Patenty so značkou «střechy»

Mechanizmus na sklápanie strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7422

Dátum: 02.05.2016

Autori: Hlinka Jiří, Slebodník Vladimír

MPK: B61D 39/00, B61D 17/12

Značky: mechanizmus, střechy, sklápanie

Text:

...otváranie strechy a následné otvorenie strechy do obidvoch strán podľa požiadavky nakládky alebo vykládky vagóna. Rozvodové hriadele prenášajú malý vstupný krútiaci moment,čo umožňuje použiť menší priemer synchronizačného hriadeľa.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 znázorňuje pohľad na strechu otvorenú do jednej strany. Obrázok 2 znázorňuje detail mechanizmu. Obrázok 3 znázorňuje pohľad na zatvorenú strechu. Obrázok 4 znázorňuje pohľad na...

Mechanizmus podopretia strechy vagóna otvárajúcej sa po dráhe krivky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6689

Dátum: 04.03.2014

Autor: Hlinka Jiří

MPK: B61D 39/00

Značky: podopretia, krivky, střechy, mechanizmus, otvárajúcej, vagóna, dráhe

Text:

...čap upevnený v telese napínacieho mechanizmu g, k ramenu 3 je torzná tyč 1 pripojená prostredníctvom vonkajších štvorhranov Q, ktore sú votknuté do vnútorných štvorhranov Q spojených s pásovinami 1 ramena à, konce pásovín 3 ramena i sú spojené oskou s podpemou kladkou i pohybujúcou sa po dráhe 14 krivky, torzná tyč l je po svojej dĺžke podopieraná lôžkami á upevnenými ku konštrukcii strechy.Mechanizmus podopretia strechy vagóna otvárajúcej...

Mechanizmus na odklopenie strechy vagóna so zvislým dvíhaním/spúšťaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6330

Dátum: 03.12.2012

Autori: Hlinka Jiří, Slebodník Vladimír

MPK: B61D 39/00

Značky: odklopenie, střechy, mechanizmus, vagóna, zvislým

Text:

...mechanizmus umožňuje lepšiu ochranu prepravovaného tovaru pred povetemostnými vplyvmi.Podstatou technického riešenia je mechanizmus na odklopenie strechy so zvislým dvíhaním/spúšťaním,ktorý pozostáva z páky a ťahadla uložených v držiaku a spojených s ramenom, pričom páka je spojená pomocou hlavných prevodoviek a kužeľových prevodoviek s rozvodovými hriadeľmi. Podstatou riešenia je, že rozvodové hriadele sú pre obojstranne ovládanie spojené...

Prekrytie strechy železničného vagóna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6295

Dátum: 05.11.2012

Autor: Cvik Tibor

MPK: B61D 39/00

Značky: železničného, prekrytie, střechy, vagóna

Text:

...obrázkov l až 7. Vyobrazený pomer veľkostí a strán,počet priečok je len ilustrativny, v inom príklade môže byť použitá iná veľkosť zariadenia a iný počet priečok. Ilustratívne je zvolený aj náhľad na tvar zloženej plachty. Rozmerove pomery na obrázkoch nie je možné vykladať ako zužujúce rozsah ochrany, rovnako ako nie je možné zužovať rozsah ochrany na konkrétny typ a obchodné označenie vagónov.Na obr. l je bokorysný pohľad na železničný...

Ukončovací drenážny profil pre suchú skladbu, najmä pre balkóny, terasy a pochôdzne strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6162

Dátum: 04.06.2012

Autori: Vobořil Jiří, Haase Pavel

MPK: E04F 13/072, E04B 1/70, E04F 15/00...

Značky: ukončovací, profil, skladbu, drenážny, terasy, suchú, pochôdzne, střechy, balkóny, najmä

Text:

...suchej skladby s pokládkou betónovej dlažby do triedenej drviny.Prehľad obrázkov na výkresochPredložené technické riešenie je ďalej podrobnejšie opisané a vysvetlené pomocou priložených výkresov. Na obr. l je celkový pohľad na Ukončovaci drenážny profilNa obr. 2 je nákres Ukončovacieho drenážneho profiluUkončovací drenážny profil pre suchú skladbu, najmä pre balkóny, terasy a pochôdzne strechy, ako je zobrazený na obr. l - 2, je tvorený...

Postranná clona otváranej strechy vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20426

Dátum: 02.04.2012

Autor: Färber Manfred

MPK: B60J 7/00

Značky: vozidla, střechy, otváranej, clona, postranná

Text:

...je tak upevneniteľná alebo upevnená na streche vozidla, že výkyvné uloženie prípadne os natáčania sa rozprestiera približne pod bočným okrajom príklopu nachádzajúceho sa vzatvorenom stave. Ked je príklop prestavením nadvihnutý alebo vyklopený do svojej vetracej polohy, prekrýva postranná clona vsvojom vyklopenej,približne vertikálnej krycej polohe bočný otvor respektíve postrannú štrbinu medzi bočným okrajom príklopu a strechou vozidla...

Zariadenie na zváranie laserom a využitie tohto zariadenia na privarenie plechovej strechy alebo držiaka strešného okna na bočnú stranu kabíny motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19220

Dátum: 15.07.2010

Autori: Gelabert Arrieta Ignacio, Morisset Philippe, Riviere Séverine

MPK: B23K 26/02

Značky: stranu, privarenie, laserom, vozidla, střechy, tohto, strešného, zariadenia, bočnú, držiaka, motorového, využitie, zváranie, zariadenie, plechovej, kabiny

Text:

...nazváranie laserom, aby sa pomocou zvárania spájkovaním spojil prvý plechovýEP 2473 312 35453 diel s druhým plechovým dielom, pričom toto zariadenie obsahuje rám nesúci hlavu, ktorá vyžaruje laserový lúč, a hrdlo na podávanie spájkovacieho drôtu,ktoré sú prispôsobené na vytvorenie zvaru pozdĺž spojovacej línie medzi spomenutým prvým a druhým plechovým dielom, pričom spomenutý rám navyše nesie prítlaćný valček určený na pritláčanie...

Strešná plachta pre strechy nákladných automobilov alebo prívesov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13539

Dátum: 15.06.2010

Autori: Frentzen Frank, Weigelt Rolf, Lauterbach Tim, Rossbach Joachim, Hahnen Hans Boris, Kemmerling Karl, Neumeyer Frank, Scholz Axel, Birkenbach Rolf, Wensing Udo

MPK: B60J 7/00, B60J 7/12

Značky: prívesov, automobilov, střechy, strešná, nákladných, plachta

Text:

...vnútornej plochy nafukovacieho telesa napríklad vo forme naneseného reliéfu. Je, ale okrem toho tiež možné. že v nafukovacom telese je k dispozícii separátny prvok, ktorý má protilovanie.0014 Alternatívne, prípadne doplnkovo je k dispozícii protilovanie v oblasti aspoň jednej prípojky na plnenie vzduchom a/alebo v susedstve prípojky pre plnenie. Protilovanie sa môže nachádzať napriklad bezprostredne v susedstve prípojky na plnenie vzduchom v...

Súprava na pokladanie strešných škridiel, hrebenáčov a iných podobných strešných krytinových dielcov na latách strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287226

Dátum: 03.03.2010

Autor: Kaemper Jan

MPK: E04D 1/34

Značky: dielcov, hrebenáčov, súprava, krytinových, strešných, škridiel, podobných, střechy, latách, pokladanie, iných

Zhrnutie / Anotácia:

Strešný krytinový dielec (1) je na svojej dolnej strane, privrátenej k latám (2), vybavený tvarovaním spolupôsobiacim s pružinovou príchytkou (3), upevniteľnou na late, ktoré je vytvorené ako drážkovité vybranie (7), ústiace na dolnú stranu strešného krytinového dielca (1), a pružinová príchytka (3) obsahuje najmenej jedno ramienko (4), ohnuté v koncovej oblasti do koncovej časti (5) pri vymedzovaní ohybovej vzpernej hrany (5a) na prechode...

Drevená konštrukcia sedlovej strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4897

Dátum: 06.12.2007

Autor: Filip Martin

MPK: E04B 7/02

Značky: střechy, sedlovej, konštrukcia, drevená

Text:

...Z dôvodu bezpečnosti konštrukcie je možné, ale nie nevyhnutné, aby konštrukcia bola ešte doplnená zaverovacími pásmi osadenými medzi výstuhovými poliami, ktoré sú navzájom prekrížené a vedú od hrebeňa k zvislým podpomým výstuhám. K zaisteniu bežnej montáže umožňuje poloha diagonál vytvorenie druhej montážnej podlahy vo výške a spolu s inými opatreniami bezpečnostipráce tak eliminuje riziká bezpečnosti práce pri montáži...

Vetrací pás, najmä pre strmé strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20983

Dátum: 05.06.2007

Autor: Krenz Michael

MPK: E04D 13/17

Značky: najmä, střechy, větrací, pás, strmé

Text:

...prvkom v úplne sklopenom stave obrázok 18 vetrací pás podľa obrázku 17 v odklopenom stave obrázok 19 pružný prvok vetracieho pásu podľa obrázku 17 alebo obrázok 18obrázok 20 čiastočne zvinutý vetrací pás podľa obrázku 13.Obrázok l zobrazuje hrebeň strechy 1 so škridlami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a vetracím pásom 10 podľa vynálezu, ktorý vykazuje dva postranné pásy 11, 12 a jeden stredový pás 13. Postrarmé pásy 11, 12 priliehajú ku škridlám 2...

Rám strechy s blokovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4800

Dátum: 14.11.2006

Autor: Remmel Lars

MPK: B60J 7/02

Značky: zariadením, blokovacím, střechy

Text:

...vzpere, pri uzavretom portálovom elementezaberá spolu s čapom, umiestneným na pozdĺžnorn nosniku, aby portálový element zablokoval.0008 Spis US 5 524 953 ukazuje kryt pre nadstavbu úžitkového vozidla, u ktorej množina v podobe obrátenćho písmena U tvarovaných strmeňov nesie plachtu. Strmene sú pozdĺž bočnýchkoľajnic posuvné na uvoľnenie strešného otvoru, pričom koniec ramena každého strmeňa jevždy natočiteľne prijatý na šmýkadle,...

Prvok karosérie na vyplnenie oblúka strechy automobilového vozidla a automobilové vozidlo majúci takýto prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4045

Dátum: 29.05.2006

Autori: Loche Denis, Henri Jérome

MPK: B62D 25/06

Značky: oblúka, majúci, vozidla, prvok, takýto, automobilového, automobilové, střechy, karosérie, vozidlo, vyplnenie

Text:

...sa vyplnenia oblúka strechy pre rovnaký typ automobilového vozidla, či je navrhnuté a vyrobené s jednými bočnými dverami z každej strany alebo s dvoma bočnými dverami z každej strany neodlíšujú inak než stranou karosérie pre ktorú boli určené. Možno teda používat rovnaký prvok karosérie na rovnakej strane karosérie, bez rozlišovaniadvojdverovej alebo štvordverovej verzie karosérie vozidla.Navyše nosiče držadiel sú upevnené ako nerozoberateľne...

Zariadenie na rýchle namontovanie doplnkov na obloženie strechy automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4736

Dátum: 15.03.2006

Autor: Rousseau Frédéric

MPK: B60J 3/02, B60R 7/00, B60R 11/00...

Značky: střechy, rychle, doplnkov, zariadenie, vozidla, obloženie, automobilového, namontovanie

Text:

...ktoré vyhovujúpripevfiovarliit na obloženie zvonka alebo zvnútra pod strechou l .j-lglćjj 4 vybavený poçlpcfnýtn výbcžkom 6, ktorý sa pąjuzije pod obloženitna máSłĺľŕtitívš ptTUk 7 ziko výčnelok. ktorý prechádza dtívníitrri otvoru prechodu 8 vyhotoxzenniíizvislo v tomto obložení, kde doplnok 3 musí byt znehybnený voči streche l, priečne rozmery tohto otvoru 8 sú menšie ako doplnku, osobitne podperného výbežku 6 tak, aby nemoholprejst a...

Nosná konštrukcia presklenej steny alebo presklenej strechy zo sklených panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284560

Dátum: 27.05.2005

Autor: Fischer Klaus

MPK: E04B 1/58, E04B 1/32, E04B 1/38...

Značky: střechy, panelov, stěny, presklenej, sklených, konštrukcia, nosná

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná konštrukcia presklenej steny alebo presklenej strechy zo sklených panelov (56) zahŕňajúca množinu prútov (12 - 22) spojených dohromady v aspoň jednom spoji (10) pomocou skrutkového spojenia. Prúty (12 - 22) na seba dosadajú svojimi koncovými oblasťami (28), každý cez najmenej jednu koncovú plôšku (30, 32). Koncové oblasti (28) prútov (12 - 22), ktoré zasahujú do spoja (10), majú výšku menšiu než je výška (15) zostávajúcej časti prúta (12...

Spôsob výroby podkladového pásu pre strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8087

Dátum: 14.12.2004

Autori: Klingelhage Norbert, Schröer Jörn, Laur Rüdiger

MPK: B32B 27/12, B32B 37/12, B32B 37/15...

Značky: podkladového, výroby, pásu, střechy, spôsob

Text:

...PU-vrstvou, totiž má predovšetkým sklon k bobtnaniu, a preto k uvoľneníu povlaku pri použití vonku. Ďalej sú tieto materiály rovnako drahšie než PU, takže neumožňujúhospodárnú výrobu priedyšného kompozitu.Aby sa priľnutie PU-výrobku na PP~rúne veľmi podstatne zvýšilo, použije sa pri výrobe kompozitu medzi PU-výrobkom a PPrúnom spojivo (nárok l). Pre použitie spojiva, aby sa zabránilo akémukoľvek uvoľneníu PU-vrstvy od PP-rúna, existujú, ako...

Zostava teleskopickej strechy so systémom na topenie snehu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20

Dátum: 10.10.2002

Autori: Lauria Alessandro, Lauria Agostino, Lauria Massimiliano

MPK: E04D 13/035, E04B 7/16, E04D 13/03...

Značky: střechy, topenie, systémom, teleskopickej, zostava, sněhu

Text:

...sú polyfunkčné hliníkové profily.1. fungujú ako nosná konštrukcia 2. fungujú ako podvojné vedenie vozíkov na odvodňovanie strechy v systeme MANTT3. fungujú ako odtoková drážka na odvod vody zo strechy systému MANTT 4. fungujú ako vedenie oceľových káblov o priemere 6 mm na umožnenie pohybu systému MANTT dopredu a dozadu (viď body B/R) 5. fungujú ako nosné profily na spojenie profilov MANTT 101/F,MANTT 101/D,MANTT 101/B, 101 B/A, 101 BIB,MANTT...

Strešná škridla, hlavne veľkoplošná dvojkorýtková posuvná škridla na plošné pokrývanie strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3112

Dátum: 03.09.2002

Autor: Bracht Manfred

MPK: E04D 1/02

Značky: hlavne, střechy, škridla, plošné, dvojkorýtková, strešná, pokrývanie, posuvná, velkoplošná

Text:

...je znázornený na výkresoch a je ďalej bližšie opisaný. Voobr. 1 pôdorys strešnej škridie podľa vynálezu, vytvorenej vo forme dvojkorýtkovej posuvnej škridle, obr. 2 pohľad zospodu na rovnakú strešnú škridlu, obr. 3 a až 3 d priečny rez rovnakou strešnou škridlou pozdĺž reznej línie A, B,C alebo D z obr. 1, obr. 3 e priečny rez škridlou na pätovom konci, z pohľadu v smere šípky Y z obr. 1, obr. 4 pohľad na pozdĺžnu stranu strešnej škridie v...

Konštrukcia sedlovej strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1327

Dátum: 08.01.1997

Autor: Dobrocký Juraj

MPK: E04B 5/08, E04B 5/02, E04B 5/43...

Značky: konštrukcia, sedlovej, střechy

Text:

...priamo na klenbe alebo v blízkosti strešnej krytiny, avšak vždy so vzduchovou vrstvou medzi krytinou a poistnou hydroizoláciou.Klenba zo strany interiéru môže byť opatrená vhodnou povrchovou úpravou.Výhodou tohto riešenia je, že sa spojila funkcia nosnej konštrukcie a tepelnej izolácie a preto nie je nutná dalšie tepelnoizolačná vrstva, čím sa ušetria náklady. Vzhľadom na to, že prvky tejto nosnej konštrukcie strešného plášťa sú pomerne male,...

Vyklápacie zariadenie na poklopové strechy a posuvné steny, najmä nákladných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281256

Dátum: 11.10.1995

Autori: Bartel Manfred, Ernst Andreas

MPK: B61D 39/00, B61D 17/08

Značky: vyklápacie, poklopové, vozňov, posuvné, stěny, střechy, zariadenie, nákladných, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová reťaz je umiestnená medzi koľajnicou (1) a pätkou pozdĺžneho nosníka a pohybuje prestavovacím prvkom (7), ktorý nesie bočnú stenu, po zakrivenej dráhe, pričom sú vytvorené a navzájom spojené štyri prevodové členy cez otočné kĺby, resp. tri prevodové členy a z toho dva vytvorené s krivkovými kĺbmi. Vyklápacie zariadenie podľa tohto vynálezu je určené na poklopové strechy a posuvné steny, výhodne pre nákladné vozne.

Strešné aretačné a roztváracie zariadenie na poklopové strechy nákladných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281242

Dátum: 11.10.1995

Autori: Müller Hilmar, Bartel Manfred, Helm Andreas, Ernst Andreas, Wagenknecht Frank

MPK: B61D 39/00

Značky: střechy, zariadenie, strešné, nákladných, poklopové, aretačné, vozňov, roztváracie

Zhrnutie / Anotácia:

Zavretá poloha sa aretuje na čelnej stene nákladného vozňa umiestneným zvislým zatváracím vedením a s ním korešpondujúcou, otočne na čelnej stene umiestnenou ovládacou pákou (7), pričom na čelnej strane strechy umiestnený aretačný čap (14) zapadne do lievikovitých záchytných otvorov (20) v zvislej ovládacej páke (7) a do pevne na čelnej stene (5) umiestneného zatváracieho plechu. Aretačný čap (14) je vyhotovený ako dutý so zárezmi, takže poklop...

Strešný doskový dielec na šikmé strechy a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279021

Dátum: 08.03.1995

Autor: Ambrosch Adolf

MPK: E04B 7/20

Značky: spôsob, šikmé, dielec, doskový, střechy, strešný, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Strešný doskový dielec má konštrukciu obsahujúcu dosku (9) z vytvrditeľného materiálu, predovšetkým betónu alebo betónu podobných látok, a hlavné výstuže (14) prebiehajúce výhodne v smere spádu. Dielec sa uplatňuje ako nosič strešnej krytiny. Hlavná výstuž (14), výhodne vo forme vyľahčených mrežovaných nosníkov, napríklad priehradových, má priebežné dolné pásy (15) uložené vnútri dosky (9) a z dosky smerom nahor vybiehajúce stojkové časti (16),...

Podpera vedenia na ploché strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 135

Dátum: 11.08.1993

Autori: Miko Jaromír, Mikan Josef

MPK: H02G 13/00

Značky: ploché, vedenia, střechy, podpera

Text:

...je přicíhnutí hromosvodného vedení zajištěno pomocí pružinky z ocelového pásku,která je zaražena do čtyřhraného otvoru tak, aby bylo využito lůžka pro lepší vedení vodiče. Vodič se msunc pod pružinku a překonáním odporu pružinky vodič zapadne do připraveného lůžka.Technické řešení bude blíž objasněno na výkresech, na kterých znázorňuje obr. l zařízení podle technického řešení, kde upínací část je tvořena příložkou a šroubem se čtyřhranem...

Zámka veka strechy kabíny, hlavne pre poľnohospodársky traktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 270031

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bonasewicz Jan, Skośkiewicz Ryszard

MPK: B60J 7/185

Značky: střechy, poľnohospodársky, zámka, hlavne, traktor, kabiny

Text:

...núdzového východu má zámku otvárenú z vnútra knbiny a veko montážneho otvoru má zámku otváranú z vonkajšej strany strechy.Podstata vynálezu spočíva v tom, že páka odiatujúoa zámku montážnebo otvoru sa nachádza pod vekom núdzového východu, pričom toto veko má vyseknutý otvor, do ktorého zapadá zámku.Prednoaťou riešenia je zaistenie kabíny pred vlámaním tým, že prístup ku páke odisťujňcej zámku veka montážneho otvoru je možný len vtedy, kedJe...

Způsob zhotovení monolitického předepjatého pláště visuté střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261590

Dátum: 10.02.1989

Autori: Cikán Jaroslav, Bill Zdeněk, Žďára Vladimír

MPK: E04B 7/14

Značky: pláště, střechy, předepjatého, visuté, zhotovení, monolitického, způsob

Text:

...obr. l zná-,zorňuje echemnticky V náryse první výrobní stádium způsobu zho~ tovení monolitického předepjetého pláště visuté střechy podle vynálezu, obr. 2 znázorňuje schemeticky v náryse druhé výrobní stádium způsobu zhotovení monolitního předepjatého pláště visuté střechy podle vynálezu e obr. 3 znázorňuje V půdoryse umístění dělících epar u visuté střechy vyrobené způsobem zhotovení monolitického předepjatého pláště visuté střechy podle...

Střešní žlab ploché střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255122

Dátum: 15.02.1988

Autori: Krampol Jaroslav, Sedláček Jiří

MPK: E04D 13/04

Značky: střešní, ploché, střechy, žľab

Text:

...montážních dílů zjednodušuje výrobu ochranného krytu a jeho montáž. Podélné prahy vytvářejí potřebné vyztužení desek a navíc slouží k upevnění celého montážního dílu ke střešní krytině. Průsvitnost desek zajišťuje výhodné oteplování prostoru žlabu působením slunečního svitu, což napomáha k urychlenému tání případnýoh zledovatělých části. Střešní žlab podle vynálezu zajištuje bezporuchové odvodnění ploché střechy v průběhu celého...

Těsnění plovoucí střechy uskladňovací nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 245623

Dátum: 15.10.1987

Autori: Príkopa Juraj, Poupi Oldoich

MPK: B65D 88/34, B65D 88/00, B65D 88/42...

Značky: uskladňovací, plovoucí, těsnění, střechy, nádrže

Text:

...a výměna při provozu. Možnost regulace předpětí těsnicí i stírací manžety. Ve srovnání se stávajícími typy těsnění vznikne úspora kovu, pracnosti a energie při výrobě i montáži.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladné provedení podle vynálezu,kde obr. 1 představuje připojení manžet na obvodových prstencích s naznačením pracovních poloh a, b. obr. 2 detail propojení segmentů těsnicím spojem a obr. 3 vložení těsnicího spojeK...

Podpěra hromosvodového vedení pro ploché střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242955

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jasanský Zdenik, Kopecký Ivan

MPK: H02G 13/00

Značky: ploché, vedení, podpera, střechy, hromosvodového

Text:

...základových opěr, jejichž těžiště spojuje rovnoramenný trojúhelník, a vytváří tak v dotykových plochách stabilní rovinnou soustavu, bez ohledu na nerovnost povrchu střechy.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení podpěry hromosvodového vedení plochých střech podle vynálezu, a to na obr. 1 v nárysu, na obr. 2 v bokorysu a na obr. 3 v rozvinutém tvaru základního pásu.Podpěra hrcmosvodového vedení plochých střech sestává z tělesa ł...

Vzduchem chlazený kondenzátor tvaru sedlové střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236050

Dátum: 01.02.1987

Autori: Míka Josef, Sinecký Jaroslav

MPK: F28B 1/06

Značky: chlazený, vzduchem, střechy, sedlové, kondenzátor, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Pro návrh nosné konstrukce vzduchem chlazených výměníků střechovitého provedení je využito tuhosti nosného rámu trubkových sekcí tak, že trubkové sekce jsou v horní části o sebe opřeny a spojeny pomocí spojovacích dílů, přičemž zcela odpadá jakákoli pomocná nosná konstrukce, na kterou byly trubkové sekce původně zavěšovány. Vynález se dá využít u všech vzduchem chlazených výměníků střechového tvaru, které mají podélnou osu sekcí ve směru spádu...

Způsob montáže podhledu střechy vertikálních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 227966

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čermák Libor, Nožička Břetislav, Neumann Vladimír

Značky: podhledů, vertikálních, střechy, způsob, nádrží, montáže

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob montáže podhledu střechy vertikálních nádrží, vyznačující se tím, že do prostoru, ve kterém je tato montáž prováděna, se rozebíratelně připevní radiální nosníky (4) střechy, na kterých se sestaví a spojí jednotlivé plechy (6) skořepiny (5) podhledu, radiální nosníky (4) se uvolní a přemístí na horní plochu skořepiny (5) podhledu, kde se namontují.

Způsob montáže podhledu střechy vertikálních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 227965

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čermák Libor, Neumann Vladimír, Nožička Břetislav

Značky: podhledů, způsob, vertikálních, montáže, střechy, nádrží

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob montáže podhledu střechy vertikálních nádrží, vyznačující se tím, že jednotlivé plechy skořepiny podhledu se sestavují a spojují na šabloně, která je svým tvarem přizpůsobena výseči skořepiny podhledu, přičemž po zhotovení části této skořepiny se natočí její poloha vůči šabloně okolo vertikální osy střechy a pokračuje se v připojování dalších plechů skořepiny podhledu.

Závěsný prvek pro střechy budov kruhového půdorysu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222514

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bajorek Radomír, Burda Karel

Značky: půdorysu, prvek, budov, závěsný, střechy, kruhového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsného prvku pro střechy staveb a budov kruhového půdorysu, který slouží pro zavěšení šplhavého agregátu, jehož pomocí se provádí prohlídka, revize a různé pracovní operace na vnějším povrchu konstrukcí a budov. Nedostatky stávajícího stavu odstraňuje závěsný prvek pro střechy budov kruhového půdorysu sloužící k zavěšení šplhavého agregátu s pracovní klecí a podstatou vynálezu je to, že střecha je ve svém středu opatřena...

Odvodňovací zařízení plovoucí střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220045

Dátum: 15.10.1985

Autori: Pospíšil Rostislav, Novotný Stanislav

Značky: střechy, zařízení, odvodňovací, plovoucí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spojení ramen odvodňovacího zařízení plovoucích střech, umožňuje jejich vzájemný pohyb a zajišťuje těsnost svodu. Odvodňovací zařízení sestávající z trubek svodu, které jsou propojeny otočnými klouby, kde ucpávkový čep otočného kloubu zašroubovaný do nástavce s vnitřním závitem, opatřený drážkami s těsnicími kroužky a střední drážkou sděleným zajišťovacím kroužkem, na který je nasunuto přírubové pouzdro s otvory pro šrouby a matice...

Odvodňovací zařízení plovoucí střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220044

Dátum: 15.10.1985

Autori: Pospíšil Rostislav, Novotný Stanislav

Značky: odvodňovací, plovoucí, střechy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spojení ramen odvodňovacího zařízení plovoucích střech, umožňuje jejich vzájemný pohyb a zajišťuje těsnost svodu střešních vod. Odvodňovací zařízení plovoucí střechy sestávající z trubek svodu, které jsou propojeny otočnými klouby, kde ucpávkový čep otočného kloubu opatřený drážkami s těsnicími kroužky a střední drážkou pro zajišťovací ložisko je zasunut do vnějšího pouzdra opatřeného otvory se závity, které po uložení...