých

Text:

...podle vynálezu,v němž je svazek segmentu statorových plechu stažen svorníky,axíálně uloženými v polouzavřených drážkách, vytvořených na vnější straně svazku segmentu a profil drážky, kromě jedné její náběhově zkoseně hrany, odpovídá příčněmu prúřezu svornfku. Podstatou vynálezu je, že příčný prúřez svorníku je tvořen plochou kruhu zmenšenou o kruhovou úseč, přičemž rovinnê části svorníků266 558 Vyšší účinek magnetického obvodu podle vynálezu...

Myší lymfocytární hybridom GF-101 produkující protilátku proti gliovému kyselému proteinu středních filament

Načítavanie...

Číslo patentu: 264947

Dátum: 12.09.1989

Autori: Viklický Vladimír, Dráber Pavel, Slavíčková Alena, Lukáš Zdeněk, Kuklová Eva

MPK: C12N 5/00

Značky: produkující, lymfocytární, středních, filament, myší, gf-101, gliovému, proti, proteínu, protilátku, hybridom, kyselému

Text:

...dutině myší kmene BALB/c. Hybridom GF-01 je vhodný k dlouhodobému uchovávání v konzervách uložených V kapalném dusiku. Produkci monoklonální protilátky je možno zahájit po rozmrazení buněčné konzervy, aniž by bylo třeba dalšího antigenu. Monoklonální protilátka, produkovaná hybridomem GF-01, reaguje s lidským GFAP a nereaguje s žádným proteinem středních filament ani s dalšími buněčnými bílkovinami,jak bylo zjištěno imunoblotingem,...

Zařízení pro přesun středních dílů pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264533

Dátum: 14.08.1989

Autori: Havelka Josef, Prchal Josef

MPK: E21C 47/04

Značky: přesun, dopravníku, středních, zařízení, pásového, dílů

Text:

...část střední části pásových dopravníků. Část střední části pásových dopravníků se dopravuje jako celek bez demontáže válečkových stolic, středních dílů, kolejnic a pražců. Tím se docílí vyloučení času potřebného pro demontáž a opětnou montáž jednotlivých komponent a podstatné se zkracuje celková doba přestavby.Na přiložených výkresech je schematícky znázorněno zařízení pro transport části střed CS 264 533 B 1ních dílů podle vynálezu,...

Způsob výroby středních dílů zalomených hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254818

Dátum: 15.02.1988

Autori: Elfmark Jiří, Chvojka Jan, Peš Jindřich, Grégr Miroslav

MPK: B21K 1/08

Značky: hřídelů, zalomených, způsob, výroby, dílů, středních

Text:

...případně vyžaduje použití speciäního tvářecího stroje s mož ností vyvození tvářecíoh sil ve dvou na sebe kolmých směrech.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby středních dílůí zalomených hřídelů podle vynálezu, pro svařované nebo poloskládam né provedení, jehož podstata spočíva v tom, že nejprve se vyrobí předlitek, u něhož tloušřka obou ramen a hlavy je v rozmezí 1,5 až 3 násobku tlouštky ramen a hlavy vykovaného středního dílu,...

Programovatelná řídicí jednotka pro použití v malých a středních přepínacích soustavách, zejména v telefoních ústřednách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253552

Dátum: 12.11.1987

Autori: Balogh Dezsö, Makay Attila, Haffner János, Molnár Pál

MPK: H04M 3/00

Značky: telefoních, ústřednách, středních, malých, přepínacích, použití, řídící, soustavách, jednotka, zejména, programovatelná

Text:

...potřebné pro manipulací se složitým a objemným programovým vybavením, jakož i pro výkon operačních, dohlédacích,záložních funkcí a pro zjištování poruch. značná část součinitele vysokých nákladů řízení pramení z těchto činitelů. Je ale pravda, že v případě ústředen středních velikosti může být množství tohoto přídavného programového vybavení značně sníženo použitím jiných způsobů řízení, například decentralizovaným systémem řízení, přičemž...

Labyrintová ucpávka hřídele elektrických strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252291

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hašlar Oliver, Pavlas Jaroslav

MPK: F16J 15/447, H02K 5/124

Značky: labyrintová, strojů, hřídele, elektrických, výkonu, veľkých, středních, ucpávka

Text:

...překlenout výrobní a montážní nepřesnosti hřídele v souososti. Stažením protilehlych konců prstence ucpàvky pružnou sponou je docílen jeho stâlý přítlak na hřídel a to rovnoměrně po celém jeho obvodu. Přerušení prstence vyrobeného z elastickêho materiálu značně usnadňuje montáž a demontáž labyrintovê ucpàvky, což je zvlâště výhodné při potřeběNa připojenêm výkresu je uveden příklad provedení labyrintovê ucpâvky podle vynâlezu, kde obr. 1...

Rozběhové a tlumicí vinutí synchronních strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233643

Dátum: 01.03.1987

Autori: Benda Břetislav, Süss Jaroslav, Argay Vladimír, Maloušek Antonín

MPK: H02K 3/06, H02K 3/11

Značky: rozběhové, synchronních, vinutí, výkonu, strojů, tlumící, středních, veľkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci uvedeného vinutí k dosažení vyšší odolnosti rotoru proti mechanickému a tepelnému namáhání. Toto vinutí je určeno pro synchronní stroje s vyjádřenými póly složenými z lamel, z nichž koncové lamely jsou z elektricky vodivého materiálu a tvoří obě celé čelní stěny každého pólu, jež jsou axiálně propojeny vodivými tyčemi, umístěnými v pólových nástavcích. Podstatou vynálezu je, že koncová lamela (2) je ve své spodní části...

Nadpodlažní základová konstrukce elektrických střídavých motorů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235165

Dátum: 15.02.1987

Autori: Süss Jaroslav, Maloušek Antonín, Draxler František, Hála Bohumil

MPK: H02K 5/26, H02K 5/24

Značky: středních, elektrických, veľkých, konstrukce, základová, nadpodlažní, střídavých, motorů, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci základového rámu motoru, včetně případného budiče, schopného obvyklého transportu a instalovaného v provozním místě na rovinný základ. Podstatou vynálezu je uspořádání a upevnění úchytných desek stojanů ložisek a statoru, upevňovacích lišt kabelových lávek, transportních závěsů a kotevních patek, případně i rámu budiče, v armovaném betonovém podstavci, tvořeném základní deskou, jejíž zvýšené okraje jsou nosným rámem...

Proporcionální komůrka pro měření spektra neutronů středních a vysokých energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 231046

Dátum: 15.06.1986

Autor: Petr Jiří

MPK: G01T 3/02, G21K 1/08, G01T 3/00...

Značky: neutronů, měření, energií, komůrka, středních, proporcionální, spektra, vysokých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká proporcionální komůrky pro měření spektra neutronů středních a vysokých energií, vytvořené katodou kulového tvaru, v níž je prostřednictvím dvou proti sobě ležících izolačních průchodek upevněna anoda. Na jedné straně komůrky je uchycena anoda pevně, zatímco na protější straně je uchycena pomocí pružiny umístěné uvnitř přívodu pracovního média plynného skupenství. V přívodu pracovního média je umístěn příčník,k němuž je uchycen...

Ventilační zařízení asynchronních motorů středních a velkých výkonů a jedním radiálním ventilátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231138

Dátum: 01.06.1986

Autori: Ondruška Emil, Svěchota Albert

MPK: H02K 9/06

Značky: ventilační, středních, motorů, ventilátorem, výkonu, asynchronních, zařízení, jedním, radiálním, veľkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ventilačního zařízení asynchronních motorů středních a velkých výkonů s jedním radiálním ventilátorem které je vhodné zejména pro asynchronní motory vertikální konstrukce. Radiální ventilátor je upevněn na rotoru motoru. Rotor je opatřen axiálními kanály, vytvořenými žebry rotorové hvězdy, hřídelem a svazky rotorových plechů. Uvedené axiální kanály jsou na konci své výfukové strany zakryty stěnou radiálního ventilátoru. Na...

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231094

Dátum: 01.03.1986

Autori: Benda Břetislav, Argay Vladimír, Süss Jaroslav, Maloušek Antonín

MPK: H02K 3/20

Značky: synchronních, výkonu, veľkých, středních, vinutí, strojů, tlumící, rozběhové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení pevnostního namáhání vyjádřených listěných pólů při jejích spojení nakrátko. Rozběhové a tlumící vinutí je tvořeno vodivými tyčemi v pólových nástavcích, na jejichž obou čelech jsou konce těchto tyčí vodivě spojeny s koncovými lamelami z elektrický vodivého materiálu, jimiž jsou vytvořeny celé čelní vodivé stěny každého pólu. Tyto vodivě stěny vždy sousedních pólů jsou na obou čelních stranách rotoru vzájemně propojeny...

Trimetalický katalyzátor pro reformování alkalických benzinů nebo jejich frakcí při středních tlacích vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224438

Dátum: 01.12.1985

Autori: Rosenthal Jakub, Švajgl Oldřich

Značky: vodíku, trimetalický, reformování, alkalických, jejich, středních, benzinu, tlacích, katalyzátor, frakcí

Zhrnutie / Anotácia:

Trimetalický katalyzátor pro reformování alkanických benzinů nebo jejich frakcí při středních tlacích vodíku, obsahující kovy 7. a 8. skupiny periodické soustavy na aktivním kysličníku hlinitém aktivovaném a stabilizovaném nekovovými složkami a případně kovovými oxidy vyznačený tím, že dva kovy 8. skupiny periodické soustavy jsou platina a iridium a třetí kov je rhenium, při čemž atomový poměr kovů je 1 : 0,1 až 0,2 : 0,5 až 2 a koncentrace...

Zařízení pro tryskání vnitřních povrchů ocelových i litinových trub středních průměrů.

Načítavanie...

Číslo patentu: 222902

Dátum: 01.03.1984

Autori: Vlastník Jiří, Kniewald Dušan, Takáč Karol

Značky: průměru, zařízení, povrchu, litinových, tryskání, oceľových, vnitřních, středních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tryskání vnitřních stěn ocelových i litinových trub středních průměrů je určeno k přípravě pro nanášení ochranných povlaků. Je tvořeno metací jednotkou s elektrickým pohonem a podávacím zařízením tryskacího média upevněným na tuhém rameni. Přívod vzduchem unášeného a urychleného tryskacího média, např.korundové drti, opatřený na svém konci vstupním hrdlem, je zaústěn středovým otvorem upínací desky a předního disku do metacího...