Patenty so značkou «střední»

Způsob sledování změny střední velikosti částic diazopigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264477

Dátum: 14.08.1989

Autori: Novák Antonín, Dobrovolný Jan

MPK: G01J 3/42, C09B 67/20

Značky: částic, diazopigmentů, sledování, způsob, velikostí, střední, změny

Text:

...při použití přístroje pracujícíhona principu kvasielastickáho rozptylu světla. Ve většině případů však převod parametruP na střední velikosti částic není nutny, ale postačuje využívat předem zjištěných závislosti sledovaných vlastností pigmentu (vydntnosti, odstínu) na hodnotě parametru P.Popsąná metoda sledování změn středních velikosti částic je dostatečně rychlá, aby mohla sloužit ke kontrole procesu rekrysteliznce piqmentů obecného...

Polovodičová jednotka s tyristory, zejména pro měniče na střední frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 263404

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šíma Josef, Látal Jindřich, Hůlka Tomáš

MPK: H02M 5/45

Značky: střední, polovodičová, frekvence, tyristory, jednotka, zejména, měniče

Text:

...lg, čtvrtý tyristor 12, osmý chladič 15, pátý tyristor li, devátý chladič lg, desátý chladič 11, šestý tyristor 1 §, jedenáctý chladič lg,sedmý tyristor gg a konečně dvanàctý chladič gl. Celý tento sloupec je zajištěn stahovací pružinou gg. Druhá samostatná konstrukční část B má uspořádání dílů stejné jako první samostatnákonstrukční část A.Tyto díly jsou označený odpovídajícími vztaho 263 404 3vými značkami, rozlišenými od prvni samostatné...

Způsob výroby elektrografického ofsetového materiálu pro střední a vysoké tiskové náklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 260660

Dátum: 12.01.1989

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Koubková Marie, Vlachovský Vladislav

MPK: G03G 5/087

Značky: tiskové, ofsetového, střední, výroby, elektrografického, náklady, způsob, materiálů, vysoké

Text:

..., polyamidy , silikonové pryskyřice , alkydové pryskyřice ,kyselina ebietová čistá , případně modifikované , různé typy voaků e podobně .Tato pojivs , případně jejich kombinace nesplňnjí zcela veškeré požedaky , které jsou na .pojiva k těmto účelům v současné době kladeny . Obvykle není dosahována relace mezi aplikační kvalitou a technologickou zpracovatelností pojiva . Velmi často dochází k případüm ,že organické pojivo s dobrými...

Střední vývod tlumivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247250

Dátum: 01.08.1988

Autori: Sojka Jioí, Svichota Albert, Domanský Eduard

MPK: H01L 23/34

Značky: tlumivky, vývod, střední

Text:

...pásu vytvořen otvor 0 světlosti odpovídající vnitřnímu průměru trubky tlumivky a který je rozšírený na obou stranách na rozměr vněj~ šího průměru trubky nejméně v délce jejího průměru.Základní výhoda spočívá v dosežení podstatné nižší technon logické náročnosti při výrobě tlumivky a definovaného elektrovodného spojení jednotlivých částí při nízké spotŕebě živé práce. Zároveň se tak zvýši provozní spolehlivost tlumivky ,což je obzvlášť...

Způsob výroby střední elektrody pro zapalovací svíčku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254955

Dátum: 15.02.1988

Autori: Howard Kenneth, Waite John

MPK: F02P 13/00

Značky: výroby, střední, svíčku, elektrody, způsob, zapalovací

Text:

...před vytlačením, obr. B podélný řez vytlačeným polotovarem elektrody a obr. 7 podélný řez elektrodou.Podle obr. 1 se elektroda vyrábí z horního špalíku 10, ve zvoleném příkladě z komerčně čisté, kyslíku proste mědi, a z dolního špalíku 11 ze slitiny lnconel 600, což je slitina obsahující v typickém případě v 0/0 hmotnosti 14,7 až 17,0 0/0 Chromu, 6,0 až 10,0 procent železa, nejvýše 1,0 0/0 muanganu, nejvýše 0,5 křemíku, nejvýše 0,15 0/0...

Způsob výroby elektrografického ofsetového materiálu pro střední a vysoké tiskové náklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 254390

Dátum: 15.01.1988

Autori: Koubková Marie, Vlachovský Vladislav, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan

MPK: B41M 1/42

Značky: vysoké, náklady, tiskové, ofsetového, materiálů, elektrografického, střední, výroby, způsob

Text:

...sensibilizátorů je disperze polévána na speciální papírovou podložku pomocí stěracích pravítek a sušena v zônové impaktní sušárně.Vlastní sušení tenkých vrstev na pasu papírová podložky, kdy musí být V průběhu řádově vteřin odpařena všechna organické rozpustidla, se provádí většinou při teplotách 90 až 120 °C. Intenzita sušení je tedy v tomto případě velmi vysoká, což způsobuje, že nejvrchnější části sušené elektrografické vrstvy mají...

Způsob převádění anionaktivní vodní koloidní disperze oxidu křemičitého o střední velikosti částic 8 až 40 mm na kationaktivní formu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253775

Dátum: 17.12.1987

Autori: Socha Jiří, Laš Luděk, Doležal Jiří, Raif Zdeněk, Marek Jan

MPK: D06M 13/46

Značky: kationaktivní, způsob, velikostí, formu, disperze, křemičitého, převádění, částic, střední, vodní, oxidů, koloidní, anionaktivní

Text:

...křemičitého o střední velikosti častice 8 až 40 nm na kationaktivní formu v kyselém prostředí, které se připravĺ přídavkem potřebného množství kvartérní amoniové soli výše uvedeného složení.Použití polykvartérní sloučeniny na bázi dimethylaminu a epichlórhydrinu pro převracení náboje vodných koloidních disperzí oxidu křemičitého sdružuje několik výhod. Takto připraveny přípravek vykazuje již při poloviční koncentraci účinné látky stejnou...

Střední narážecí a spřáhlové ústrojí pro kolejová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245778

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eulák Ladislav, Polievka Milan, Prievidza Kunovský Jozef

MPK: F16B 7/08, F1GC 3/12

Značky: střední, ústrojí, kolejová, narážecí, spřáhlové, vozidla

Text:

...provedení vynálezu je uveden na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je znázorněno spojeni obou dílů v bočním pohle 4du a částečném řezu, na obr. 2 řez rovinou II~II z obr. 1, na obr. 3 natuho spojená spřáhlová tyč, zobrazená v půdorysu a na obr. 4 uvolněná spřáhlová tyč před vykývnutim, zobrazená rovněž v půdorysu.Spřáhlová tyč je složená z hlavového dílu 1, na němž je upevněna hlava spřáhla a z výlkyvného dílu 2, upevněného výkyvně...

Zapojení obvodu regulátoru střední hodnoty proudu pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 241785

Dátum: 10.08.1987

Autori: Schles Bedoich, Polanský Alois, Rehbergerová Gabriela, Novák Antonín

MPK: H02M 7/12

Značky: hodnoty, měniče, obvodů, regulátoru, střední, zapojení, proudu, pulsního

Text:

...ze zadâvacího obvodu 1, bloku Q logi-ky, měříoího převodníku § proudu pulsního měniče, obvodu 1 protiskluzově a protismykovê ochrany, regulačního zesilovače 2V s integračním nebo proporcionâlně-integračním přenosem, omezo vaöe 1 minima, t.j. minimální hodnoty proudu a prvního a druhéhoomesovače Ě Ž maxima, čili maximální hodnoty proudu. Výstup zadâvacího obvodu 1 je připojen jednak ke druhému vstupu gg regulačního zesilovače 2 a jednak...

Třmen pro připojení řetězu ke střední části hřebla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238232

Dátum: 01.06.1987

Autori: Nykl Jan, Koudelka Karel, Šmerda František, Pavelek Oldřich

MPK: E21F 13/06, B65G 19/24

Značky: částí, třmen, řetězů, připojení, střední, hřebla

Zhrnutie / Anotácia:

Třmen pro připojení řetězu ke střední části hřebla hřeblového dopravníku. Účelem vynálezu je zvýšení tuhosti připojení řetězu k hřeblu a tím i dosažení lepšího rozložení namáhání třířetězového dopravního orgánu. Podstatou vynálezu je vytvoření třmenu ze základní části (1) s otvorem (12), která má tvar hranolu s alespoň jednou skosenou stěnou (10), k níž je můstkem (2) připojena upínací část (3) se svorníkem (31).

Zařízení ke stanovení střední hodnoty dynamického tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243610

Dátum: 15.05.1987

Autori: Koažek Jan Pardubice, Jírek Jaroslav

MPK: G01D 1/02, E21F 1/00, G01F 1/34...

Značky: stanovení, zařízení, dynamického, střední, tlaku, hodnoty

Text:

...která je na jednom konci opatřena nastavným ěroubením lg, které slouží k rozepření rozpěrné tyče lg v sacím kanále l, jak je znázorněno na obr. 3. Rozpěrná tyč lg je opatřena jednak sondami łł pro snímání celkových tlaku, které jsou na ní upevněny v rozteěích 0,3 mm až 1,0 m, a to V závislosti na vzdálenostech těžišč jednotlivých ploch 2 a jednak jednou sondou lg pro snímaní statického tlaku. Na sondy ll, gg jsou napojený úklonné...

Zjišťování střední tloušťky skleněných mikrovláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 250104

Dátum: 15.04.1987

Autor: Líbal Jaroslav

MPK: G01B 13/00

Značky: mikrovláken, sklenených, tloušťky, zjišťování, střední

Text:

...volné k průtoku, existuje vztahv výtoková rychlost vody (m.s 1 V objem proteklékapalíny m 5 A, plocha, kteíćou voda preteká m 2 t . . doba výtoku vody sp . . hustote vody kg . m 3F. . hnací sila výtoku vody NHnací sila F je součtem gravĺtační sílyFG a v opačném smyslu působící síly Fp, zpü-.sobovaííé interakcemi mezi silanolovými skupinami Si-D-H na povrchu sousedních vláken přes proměnnoíí vrstvu níolekul. vodYd střední tloušiĺka níikrovlákna...

Zařízení pro synchronní stanovení střední hodnoty a dynamické složky rychlosti proudícího media

Načítavanie...

Číslo patentu: 249432

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hrabovský Miroslav, Marek Ivan

MPK: G01P 5/04

Značky: zařízení, proudícího, synchronní, složky, dynamické, stanovení, hodnoty, media, rychlostí, střední

Text:

...e nezávislosti prostorového geometrického uspořádání jednotlivých synchronníeh větví e laserového zdroje včetně optického vybavení vůči sobě e vzhledem k proetorovemu uspořádání hydrodynemickóho prvku a potrubí.Vyläího účinku je té dosełeno umístěním sběrné optiky v přípedö konfigurace spätneho příjmu signálu za fokuseční objektívy, nemísto přenosu signdlove informace přes soustavu odrazných a frekvenčních nebo emplitudovených zrcedel do...

Zapojení převodníku efektivní hodnoty střídavého napětí na střední hodnotu proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233581

Dátum: 01.02.1987

Autori: Černý Jiří, Cvrk Karel, Kondr Pavel

MPK: G05F 1/45

Značky: proudu, střídavého, efektivní, převodníku, zapojení, hodnoty, střední, hodnotu, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace průmyslových procesů a osvětlovací techniky a řeší zapojení převodníku efektivní hodnoty střídavého napětí na střední hodnotu proudu. Výstupní signál se získává vhodným kmitočtově závislým zpracováním vstupního signálu. Výstup převodníku lze zapojit přímo do sčítacího uzlu operačního zesilovače. Vynález se využije zejména při návrhu stmívačů, jejichž výstupní napětí nezávisí ne síťovém napětí.

Zařízení pro synchronní stanovení střední hodnoty a dynamické složky rychlosti proudícího média

Načítavanie...

Číslo patentu: 233377

Dátum: 01.01.1987

Autor: Hrabovský Miroslav

MPK: G01P 5/08

Značky: střední, zařízení, proudícího, media, stanovení, hodnoty, složky, dynamické, rychlostí, synchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru měřicí techniky a týká se zařízení pro synchronní stanovení střední hodnoty a dynamické složky rychlosti proudícího média s využitím laser-dopplerovské anemometrie. Podstatou vynálezu je zařízení, sestávající z laseru, kterému je předřazen optický systém, doplněný alternativně Braggovou celou, dále ze soustavy zrcadel a z hydraulického prvku, zařazeného do potrubí, které je před a za hydraulickým prvkem opatřeno průhledy...

Zapojení pro měření střední rychlosti změn teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233096

Dátum: 01.01.1987

Autor: Brabec Ludvík

MPK: G01K 3/04

Značky: rychlostí, zapojení, měření, střední, změn, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření střední rychlosti změn teploty, zejména pro kryochirurgické nástroje. Vynález je z oboru měření teplot. Zapojení umožňuje ve spojení s termometrickou jednotkou měřit střední rychlost zchlazování, a to číslicově. Údaj o dosažené rychlosti je k dispozici na číslicovém displeji ihned po dosažení požadované teploty. Měří se zchlazovací rychlost kolem -200 °C/min. Signál o dosažené teplotě je zpracován v komparátorech. V dalších...

Způsob stanovení závady vadné jednotky osazené integrovanými obvody TTL nízké nebo střední hustoty integrace pomocí sondy měřící šum

Načítavanie...

Číslo patentu: 235782

Dátum: 01.12.1986

Autor: Šedý Václav

MPK: G01R 17/00

Značky: jednotky, integrovanými, osazené, hustoty, střední, způsob, integrace, nízké, závady, měřicí, sondy, stanovení, obvody, pomocí, vadné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení závady vadné jednotky osazené integrovanými obvody TTL nízké nebo střední hustoty integrace pomocí sondy měřící šum. Účelem vynálezu je zlepšení současného stavu diagnostiky vadných výměnných jednotek. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že místo měření logických stavů integrovaného obvodu se pomocí sondy měří šumové spektrum substrátové diody v propustném směru uvnitř integrovaného obvodu, které se převádí na zvukový signál, jenž...

Způsob stanovení závady vadné jednotky osazené integrovanými obvody TTL nízké nebo střední hustoty integrace pomocí sondy měřící impedanci

Načítavanie...

Číslo patentu: 235724

Dátum: 01.12.1986

Autor: Šedý Václav

MPK: G01R 17/00

Značky: pomocí, jednotky, způsob, závady, sondy, impedancí, stanovení, obvody, měřicí, osazené, vadné, integrovanými, hustoty, nízké, střední, integrace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení současného stavu diagnostiky vadných výměnných jednotek. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že místo měření logických stavů integrovaných obvodů se pomocí sondy měří impedance substrátové diody v propustném směru uvnitř integrovaného obvodu, zjištěná impedance se převádí na zvukový signál, který se porovnává se zvukovým signálem neporušeného přechodu, přičemž změna výšky tonu charakterizuje závadu. Postupným odpojováním...

Zapojení zdroje proudu se stabilizací jeho střední hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233765

Dátum: 15.08.1986

Autori: Němec Ludvík, Landa Václav, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav

Značky: střední, proudu, zapojení, hodnoty, stabilizaci, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení zdroje proudu se stabilizací jeho střední hodnoty, jejíž velikost je nastavitelná s možností automatické reversace proudu, použitelného zejména pro elektrochemické procesy, zvláště pak pro galvanické nanášení kovů. Zapojení spočívá v tom, že napěťový výstup proudového bočníku je spojen se vstupem zesilovače absolutní hodnoty, jehož výstup je spojen s integračním vstupem integrátoru, jehož výstup je spojen se signálovým...

Zapojení pro měření střední hodnoty napětí libovolného průběhu s rychlou časovou odezvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230430

Dátum: 01.04.1986

Autori: Landa Václav, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav, Němec Ludvík

MPK: G01R 19/00

Značky: odezvou, rychlou, hodnoty, napětí, zapojení, časovou, průběhu, střední, měření, libovolného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření střední hodnoty napětí libovolného průběhu s rychlou časovou odezvou, vyznačené tím, že výstup indikátoru (5) nulové hodnoty je spojen se vstupem prvního monostabilního klopného obvodu (6), jehož výstup je spojen se vstupem druhého monostabilního klopného obvodu (4), jehož výstup je spojen s nulovacím vstupem integrátoru (1), jehož výstup je spojen se signálovým vstupem spínače (2), jehož ovládací vstup je spojen s výstupem...

Mžikový spojovač nakrátko pro střední a velké asynchronní motory s vinutou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220662

Dátum: 15.12.1985

Autor: Müller Josef

Značky: nakrátko, velké, střední, spojovač, vinutou, mžikový, motory, kotvou, asynchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Mžikový spojovač nakrátko pro střední a velké asynchronní motory s vinutou kotvou, u něhož je potřebný kontaktní tlak vyvozen odstředivou silou, vyznačený tím, že třetí rameno (13) tříramenné otočné páky (2), na jejímž prvním ramenu (11) je kyvně uložen odpružený spínací kontakt (1), je ve vypnuté poloze umístěno nad ozubem (16) naklápěcí vybavovací páky (3), za jejímž ramenem (19) je umístěn doraz (15) naklápěcí západky (4), která je spolu s...

Rozhlasová vysílací anténa pro střední a dlouhé vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215531

Dátum: 15.10.1984

Autori: Bradáč Jindřich, Mašín Miloš, Trčka Stanislav

Značky: střední, vysílací, rozhlasová, dlouhé, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Rozhlasová vysílací anténa pro střední a dlouhé vlny ve tvaru klecovitého pseudokoncentrického unipólu mající nosný stožár obklopený pláštěm v patě antény izolovaným od zemní sítě, vyznačující se tím, že kotevní lana (2) nosného stožáru (1) jsou galvanicky spojeny se zemní sítí (4).

Zapojení pro regulaci střední hodnoty rychlosti motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216034

Dátum: 01.09.1984

Autor: Hotmar Zdeněk

Značky: rychlostí, zapojení, hodnoty, střední, motorů, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci střední hodnoty rychlosti motoru, vyznačené tím, že první vstup bloku měření (1) je spojen s blokem pro vyhodnocení j-tého měření (7), druhý vstup tohoto bloku měření (1) je spojen s referenčním zdrojem časového intervalu (9), přičemž výstup bloku měření (1) je přes sumátor (2) spojen s prvním vstupem komparátoru (3), jehož druhý vstup je spojen s blokem maximální odchylky (5), kde výstup komparátoru (3) je přes sériové...

Magnetický obvod, zejména pro střední a velké elektrické stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218871

Dátum: 09.04.1984

Autor: Hübler Karl-heinz

Značky: zejména, magnetický, elektrické, velké, obvod, stroje, střední

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického obvodu, zejména pro střední a velké elektrické stroje, sestaveného z listových segmentů. Účelem vynálezu je snížit náklady při smontování takového magnetického obvodu a podstatně zvýšit jeho stabilitu. Při tom je třeba vyřešit rozmístění listových segmentů s podle možností malým počtem vodicích prvků, zabezpečujících geometrické uzavření magnetického obvodu. Úkol je řešen tím, že pro každý listový segment jsou dva...